Tag: wees je zelf

platvloersheid

Doen we met z’n allen ons best om zoveel mogelijk te leren, blijkt dat we vooral graag naar  domme en platvloerse zaken kijken.  ‘domheid is hot’ zegt een recensent in een artikel van CV Koers.

Waar gaat het heen met onze samenleving is een vraag die ik mij stel als ik dit artikel lees. Waarom kijken we nu juist naar mensen die   zich  dom gedragen of die opvallen door  een minder hoog IQ. Ook in films doen we ons best om zo dom en grof mogelijke humor te scoren lijkt het wel. Een film uitgegeven onder New Kids doen het dan ook  uitzonderlijk goed naar het schijnt.

Ik moet toegeven dat domheid  soms ook grappig kan zijn, maar veelal gaat de domheid nog gepaard ook met platvloersheid.  Gewoon erg grove taal, maar ook buitensporige manieren van leven in die zin dat  men met alleman naar bed gaat in  verschillende programma’s en dat dit dan ook nog eens breeduit word besproken en  zelf  laten zien aan de kijkers.  Ik denk daarbij aan de verschillende varianten van datingprogramma’s  bij voorbeeld.

Ben ik nu een heilig boontje dat ik daar zelf niet naar kijk? Ik moet zeggen dat ik naar bepaalde zaken kijk. Ik heb daar ook n iet echt een excuus voor. Hoewel ik  bewust weiger om naar een fil van  de New kids te gaan.  of naar deze datingprogramma’s te kijken.  Zelfs  bepaalde nieuwsprogramma’s  worden  bijna vulgair door een bepaalde woordkeuze. Ik vindt ze eigenlijk walgelijk.

Wil ik nui gaan zeggen dat iedereen ze moet gaan boycotten?   Zeker niet. ik geloof niet dat dat  zou werken. Ik  geloof ook niet dat je alles aan banden kunt leggen. Wel geloof ik dat wij als gelovigen anders met  dingen om zouden moeten gaan in deze.

Wat ik me afvraag in hoeverre moeten wij als christenen daarin meegaan.  In hoeverre passen wij ons taalgebruik en manier van doen aan aan de wereld.   zouden wij niet geheel anders moeten zijn?

Ik geloof het wel. Ik geloof dat we  zoals Paulus  het zegt  een andere manier van denken  zouden moeten nastreven.  Fouten maken geen probleem wat mij betreft, maar het is volgens mij wel belangrijk om keuzes te maken in het leven.  doen we wat Christus van ons verlangt of leven we ons eigen leven zoals we dat zelf willen.  ik geloof dat veel christenen  vaak  tweeledig zij,  enerzijds  spreken we  in een bepaalde kring vaak nog vromer dan kattestront( beetje platvloers . moet ik toegeven)  anderzijds  doen we  gewoon mee met deze manier  van spreken  wanneer we in andere kringen zijn.

Ik vraag me af  of  de platvloerse houding en ook de andere kant de vrome  manier  die we  spreken in andere kringen  niet te maken  heeft met  niet werkelijk beseffen wie we zijn.  besef je wel wie je bent?

Ik denk dat de platvloersheid op tv te maken heeft met  het zelf beeld wat mensen van zichzelf  hebben. door  zich tegenover de domme , platvloerse mens te houden voelen ze zich  boven de ander staan.   Wanneer men zich meet aan mensen die een stuk dommer zijn dan zij zelf voelen ze zich meer en beter misschien.  En wanneer het gaat om de vrome  woorden keus op ander momenten proberen ze zich zelf  wellicht te bewijzen.

Laten we gewoon ons zelf zijn.  we hoeven geen rol te spelen en we hoeven onszelf niet af te meten aan anderen. niet via de tv, niet in de kerk, niet  op je werk of waar dan ook, maar  laten we ons afmeten aan wie Jezus Christus is. dan zie we dat we de minder e mogen zijn. dat Hij juist mensen op zocht die  uit een minder milieu kwam  en mensen die  niet direct intelligent  waren misschien, maar die hij wel enorm liefhad.

Laten we opletten om niet platvloers te worden en ons in te laten met allerlei zaken die niet s met God te maken hebben in die zin dat ze  afbreuk doen aan ons eigen geloof.  Ons inlaten met  grove zooi is niet waar we mee vervuld zouden moeten geraken.

 

Wees je zelf!

Vaak proberen we  ergens anders te zijn dan waar we ons in werkelijkheid bevinden. We proberen zelfs om iemand anders te zijn dan wie we in werkelijkheid zijn.  we zijn  constant bezig om onszelf te vergelijken met anderen en vragen ons af waarom we niet net  zo rijk, intelligent, eenvoudig, genereus of heilig als zij dat zijn.  zulke vergelijkingen maken dat we ons schuldig voelen, ons schamen of jaloers.

Het is  belangrijk om ons te realiseren  dat onze roeping daar is in waar en wie we zijn. we zijn uniek. Geboren met een roeping en moeten ons realiseren dat er niemand anders is die die roeping kan beantwoorden dan wij persoonlijk en in de context van het hier en nu.

We zullen nooit beantwoorden aan die specifieke roeping door  onszelf telkens af te meten aan anderen. we zijn goed genoeg om dat te doen warvoor God ons  geroepen heeft te doen.  wees je zelf.

Vrije vertaling: Henri Nouwen – nieuwsbrief 17 Januari 2012.