Tag: waarom?

God is je geen verklaring schuldig!

God is een God van openbaring. Hij wil zichzelf laten zien. We kunnen Hem ontdekken in de natuur, Zijn woord, in omstandigheden. De reden dat we (iets van )God mogen kennen is omdat Hij zich wil laten kennen en zich aan ons openbaart.

Echter wanneer er moeite is in ons leven. Wanneer we vastlopen, pijn ervaren, geen antwoorden hebben is de vraag al gauw “waarom God!” Waarom laat Hij dit toe?

We stellen allemaal wel eens de waarom vraag. Het is deel van ons menszijn. soms zijn er waaroms waar we geen antwoord op zullen krijgen. Veelal denken we dat het antwoord onze pijn of teleurstelling zou weghalen.

Is het goed om antwoorden te krijgen? Soms. Maar meestal gaat het er niet om dat God ons dingen laat zien, openbaart, duidelijk maakt. Het gaat er vaak om dat wanneer het moeilijk is we juist krachtig zullen staan zodat we niet vallen. We hebben niet meer inzicht nodig of dat God ons zaken laat zien, maar we hebben iemand nodig die ons red uit de moeilijke situatie. We hoeven geen openbaringen over waar pijn vandaan komt of waarom ons zaken overkomen, maar hebben iemand nodig die ons steunt in ons verdriet.

We verlangen antwoorden van God. Inzicht in het groter geheel. “Waarom heeft de persoon die ik zo liefhad me verlaten, waarom heeft hij me pijn gedaan, waarom ben ik ontslagen, waarom heb ik…”

Het antwoord op alle vragen die je stelt is…. Ik weet het niet! Ik weet niet waarom je geen antwoorden krijgt, je geen begrip hebt of inzicht van God gekregen. Wat ik wel weet is dat we sommige zaken nooit zullen begrijpen tot we God zullen ontmoeten. Wat ik wel weet dat de waaromvraag ons behoorlijk in de greep kan houden. Het antwoord is dat wij het niet weten, maar God weet het. Hij weet hoe zaken liggen, en weet ook wat Hij wel en niet openbaart.

Wat mij in ieder geval vandaag wederom geopenbaard is: God weet het. Hij is controle en weet wat we nodig hebben. Hij vertelt niet alles hoewel Gij alles weet. Is dat stiekem? Wel nee! God doet het niet omdat we er niet beter van worden. Waar worden we beter van? Hem vertrouwen!

Beter is het Hem te vertrouwen dan af te gaan op onze gedachten en gevoelens. God is ons geen verklaring schuldig. Hij hoeft ons niets uit te leggen. God is goed. Altijd!

——-

Verschillende zaken overgenomen van Rick Warren leesplan bijbelapp

Waarom? Daarom!

Look_Pure_Color_Magnetic
Het lijkt er  soms op dat alles in deze wereld, deze maatschappij draait om de buitenkant. Wanneer we dingen willen doen we dat om ons zelf te profileren.  Te laten zien aan anderen hoe goed  we zijn. hoe succesvol. Hoe rijk. Hoe intelligent. Hoe…?

WAT maakt je gelukkig

Het lijkt soms allemaal te gaan om WAT we hebben. WAT we hebben bereikt. We kopen spullen die we niet werkelijk nodig hebben en hopen dat ze ons voldoening zullen schenken.  we vragen ons nauwelijks af of ze wel werkelijk zo goed voor ons zijn.  de vraag is misschien  wel WAT maakt je gelukkig.

Je vraagt je misschien af HOE je nu gelukkig zou kunnen zijn.  HOE je  je leven anders zou kunnen gaan inrichten. Hoe je  leven er uit zou zien als je  andere keuzes had gemaakt.

images (3)De vraag blijft echter WAAROM je het anders zou gaan doen.  WAAROM zou je niet gewoon tevreden zijn met wat je hebt. Je hebt immers WAT je nodig hebt. Je weet HOE je hebt bereikt WAT  je  voor ogen had.

Willen we niet gewoon ons hart volgen?

De vraag is of dat ook werkelijk zo is. heb je gekregen wat je wilde? Ik geloof dat de WAAROM in deze belangrijk is . ik geloof dat het de kern van ons bestaan raakt.  Willen we niet gewoon ons hart volgen? Doen waarvoor we geboren zijn? leven vanuit ons hart. Tot de kern komen van wie we in wezen zijn?

