Wat zijn het roerige tijden of verbeeld ik me dat volgens jullie. In ieder geval is er veel aan de hand en volgens mij lopen er in ieder geval in onze maatschappij meer mensen vast als ooit te voren. Dit door eigen keuzes wellicht, maar ook door keuzes van anderen ontstaan er allerlei vraagstukken waar niet altijd eenvoudige antwoorden op te geven zijn. Hoewel sommige gelovigen graag kort door de bocht willen door het allemaal bij God te leggen. 


Ik ben het eens met de laatste opmerking. Het is goed ons leven in handen van God te leggen en ons door Jezus te laten verlossen. Er is geen andere weg. Toch lopen we ook als gelovigen tegen veel vraagstukken aan. Vragen waar we geen antwoord op hebben, maar waarvan ik geloof dat God ze wel heeft. Veel mensen benoemen sommige issues als de wil van God, maar volgens mij gebeuren er een hoop zaken buiten de wil van God om. Dit houdt echter niet in dat Hij de controle verloren heeft. Maar er is strijd. Dat kunnen we niet ontkennen volgens mij. 

De grote roze olifant!

Weet je er is veelal strijd, moeite in ons leven. Ik weetniet in welke fase van je leven jij je bevindt, maar wat gebeurt er veel in de wereld, in mijn wereld in elk geval. Ik ken jouw wereld niet, maar de vraag is of jij ook de dingen in de wereld ziet of je hoofd wegdraait wanneer ze je wereld dreigen binnen te dringen. 

Weet je? Ik geloof dat veel mensen net doen alsof er niets aan de hand is. Ze halen de schouders op, kijken de andere kant op, doen net alsof het er allemaal niet is, maar het is alsof we in onze huiskamer zitten en iedereen doet zijn eigen ding ondanks het feit dat er een grote roze olifant in de kamer op de bank zit, maar niemand die er iets van zegt of er aan doet. Dit allemaal uit angst dat men raar gevonden wordt omdat men iets benoemt. 

Meer mensen dan ooit kampen met allerlei problemen. We zien dat steeds meer mensen vastlopen in de huidige maatschappij. Ze kunnen de snelheid en eisen allemaal niet meer bolwerken. Veel mensen raken daardoor op straat, verslaafd, in de war, etc… Steeds meer relaties lopen stuk. In de klassen van mijn kinderen zie je dat de meeste ouders gescheiden zijn, uit samengestelde of eenoudergezinnen bestaat. Zo zie je dat verslaving oprukt in de maatschappij de vlucht om even iemand anders te kunnen zijn, zich vrij te voelen, lol te maken of gewoon te ontsnappen aan de werkelijkheid van de dag. Anderen zoeken naar identiteit die ze moeilijk kunnen ontlenen aan hun ouders omdat die er gewoonweg. Veelal niet zijn op momenten dat het nodig is. Immer we hebben beide ouders nodig om goed te kunnen ontwikkelen. Wanneer een van beide niet in ons leven is, welk deel missen we dan? 

Toch is er hoop! 

In deze wereld, in deze harde werkelijkheid van het moment is er hoop! Namelijk dat God voor herstel, bevrijding, verlossing heeft gezorgd in Christus. Waar we schade hebben opgelopen daar wil hij dit herstellen, waar we ziek zijn, daar wil Hij genezen, waar we diep moeten gaan daar is Hij ons voorgegaan en dieper gegaan en vangt ons op. 

Misschien vindt je dat een softe benadering, maar dat is het niet. Ik geloof dat alles in ons leven er niet voor niets is geweest. Het is nodig geweest om ons tot ons doel te laten komen. In deze tijd is er meer tumult dan ooit tevoren volgens mij. Er komen meer dingen op ons af, veel verleiding en verwarring. Toch geloof ik dat het niet voor niets is. Ik geloof dat God deze tijd gebruikt om ons de Weg te wijzen. 

Wat is de weg die we moeten gaan? De Weg is niet veranderd. De Weg is Jezus zelf. Hij heeft ons. De Weg laten zien en deze leidt tot de Vader. God dus! Toch ligt het breder dan dat. De moeite en de pijn, de zaken die in ons leven zijn gebeurt, die op ons pad gekomen zijn, de angsten, de boosheid, de verleidingen, de afhankelijkheid, de blindheid waarmee we geslagen waren, de gevoeligheid of het tegenovergestelde de ongevoeligheid in sommige zaken, zijn niet Gods wil, zijn niet door God bedacht, maar God wil ze zinvol maken. De zinloosheid voorbij. 


