Tag: zekerheid

who’s in controle?

Aan alle kanten komen we verleiding tegen in ons leven.  de televisie, computer, radio en ook langs de weg  schreeuwen teksten naar ons hoe belangrijk financiële zekerheid is  en ook  ons uiterlijk is volgens deze bronnen  enorm belangrijk. 

Wat is belangrijk?

Wat is er nu werkelijk belangrijk in dit leven. hoe belangrijk is financiële zekerheid nu helemaal? Of hoe belangrijk is het om er goed uit te zien? en wellicht kun je zelf nog  een aantal factoren  toevoegen.  Hoe belangrijk is een huis, een auto?   hoe belangrijk is aanzien, seksualiteit, of wat anderen van je vinden?  

Ergens  geloven we soms dat we in ons rusteloos leven enige zekerheden in kunnen bouwen. Ergens denken we dat we  controle kunnen uitoefenen op  ons leven. misschien is dat zelf s ook wel zo. Misschien is het inderdaad zo dat we best enige controle hebben op bepaalde zaken in ons leven. we hebben de keus om er al dan niet zo uit te zien als de media ons dat opdringt. We hebben de keus om  zuinig te doen met onze  centjes en te sparen voor onze oude dag, maar tegelijk is het de vraag of het ook daadwerkelijk zo is.  kunnen wij dat werkelijk?

Heb jij de controle?

Hebben wij  zoveel invloed op ons leven? hebben wij de controle?  Ik geloof dat we die controle in wezen niet hebben.  wij kunnen in veel gevallen enorm ons best doen, maar als  we ontslagen worden en geen baan meer hebben valt veel van onze financiële zekerheid weg.   Als je een ongeluk krijgt en je uiterlijk is beschadigd dan zijn er gelukkig veel mogelijkheden om je  uiterlijk te corrigeren, maar  hoe ziet het er naar verloop van tijd uit?  Misschien ben je te dik en probeer  je te doen wat je kunt , maar krijgt de kilo’s er niet af. Misschien crasht de beurs wel en is al je geld en wat je hebt niets meer waard. Weg zekerheden

 Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik niet de macht heb om met alles in dit leven te dealen en sterker nog ik geloof dat ook God ons niet overal van verlost.  Toch weet ik dat God me de vrijheid geeft om naar hem te roepen in mijn nood, in mijn angst, in mijn worsteling om perfect te zijn. ik wil alles zo goed voor elkaar hebben en ik streef er naar om het beste te doen voor mijzelf , voor mijn gezin, mijn vrienden, etc… maar kan ik het ook? Kan God het ook? Of is Hij niet bij machte om  in te grijpen in onze menselijke situatie. 

Overvloedig leven

Ik geloof dat God ons soms  beperkt op bepaald gebied om zo onze afhankelijkheid  van Hem te doen beseffen.  Ik geloof niet dat God  het ons aandoet, maar God gebruikt  onze beperkingen op wat voor gebied dan ook om  ons er aan te herinneren  dat we Gods  grote kracht nodig hebben om ons te voorzien. 

God kent ons hart en leven. wil ons overvloedig geven. gaat het dan om geld? Om  mooie spullen? Om gezondheid? Om een mooi uiterlijk? God wil ons de rijkdom geven van het kennen van Hem. hij wil ons duidelijk maken hoe geweldig  het is als we Hem zullen vertrouwen in ons leven.  Hij gebruikt veelal onze zwakheden om tot Zijn doel met ons leven te komen. wanneer we bereid zijn te erkennen dat niet wij de touwtjes in handen hebben, dat wij niet in controle zijn, maar als we Hem de controle geven dan pas kan herstel ook daadwerkelijk plaatsvinden.

