Tag: wie ben je?

Geraakt of bewogen?

Wat is het goed te bedenken welk een weg Jezus voor ons mensen is gegaan. Ik hoor dat er ruim 3miljoen mensen naar The passion hebben gekeken. Zo zie je maar weer dat ook in deze tijd, mensen nog steeds wel geïnteresseerd zijn in het verhaal van Jezus.   

 


In de tijd van Jezus zie je dat er veel mensen Jezus volgden. Ze waren nieuwsgierig naar wie Hij was en zijn niet alle daagse opvattingen. 


De vraag is wat er van The Passion is blijven hangen. De sfeer, de liederen, etc.. Zelf vind ik de liederen erg confronterend soms. Maar wat doen we nou met waar het in dit waargebeurde verhaal  om gaat?


Is het leven van deze 3 miljoen mensen nu radicaal veranderd? Ik denk het niet. De vraag is of ik zelf überhaupt veranderd ben door The Passion of door het verhaal zoals deze in de Bijbel is verteld. Wat is er dan anders? Waarom? 


Ik geloof dat we niet zo direct radicaal veranderen door een verhaal. Hoe diepgaand en verscheurend het ook is.  Pas wanneer het gelinkt wordt aan wie jij persoonlijk bent en jouw situatie ontstaat er iets bijzonders. 


dat is wat Jezus deed toen Hij de discipelen riep om vissers van mensen te worden. Dat gebeurde toen mensen een hoer voor zijn voeten gooiden om te stenigen. Jezus raakt mensen in hun wezen. 


Door zijn keus zich te laten afslachten aan een kruis om onze zonden raakt Hij mijn hart persoonlijk. Daarom geloof ik en dank ik Hem. 


Volgens mij kun je niet het verhaal van Jezus lezen, zien, horen zonder dat het je raakt. Of je laat je niet raken of je begrijpt niet goed wat het werkelijk betekent.


Ik geloof dat veel mensen zichzelf eigenlijk best wel okee vinden. Ze Jezus niet echt nodig hebben. Veel mensen doen hun best om zo goed mogelijk te leven, maar beseffen niet dat hun goed een verkeerd uitgangspunt is. Ookal refereren ze aan andere mensen en tonen ze daarmee aan dat ze het wel aardig goed doen dan nog hebben ze niet het juiste uitgangspunt. Echter dat is wel vaak hoe wij met zaken omgaan. We kijken naar anderen en bedenken dan dat we het zo slecht nog niet doen en vinden daarmee eigenlijk dat we superieur zijn. Stellen ons daarmee naast God. 


We zien slecht dat wat we willen zien. Wanneer we op deze manier maar naar het  verhaal luisteren, naar de liederen , dan zien we een ander uitgangspunt. Misschien wel goede uitgangspunten hoor, maar het veranderd weinig. 

Je kunt het verhaal bekeken hebben vanuit de gedachte dat je iets voor de wereld/ de maatschappij wil betekenen. Je kunt ontdekt hebben dat er iets moet gebeuren, dat er hoop is, dat er vrede moet komen, dat je tekortschiet, dat er verschillende manieren van benaderen zijn,… Etc…


Mooie zaken soms en ik hoop dat ze in beweging komen en de maatschappij, de ander , jouw kijk op zaken zulle veranderen, Maar ik hoop bovenal dat het diepste van het verhaal je geraakt heeft. Namelijk dat het gaat om die ene mens Jezus. Die voor jou persoonlijk is gekomen om jouw hart te raken en te veranderen van binnenuit. 


Van binnenuit!? Jazeker! Het gaat al gauw  om de buitenkant in onze samenleving.hoe we ons gedragen, hoeveel we te besteden hebben, hoe we ons huis inrichten en hoe we ons kleden. Daar gaat het bij Jezus niet om. bij Hem gaat het om wie jij werkelijk diep van binnen bent. Weet jij wie je diep van binnen bent?

  

Tevreden met het basismateriaal?

