Tag: wil

Nieuw koers uitzetten.

Sommige zaken in het leven lukken niet zoals jezelf wellicht voor ogen had. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Goed om weer tot bezinning te komen over datgene waar het werkelijk om gaat in het leven.

Waar gaat het ook al weer om in het leven? Wie was ik ook al weer? Waar ben ik voor geroepen?


• Het leven draait niet om mijzelf, maar om God te dienen. Het dienen van God is geen bijkomstigheid, maar hoofdzaak. In alle drukte van de dag en de werkzaamheden die het voortbrengt kunnen we dat gemakkelijk vergeten.

• Ik ben niet geboren als iemand die er niet toedient. Ik ben waardevol, gewild, geroepen om Gods werk te doen. Ik ben geliefd, gezien en God laat ons niet aanmodderen. We zijn kinderen van God de Vader. Dat maakt dat we er mogen zijn. Dat we autoriteit hebben. Dat Hij aan onze kant staat.

• We zijn allen geroepen om hem te dienen. Niet enkel als opdracht, maar vanuit liefde voor Hem. Het eerste gebod zegt dat we Hem moeten liefhebben boven alles en het tweede gebod zegt dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf. Het eerste en tweede gebod hangen aan elkaar. Het een kan niet zonder de ander. Dus dat is telkens weer de basis en het uitgangspunt.


Wanneer het niet loopt zoals je had gedacht, gehoopt, gepland kan dat best frustrerend zijn. Je dacht immers dat je het goed had ingezet. Toch moeten we soms bijstellen. De koers wijzigen. Jezus deed dat soms. Ging weg als bepaalde mensen Hem iets wilden aandoen of als er ongeloof was bijvoorbeeld.

Iig is het goed om soms het roer om te gooien. Niet wat effect je eerste roeping om God lief te hebben of je naaste, maar om te kijken waar moet ik gaan, wat moet ik doen.

Stappen te zetten zijn:

• Bid, spreek God en vraag om leiding. Welke weg je moet gaan. Je zal wellicht geen directe stem horen, maar ik geloof dat Gods Geest ons de weg wijst. Dus zullen we open moeten staan voor zijn instructie. Dat betekent ruimte creëren om met Hem in gesprek te zijn en te blijven

• Maak een nieuwe start. Je kunt ooit ergens begonnen zijn met het wandelen in Zijn bestemming. Alleen misschien of met anderen. Gaande weg raak je soms ff het spoor bijster. Vergeet je soms door alle bijkomende zaken of taken waar het ook al weer om ging. Goed om dingen te overdenken, te bespreken, te herzien waar nodig. Soms zelfs dusdanig dat het roer om moet of juist te laveren. Belangrijk is het doel niet uit het oog te verliezen bij de keuzes die je maakt.

• Zeg dan ook nee tegen zaken waarvan je weet dat ze niet horen bij waarvoor je geroepen bent. Anders stroom je vol met randzaken. Ze lijken belangrijk en kunnen het ook zijn, maar is het jouw ding om te doen? Of misschien kun je het als volgt bekijken scheid de hoofdzaken van de bijzaken. Neem verantwoording en bewaak je grenzen.

• Zoek de ruimte om creatief/anders te kunnen zijn. Dat lijkt dan weer op iets nieuws wat er bij zou kunnen komen naast dat wat je al deed, maar dat is niet de bedoeling. Wees creatief in datgene wat je doet en doe meer in dezelfde tijd door andere manieren te bedenken. Nieuwe wegen leiden naar nieuwe plaatsen, naar mogelijkheden die anderen nog niet ontdekt hebben. Maar blijf luisteren, zoeken naar Gods wil in deze.


Gods plan voor ons leven is onveranderd. Gods plan staat vast. We hebben zelf een keus wat we al dan niet doen, maar Zijn wil voor ons leven is Zijn uitgangspunt. Dit kan je ontlopen. Denk maar eens aan Jona. Hij zal ons voortdurend weer terugbrengen naar datgene waar Hij ons heeft gepland, bedacht.