Als ik de filmpjes bekijk dan moet ik denken aan TEEN CHALLENGE, de Spetse hoeve waar ik werk  met nog andere collega’s. wat hebben we een geweldig team en wat doen we  samen een prachtig werk.   Waarom is dit zo’n  vervullend werk? Omdat  we gedreven worden vanuit de kern van ons leven. ons hart. WAAROM  om dat we gedreven worden door Gods Geest in ons.

Omdat  we gedreven worden vanuit de kern van ons leven.

Ik zie iedere dag hoe mannen veranderen. ik zie hoe  er herstel plaats vind in het leven van de mannen die er leven. ik zie hoe geweldig het is als God het hart van mensen aanraakt. Ik zie hoe mooi het is  als een vol van de verdorven invloed van WAT drugs met een leven doet en ik zie ook HOE het anders kan wanneer  de verslaving niet meer het punt is waar het om gaat als ze gaan ontdekken WAAROM  ze vrij mogen leven .

downloadGod houdt van mensen. van ons allemaal. van relatie met jou en mij.  WAAROM? Omdat we zijn geliefde kinderen zijn en we de moeite waard zijn.  JIJ BENT DE MOEITE WAARD!  Ik zeg dit niet zomaar. Ik weet het! Waarom ? omdat Jezus jou de moeite waard vond om voor je te sterven.  Daarom.

JIJ BENT DE MOEITE WAARD!

Why God? Why?

Wanneer iemand ziek wordt of het enorm moeilijk heeft op wat voor terrein dan ook, komt ongetwijfeld bij de meeste mensen de vraag; “God , waarom overkomt mij dit?”

Persoonlijk lijkt me dit een vrij serieuze uitroep een uitroep die we ook in de Bijbel op de een of andere manier vak tegenkomen.  Een vraag die we ook mogen stellen. misschien brengt ons deze vraag  tot een besef dat er een samenhang bestaat tussen, wat Dr. M. J. Paul noemt, geestelijke disharmonie en lichamelijke onbekwaamheid.

bewustwording

Aan de ene kant makt deze vraag ons wellicht bewust van ons persoonlijk menszijn en dat we als mens te maken hebben met zonde. Onze persoonlijke zonde, maar ook de zonde van anderen en de gevolgen van zonde in de wereld.

Anderzijds jan het zo zijn dat we ons af gaan zetten tegen God. we zijn boos op Hem en de omstandigheden. Toch  zullen we ook hier ervaren dat de vraag blijft bestaan . “God , waarom?”

confrontatie

Wanneer we geconfronteerd worden met onze persoonlijke last, onze moeiten , onze strijd met ziekte of andere moeiten die we in 1e instantie misschien niet echt een plaats kunnen geven, komen we toch al gauw op het punt dat we moeten erkennen dat wij veel dingen zelf niet in de hand hebben. in de AA zeggen ze dan dat er een Hogere macht nodig is om ons te bevrijden. Ik zou deze Hogere macht gewoon God noemen , omdat er niets boven God gaat.

Wanneer we vastlopen kunnen we natuurlijk net doen of het er niet is natuurlijk, maar telkens weer zullen  we geconfronteerd worden met dezelfde problematiek.  Wellicht zal de hoedanigheid enigszins veranderen, maar de problematiek blijft het zelfde, maar neemt in  toe in heftigheid.

hartszaak

De genade van genezing die we zo nodig  hebben komt ons niet aanwaaien. Toch kunnen wij zelf  ook niet echt iets doen om onze genezing, herstel te bewerken.  Ik bedoel te zeggen dat we onze knieën kunnen buigen, proclameren, naar de kerk gaan en hoewel dit goede zaken zijn , is het in wezen niet waar het om draait.

In wezen draait het slecht om een ding en dat is  ons hart.  Er is een verband tussen vergeving van zonde en de genade van genezing.  Natuurlijk spelen gebed, proclamatie, kerk een rol, maar in wezen draait het slechts om de belijdenis van schuld. Wanneer we in ons hart ruimte maken voor God. wanneer we Hem, al is het maar voorzichtig, in ons leven toelaten dan zien we dat er een verandering plaatsvindt vanaf dat moment.  er komt verandering in ons denken en ons doen.