Ben je tevreden met je zelf? Wanneer je vroeger vroeg. ” hoe is het?” Kreeg je standaard het antwoord “goed” te horen. Tegenwoordig hoor je regelmatig zaken als ” het gaat goed , maar wat is goed nu helemaal” of “er is veel goed” waarmee aangeduid wordt dat het altijd beter kan.

De vraag is echter durf je tevreden te zijn met je zelf? Durf je je zelf te accepteren? Kan jij je zelf aankijken in de spiegel en zeggen ” dat is wie ik ben en het is goed!”?

Weet je, natuurlijk zijn er altijd zaken om aan te werken. Ik zelf heb een erg kort lontje. Moet dat zo blijven? Nee, ik wil leren anderen er niet mee lastig te vallen. Ik ben enorm direct in mijn benadering. Is dat altijd de juiste manier? Zeker niet. Soms is tact beter. Niet te snel reageren.

God heeft echter ons gemaakt zoals we zijn. Wees er tevreden mee. Sommige mensen hebben opmerkingen als; ” ik ben zoals ik ben en men moet het er maar mee doen.” Hierin zit een stuk ontevredenheid. Niet overtuigd dat er meer in zit.

Ik geloof ook dat Hij jou en mij gemaakt heeft. Wij zijn als het ware de klei en Hij degene die ons gevormd heeft. Daar zijn bepaalde omstandigheden voor nodig. Basismateriaal. Klei dus. En dit moet gekneed worden. Soepel gemaakt om het in de juiste vorm te kunnen krijgen. Pas wanneer het materiaal genoeg gekneed is kan het de vorm krijgen die pottenbakker voor ogen heeft.

Hoor je de klei al zeggen dat hij ontevreden is? Nee natuurlijk niet. De klei is niet de maker en heeft maar te accepteren waarvoor hij gemaakt haat worden. Dit kan een bord zijn of een kan. Een vaas of een beker.

De pottenbakker bepaald of iets gelukt is en niet de klei. god bepaald wie en hoe je zal worden. Hij kneed en vormt je. De maker is tevreden Hij heeft jou zo gewild. Durf je dat te accepteren?

Je bent speciaal gemaakt voor bepaalde doeleinden. Mijn kort lontje is soms een valkuil. Mijn directheid kan anderen kwetsen wanneer ik er niet goed mee omga. Maar weet je? Wanneer ik er wel goed mee omga is het ook mijn kracht. Ik ga redelijk gemakkelijk om met heftige conflicten. Ik kan mensen aanspreken op bepaalde zaken door een directe houding. Ik durf gemakkelijk iemand te benaderen op een hele persoonlijke manier.

Ik geloof dat God dit in me gelegd heeft. Me zo gewild heeft. Hij heeft me ook een redelijk goed verstand gegeven om het te gebruiken op een goede manier. Ik hoop dat je snapt waar ik heen wil.

Ga op de goede kant zitten en waardeer je zelf. Gebruik dat wat God je gegeven heeft ten goede. Zoals ik in een eerder blog al zei: sta op en wandel! Je bent gemaakt om God te eren. je hebt een geweldig doel. Ik heb mijn ding te doen. Op dit moment op de Spetse hoeve. Jij hebt jou ding te doen. Waar heeft God jou voor gemaakt?

wat is je zelfbeeld?

spiegelbeeld470

Hoe is je zelfbeeld.  Een vraag die  snel gesteld is , maar het antwoord is vaak veel moeilijker dan men denkt.  Veel mensen hebben een beeld over wie jij bent.  ze zien je op een bepaalde manier en hoe beter ze je kennen des te preciezer is ook het beeld wat ze van jou persoonlijk hebben.