Weet je waar je geroepen bent? Dan is het zoeken met bovenstaande als uitgangspunt. Dus betekent ben je bereid om te doen wat nodig is? Ben je bereid te luisteren. De Bijbel geeft ons handvatten,Jezus weg laat ons zien wat Gods wil is. Hij geeft aan dat Zijn weg niet gemakkelijk is. Het is anders dan wat de wereld verwacht. Het is echter wel de verandering die nodig is.

Durf je te erkennen dat het niet gaat om wat wij willen, maar dat we mogen doen wat God wil en als je eigenlijk eerlijk kijkt naar wat dat is, dan zal je ontdekken dat het diep van binnen juist is wat je ten diepste wil.

Dualistisch of geest, ziel en lichaam?

Tegenwoordig is er vooral een dualistisch gedachtengoed ontstaan waarin we eigenlijk spreken over het zichtbare en het onzichtbaar gedeelte van de mens. Lichaam en ziel.

De bijbel gaat echter uit van een driedelige benadering. Nl. lichaam, ziel en geest. Zie bijv. 1 thes. 5:23.

Dat het lichaam het zichtbare deel is en daarbij misschien voor jet oog onzichtbare delen heeft mag duidelijk zijn, maar hoe zit dit nu met geest en ziel?

images (5)

Wanneer we dualistisch benaderen en dat gebeurt gemakkelijk, dan benaderen we vooral de zielservaring manier. We doen dan onszelf en anderen te kort. Hoe zouden we immers werkelijk in de geest kunnen leven en handelen wanneer we niet weten wat nu van de ziel is en wat van de geest.

In het begin der tijden schiep God de mens. Hij maakte een lichaam uit stof van de aarde en blies Zijn levensadem in de neus van de mens. Dat is het moment dat de geest in de mens kwam en werd de ziel voortgebracht.

Er was een lichaam, God gaf het een geest en het kwam tot leven, het had een ziel. Hij werd een levende ziel. En wanneer iemand sterft zeggen we hij heeft de geest gegeven.

God is dus de bron van leven. Uit Hem zijn we voort gekomen. Toen onze geest door Gods Geest werd ingeblazen, werd de ziel voortgebracht.

Eigenlijk bijzonder vindt je niet? Het lichamelijke en geestelijke waren onafhankelijk van elkaar. Toen god ze samenvoegde ontstond er een nieuwe dimensie de ziel.

Het lichaam zonder geest was dood, maar door de geest werd het levend. Een levende ziel. Het is een nieuwe eenheid geworden. Uniek in zijn soort. Een individu. Een persoon.

De ziel maakt de mens tot een persoonlijkheid. De ziel vertegenwoordigd de persoon die hij is. Het lichaam en het functioneren er van gestuurd door de geest.

De mens kan persoonlijk functioneren. Geest, ziel en lichaam zijn met elkaar verweven.

Nu kan het zijn dat de mens zelfstandig functioneert , maar dat is nooit de bedoeling geweest. De ziel heerst dan. Het gaat af op wat het lichaam ervaart bijvoorbeeld.

Door het fysieke en het materiële dat met elkaar in contact komt ontstaat er een wereldbewustzijn. Het intellect ontwikkeld zich. We noemen dat het zelf-bewustzijn.

De ziel is het verbindende element tussen lichaam en geest. Door het lichaam is er het fysieke, het tastbare. Van de mens. De geest is het deel wat op een ander level opereert. Door de geest kunnen we in contact komen met een andere dimensie namelijk de geestelijke dimensie en met de Geest van God.

De ziel verbind beide werelden aan elkaar. Ze is vrij. We spreken van een vrije wil. Ze kan daarom kiezen waar de voorkeur ligt.

Hoewel we veelal leven voor het fysieke. Ons liichaam zien als belangrijk. Dat is ze ook, toch staat het geestelijke boven het lichamelijke. De geest kan immers in contact treden met God.

Voor de zondeval werd de mens geleid door de geest. Ze stond in contact met God. Relatie, liefde, intuïtie, zijn zaken van de geest. Nadien leeft de mens vooral voor het lichaam. Het genot, het gevoel, de ervaring, speelt dan een grote rol.

