Tag: waarde

Kijk eens naar mijn buitenkant?

Soms lijkt de hele wereld wel te draaien om de buitenkant. Tenminste, laat ik voor mijzelf spreken , mijn wereld. Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper .

IMG_1474.JPG

We weten dat het allemaal niet gaat om de buitenkant, maar toch kiezen we daar, als mens mi heel snel voor. Hoewel wij, mijn vrouw en ik, redelijk bewust gekozen hebben om niet voor de buitenkant te willen leven lijkt het soms wel alsof alles in het leven hier toch om draait.

We hebben prachtige kinderen die inmiddels zoekende zijn in opleidingen en werk bijvoorbeeld. We zien hoe ze langzamerhand zelfstandiger worden. We zien dat ze kiezen voor banen waar de buitenkant erg belangrijk is. Mode, haar, make up, maar ook het mee doen met anderen, sport en spelletjes en zichzelf profileren lijkt erg belangrijk te zijn. Ook uitgaan is zo’n item daar bij.

Ook wijzelf, mijn vrouw en ik, zijn nogal streberig. Niet zo van de buitenkant in die zin dat alles er perfect uit moet zien. Echter we willen wel graag kunnen doen wat we belangrijk vinden. Voor onszelf en voor onze kinderen. We werken hard en dit resulteert dat we beide een baan hebben waarin we gezien zijn.

IMG_1534.JPG

Waar ik over nadenk op dit moment is nu juist dit: zij we niet veel te veel bezig met de buitenkant? Ik bedoel dit niet voor ons alleen, maar is de maatschappij niet heel erg gericht op leven voor het nu? Als je haar maar goed zit. hoe zie ik er uit? Draag ik de goede kleren? Ben ik niet te dik? Wat nu als men mij niet leuk vindt of als ik niet doe wat anderen van mij verwachten? Wat nu als we onze maatschappelijke positie zouden verliezen of er voor zouden kiezen op een andere manier te leven?

We weten natuurlijk dat het niet gaat om de buitenkant. Het gaat om de binnenkant. Maar kiezen we daar ook werkelijk voor? Is het niet gemakkelijker om voor de buitenkant te kiezen? Minder kwetsbaar te zijn?

Ik moet denken aan een aantal gedeeltes uit de Bijbel die ik belangrijk vind. Nml een gedeelte uit Amos. Deze Amos was een boer. Een schapenfokker en teler van moerbeivijgen. Deze werd door God geroepen om aan de Israëlieten te verkondigen dat God het zat was zoals ze leefden. Zie Amos 5:21 maar eens. Wat deed God ? Hij zocht iemand die hem wilde dienen. Dwars door alles heen durfde gaan ongeacht zijn opleiding of afkomst. Die niet bang was om af te gaan, maar deed wat hem gezegd werd. Die niet bang was voor het uiterlijk vertoon van mensen die beter opgeleid waren bijvoorbeeld. Hij liet zich niet uit het veld slaan toen iemand hem aansprak over zijn opleiding. Amos 7:14.

Ook moest ik denken aan het verhaal uit handelingen 5. Een man en vrouw Anannias en Safira die zich graag wilden profileren ten aan zien van anderen. God liet duidelijk zien dat het werkelijk niet gaat om de buitenkant, maar om hoe we met zaken om gaan in het leven. Onoprechtheid brengt dood voort en geen leven.

Ook in Joël 2 kunnen we lezen dat het niet gaat om de buitenkant. Niet om wat we zeggen, wat we laten zien in eerste instantie maar om hoe we er mee om gaan.

Natuurlijk kunnen we er goed uitzien. Ons haar doen, kleren uitkiezen en make up in orde maken. Streven om een leuk baan te hebben en een goede positie, maar de vraag is meer waarop dit is gericht en hoeveel zijn wij er persoonlijk op gericht? Leven we slechts voor de buitenkant of is de buitenkant belangrijk op een normale wijze. Wat is belangrijker wie we werkelijk zijn? Of waar we anderen laten zien wie we zijn? Of wat we willen laten zien wie we zijn?