 Gelukkig hangt je identiteit niet af van wat anderen over je zeggen.

low-self-imageEr zijn mensen die een bepaald beeld van je hebben en anderen hebben een ander beeld. Dit heeft veelal te maken met hoe ze je kennen en hoe lang. Ook de omgeving maakt een verschil. Sommige mensen interpreteren hoe jij in je leven staat en denken  dat ze je kennen op basis van enkele woorden die je schrijft en met wie je om gaat.  jouw zelf beeld is echter niet wat anderen van je vinden al zijn er mensen die zullen beweren dat je bent  zoals zij zeggen dat je bent.  er zijn er misschien die een  bepaald karikatuur van jou  en anderen proberen te maken.  een karikatuur is  echter niet wie je bent.  het is zelfs niet wie anderen denken dat je bent, maar wat men vertelt over jou en wat men anderen wil voorhouden om je misschien belachelijk te maken.

ijsbergMensen hebben dus een beeld van je.  Soms een goed beeld , soms een fout beeld en soms  creëren ze een beeld van je welke  onjuist is. Gelukkig hangt je identiteit niet af van wat anderen over je zeggen.  veelal echter  vinden we het belangrijk wat anderen over ons zeggen en we  gaan ons soms  een houding aanmeten die past bij de verwachting van anderen.  Imago dus.  Je zelfbeeld kan hierdoor soms erg in de war raken.  natuurlijk heeft ieder mens een bepaald imago. Toch is dat deel  van de mens slechts een enkeling deel van wie je werkelijk bent. het puntje van de ijsberg zo gezegd. Wie je werkelijk bent is veelal  het grote deel onder water .  wat niet direct gezien wordt, maar die het grotendeels bepalen van wie je werkelijk bent.

We worden gevormd door zowel goede als slechte gebeurtenissen in het leven en ze bepalen ook een beetje wie je bent geworden.

Er zijn veel mensen die alles doen om hun imago hoog te houden soms zelfs ten koste van anderen. soms om hun gelijk te halen op welk punt dan ook. soms omdat ze teleurgesteld zijn in  bepaalde mensen, visies of wat dan ook. soms zelfs terecht, maar veelal zijn mensen dus bezig met de buitenkant van hun leven.  dat wat anderen zien. we doen dit allemaal, maar  wanneer de buitenkant, je prestaties , hoe je er uit ziet, wat je doet, wat anderen van je vinden, zo belangrijk voor je zijn geworden dat je niet goed meer weet wie je werkelijk bent  ontstaan problemen.  Je bent dan nog slechts bezig met de buitenkant, je imago en niet meer  werkelijk inhoudelijk bezig met de waarheid, maar het verbuigen van de waarheid.

Het is belangrijk om een juist zelfbeeld te hebben. te weten wie je bent. niet iedereen heeft een goed of juist zelfbeeld. Niet iedereen weet wie hij is . Sommigen hebben een hoog zelfbeeld. Ze denken dat alles aankunnen, beter zijn dan anderen bijvoorbeeld.  anderen hebben juist een laag zelfbeeld. Je bent erg kritisch naar je zelf en denkt  dat anderen beter zijn dan jij.

hsfile_210282Een goed zelfbeeld is belangrijk. we hoeven ons niet meer te  voelen dan de ander, maar ook niet minder.  Wat anderen over ons zeggen  zou niet bepalend moeten zijn over hoe we ons voelen en hoe we presteren, wat we doen en laten.    Veelal zijn we vooral bezig met het voor anderen zichtbare deel van wie we zijn. dit is  dus vaak en voor een groot deel niet wie we werkelijk zijn. het is houding en  een maniertje om je veilig te voelen. niet per definitie altijd verkeerd. Toch kan het je soms aardig in de weg komen te staan. zo erg dat je niet meer weet wie je nu werkelijk bent.

De vraag “wie ben je” is heel wezenlijk.  weet je wie je bent? heb je een juist zelfbeeld.  Wanneer dat zo is  kunnen anderen over je zeggen of schrijven wat ze willen. ze hebben misschien een verkeerd beeld  of zien alleen een stukje van  jou wat jij ze slechts laat zien.