We gaan dingen , zaken, situaties bezien vanuit een ander licht en  ontdekken dat ook wij vaak een aandeel hebben in de disharmonie van ons geestelijk leven en de lichamelijke ongemakken die we er door kunnen ondervinden.

de kracht van vergeving

Vergeving is een geweldige gift die we mogen ontvangen van God door het bloed van Zijn Zoon Jezus. Met Zijn dood werd onze schuld betaald, maar tegelijk betekent het ook dat wat wij ontvangen hebben dat we dat ook gaan uitleven, praktiseren in ons leven, waardoor we ook anderen vergeving willen schenken die ons iets  hebben aangedaan.

Tegenwoordig  gaan we vaak sneller naar de dokter dan dat we onszelf onderzoeken.  Toch  kunnen we m.i.  duidelijk stellen dat  veel van onze problemen (al dan niet lichamelijk) voortkomen  uit  geestelijke disharmonie. Veelal zoeken we God niet, maar gaan we liever naar de dokter.  Dat moeten we ook zeker blijven doen, maar misschien  zouden we ons meer bewust moeten worden van  de zonde in ons persoonlijk leven. of onze zondige manier van leven.

voorbeelden

Dat gaat verder dan we  zelf in de gaten hebben. enkele voorbeelden: veel depressies  kunnen voortkomen uit  het niet willen vergeven van  degene die ons iets hebben aangedaan. Hartfalen  kan voortkomen uit het feit dat we we onszelf volproppen met  allerlei vet en ongezond voedsel waar we dan ook nog een zegen voor durven vragen. Longziektes doordat we roken of  meeroken. In dit laatste geval blijft het zonde al doen we het niet zelf, maar wordt het ons aangedaan. 

Bovenstaande zijn slechts voorbeelden en ik wil niet zeggen dat het per definitie zo is.  we moeten natuurlijk gewoon naar de dokter blijven gaan . ik geloof  zelfs dat veel mensen  zichzelf tekort doen door niet tijdig naar de dokter te gaan. ook dat is  zondig te noemen omdat het onszelf , maar ook onze naaste tekort doet.

onderzoek jezelf

Wat ik probeer duidelijk te maken is  dat we  tot de erkenning zouden moeten komen dat wij zondige mensen zijn en dat derhalve we ook zondig gedrag hebben dat ons ziek maakt op wat voor manier dan ook.  We moeten niet te nonchalant omgaan met ons persoonlijk de gevolgen daar van, maar  met God spreken over  de situatie waarin we ons bevinden. Onszelf onderzoeken en het bij hem brengen.  Hij weet hoe we met zaken zouden moeten omgaan.

Wanneer we gezonder zouden leven, mensen leren vergeven, wanneer we ons meer zouden richten op  Gods plan voor ons leven zullen we gaan ontdekken dat God ons wil genezen en bevrijden. Dat Hij ons opricht  waar we gevallen zijn. dat Hij onze dorst wil lessen. Hij is de Heelmeester.

 

 

 

Google knows best!

De meeste mensen zijn op zoek naar antwoorden. Op zoek naar antwoorden , maar ze vergeten daarbij de werkelijke vragen in ogenschouw te nemen.  Ze gaan op zoek naar antwoorden  terwijl ze in hun hoofd slechts flarden van vragen hebben.  ze hebben niet werkelijk helder wat ze zoeken.

Typisch…2011?

Ik denk dat dit ook wel een beetje de mens van de huidige maatschappij typeert.  Als we maar even een bepaalde gedachte, idee of wanneer er iets in ons opkomt waarop we  het antwoord niet  weten op dat moment is het googlen geblazen. Wanneer we het even niet weten geeft Google een antwoord.  er is immers altijd wel iemand die een soort gelijke ervaring  of gedachte heeft. Die net als jij zoekende is. er is altijd wel iemand  die er iets over te zeggen heeft al dan niet goed gefundeerd.