Veel zaken in de huidige maatschappij lijken zo zinloos, zo zonder diepgang of betekenis en veel zaken zijn dat ook. Toch wil God alles in je leven gebruiken en jouw tot je doel laten komen. De vraag is wat is jouw specifieke doel op deze aarde. Wat is datgene waarvoor God je wil gebruiken? Ik weet het niet. Ik geloof echte dat God een specifiek doel heeft met jouw en mijn leven. Dat doel wil Hij bekend maken. Je bent geroepen!

Geroepen?

Waarvoor je bent geroepen? Dat weet ik niet, maar God weet het. En wil het door zijn Geest aan je bekend maken. Niet door een stem misschien, maar wel door je uit te strekken naar God. Dat betekent in beweging zijn en doen wat je hand je te doen geeft. Wanneer we op Hem vertrouwen zal Hij ons leiden. Je zult het gaan ervaren. Dit vraagt vertrouwen. Ik bemerk bij mijzelf dat ik veelal probeer zelf de touwtjes in handen te houden, maar ik kan mijn eigen weg niet maken zoals sommigen ons willen doen geloven. Ik kan wel goede keuzes maken. Keuzes vanuit de Bijbel, door Gods Geest. 

Niet dat mij allerlei stemmen of gedachten invallen, hoewel soms gebeurt dat, maar vooral door gewoon te vertrouwen dat Hij mij leidt en wanneer ik keuzes maak en dit bij Hem leg zegent Hij. Ook las dit er soms anders uitziet dan ik had verwacht. Ik verwacht vaak dat zegen er uit ziet als voorspoed. Ik bemerk echter dat juist datgene wat niet zo gemakkelijk is gegaan in mijn leven. Dat datgene waar ik veel pijn van heb gehad, waarvan ik het gevoel had dat het totaal niets goede in zich had,…. Achteraf juist blijken deze zaken juist de meeste zegen in zich te hebben. Hij gebruikt het. 

In een boek van TD Jakes las ik over het feit dat er bepaalde spanning nodig is om tot ons doel te komen. Jakes vergelijkt het met en pijl en boog. Om het doel te raken is er spanning nodig en moeten we soms achteruit getrokken onder spanning komen om van daaruit gelanceerd te worden om het uiteindelijke doel te kunnen raken. De vraag is waar is het doel? Wat is het doel waar God je roept? Hoe kom je daar? Ik geloof dat God ons allen in stelling. Wil brengen en dat ons doel dichterbij is dan we denken. 

Het ligt in de buurt. Jezus sprak over God liefhebben en de naaste als jezelf. Dat is een doel. Er is geen beter en groter doel in het leven. Er is niets wat meer vervulling geeft dan het liefhebben van anderen en te ontdekken dat je geliefd bent. Dit ligt allemaal in elkaars verlengde. Wanneer we ontdekken dat God ons liefheeft, dan vraagt dat om het beantwoorden van die liefde. Dit kunnen we doen door anderen lief te hebben. Wanneer we anderen liefhebben dan zullen we gaan ontdekken dat ook anderen ons gaan liefhebben en ontdekken we dat geliefd zijn door God. 

Uit handen geven!

Ik ben enthousiast! Volgens mij is het niet gemakkelijk om keuzes te maken wanneer we zelf de touwtjes in handen willen houden. We worden angstig de controle te verliezen, boos als anderen deze willen overnemen, teleurgesteld als het niet lukt. Allemaal zaken die voortkomen uit niet durven geloven dat we werkelijk vrij kunnen zijn in Christus. De genade van God niet durven aanvaarden omdat we wellicht denken dat we het niet waard zijn, niet verdienen of zo. 

Ik daag je uit om te geloven. Te geloven dat God je de moeite waard vind. Dat Zijn plan voor jouw leven niet de gemakkelijkste weg is, maar wel de meest uitdagende. Durf je het aan? Of houdt je zelf alle touwtjes in handen? Met als gevolg dat je geen ruimte hebt om het werkelijke leven zoals het is bedoeld te kunnen omarmen. Te uitdagend voor jou?