De ziel kan in het fysieke uiting geven aan de geest. Het kan spreken en zeggen wat er in de geest omgaat bijvoorbeeld. De geest ervaart blijdschap in een andere dimensie. Ze is blij omdat ze ervaart dat God er is bijvoorbeeld en geeft daar uiting aan door middel van spreken, zingen, handen in de lucht, dansen, etc…

Zonder God is werkelijk herstel van de geestelijke mens onmogelijk. Dit is misschien een nadrukkelijke uitspraak, maar bewust nadrukkelijk. Natuurlijk kunnen we fysiek herstel bewerken soms, soms ook kunnen we geestelijk weer enigszins in balans komen op bijvoorbeeld wilskracht. Op zielsniveau dus, maar wanneer we werkelijk tot onze volledige potentie willen komen zullen we ons met God moeten verbinden en ontdekken welk er voor ons leven is vanuit zijn perspectief.

Shine

Wij zijn al gauw geneigd om onze wil te volgen en te doen, maar een diepere kijk op wie we zijn doet ons ontdekken dat het dualistisch denken eigenlijk ook redelijk egoïstisch denken is. Hoewel sommige mensen daarin best integer zijn en geweldige dingen doen voor de medemens bijvoorbeeld uit evenzo goede motieven.

Wat wij vanuit zielsniveau doen is vaak gebrekkig vanwege allerlei zaken en derhalve imperfect. Wanneer we ontdekken wie God is en ons heraansluiten op Zijn Heilige Geest zullen we gaan ontdekken wie Hij is, maar ook wie wij zelf zijn.

Wij zijn naast lichaam en ziel, tijdelijk, maar ook geest, eeuwig. Inde geest mogen we in contact zijn met God niet slechts na de dood , maar ook reeds nu. Zonder het herstel van het geestelijk contact zijn we in wezen reeds dood en blijven dat ook na de dood in een extremere vorm.

OMG!

CWe zijn gemaakt naar Gods beeld. God heeft ons bijna goddelijk gemaakt.  dat klinkt prachtig is  het niet?   toch is er en behoorlijk minpunt aan.  niet dat God verkeerde keuzes gemaakt zou hebben, maar  eerder hoe wij daar mee om gaan.  we denken  soms dat we God zijn lijkt het wel.  We hebben autoriteit gekregen en een eigen wil om daarmee God te dienen.  God dienen is iets wat we liever niet  willen lijkt het wel. We hebben allerlei ideeën en theorieën over God en over leven , over liefde over leven en dood , over relaties en  de menselijke psyche, over wat de gezonde leer, over wat normaal is en wat niet, we denken te weten wat God nu wel tolereert en wat niet.

God heeft ons bijna goddelijk gemaakt.

We zien in de Bijbel telkens weer hoe  het volk Israel het meest belangrijke uit het oog verliest. Hoe ze telkens in de valkuil vallen om God een ondergeschikte rol toe te bedelen in hun leven. ondanks ervaringen met God, ondanks grote overwinningen probeert het volk  eigenlijk constant om  boven God te  staan en zelf de touwtjes in handen te houden.  God  schreeuwt het bij monde van de profeten bijna uit. “Ik ben God, keer je om naar Mij!”

GodsbeeldTelkens weer proberen mensen God ondergeschikt te maken aan hun eigen ideeën over  van alles en nog wat.  Ook nu nog. Of misschien moet ik zeggen  juist nu. Is het misschien zelfs nog erger dan ooit te voren.  We bepalen zelf over leven en dood.  Ik bepaal zelf  wel hoe en wanneer ik sterf. Wanneer iemand  zwanger is  beslissen we of een prachtige baby al dan niet geboren wordt.   en als het gaat om relaties, dan zijn degene die we liefhebben degene die ons iets te bieden hebben en wanneer dat niet meer het geval is dan  gaan we voor andere vrienden en relaties.  Scheiding is  meer dan normaal geworden. we kiezen niet meer levenslang voor een partner, we proberen eerst maar eens of het allemaal wel gaat lukken, eerst met elkaar naar bed voor het huwelijk, immers het moet ook allemaal een beetje klikken toch?  We willen weten waar we aan toe zijn en nemen daartoe zelf het initiatief. Ook  is belangrijk hoe we in het leven staan.  we willen carrière, zowel de man als de vrouw en zelf bepalen hoe en wanneer we kinderen krijgen. we willen  zelf beslissen, het leven maakbaar maken.

“Ik ben God, keer je om naar Mij!”