Mensen zoeken antwoorden op allerlei vragen in die zoal in het leven voorkomen.  Vragen over hun huwelijk, over het gezin, over werk, inkomen,  naar God , naar diepere dingen des levens, maar vaak blijven echte antwoorden vaak uit omdat ze de vraag  vaak niet goed onder woorden durven brengen. Bang voor wat ze tegen komen wellicht.

Google knows best!

We kunnen allerlei vragen stellen in het leven.  vragen als : waarom overkomt mij dit nu?  Waarom loopt mijn huwelijk stuk? Waarom reageren mijn kinderen zoals ze doen? waarom ben ik depressief, waarom heb ik ruzie met…? Waarom…?

Nu moet ik goed  op passen  om niet op de een of andere autoritaire manier te zeggen dat het allemaal je eigen schuld wel zal zijn.  ik geloof dat veel zaken die je in je leven overkomen ook werkelijk overkomen zonder dat je er zelf iets aan kunt doen.  toch is het te gemakkelijk om de schuld altijd op anderen af te schuiven.

Ik-gericht!

Ik denk dat de maatschappij enorm ik-gericht geworden is. we zijn zo enorm met onszelf bezig en met ons welbevinden, maar toch stellen we veelal niet de juiste vraag.  We zouden  in veel gevallen ook eens moeten kijken naar onszelf. naar ons eigen functioneren in bepaalde zaken.  

waarom ben je gescheiden? Lag het werkelijk alleen maar aan je ex? Waarom zijn de kinderen zo opstandig? Ligt dat aan hen zelf of heeft jouw kritische houding er ook mee temaken. Durf je ze los ook te laten? Is er iemand gestorven  geef je God daarvan de schuld?  Ben je ziek? Hoe gezond leef je?

Ik geef je geen adviezen over hoe je dit zou moeten aanpakken. Ik wil ook niet bagatelliseren , maar  veel dingen in ons leven , veel van wat ons, zeg maar, overkomt, overkomt ons door onze eigen keuzes, door onze eigen fouten. Misschien niet in alles onze fout, maar we hebben er veelal wel deel aan.

Vraagje: Wat is de vraag ook al weer?

De vraag die we bij onze antwoorden zoeken is voor veel mensen niet duidelijk, dus kiezen we voor de oplossing die voor handen is.  de oplossing van het moment. 

De oplossing van het moment is echter vaak niet de oplossing op termijn.  Veelal lopen zaken anders dan we eigenlijk hadden gehoopt.  Misschien hadden we zelfs verwacht dat het nu wel goed zou gaan, maar  nee. We hebben allerlei antwoorden gevonden, maar waarop?

Wat hebben we aan antwoorden zonder de juiste vraag er bij? Misschien wordt het tijd eens eerlijk te kijken naar de grote vraag die we onszelf eens zouden moeten stellen.  de meest wezenlijke vraag  die we onszelf kunnen stellen is wellicht de vraag: WIE BEN IK? zonder deze vraag zijn alle antwoorden slechts tijdelijke oplossingen.

No more easy answers

Pas wanneer we  werkelijk deze vraag onder ogen durven zien, en zoeken naar  wie we zelf zijn. wanneer we kwetsbaar toe durven geven dat we het allemaal niet weten komen er antwoorden in ons naar boven die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Geen gemakkelijke antwoorden, maar de meest confronterende antwoorden. Antwoorden die de confrontatie aangaan met de turbulenties  van onze ziel. Van ons leven.

Ik geloof  dat veel van onze wonden zouden helen wanneer we de confrontatie aan zouden gaan met de werkelijke vraag. Met die gebieden in ons leven  die we zelf vaak als een tekortkoming zien, maar die wanneer we ze onder ogen  durven komen vaak onze kracht blijkt te zijn.

eigenwaarde

Wij falen in veel zaken in het  leven, omdat we niet werkelijk beseffen wie we zijn. veel mensen blijven jammerend rondlopen in het leven. ze doen dat liever dan de confrontatie aangaan met wie ze zelf zijn.  ze nemen liever genoegen met  simpele antwoorden op moeilijke vragen. 

 Ze willen de vraag niet horen, omdat ze in wezen niet tevreden zijn met wie ze zelf zijn.  ze  proberen te zijn wie anderen willen dat ze zijn, met alle gevolgen van dien. Het verlies van eigenwaarde.