Tag: vrij of onvrije mensen

Kind van…?

Jozef en jezusAls je iemand vraagt  wie Hij is zal zijn (of haar) antwoord  in eerste instantie zijn naam met daarop gevolgd wellicht zijn leeftijd zijn. wanneer je echter even doorvraagt zou je tot de conclusie kunnen komen dat veel mensen niet echt weten wie ze werkelijk zijn.  ze praten over wat ze hebben gedaan, wat hun functie is of hoeveel ze hebben bereikt in materieel opzicht.  Maar wat we hebben  is niet  van onszelf.

Uiteindelijk zul je alles los moeten laten wat je ooit aan financiële rijkdom hebt opgebouwd. Iemand vroeg aan de accountant van een rijk man hoeveel er was achtergelaten na het overlijden van zijn cliënt. Het antwoord was: “alles”.  we kunnen niets meenemen als we sterven en het zou en zegen kunnen zijn als je het financieel goed kunt redden, maar ook een vloek als je je leven daarop hebt gebouwd. Het is als het zand waar de dwaas zijn huis op bouwde.

Jij bent niet wat je hebt!

Wat je hebt, is niet werkelijk van jou. En wat belangrijker is dan dat is dat jij die spullen niet bent. jij bent meer dan een mooie auto, een prachtig huis, een mooi en verzorgd uiterlijk. Dit is wel waar veel mensen naar kijken, maar dit is niet waar God naar kijkt. God kijkt naar binnen.  Hij kijkt naar wie je bent wanneer je keuzes maakt in dit leven, maar wat je hebt is voor Hem niet belangrijk.

Wanneer je je zelf karakteriseert aan wat je hebt voel je je geweldig op het moment dat je veel hebt. Wanneer het je  even tegenzit zul je je slecht voelen. sterker nog zelfs wanneer je veel bezit en je  een tijdlang stabiel zou blijven zou je toch aan jezelf beginnen te twijfelen of je het wel goed doet.  Waarschijnlijk zal er op een gegeven moment een angst kunnen ontstaan die je bang maakt dat wat je  hebt te verliezen.  En dat zul je uiteindelijk ook.

Persoonlijke herkenning

Ik schrijf er over en herken het zelf ook wat ik schrijf. Wat heb ik geprobeerd om  mezelf te bewijzen zeg. Ik wilde altijd en overal de beste in zijn. ik wilde zelfstandig zijn. een ondernemer. Een baasje. Toen ik ontdekte dat ik het allemaal niet kon redden zoals ik het voor ogen had werd ik moedeloos en zag het niet  meer werkelijk zitten.  ik heb een geweldig gezin. Dat heeft me altijd weer  de moed gegeven om door te gaan, maar ik dacht altijd dat ik het allemaal zelf wel kon.  God was een deel van mijn  leven , maar niet het middelpunt.

Ik ging (bijna) failliet, maar nog die trots om alles zelf te willen doen en in mijn taken in de kerk was ik evenzo eerzuchtig.  Ik wilde mensen voor God winnen, anderen vertellen van wat God kon doen. niet voor het geld of de eer op zich, maar om mezelf te kunnen  bewijzen.  Misschien door  het faillissement zelfs nog meer dan ooit te voren. Willen is kunnen was me geleerd.  Dat willen niet altijd kunnen is me duidelijk geworden. ik kon het niet. ik had het allemaal niet in de hand.

De wezenlijke vraag: wie ben je?

Het is goed om eens na te denken over wat er allemaal werkelijk belangrijk is. de vraag wie je bent  is een wezenlijke vraag die je mij niet hoeft te beantwoorden, maar een vraag waarop je het antwoord zou moeten kennen.  veel mensen zijn in wezen onvrije mensen. ze zitten vast aan wat ze hebben en doen, maar weten niet wie ze in wezen zijn.   ze slepen rond met al hun have en goed, maar missen de realiteit van het leven. 

Loslaten is niet gemakkelijk. Vaak is er een meltdown nodig om je  te doen beseffen in hoeverre je vast zit aan zaken die in wezen niet eens van jezelf zijn.  zaken die prachtig lijken en  die misschien door anderen geëerd worden, maar die er in wezen allemaal niet toe doen in het leven.  ik geloof dat we rijker worden na mate we meer gaan delen in wat we hebben. 

Rijkelijk gezegend zonder aanzien

Ik wil een voorbeeld geven, we hebben een geweldig kindje thuis. Hij hoort bij ons al heeft mijn vrouw hem niet gebaard. Hij is ons door God gegeven om voor te zorgen. Ik mag hem liefhebben, hij is heel bijzonder. Ik houdt van hem.  wat een zegen. Ik mag zijn vader zijn.  ik mag zijn eigenouders ontlasten omdat het zelf niet helemaal lukt.

Ik ben God dankbaar voor Hem , maar ook zijn eigenouders dat ze hem aan mij toevertrouwd hebben.  Hij is werkelijk een Godsgeschenk.  Ik ben niet rijk, maar ik mag delen en wordt gezegend.  Ik ben bij dat Hij bij ons is  gekomen en ik ben blij dat ik zijn eigen ouders ten dienste kan zijn.  ik ben blij dat ik hem iets kan vertellen over de Heer Jezus en wie Hij mag zijn in hem.

Niet wat ik heb maakt mij gelukkig, maar juist dat wat ik kan delen met anderen als ik zelf niets meer bezit.  Ik probeer los te laten van wat ik heb en God te dienen met wie ik ben.  dat is wat gelukkig maakt. Ik ben Erik, mijn leeftijd is niet belangrijk, maar ik ben een kind van de Hemelse Vader , dat is belangrijk. mijn identiteit is in Hem. Ik ben een koningskind.