Wanneer we ontdekken  wat zijn gedachten over ons zijn zullen we ontdekken dat we een geliefd kind  van de Vader mogen zijn

Ik geloof dat er veel mis is met het zelfbeeld van veel mensen. tegenwoordig zijn veel mensen beschadigd geraakt  bijvoorbeeld door  de gebroken gezinnen en de verscheuring die dit met zich mee brengt. Ze weten niet goed meer  wie ze zijn. horen ze nu bij vader of  bij moeder? Er is  boosheid door wat hen is aangedaan en  veel mensen zeggen dat het hen alleen maar gevormd heeft . en dit is ook zo. We worden gevormd door zowel goede als slechte gebeurtenissen in het leven en ze bepalen ook een beetje wie je bent geworden.  Je identiteit ligt echter niet in gebeurtenissen an sich, maar  in de keuzes jij voor je leven maakt.

identity-theft-420Wil je  leven in waarheid, je zelf zijn zoals God je heeft bedoeld of wil je leven naar de verwachting van anderen? in het evangelie van Johannes  zegt Jezus als het ware dat In hem de waarheid zullen kennen en dat deze ons vrij zal maken.  Hij is immers de waarheid en door de Heilige Geest  in ons leven toe te laten wil Hij ons leiden op weg onze bestemming.  Dat is meer dan  een goed leven, meer dan een goede eindbestemming, maar een leven zoals we  werkelijk zijn. niet een leven van een te hoog of te laag zelfbeeld, maar gewoon wie we zijn.  niet op de tenen of gebukt onder wat anderen van ons verwachten. Leven uit het hart. Leven met Jezus is werkelijk Leven. waarachtig Leven. Leven in waarheid . onze identiteit is in de Vader.

Het hart van de Vader  wil niets anders dan ons in onze armen sluiten en ons koesteren. Daar vind onze ziel rust!  Wanneer we ontdekken  wat zijn gedachten over ons zijn zullen we ontdekken dat we een geliefd kind  van de Vader mogen zijn. daardoor veranderen wij en leggen we af wat ons hindert.

Door Jezus is de weg open naar de Vader, zodat wij genezing, liefde, geborgenheid  en vergeving ontvangen. Onze identiteit is in de Vader, bij hem komen we thuis. Vinden we onszelf. (zie Epafras)

herrinering aan zoenen en Judith

Deze week een leuke ontmoeting gehad op Facebook.   Nu zul je zeggen dat dit maar vage ontmoetingen zijn wellicht en dat is ook zo. Immers je ziet elkaar niet en de ontmoetingen zijn ook anders dan echte fysieke ontmoetingen.  ze kunnen ook niet  de plek innemen van echte ontmoetingen.  toch vind ik het leuk het vriendinnetje , Judith, te ontmoeten waarmee ik ruim 25 jaar geleden voor het eerst heb gezoend.  Beetje vreemd was het wel moet ik zeggen, maar niet minder leuk.  Misschien zouden we elkaar niet eens herkennen als we elkaar zouden tegenkomen op straat. Zij mij in ieder geval  vast niet.  ik met mijn kale kop en baard, terwijl ik vroeger gewoon haar op mijn kop had en nog geen baard.

“je bent wel erg gelovig, is het niet?”  vroeg ze mij.  “sorry , dat ik zo direct ben.”  leuk man. Juist dat directe. Als ze me echt gekend had weet ze dat ik daar nu juist van houdt. Dat directe. De open houding en vragen stellen.   leuk die herinneringen aan enkele leuke momenten van een mooie zomer. Spannend allemaal.  Toch wil ik  even doorgaan op de vraag die me gesteld werd.  Ze kon zich niet herinneren dat ik daar vroeger zo over dacht.

Ik was nog jong en op zoek naar van alles en nog wat. Naar wat ik wilde worden. met wie ik om wilde gaan. met wie ik uit wilde gaan. etc…  geloof was niet echt een wezenlijke vraag toen.  Natuurlijk ben ik christelijk opgevoed en ook ben ik al redelijk vroeg  gedoopt.  Toch heeft het een tijd geduurd voor ik God werkelijk leerde kennen.  echt leuk man,  zulke directe vragen over wie je bent en hoe je in het leven staat.  God is voor mij een belangrijk en wezenlijk  onderdeel. Voor mij het hoofdbestanddeel .  Vreemd verschijnsel misschien voor iemand die  niks met God heeft. Of  voor mensen die  wel geloven dat er iets is , maar het niet wezenlijk ervaren in hun leven.