Mijn hart is daar niet altijd zuiver in. Ik wil graag oprecht zijn en God dienen. Echter soms wil ik ook gewoon gezien zijn. Gewaardeerd worden en laat ik me verleiden om te doen alsof. Doe ik eigenlijk wat ik niet wil namelijk de nadruk leggen op zaken die er eigenlijk niet toe doen. Prestaties die gedaan zijn, nadruk leggen op opleidingen, vertellen welke boeken ik gelezen heb, …

Ik merk dat veel zaken in het leven minder voldoening geven als je er de nadruk op legt. Immers dan ligt de nadruk op wat wij gepresteerd hebben. Echter wat wij gepresteerd hebben is in wezen niet zo veel. Wat we doen heeft niet zo veel waarde als het om onszelf gaat. Het krijgt veel meer waarde wanneer we het loslaten en gaan doen waarvoor we geroepen zijn .

Ik ben geroepen om vrij te zijn. Vrij van wat anderen van me denken. Vrij van de druk die anderen en de maatschappij me willen opleggen. Ik mag weten vrij te zijn in Christus en voor Hem te mogen leven. Mijn uiterlijk, opleidingen, werk, functie, afkomst, relaties mogen er zijn, maar geven niet werkelijk inhoud wanneer het slechts om mij zou gaan.

God alle eer. In Christus heeft Hij ons vrijgekocht. Niet zomaar om mensen vrij te maken, maar jou en mij persoonlijk.

Oprecht echt

Wat we doen en hoe we het doen is het plaatje wat anderen van ons zien. Wanneer we ons leven leiden vanuit oprechtheid, waarachtigheid, een goed moraal dan zien anderen waar we voor staan. Andersom is dat natuurlijk ook zo. Wanneer we onoprecht zijn, het niet zo nauw nemen met de waarheid en principes laat dat ook zien waarvoor we staan. Lees galaten 5 maar eens hierover.

Integriteit laat dus zien waarvoor je staat. We kunnen zeggen dat een integere houding Zegent. God ziet je hart. hij weet het of je werkelijk oprecht bent. Ook als anderen niet doorhebben wanneer je doet alsof, hij ziet het. Hij ziet je gewoonten en fouten, maar ook de serieuze en oprechte houding om te veranderen, te zoeken.

Onze woorden en daden lopen synchroon met wat er speelt in ons hart. Onze werkelijke diepe waarden. Veel mensen spelen graag voor uberchristenen, ze willen laten zien hoe goed ze zijn in wat ze doen en zeggen. Jezus noemt zulke mensen witgekalkte graven. Ze zien er misschien mooi uit, maar het blijven graven. Een plaats waar geen leven is.

Het is goed om je woorden en wat er in je hart omgaat acceptabel te houden en oprecht te zijn. Integriteit is dus een keuze van onze wil, maar we hebben daarbij wel hulp nodig. We zullen in verbinding moeten leven. Met wie? Met God, met anderen en met onszelf.

Wanneer we de verbinding loslaten met God hebben we niet werkelijk iemand aan wie we werkelijk onze integriteit kunnen meten. God deVader stuurde Zijn Zoon om te laten zien hoe we werkelijk met zaken om zouden moeten gaan. Van andere integere mensen mogen en kunnen we leren. We kunnen in gesprek zijn hoe integer te worden, discipelen te zijn. Ook de verbinding met onszelf is belangrijk. We mogen ontdekken dat wanneer we integer zijn we onszelf meer gaan waarderen.

De zegen van integriteit is groot. Laten we het zoeken met alles wat in ons is. Het beschermen met ons hele hart en iemand die niet alleen maar spreekt over God, maar ook doen wat Hij van ons vraagt. Met hem in contact zijn en ontdekken en doen om te groeien in navolging. Niet foutloos misschien, maar wel oprecht, echt. Bid er om en vraag God om een integer hart en richt je er op.

Becoming A person of integrity means ” deciding to integrate my heart’s values into my daily actions.” -John Maxwell-

Wat je zegt zou congruent moeten zijn met wat je doet. Het laat zien waarvoor je staat. Wie je werkelijk bent! Het is onze eigen keus! Wat kies jij?

ach, maak je vooral niet druk.

hd-strand-achtergrond-met-schelpen-zee-wallpaper-fotoWie loopt nooit eens ergens tegenaan? Wie zou niet bepaalde patronen in zijn leven willen veranderen?  ik  denk als ik deze vragen stel zoals ik ze hier heb neergezet, mensen al gauw zeggen dat er altijd wil iets  is wat  men zou moeten aanpakken in hun persoonlijk leven.

ach, we maken ons er niet  zo druk om.

