mensen denken vaak dat ze  met wilskracht  de wereld kunnen veranderen. Je wilskracht is niet de oplossing voor de wereld nog voor  je eigen  problemen. M.a.w. Je kunt proberen om met al je wilskracht en vastberadenheid je zonden en tekortkomingen te overwinnen, maar uiteindelijk zul je falen. Des te harder je probeert om je angsten, boosheid, verslaving, seksuele problemen met je wil onder controle te houden des te groter is de teleurstelling en vertwijfeling als je keer op keer blijkt te vallen.

Of… wat wellicht nog erger is je zou zo trots kunnen worden op datgene wat je met de kracht van je wil (op eigen kracht)wel is gelukt, dat je in de valkuil stapt van hoogmoedigheid en op je zelf gerichtheid. Je zou het een vorm van persoonlijke verafgoding kunnen noemen. Hiermee kun je natuurlijk een tijdlang erg succesvol zijn, maar uiteindelijk zul je niet veel verder komen dan het verdringen van je werkelijke innerlijke stand van zaken.

de schijn ophouden

Je kunt natuurlijk de schijn ophouden over wie je nu werkelijk bent, er zelfs in gaan geloven, maar vroeg of laat steekt de ware aard zijn kop weer op. Als je hart bijvoorbeeld vol is van innerlijke bewogenheid voor de mensen om je heen zal zich dat uiten. Als je echter van binnen vol zit met wrok en bittere gevoelens zullen anderen dit uiteindelijk te zien krijgen, zelfs wanneer dit niet de bedoeling is. ze zullen het zien in je ogen, aan je handen, je houding, kortom je lichaamstaal of in de momenten dat je in een vlaag van , zeg maar , verstandsverbijstering iets zegt wat je eigenlijk niet zeggen wou, maar wat zomaar tussen neus en lippen doorglipt.

 Onze wil schiet tekort om ons innerlijk te veranderen. Paulus schrijft in Romeinen 7 ook over zoiets ten aanzien van wet en zonde: Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik niet wil (…) Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade dat doe ik (…) Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Als wilskracht tekort schiet, wat is dan de weg om hier mee om te gaan?

tijdelijke uiterlijke of eeuwige innerlijke verandering?

je wilskracht is slechts in staat  je leven tijdelijk aan de buitenkant te veranderen. ze is niet in staat om nu juist datgene wat echt noodzakelijk is, je innerlijk, te veranderen. pas wanneer je oprecht beseft dat je eigen menselijke inspanning en vastberadenheid je innerlijke toestand niet kan veranderen  ben je op de plek waar een nieuw besef zijn ingang kan vinden in je hart.

wanneer  je echter  weet dat slechts het genadewerk van Jezus je kan bevrijden van je moeite, teleurstelling, boosheid, verslavingen, bindingen etc… is het gevaar aanwezig dat je in de verleiding komt om nu juist helemaal niets meer te doen. je zou kunnen denken dat je slechts af hoeft te wachten tot God  tot je komt en je zal veranderen, maar dit zal niet gebeuren.

slechts wanneer je God oprecht toelaat in het meest intieme gedeelte van je leven kan er verandering plaatsvinden. wanneer je bereidt bent om Jezus na te volgen zal er ruimte zijn om te veranderen. steeds meer richting het beeld van Jezus. wat  niet bekent dat wanneer je Hem navolgt je het ook verdient om hersteld te worden. herstel is en blijft een genadegave, welke je  in dankbaarheid mag aanvaarden.

worsteling

 het blijft een worsteling, maar er zal een verandering zijn ten aanzien van je persoonlijke worsteling. waar je eerst worstelt  en strijd om zelf je problemen op te lossen, mag je nu worstelen om Hem boven alles te dienen en je naaste evenzo. wat je daardoor echter ontvangt geeft je uiteindelijk een totaal andere houding. die van liefde en bewogenheid. wat je door wilskracht niet kon opbrengen,lukt je langzamerhand steeds beter uit liefde voor Hem,  je zelf en je naaste.

de liefde van van de Allerhoogste is(Heilige Geest) binnengekomen  in je innerlijk en veranderd je gewoonten en houding. langzamerhand leer je liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing toe te laten in je leven. (zie galaten 5:22-23) je hoeft dan niet langer je ware aard te verstoppen, groeiend zal Hij door de Heilige Geest steeds meer deel zijn van je persoonlijkheid.