Terwijl ik dit schrijf en er over nadenk ben ik op zoek naar woorden om te zeggen dat ik niet veroordelend wil zijn over of ten opzichte van  mensen die  niet geloven of anders geloven dan ik dat doe.  Immers is mijn manier van geloven perfect? Ben ik beter dan anderen? welnee! Ik ben net als alle anderen iemand die fouten maakt en niet denkt beter te zijn dan anderen.  wanneer dit zo mocht overkomen, dan faal ik in wat ik hier op deze weblog duidelijk probeer te maken.  Ik geloof  in ontmoeting  en relatie. In communicatie in woord en daad.  Er voor elkaar zijn als het moeilijk is. ik vind het leuk om mensen te ontmoeten. allerlei mensen via Facebook maar vooral ook in real life. datlaatste zijn voor mij wel de echte ontmoetingen.

Hoe ontmoet je mensen?  ik geloof dat dit niet kan met een achterdeurtje.  Zoals:  istiekum doen over God alsof hij niet belangrijk zou zijn in mijn leven en dan in een ontmoeting  even  een christelijke noot laten horen. Dat is hypocriet volgens mij. ik geloof ook niet dat het perse zo zou moeten zoals ik dat doe via Facebook, mijn weblog en mijn werk. ik wil echter gewoon zijn wie ik ben. ik wil vertellen over wat me bezighoudt op dit blog, maar ook in het echte leven. ik wil kunnen delen van  mijn persoonlijke ervaringen.

Weet je? Oppervlakkigheid is er genoeg.  Ook leuk zo nu en dan, maar niet  altijd. oppervlakkig  bij elkaar langs leven en spreken over nonsens dingen doen we  genoeg in het leven. Ik wil met mensen spreken over  inhoudelijke zaken.  directe vragen houden me bezig. Wie ben je? Wat doe je? Waarom denk je dat? wat wil je? Waar ga je heen met je leven? waar wordt je blij van of verdrietig?   Waar leef je voor? Heb je vrienden? hoe voel je je?  Ben je gelovig? Wat geeft jouw leven zin?  Dat is ontmoeting.

Ik hou van mensen, al weet ik soms ook niet goed hoe er  mee om te gaan.  ik hou van echtheid, eerlijkheid ,  transparantie. al kost me dat soms  moeite.  Ik  vind het leuk dat zo enorm veel mensen mijn blogs lezen.  Op  dit moment  heb ik zo’n 30000 hits. Best veel eigenlijk . ik heb me in het verleden vaak afgevraagd wat de zin van leven is. ik heb me vaak eenzaam gevoeld. ik heb me afgewezen en buitengesloten gevoeld, maar Jezus geeft zin aan mijn leven.  juist op die momenten  dat het echt niet meer ging was Hij er altijd.  Juist als ik het niet meer zag zitten was er hoop door Hem. was er een uitweg . was er licht in de duisternis.  Ik weet dat God bestaat.  Ik heb Hem ervaren in mijn leven.

Ik heb hem ervaren toen mensen dood gingen in mijn leven die ik liefhad. toen  ik iets op moest geven wat me dierbaar was en waar ik zo hard voor had geknokt, toe ik pas geboren leven zag  sterven. Toen ik burn-out was en alles zo enorm donker leek.  Weet je, het leven is niet altijd leuk. Dat weet iedereen. En soms knok je hard en je komt er weer bovenop.  Je wilt bepaalde dingen vergeten die mensen je hebben aangedaan, maar zelf lukt je dat vaak niet.  sommige mensen zijn  rg sterk en kunnen op eigen kracht heel veel.  ze bouwen muurtjes op om zich te beschermen. Meestal ten koste van  wie  ze diep van binnen zijn.

Ik ben een  denker en houdt er van dingen op papier te zetten(of  pc), ik geniet van woorden en gedachten. denken over  leven en over wat het leven zoal brengt.  Ik wil mensen ontmoeten en hen mijn  verhaal vertellen. vertellen over mijn leven met God. ik ben benieuwd naar het leven van anderen. niet om voor hen in te vullen wat ze moeten doen, zeggen of denken. Niet om ze te vertellen welke weg  ze moet gaan.  moeten is een woord waar ik gewoon een hekel  aan heb. niets moet. Ont-moeten dus! Tegelijk wil ik je ontmoeten. Facebook is  een oppervlakkig medium inderdaad, maar soms leuk om even weer wat  te herinneren van vroeger. Leuke herinneringen en misschien ontmoet ik Judith nog eens een keer . lijkt me leuk.

