Jarenlang op de vlucht. Bang ontdekt te worden. Als men er achter zou komen wie hij werkelijk was, dan …? Tja wat dan eigenlijk?

hilarische-fotos-gevallen-mensen-2

ben je gevallen? 

Hij was gevallen, letterlijk zelfs. Kreupel ging hij door het leven. Wie kende hem nog? Wilde hij eigenlijk ook nog herkent worden? Ik bedoel werkelijk herkent, niet als die kreupele of als de afgewezene?
Zou hij geweten hebben van de afspraak? De koning zou voor hem moeten zorgen maar tot dusver wad het niet gedaan. Sterker nog hij was altijd op de vlucht geweest uit angst gedood te worden.
Dan is er deze koning. Die zijn afspraak na wilde komen en hem bij zich riep. Al strompelend met zijn krukken stond hij voor de koning. Niet wetende wat te verwachten. Wat moest de koning met een lamme. Iemand die eigenlijk nooit volledig zou kunnen wat anderen deden.
Zijn hoofd is naar beneden gericht. Enerzijds uit schaamte misschien en anderzijds uit angst wellicht. WAt zou de koning willen? Wat zegt de koning nu?
Luister eens, zegt de koning. Ik heb een belofte gedaan en ik wil deze niet verbreken. Ik wil dat je hier komt eten in mijn huis. Niet zo nu en dan maar altijd. Je bent geen gast, maar een zoon. Ik noem je niet kreupele of lamme, maar gewoon je naam. Je bent bijzonder gewoon om wie je bent.

toevallig toch? 

Bijna niet te geloven dit verhaal van mefiboset. Toeval? Nee hoor het stond allemaal al vast. Zijn naam was al bekend. Zijn naam betekent zoiets als: Hij is genadig!
Dit verhaal is het verhaal van mefiboset die door David wordt geroepen omdat hij de zoon van Jonathan is. De zoon van Saul. De zelfde saul die David dood wilde zien. Deze mefiboset was een afstammeling. David had echter een belofte gemaakt de familie van Jonathan te sparen. David had de afspraak vergeten, maar bij herinnering doet hij zijn woord gestand. Het maakt David niets uit dat het hier gaat om een kreupele, een lamme, een afgewezene. Hij neemt Hem op in zijn huis als een zoon. Hij mag bij hem aan de tafel zitten.
Dit doet me denken aan Jezus. Iedereen mag komen. Verwond wellicht, kreupel geslagen door het leven. Je schaamt je misschien en weet je geen houding te geven. Bang voor de verwachtingen wellicht. Misschien is het je grootste angst zelfs wel om niet eens erkent te worden om wie je bent. Zo gaat het immers altijd toch? Je bent de kreupele, de lamme, die bedelaar, de afgewezene,… Wie kent je echte naam? Wie weet wat er in je om gaat?
Jezus wil je aan Zijn tafel. Iedereen is er bij en hij noemt niet je worstelingen in het leven, niet de beschadigingen, maar hij noemt je bij naam. Je echte naam. Jezus is genadig en treft je hart. Je mag er zijn. Imperfect als je bent.hij houdt van je. Hij noemt je Zijn Zoon. Prachtig toch?

images (6)

Ik denk aan het laatste avondmaal. Ergens in een bovenzaaltje. Slechts wat vrienden die Hij een paar jaar eerder had ontmoet en gezegd had vissers van mensen van hen te maken. Wat was er allemaal van terecht gekomen? Er is enerzijds een zweer van, wat zal er gaan gebeuren en anderzijds een gevoel niet los willen laten van deze Jezus. Ieders had een keuze en allemaal een andere reactie. Allemaal mannen die door het leven gevormd waren en nu, al begrepen ze het zelf nog niet, geroepen waren om zichzelf te laten zien. Kreupel als ze waren juist op dit ogenblik. Niet wetende wat hen te wachten stond, maakte ieder een eigen keus.
Gewone mannen waren het. Mannen als jij en ik. Door het leven geslagen misschien. Hard moeten werken om zichzelf te bewijzen, maar hoe harder ze werkten des te meer kwamen ze er achter dat het nooit ging lukken om te veranderen. Ze hadden hulp nodig van Jezus. Ze wisten het nog niet, maar Hij zou alles geven. Zijn bloed, Zijn lichaam. Meer dan brood en wijn. zijn hele Leven, meer nog dan ze hadden gezien.

van Mefiboset tot discipel.

Gewoon wat gedachten van mij. Van Mefiboset tot discipelen. Van discipelen naar jou en mij. Wij weten meer dan Mefiboset en de discipelen. WT er in tussentijd is gebeurt. Welke keuzes maken wij? Komen we aan zijn tafel zitten? Durf je de beker te drinken en het brood te eten? Hetzelfde als van mefiboset, toen van David . Hetzelfde als van de discipelen al beseften ze het nog niet ten volle. Het zelfde voor jou en mij en ook wij weten nauwelijks wat het is om aan te schuiven. Je mag aanschuiven aan de tafel. De tafel van genade.