God is iets voor op zondag. En we kiezen daarbij voor  een kerk die  bij ons past. Waar mensen zitten met  dezelfde interesses, die net  zo denken over bepaalde geloofsonderwerpen als wij en we spreken af hoe we ons precies binnen deze club moeten gedragen. Wie zich daar niet  in kan vinden pas er niet bij.  Die kan altijd nog een andere club vinden toch?

Vreemd hoe we juist  wat de hele geschiedenis door  telkens weer blijven proberen, nl God van zijn troon te stoten en er zelf op te gaan zitten.  we  proberen altijd weer om zelf  te beslissen hoe we met ons leven omgaan, maar wat wil God?   leven we niet  totaal verkeerd om?  Ik moet toegeven dat voor mijzelf hetzelfde geld. Dat ik ook vaak vooral denk  hoe ik vind dat dingen zouden moeten gaan. wat mijn persoonlijke mening is. ik leer mijn kinderen zelfs om een persoonlijke mening te hebben . toch probeer ik ook duidelijk te maken dat onze mening ondergeschikt zou moeten zijn aan de wil van God.

We krijgen autoriteit, we mogen ons gezond verstand gebruiken, we hebben een wil en die is ook niet onbelangrijk, maar  we mogen beseffen dat Gods wil boven de onze hoort te staan.  kijken we niet vaak eerst wat anderen zeggen , denken , doen of beweren alvorens we luisteren naar God.  doen we soms niet  juist waarvan we weten  dat het niet  helemaal volgens God wil is.  wanneer we de Bijbel lezen dan  zien we dat God  dezelfde is  gebleven. Dat Het zijn verlangen is om  onze God te zijn. dat Hij weet wat we nodig hebben, maar dat wij  telkens weer proberen het zelf te doen.  in het oude testament staat een gedeelte waarin  staat dat we niet onze kleren moeten scheuren, maar ons hart.  Het gaat niet om de regels die we al dan niet hanteren. Het gaat er zelfs niet om perfect te zijn. God weet dat ons dat niet lukt. Kijk naar David hoe hij een man naar Gods hart genoemd we word. niet omdat hij zo perfect was, maar omdat  zijn hart telkens weer  op God gericht was.  we zien in het nieuwe testament hoe Jezus mensen die  bereid waren  hun hoofd te buigen. Die de mindere wilden zijn vergaf. Die God de eer gaven en niet degene die zich aan allerlei regels hielden. Het gaat niet om de regels, de wetten.  Moeten we dan maar doen wat we willen? zeker niet. we mogen God dienen als we willen. we mogen, ontmoeten dus, maar daarbij  zien we dat regels belangrijk zijn. ze zijn belangrijk omdat ze ons wijzen  op het feit dat we ons niet aan een paar regeltjes kunnen houden. We zijn bijzonder. We zijn gemaakt om boven de schepping te staan, maar we kunnen nooit boven God komen te staan.  God is de hoogste Heer.

We zijn gemaakt om boven de schepping te staan, maar we kunnen nooit boven God komen te staan.  God is de hoogste Heer.

Jezus liet zien hoe God wilde dat wij met hem en anderen om zouden moeten gaan. de volgorde is belangrijk. ik hoor tegenwoordig de term OMG (O mijn God)vaak noemen. We zeggen het wel, maar eigenlijk denken we niet gelijk aan God. we denken vooral aan onszelf.  Jezus leert ons andersom te denken. Bij God te beginnen .  laten we leren om te denken OMG waar moet ik beginnen. OMG wat  kan ik doen? OMG wat wilt u dat ik doen zal?  OMG ik kan niets zonder u. OMG dank u voor Uw genade , Uw liefde voor ons. OMG?

U bent de maker, ik ben slechts het klei.

download (2)Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat we zo enorm op onszelf gericht zijn in deze ik gerichte maatschappij.  We stellen onszelf  boven de ander en boven God door te denken en te handelen vanuit wat wij belangrijk  vinden. Onze mening lijkt onze prioriteit te zijn geworden.  we  leven ons eigen leven met God misschien, maar welke rol heeft God nu werkelijk in ons leven?  ik verlang er naar mijn leven meer en meer te leven zoals Hij dat wil.  Mijn hart op hem te richten. OMG U bent de maker, ik ben slechts het klei.