Overgave

Dit gaat  stap voor stap. Steeds meer  mogen we aan hem overgeven. Totdat we alles aan hem hebben overgegeven.  Dit klinkt alsof er niets is wat we zelf mogen houden. Het klinkt alsof we slechts mogen geven  en iets doen voor God.  dit is echter  niet het geval. Wanneer wij God ons leven schenken , schenkt hij ons het volle leven terug.  wanneer wij God onze financiële zekerheid geven, geeft hij ons de zekerheid dat hij er altijd voor ons zal zijn. wanneer wij onze  de controle  over geven over  wat wij belangrijk vinden dan zal hij  het filteren en laten zien wat werkelijk belangrijk is voor ons.

Wij willen vaak graag  verlost worden van onze zwakheden, maar God wil juist in onze zwakheid werken  en ons genade schenken. juist door onze zwakheden heen wil God laten zien  dat wij anders zijn. dat ons leven meer inhoudelijk is .  dat we niet slechts grote  holle vaten zijn die er leuk uitzien aan de buitenkant, maar dat we misschien niet zo mooi zijn  en zelfs kleiner , maar dat we vol mogen zijn van Hem. God openbaart zich in het kleine , het zwakke, de mindere, de afgewezen, de verlatene, … daarom is het goed om  te ontdekken  dat wij niet hoeven of zelf niet kunnen bouwen op wat we zelf bewerkstelligen. We leven pas ten volle als we leren leven met wie we zijn in Hem.

Loslaten

De vraag is of jij weet wie je bent? maak jij de keus om zelfstandig alles voor elkaar te  boksen of durf je toe te geven dat je zo nu en dan ook hulp nodig hebt. Dat je het allemaal niet alleen kunt. Durf je los te laten?  Vasthouden  aan onze eigen ideeën en doorzettingsvermogen maakt je enorm kwetsbaar  . kwetsbaar om te vallen.  Altijd maar bezig zijn met  wat anderen van je denken , wat  je hebt of hoe je met dingen omgaat maakt je moe en mat .  men ziet je immers niet  zoals je werkelijk bent. je speelt altijd die rol. In Hem mag je echter  totaal jezelf zijn en kun je ook loslaten wat  niet van jou is. Hij zal je geven wat je nodig hebt en  daarin zelfs voldoende om er van te delen met mensen die het minder hebben als jij. 

De vraag is durf jij je zwakheden los te laten en in zwakheid sterk te zijn met Hem?  een heel ander uitgangspunt misschien.  Wellicht is het schaamte die ons weerhoudt van de keus om ons leven te bouwen in afhankelijkheid van God.  het erkennen van het zelf allemaal niet onder controle te hebben. de vraag Hierbij is echter; wie heeft er nu daadwerkelijk de controle? Heb jij de controle over je leven? kun jij zelf het leven aan? ben jij een controle freak? Sommige controle freaks willen alles zelf doen omdat ze denken dat ze het beter kunnen, maar soms is het beter om de controle uit handen te geven aan Iemand die de controle werkelijk heeft. 

Ik ben Jantje ongeduld!

 

ik kan soms zo enorm ongeduldig zijn.  geduld is een schone zaak zeggen we vaak, maar ik denk dat het misschien ook een beetje te maken heeft met de tijd waarin we leven. of  is dat gewoon een excuus misschien. 😉 .

test met kinderen

in een artikel van Gary Chapman las ik over een studie die 40 jaar geleden werd gehouden met kinderen van 4 jaar . de kinderen werd een snoepje voorgehouden en  gevraagd of ze een snoepje wilden, maar ze mochten ook een kwartiertje wachten en dan kregen ze er twee.  Een derde van de groep kinderen  wachtte liever en kregen zoals beloofd de twee snoepjes. De beloning voor hun geduld.

Je ziet dat degene die gewacht hebben zich op  bepaald gebied beter ontwikkelen. Ze  hebben gemiddeld meer zelfvertrouwen en zijn  beter te vertrouwen. Ik heb geen idee hoe het is getest en ook niet hoe de termijnen liggen en wat de precieze uitkomst nu werkelijk is, maar wat blijkt is dat mensen met geduld voordeel hebben in  dit leven.