Onzeker als ik ben

Ik daag je uit!                 

Natuurlijk weet ik  als geen ander hoe belangrijk het is om jezelf te zijn. om anderen te ontmoeten. hoe belangrijk  het is om God te ontmoeten.  ontmoeten is niet voor niets mijn persoonlijke thema. Het ligt erg  dicht bij me. Ik  heb het nodig om anderen te  zoeken en te ontmoeten om zo ook mijzelf te leren kennen. tegelijk  is dat voor mij  geen moeten maar een ontspannen manier van erkennen dat ik  niet mijzelf kan zijn zonder God te ontmoeten. dat ik niet de ander werkelijk  de ander kan ontmoeten zonder  daar te beginnen waar ik zelf gekend ben en waar Hij zich door mij laat vinden of … misschien moet ik zeggen dat Hij mij heeft gevonden, uitgevonden, bedacht en er dus al was en hij mij als eerste ontmoet heeft zelfs al voor ik was.  …. Ingewikkeld?  Hmmmm…  misschien!

Ik schrijf een hoop op  deze site. Een hoop waar ik behoorlijk zeker van ben, maar er is ook nog een hoop waar ik gewoon onzeker over ben.  meestal overschreeuw ik mijzelf daarin een beetje, maar door ze op te schrijven en onder woorden te brengen worden dingen duidelijker. Ik ben een zoeker. een zoeker die soms zoals Boele Ytsma het ooit eens schreef zo nu en dan een beetje “van de kaart” is.

Onzekerheid speelt een rol in mijn leven. iets wat ik soms probeer te compenseren.  Ik heb echter geleerd waar  deze liggen. Al ga ik soms toch over de grens. Onzekerheid  is  niet zozeer lastig, maar vooral ook veranderend. Het brengt je  soms immers waar je niet wil zijn. over je grenzen. In ander gebied waar je de weg niet kent. Onzekerheid is  niet erg op zich als het maar niet de baas word van wie je in wezen bent.

Ik heb ontdekt dat ik onzeker mag zijn. dat ik naar woorden mag zoeken. dat ik andere keuzes mag maken dan men van mij verwacht. Dat ik mag twijfelen, maar dat ik niet moet blijven hangen in onzekerheid.  Soms zijn tijden onzeker. Wij weten immers niet wat er allemaal komt en hoe dingen in elkaar  zitten. wat we wel mogen weten en dat is mijn persoonlijke houvast. God is zeker! God is trouw! God is vast! God is stevig! God is de veilige schuilplaats waar ik naar terug kan keren als ik de weg heel even kwijt ben. dichterbij dan ik soms ervaar. Dichterbij dan anderen me soms doen geloven.

Ik ben soms onzeker door hoe anderen  met zaken omgaan. Ik ben soms onzeker dat anderen het beter weten dan ik. en weet je … soms is het waar. soms weten anderen dingen beter, soms gaan anderen op een leukere manier met dingen om , soms zijn ander op een ander manier goed in dingen. Ik echter heb geleerd dat ik uniek ben.

Ik had gisteren een gesprek met een aantal vrienden en weet je  dat ik zulke  gesprekken erg fijn vind. Waar het ging over zaken waar we goed in zijn. niet beter zijn dan anderen. niet een test over hoe intelligent we zijn. niet wat voor punten we scoren, maar gewoon over wie ben je en waar ben jij  nu goed in . meestal weten we best waar we niet goed in zijn. we kennen veelal onze zwakke punten. We zijn aardig zeker over waar we volgens eigen zeggen falen in het leven, maar  durven we ook te zeggen waar we goed in zijn?