Ik geloof dat we allemaal zaken hebben in ons leven waar we aan zouden  kunnen werken en waarvan we weten dat het ons goed zou doen, maar  ach, we maken ons er niet  zo druk om. Per slot van rekening zijn we slechts mensen en  we maken nu een maal fouten . op die manier relativeren we  een hele hoop zaken in ons leven  zodat er  nooit werkelijk een verandering zal optreden op het gebied wat men voor ogen heeft.

Hoe kijk je tegen zaken aan in je leven. waarom lopen bepaalde zaken in het leven telkens weer fout?  Of misschien zie je het niet als fout, maar zie je het als  iets wat je telkens weer overkomt, puur pech. Waarom zie je bij bepaalde mensen geen verandering of  stagneren ze in hun ontwikkeling terwijl anderen met niks beginnen en zich opwerken.  (Ik spreek hier niet over geld of functie)

ik geloof dat veel mensen het leven niet zo boeiend meer vinden.

Ik vraag me af hoe het met jou gesteld is in deze. Waar sta jij? ik geloof dat veel mensen het leven niet zo boeiend meer vinden. Ik moet denken aan een clip van  John Piper. Het  zijn mensen die  zich uitstrekken naar  van alles en nog wat in het leven.  voor hen  lijken zaken  belangrijk als een  goed inkomen, een goed pensioen, veel vakanties, mooie kleren, duur telefoontje, de nieuwste trends, of ook wel het  verzamelen van schelpen genoemd. in wezen proberen deze mensen hiermee hun leven van waarde te voorzien.

De vraag is wat is waardevol. Wat is werkelijk waardevol?  Is jouw leven waardevol?  Mijn leven is dat waardevol? Ik moet toegeven dat ik ook van die issues heb waar ik aan zou moeten werken, maar  die ik niet de aandacht geef omdat het allemaal soms wel gemakkelijk is zo.  misschien moet ik toch nog even duidelijk maken wat ik er mee bedoel vanuit mijn persoonlijk perspectief. Weet je : ik geloof dat het leven  waardevol wordt wanneer we doen wat  werkelijk in ons hart ligt voorbestemd. Dat we  rijk worden in ons leven( wederom, het gaat niet over geld of goederen)wanneer we  gaan doen waartoe we geroepen zijn.  echter veel zaken waartoe we geroepen zijn krijgen niet werkelijk een kans  tot ontplooiing omdat we er  eenvoudig weg  vaak niet werkelijk in geloven dat het mogelijk is in ons leven.

de meest waardevolle momenten (zijn) niet altijd de meest blije momenten

Weet je ? omdat we  niet werkelijk geloof hebben dat we de capaciteiten hebben om  iets te doen trekken we ons terug in onze oude routine en blijven we zoeken naar erkenning van mensen in plaats van op God te vertrouwen en in het feit dat Hij ons door en door kent.  Ik geloof  dat we  veelal vasthouden aan oude  zaken in ons leven om greep te kunnen houden op  wat we hebben, wat we kunnen en daarmee eigenlijk de  touwtjes zelf in handen houden. God echter heeft zoveel meer met ons voor. Zaken die ons zoveel  meer zouden brengen. zaken die ons zouden doen groeien in afhankelijkheid van Hem.

Ik denk dat we te gauw tevreden zijn enerzijds, anderzijds geloof ik niet dat wat God ons geeft nu  per definitie gemakkelijk is.  ook niet dat het per definitie altijd blij maakt.  Echter wat ik wel geloof is dat de meest waardevolle momenten in ons leven  niet altijd de meest blije momenten zijn.  enkele van mijn meest waardevolle momenten zijn die momenten dat ik heb moeten janken omdat een geliefde overleed in mijn bijzijn. Mijn meest waardevolle momenten zijn die momenten dat ik bij iemand was die  diep in de put at en we geen oplossing wisten, maar we konden wel samen bidden tot  God en we ervoeren dat hij gewoon bij ons was.  de meest waardevolle momenten zijn het   die moment dat  we keuzes moesten/wilden maken en waarbij we geen idee hadden wat er zou komen en toch zijn het die momenten die me bij gebleven zijn als  meest waardevol.

waardevol is (..) delen en samenzijn in diepe moeilijke momenten.

Ik ken ook blije momenten , die als ik er nu  naar terug kijk me nog weinig doen.  de aanschaf van een nieuw auto waar ik lang voor gespaard had.  de lol op feestjes, leuke vriendschappen die  naderhand toch niet intens waren, maar wel erg gezellig maar ook erg oppervlakkig bij nader inzien.  Weet je wat is waardevol? De wereld legt de nadruk op lol en feest. Maar waardevol is ook delen en samenzijn in diepe moeilijke momenten.

