Tag: zorgen

mantelzorg

wanneer we  wensen om mensen werkelijk te ontmoeten gaat het vaak mis wanneer we de ander ongevraagd gaan adviseren hoe ze zouden kunnen herstellen.  We halen vaak een tweetal dingen door elkaar , ten eerste is het zo dat wanneer we voor de ander zorgen dit niet automatisch herstel betekent.

Er zijn veel mensen die  voor anderen zorgen. Ze zijn bezorgd om de ander vanuit allerlei perspectief. Soms beroepshalve, een andere keer is het een geliefde waarover we ons zorgen maken, zo zijn er allerlei manieren van zorgen.

Toch gaat het er om dat ons niet slechts bezorgd maken over iemand, maar dat we er r vooral voor iemand zijn. vaak maken we ons  bezorgd omdat we bang zijn iemand te moeten missen in ons leven of omdat we bezorgd zijn dat  het misgaat in het leven van de ander. ik herken dat vanuit mijn  rol als begeleider in de verslavingszorg. 

Ook in die rol als begeleider kan ik soms verkeerd handelen en te bezorgd zijn over iemand.  Natuurlijk spelen ook emoties en persoonlijke zaken een rol. Gelukkig merk ik in zulke tijden ook dat ik gewoon mens ben en van mensen houdt. 

Tegelijk moeten we  wanneer we werkelijk van mensen houden oppassen dat we niet zozeer  bezorgd zijn dat er voor willen zorgen dat we situatie onder controle  willen houden .  wij hebben wat dat betreft de touwtjes niet in handen.

Ik denk dat het goed is dat we onderkennen dat we er slechts voor de ander kunnen zijn.  we kunnen zorg bieden in allerlei vormen, en laat ik duidelijk zijn ik geloof  niet alle manieren van zorg  verkeerd is. en soms maken we ons  zorgen om bepaalde zaken, maar ik bedoel te zeggen dat wanneer we de ander werkelijk willen ontmoeten dit niet betekent dat we  de ander de ruimte ontnemen om zichzelf te zijn.

men mag gewoon moeite hebben met zaken, het oneens zijn met de zorg die ze krijgen, zorg mag geen bemoeizucht worden, maar zorg mag wel;  samen zijn, huilen met de ander, luisteren naar de ander, delen met de ander, meevoelen met de ander, in gesprek raken met de ander, … gewoon een arm om de ander slaan, een  mantel om de rug van de ander tegen de kou.

ik geloof in mantelzorg. het ontmoeten van mensen. nioet met de mantel der liefde allerlei dingen bedekken, maar open en eerlijk met elkaar communiceren. dat noem ik ontmoeten. Juist  wanneer  we de ontmoeting met de ander benadrukken en uitgaan van ander , dan zullen we ontdekken dat de ander  soms ruimte nodig heeft om zichzelf te zijn, in plaats van dat de zorg van anderen hen benauwd en bedrukt.  Laten we er niet direct van  uitgaan dat de ander ons niet begrijpt of dat we het beter weten, maar laten we elkaar ontmoeten als broeders en zusters. Laten we elkaar zien als mensen, als  kwetsbare mensen die op zoek zijn en die ook zelf in staat zijn tot het nemen van beslissingen.

Wellicht zullen mensen soms foute beslissingen nemen, maar dat  staat niet automatisch groei in de weg.   Ik geloof dat het goed is te ontmoeten in plaats van bezorgd te zijn  de ander.  de ontmoeting met de ander is een gift die God ons geeft zodat God mensen kan herstellen. 

We maken ons veelal bezorgd of God wel of niet zou willen herstellen, God wil wel, maar staan wij  niet vaak God in de weg om te herstellen? Laten wij ons  niet met de ander bemoeien , maar er gewoon voor de ander zijn, zodat God door  liefdevolle relaties herstel kan geven in de levens van mensen.

 

confrontatie met de werkelijkheid

Lezen 2 Korintiërs 7:8-11

Iedereen krijgt in het leven te maken met zorgen en verdriet. We kunnen natuurlijk doen alsof het niet zo is of net doen alsof het er niet is of het verdrinken in onze afhankelijke gedragingen of ze weg rationaliseren, maar ze gaan niet weg. Wat je ook doet ze zijn er gewoon in het leven van een mens. Dus ook in jouw leven zijn ze aanwezig of je het nu ontkent of ze accepteert.

zorg!