Ik ben goed in het luisteren naar mensen. niet  dat ik nooit iemand in de rede val. Niet dat ik nooit verkeerd interpreteer, maar door op te letten en te kijken , te voelen wat er diep in ze beweegt. Ik ben goed in het  doorzien van diepere lagen bij mensen. waarom zeg je dat? Waarom zou ze dat gedaan hebben? om zo tot nieuwe vragen te komen. ik ben niet zo welbespraakt en gebruik simpele woorden, tegelijk is dat mijn kracht om in eenvoud soms te kunne doordringen, maar mijn grootste kracht is dat ik open sta voor de ander en een echte vriend ben door dik en dun. Ik heb een lange adem en ga op mijn doel af en doe dat meestal op andere manieren dan anderen van mij verwachten. Eigenzinnig zou je me kunnen noemen.

Is dit allemaal hoogmoedig om dit zo te  stellen? misschien vind je dat. Prima, misschien is dit blog niet voor jou. Het is niet mijn bedoeling om op te scheppen over allerlei zaken in mijn leven of om dingen van mij persoonlijk te bandrukken. Het is mijn bedoeling om van jullie eens te horen wat is er specifiek in jou leven waar je goed in bent. ik daag je uit om drie dingen te noemen in een reactie op dit blog. laat eens zien wie je bent en waar je voor staat. Wat je in huis heb aan positiviteit.  Laat zien wat God jouw persoonlijk heeft gegeven. durf je dat?  Ik daag je uit!

Wees stil en luister!

 

Zitten ons denkbeelden niet  vaak helemaal scheef?  Kijken we niet  veel te veel naar de ander om ons er  aan te kunne spiegelen en  onszelf dan het een en ander voor te praten?  Negatief vergelijken lees ik hier.  

We vergelijken ons met anderen en  al gelang het ons past  vinden we de ander beter of juist minder goed dan onszelf. ik heb hierover  in mijn overleven serie al eens in gepost.   

Wanneer we niet weten wie we zijn is dit een manier van overleven. Maar wanneer je ontdekt wie je bent en hoe waardevol je bent  zul je merken dat je je niet hoeft te spiegelen aan een ander. je mag je zelf zijn.

Wanneer je blijft zoeken naar je zelf vergelijkt met de ander om er achter te komen wie je bent , dan  zul je ontdekken dat er altijd iets is om aan te werken . je kijkt  niet objectief naar jezelf, maar vergelijkt je met  dat ene positieve beeld van de ander en gaat voorbij an wat je zelf voor  prachtig  mens bent.  

God heeft je bijzonder gemaakt. je ben wie je bent omdat hij je zo gemaakt heeft. Met de jouw persoonlijke eigenschappen en maniertjes. Misschien kun je  deze maar moeilijk accepteren en  zijn er anderen die  hier moeilijk over doen. 

God heeft er persoonlijk op toegezien hoe alles zo bij elkaar kwam zodat jij jij kon worden.  Al heb jij daar misschien wat moeite mee. Jezelf vergelijken met anderen  zal je nooit  brengen bij wie je werkelijk wil zijn.  wanneer wij ons leven spiegelen aan  het beeld wat mensen , media op ons legt  zullen we falen onszelf te zijn.

Wanneer we echter naar God leren kijken en luisteren wat hij ons te zeggen heeft  zullen we groeien in wie we zelf zijn.  wij mogen kinderen van God genoemd worden.  hij heeft je lief gewoon zoals je bent.  Misschien  zou jij je ogen even moeten sluiten en  proberen te luisteren naar Gods stem.  Luister naar wat Hij je te zeggen heeft.  Lees zijn woord, ontmoet Hem zoals je wil. Maar wees stil en luister.  Hij geeft om jou.

 

 

stuiteren tot je weet wie je bent!

Weet je wie je bent? weet jij  wat het doel is van jouw leven op deze aarde?  Ik geloof dat dit wezenlijke vragen zijn voor mensen als jij en ik.  wanneer je immers niet weet wie je in wezen bent en  de dingen doet omdat je ze altijd zo hebt gedaan en doet wat anderen van je verwachten, dan leef je niet jouw leven maar het leven van de ander.

