Tag: zingeving

God leren kennen in (on)veranderde levens???

Las vandaag artikel op het web over wat het met je doet dat er zo velen zijn die Jezus niet kennen. is ons hart werkelijk bewogen met de zoekenden onder ons? Maken we ons er nog druk om dat er zoveel mensen zijn in deze wereld, in onze omgeving die God (nog) niet kennen?

Geloven in iemand die je niet kent?

er zijn enorm veel mensen die nooit of nauwelijks van de enige God van ware Liefde gehoord hebben.  met nadruk beschrijf ik het zo, omdat er  veel gesproken wordt over geloven  en over geloven in een God en soms wordt daarbij zelfs de naam van Jezus genoemd.  

wat voor mij wezenlijk is in deze opmerking,  is dat mensen nooit gehoord hebben van de liefde van God aan deze wereld getoond in Jezus Christus.

Zijn we nog missionair?

Zijn we niet veelal op onszelf terug getrokken in ons eigen wereldje? Onze hokjes en eilandjes, onze kerkjes en tempeltjes en dat met onze eigen familieleden en vriendjes die we al jaren kennen en waar zo nu en dan best wat nieuwe mensen aan toegevoegd worden maar waar wezenlijk weinig verandering zichtbaar is?  om het samen te vatten: zijn we nog missionair?

Waarom  zijn we zo op onszelf? God heeft ons zoveel in handen gegeven waar we  mensen levens mee kunnen veranderen. In Jezus naam  kunnen we laten zien wie God , de Vader werkelijk is.  overal zijn mensen op zoek naar inhoudt, zingeving en spiritualiteit.

Wij zijn navolgers, …toch?

Natuurlijk zullen ze God nooit vinden als ze door Zijn Geest niet overtuigd worden, maar ook wij hebben onze  taak hierin. Waarom zouden mensen  veranderen als wij ze geen verandering tonen in ons eigen (on)veranderde levens?

Jezus is gekomen om mensen te redden en wij zijn zijn navolgers toch?  Hij is gekomen voor jou en mij. Laten we delen van dat wat ons reeds geschonken is.