Maak ik duidelijk waar ik heen wil? We hebben de autoriteit gekregen om zaken in ons leven aan te pakken, maar we kunnen ook blijven waar we zijn. dus:  niet te diep gaan. Een lach en af en toe een traan. We geloven  in God misschien zelfs, maar wat wij willen staat voorop. God komt daar ergens achteraan op een tweede  , derde, of een nog  lager plaats. We kunnen er ook voor kiezen om ons leven lang dicht  bij God te leven en te doen wat hij van ons vraagt. Hem op de eerste plek te zetten met de gevolgen van dien. Dat betekent geconfronteerd worden met onszelf, met onze tekortkomingen en ook met die van anderen. maar het uitspreken van die tekortkomingen maakt het  leven niet gemakkelijker, moeilijker  wellicht, maar tegelijk  we leren zoveel meer van God dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. omdat we juist dan afhankelijk zijn van hem .

 

 

jij bent een toptalent!

 ik vind Iris kroes een  top talent. ze zingt werkelijk geweldig. ze is een van de  mensen die  door het programma The voice of  holland een  kans hebben gekregen  in de muziekbizznizz, zeg maar. een droom  die  veel mensen schijnbaar hebben  gezien de opkomst bij de audities van dit programma, maar ook alle andere programma’s in dit changre.

Wat is jouw talent? Waar ben jij persoonlijk heel erg goed in?  Dit is een vraag  voor ons als  Nederlanders die heel erg moeilijk  te beantwoorden is.  we willen ons zelf immers niet te veel op een voetstuk plaatsen en anderzijds ook niet  vergelijken met iets wat niets waard is.

Er zijn verschillende type mensen.  zo zijn er mensen die zich persoonlijk vaak overschatten en mensen die zich  vaak onderschatten.  In ieder geval durven we  vaak niet werkelijk te zeggen waar we goed in zijn dat is immers onbescheiden?

Toch heeft God voor jou specifiek een plan in dit leven en daarna. Hij heeft je zelf bedacht  en gewild en je zo gemaakt dat je een speciale positie in  zou nemen  op de plek die hij voor jou in gedachten heeft.

God kent je en heeft iets in je gelegd wat uniek en bijzonder is. Hij wil jou specifieke verlangen, je droom vervullen.  Wat is nu echter die droom . het gaat hier niet om  droomwensen in de zin dat we  dromen over een auto of  het huis van ons dromen, maar het gaat om  jouw specifieke levens doel.

Ieder mens is op reis , op zoek naar zijn ultieme doel. We zijn onderweg en gaande weg komen we  allerlei zaken tegen die  we in ons rugzakje  kunnen doen om er van te groeien. Natuurlijk zijn dat niet allemaal leuke dingen, maar wanneer we  het werkelijk  een plek geven  zullen we  er door groeien.

Om te groeien hebben we dus een plek nodig. Een plek waar we  gewaardeerd worden zoals we zijn. waar we ons thuis voelen om onszelf te zijn.  waar we als het ware de X factor  kunnen ontdekken.  ik bedoel daarmee dat we   niet  zomaar een plek in kunnen nemen met geweld, maar  het moet  werkelijk de plek zijn waar jij naar  verlangt.

geloof-in-je-eigen-talent

Veelal zijn we  juist eerder geneigd te zoeken naar een specifieke plek die anderen voor ons in petto hebben, maar  daarmee  vervul je niet jouw dromen of  d plek die je voor jouw persoonlijk is weggezet, maar de droom  die een ander voor jouw leven heeft.

De vraag is echter waar is die plek waar jij je  talenten kunt ontdekken.  ik geloof dat deze plek dichterbij is dan je denkt.  Het is niet een plaats op zich, maar een  plek die in je zit. ik geloof dat we allemaal zo’n plek hebben, maar  deze plek wel moeten zoeken.

Veelal is ons leven zo druk met van alles en nog wat  dat we nooit de tijd en ruimte hebben om het te ontdekken.  ik geloof dat God deze plek  reeds in ons gelegd heeft en dat Hij er zelf bij wil zijn.   niet om ons  te onder controle te houden, maar om ons de weg  te wijzen.  Welke richting moeten we op, waar  gaan we heen. Wat gebruiken we wel en wat niet.

God kent ons precies en weet wat we nodig hebben  en wat we nog niet hebben  om op onze plek te komen zal Hij ons geven wanneer we er om vragen.