Wanneer jij je leven  leeft naar de goedkeuring van anderen zul je nooit de rust vinden waar je  hart zo naar verlangt.  de ene dag leef je wellicht naar wat  je ouders  belangrijk vinden, de andere dag naar wat  de buurt  belangrijk vindt, of je leeft naar wat men op je werk van je vindt en elders vinden ze weer iets anders van je. Zolang het allemaal maar op een bepaalde lijn zit  is je leven dan nog wel te handelen, maar zo gauw er meer en meer discrepantie optreed in wat mensen van je vinden  worden hoogte en dieptepunten groter en schommelen je gevoelens en raak je totaal uit balans. Als je daarbij ook nog geen enkel doel voor ogen hebt lijkt alles wat je doet ook nog eens zinloos en  verlies je  het zich al helemaal. Waar doe je het allemaal nog voor.

Jezus wist wie hij was

Jezus wist wie Hij was. Hij wist waar hij vandaan kwam en wat zijn doel was op deze aarde. Juist daardoor  was Jezus , ondanks dat hij gewoon mens en er allerlei moeilijke zaken op hem af kwamen  zo rustig.  Hij maakte zich niet ongerust wanneer anderen zeiden dat hij niet met  bepaalde mensen moest omgaan. Hij wist dat het goed was wat hij deed, omdat hij Vaders wil deed.

Ik moet toegeven dat ik soms bang ben voor wat mensen van me denken.  Dat ik sopms  toppen en dalen ken in mijn leven. ups en downs. Die momenten ken ik en ik weet  dat dat de momenten zijn dat ik God niet werkelijk zoek. Dat is wanneer ik plannen ga maken en ij mensen te rade ga over het hoe en wat zonder daar met God  over te spreken.

Wanneer ik echter met God heb gesproken en Hij wijst mij de weg dan kan ik daar met anderen over spreken maar verlies ik het doel niet uit het oog.  Dan vind ik rust als zaken anders gaan dan ik had verwacht. Dan kan ik de touwtjes loslaten omdat ik weet dat God mijn vertrouwen waard is.

relaties

Ik geloof in relatie.  Veel mensen hebben hier hun twijfels over. Veel relaties lopen immers stuk.  Jouw relaties  zijn veel zeggend over hoe jij in het leven staat.  Wanneer er veel gebroken relaties zijn in je leven zegt dat iets over hoe jij in het leven staat.  Ik zeg niet dat het allemaal jouw schuld is wat er is gebeurt in je leven, maar  in relaties is het  van belang om elkaar werkelijk te ontmoeten.

Ben jij in staat om je werkelijk kwetsbaar op te stellen in je relaties?  Wanneer we eenmaal beschadigd zijn in relaties wordt het steeds moeilijker om ook werkelijk kwetsbaar te zijn.   wanneer ons uitgangspunt is de menselijke relatie is blijven we  op en neer stuiteren.  Wie moeten we immers vertrouwen? Wie is te vertrouwen?  Wanneer ons uitgangspunt  nu  de relatie met God is  dan  hebben we stabiliteit. God is immers onveranderlijk. Hij wil naar ons luisteren en ons steunen . hij wil ons ook de weg wijzen door dit leven heen en ons doel geven om voor te leven.

God is goed!

God heeft het beste met je voor en wil dat het je goed gaat. Hij heeft zelfs zijn Zoon voor jou gegeven.  wanneer we dat in ons leven  binnen  laten en leren hoe dat God te vertrouwen is dan zal dat ook zijn effect  hebben op ons  dagelijks functioneren. Op onze relaties met anderen.

Wanneer onze relaties uitgaan van onze relatie  met God zelf  dan zien we dat we  een andere houding krijgen ten opzichte van de mensen om ons heen. Ze gaan niet langer ons leven regeren, maar wij  gaan ons eigen leven leven en komen los van de druk  die we van anderen ervaren.   we kunnen samen werken en samenkomen in zijn naam. We  leren om elkaar te accepteren en niet  de een boven de ander te stellen we zijn immers allemaal kinderen van God. God heeft ons allen lief.  Niet de een meer en de ander minder.