Korte termijnoplossing

Ook in het Bijbelboek spreuken zie je dat het goed is om geduldig te zijn.  je moet zelf maar eens op zoek gaan.  waar het omgaat is dat we wanneer we  ongeduldig zijn veelal voor de korte termijnoplossing kiezen.  We kiezen voor dat wat  op dat moment ons voor het moment, direct dus, bevrediging schenkt.

Korte termijn oplossingen geven  vaak voor het moment vreugde of rust, maar tegelijk  kom je er na een tijd je achter dat je  meer had kunnen hebben als je  Andere keuzes had gemaakt. als je een kwartiertje had gewacht , had je een snoepje meer gehad. Had je langer kunnen genieten van het lekkers.  Jammer!

rendement

Veel mensen zijn ongeduldig. ik ben daar dus een van. Ook als christen heb ik soms moeite geduldig te zijn. wanneer ik in een moeilijke tijd zit dan bid ik soms of God me wil helpen, maar kom er vaak achter dat ik een horloge heb( bij wijze van spreken dan), maar dat God  de tijd heeft. God is geduldig en geeft wanneer de juiste tijd  is gekomen. Hij kijkt wanneer zijn zegen het meeste rendement heeft. 

Het gaat God niet om geld. God wil dat we zijn zegen maximaal kunnen ervaren. Soms moeten we nog dieper gaan op een bepaald moment  in het leven om zo Gods zegen ten volle ook te zien.  soms laat God bepaalde dromen in ons leven stuk gaan om zo te laten zien dat Hij veel meer voor ons in petto heeft dan onze persoonlijke dromen en ambities. Gods droom voor ons is zoveel meer dan  een bepaalde gelukkig e tijd,  hij heeft ons welbevinden voor de eeuwigheid op het oog.

Je dromen en ambities voorbij.

Gods droom voor ons leven  heeft weinig te maken met  financiële voorspoed, al geloof ik dat ook God daarin wil zegenen, maar God kijkt naar het groter geheel. Het is God altijd te doen om relaties.  In de eerste instantie jouw en mijn relatie met Hem, maar ook onze relaties onderling en de relatie met onszelf.

Wanneer wij in alle hectiek de rust zoeken in bijvoorbeeld in voldoening op ons werk, als we  financiële zekerheid als basis voor ons geluk zien, dan is  dat geluk voor een korte tijd.  we zien het om ons hen gebeuren. Mensen verliezen hun banen en wat is geld nu nog waard? 

zekerheid

De enige zekerheid waar we op kunnen bouwen is God. we zijn veilig bij God. God is stabiel. Wat hij belooft zal Hij ook doen. zijn we geduldig genoeg om er op te wachten?  Niet wachten en niets doen, maar wachten  en  vertrouwen dat wat God zegt goed is.  wanneer we ongeduldig raken laten we bidden om rust en vrede om toch te doen wat hij ons zegt in zijn woord, door zijn Geest.

Jezus zegt dat er een zware tijd zal komen.  een tijd waarin alles wat staat geschreven in vervulling zal gaan.  Misschien dat je er bang van wordt, maar Jezus belooft dat Hij terug zal komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer we op Hem zien  dan zullen we ontdekken dat de verlossing nabij is.

vertrouwen

Geduld  zegt iets over het vertrouwen dat we stellen in God. ik moet toegeven dat ik soms even minder vertrouwen stel op God als in mijn eigen inzichten. Ik weet  de goede antwoorden te geven, maar doe toch wat ik zelf wil. Ik volg mijn eigen wijsheid. Ik heb te weinig geduld om te wachten op het betere, het beste.