Niet alle zorgen in dit leven zijn slecht voor ons. Paulus schreef in de brief dat hij verdrietig was over wat er in de kerk was gebeurt. Maar Paulus confronteerde hen er mee dat ze fout waren geweest.

Het speet hem dat hij hen zeer had gedaan, maar later was hij er juist blij om. Hij had hen pijn gedaan, maar deze had hen aangezet om zich te bekeren van hun fouten. Ze hadden spijt van wat ze hadden gedaan.

confrontatie met de werkelijkheid

Soms is het goed verdriet te hebben, omdat het je kan confronteren met de werkelijkheid waarin je je bevind. Je kunt nieuwe stappen nemen als je je bewust wordt dat je verkeerd hebt gezeten.

Soms is verdriet goed. als het voortkomt uit je eigen zelfonderzoek bijvoorbeeld. Het gaat niet om zelfverachting of verloochening, maar zelfonderzoek. Naar waar je fout bent gegaan in het leven.

zelfonderzoek

Het is geen straf die we verdienen. We kunnen leren om onze zorgen te accepteren als een positief deel van herstel en bruikbaarheid.

 

 

Heer, U bent de geweldige Vader die me liefheeft. U veracht me niet, maar noemt me Uw geliefd kind. Ik hoef ook niet een hekel aan mezelf te hebben, maar U wil me leren om zaken onder ogen te zien en te herstellen. Dank U daar voor. Amen

goedkope oplossing?

Lezen: handelingen 17:23-28

Laten we een beslissing nemen om onze wil en ons leven totaal over te geven aan Gods liefdevolle zorg voor ons, maar voor we dat doen, laten we eerst eens gaan kijken naar wie Hij is.

Het is belangrijk om bewust stappen te doen en niet zomaar even vluchtig de zaken eens nalopen en maar aanpakken wat we te pakken kunnen krijgen .

juist als we in nood zitten en het zelf even niet meer weten zijn we geneigd om dat maar te gaan doen wat er voor handen lijkt te zijn.

Als we ons zelf over willen geven laten we dat dan doen aan degene die ons vertrouwen niet zal beschamen. Aan iemand die sterker groter is als wij en die ons zo enorm liefheeft dat Hij alles heeft gegeven om jou te kunnen helpen. (Lees Johannes 3:16 maar eens)

Zo als ik al zei, maken mensen heel gauw de fout alles maar te grijpen wat ze kunnen krijgen. Alles wat maar goedkoop is, wat plezier lijkt te beloven, maar veelal bied het juist het tegenovergestelde.

Een avondje stappen lijkt erg leuk op z’n tijd en kan het ook best zijn, maar als we het financieel moeilijk hebben , kunnen we op dat moment de druk van onze financiële verplichtingen wel heel even vergeten, maar de volgende dag slaat de kater dubbel toe. Portemonnee leeg, en hoofdpijn van drank en zorgen. Zo gaat dat met veel zaken in het leven.

Laten we oppassen onszelf niet over te geven aan alles wat ons vrijheid belooft, maar het in werkelijkheid niet is. Of aan datgene wat ons blijdschap belooft maar dat slecht een lach is van buiten, maar een traan van binnen. Of datgene wat ons rust geeft, en dat wellicht tijdelijk ook doet, maar als we er verslaafd aan raken steeds meer onrust geeft.

Al deze zaken zijn slechts zaken waarmee de valse god van deze wereld ons wil verleiden. Deze valse god, Satan, wil slechts dat we meer en meer teleurgesteld raken in alles om ons heen. Hij beliegt ons over wie God daadwerkelijk is.

Er zijn veel zaken die we als onze god zouden kunnen aannemen, maar laten we kiezen voor de enige ware God met een hoofdletter. Hij is de enige die ons vrij kan maken.

Hij is dichtbij ons, bij ieder van ons. In Hem leven, bewegen en bestaan we… we zijn van zijn nageslacht. Hij heeft ons gemaakt! En al begrijpen we veel zaken niet, we weten dat Hij dichtbij ons is en Hij wil zich aan ons openbaren. Als je zoekt zul je vinden.

 

Heer open mijn ogen voor wie U bent, zo dat ik mij kan overgeven aan u de enig ware God.