Gelukkig kent God me door en door en houdt hij van me. Hij schenkt me zijn liefde al ga ik soms mijn eigen weg waardoor niet hij mij , maar ik Hem te kort doe. Dom genoeg zeg ik  juist vaak God waarom overkomt mij dit of dat, of waarom laat U mij in de steek,  maar uiteindelijk zijn het de gevolgen van  mijn eigen ongeduldige keuzes.  Toch merk ik dat ik hierin groei, dat ik stap voor stap dieper het water in durf te lopen en me steeds meer durf laten meevoeren in de rivier van Gods enorme liefde.

Ik hoop dat ik iets van vrucht kan dragen in de dingen die ik doe ondanks mijn soms ongeduldige karakter. Misschien dat je iets herkent in wat ik schrijf . ik wacht je reactie graag af.

tot je een ons weegt!

Lezen: romeinen 1:18-20

Veel mensen zeggen zoiets als:“we zijn gelovig”. Gelovig zijn klinkt als een twijfelachtig gebeuren. Het lijkt er op dat we het wel geloven, maar we zijn er niet echt zeker van. Anderen zeggen het meer subtiel, we geloven wel dat er iets is. Geloven lijkt in deze beide situaties iets van zekerheid scheppen voor het geval er inderdaad iets zou zijn. Stel je voor dat God bestaat.

God bestaat!

Dat God bestaat staat vast. Je weet dat ook. Je gedachten kunnen je aan het twijfelen maken, je kunt net zo lang denken en verkeerde dingen doen en daarmee jezelf in de weg staan om te herstellen.

Je kunt weten dat God bestaat. Hoe? Door gewoon om je heen te kijken! Door de vogels te horen het gras  te ruiken (het is nu voorjaar), maar ook door de sneeuw  te voelen.  de wind in je haren, door het zonnetje.

nadenken tot je een ons weegt!

Je kunt met gewoon een helder verstand nadenken over het feit hoe dat deze wereld tot stand is gekomen. Je mag het natuurlijk rationaliseren met allerlei theorieën, maar uiteindelijk zul je uitkomen bij God.

Als je dat weet en beseft, dan kun je ook de stap nemen om je aan Hem over te geven. Gelovig zijn is nog niet daadwerkelijk deel hebben aan Hem. Een relatie met hem hebben. Helaas hebben we een ernstige tekortkoming als mens, we hebben moeite met het feit ons over te geven aan Hem.

overgave

Overgave is dat we met alles, met de goede zaken, met de slechte zaken, bij Hem komen. Hem belijden dat we met wat we zijn en wat we hebben en wat we doen beter af zijn bij Hem. Dat Hij beter weet hoe wij ons leven kunnen runnen.dan wij  zelf.

 We zijn niet in staat onszelf te herstellen. We denken vaak dat de pijn wel over gaat. Maar we weten allemaal dat diepe wonden niet zomaar over gaan. Sterker nog, wonden gaan etteren en zweren als we er niets aan doen.

keuzemoment!

Ik hoop dat als je je nog niet hebt overgegeven aan Hem je dat binnenkort zult gaan doen. Het zal je helpen te groeien, te ontwikkelen, je zult een andere weg inslaan en met ons verder kunnen reizen op de weg naar bruikbaarheid. De weg van herstel, de weg van Jezus,  de weg van navolging.

 

Heer ik weet niet meer zo goed wat ik er van moet denken. Ik geloof het wel, maar in mijn hart kan ik het niet echt aanpakken lijkt het wel. Het kwartje valt niet. Heer toch wil ik een oprechte relatie met U aangaan. Mijn  ogen openen voor de dingen die U in mijn leven wil gaan doen.  Heer ik belijd dat ik het niet meer alleen kan en wil doen. Dat ik fouten heb gemaakt. Ik wil ze vandaag nog bij u brengen in gebed. Heer ik wil bovenal dat ik mezelf niet meer slechts een gelovige noem, maar Uw kind. Ik besef dat ik dat vanaf nu dat ook mag zijn. amen