Tag: verstoppen

Gelukkig alles verloren!

Wat is nu geluk? Geluk is, zo schrijft Brene Brown , waarschijnlijk de moeilijkste emotie om werkelijk te voelen. waarom? Omdat het wanneer we het bereiken ons vermogen om kwetsbaarheid verliezen. Het wordt als het ware iets wat we met wantrouwen gaan benaderen. Er treed, wanneer we geluk gevonden lijken te hebben, een soort van verschuiving op en uiteindelijk snakken we ahw opnieuw naar meer geluk in ons leven. (Vrij weergegeven door mij, vanuit het boek: de kracht van kwetsbaarheid)

Wanneer we gelukkig zijn willen we dat geluk vasthouden. We koesteren het als het ware. Echter wanneer we geluk gaan koesteren worden we ban voor wat ons, onze geliefden , wat we hebben beschadigd raken of ons worden ontnomen. Je bent blij met wat je hebt en wil het graag bewaren, veilig stellen, opsluiten, maar daarmee wordt het geluk in een hoek gestopt waar ze niet past. Ze kwijnt weg omdat we niet langer kwetsbaar durven zijn uit angst geluk te verliezen.

Je hebt prachtige kinderen van God gekregen, maar de angst ze te verliezen staat in de weg om werkelijk te genieten van hun aanwezigheid. Je wil ze het liefst binnen houden en beschermen voor de grote boze buitenwereld. Angst neemt langzaam maar zeker de plaats in van geluk.

Je bent blij met wat je hebt en wil het graag bewaren, veilig stellen, opsluiten, maar daarmee wordt het geluk in een hoek gestopt waar ze niet past. Ze kwijnt weg omdat we niet langer kwetsbaar durven zijn uit angst geluk te verliezen.

Of je hebt een geweldige baan. Je droombaan plotseling is er een reorganisatie en je vraagt je af wat voor rol je hebt en of die rol wel zal passen. Je gaat functioneren op een andere manier en vergeet waarvoor je geroepen bent.

Zomaar wat voorbeelden die ik uit eigen ervaring heb. Ben ik niet gelukkig? Gelukkig wel. Ik kan genieten van mooie zaken in mijn leven. Een prachtige vrouw en de allermooiste kinderen. Een prachtige baan etc…

Maar wat is nu wat gelukkig maakt? Ik heb behoorlijk wat meegemaakt in mijn leven. Zaken die me mede gemaakt hebben tot de persoon die ik ben. Ik heb ontdekt dat telkens wanneer ik geluk probeer te claimen en vast te houden, God daar totaal andere ideeën over heeft.

Ik heb ontdekt dat niet slechts de mooie momenten in het leven zoals verliefdheid, geboorte van je kinderen , promotie, veel geld, een mooi huis, je gelukkig maken. Het zijn juist de moeilijke zaken in het leven waarbij we diep verdrietig waren het leven bijzonder maken.

Wanneer we mensen verliezen bijvoorbeeld is geen geluk an sich, maar hoe we daar met behulp van vrienden uit zijn gekomen bijvoorbeeld geeft diepe innerlijke rust, vrede, …. Geluk. De grootste moeiten van mijn leven. Heb ik overwonnen door kwetsbaar te durven zijn. Daar waren familie en vrienden, daar was God heel dichtbij. Ik zou zeggen open je ogen, je hart voor kwetsbaarheid.

IMG_0641.JPG

Pijn is niet de vijand!

in de totale bereidheid je te laten raken,

je hart zelfs te laten breken,

kan ontdekt worden dat de pijn

die je zo vreesde niet je vijand is,

maar het voertuig terug naar huis.

Gedicht :Erik van Zuydam

 

Ik ken Erik Zuydam niet. ik heb even op zijn weblog gekeken en deel een aantal zaken  waar hij over spreekt misschien niet, maar dit is een gedichtje dat ik ergens tegenkwam op het net en die me wel enorm aansprak, aansluitend op een tekst die ik  afgelopen tijd meerdere malen heb gelezen. Nl. een tekst uit Joël 2.

we zijn niet bang voor pijn, maar voor afwijzing!

Wat zijn wij mensen vaak bezig met de binnenkant te verstoppen voor anderen. wat zijn we vaak bezig onze pijn te verbergen achter enorme blokken hardheid.  Meer en meer verstoppen we onze werkelijke gevoelens vaak omdat we bang zijn geraakt te worden. bang om onszelf te zijn.

We vrezen de pijn die het laten zien van ons zelf , van wat we werkelijk denken of voelen te weeg zou kunnen brengen.  dit is wellicht niet zo vreemd wanneer je je hele leven lang gekwetst bent door anderen of wanneer je  zo diep geraakt bent dat je wellicht jezelf verloren bent en niet meer weet hoe je nu werkelijk in elkaar steekt. Wat nu werkelijk van jou is en wat  je doet om anderen te plezieren  wellicht.

Angst voor mensen  spant een strik zegt de bijbel. Mensen zeggen vaak dat angst een slechte raadgever is.  ik geloof dat we angstig mogen zijn. ik denk dat het goed is te luisteren naar angstige gevoelens en gedachten, maar laat ze niet overheersen. Laat  niet de angst jou leven in handen nemen.

wat is jouw gezicht?

Wanneer we ons leven laten leiden door wat men van ons verwacht, of door onze angsten en pijn, wanneer we gaan doen wat we moeten doen van wat ons leven overheerst zijn we dan nog wie we zijn?  we kunnen ons een bepaalde houding aanmeten. Een image, een rol, een andere ik misschien, maar  zijn we dan wie we willen zijn?  zijn we dan ons zelf of de rol die we spelen?

Angst spant een strik, maar wanneer we op God vertrouwen , wanneer we Hem in ons leven binnenlaten  dan wil  Hij ons helpen onszelf  te worden. dus  gaat het niet zozeer om verandering in de eerste plaats. We spreken vaak over veranderen, maar het gaat in de eerste plaats om te worden die we in wezen al zijn diep in ons. Aangevuld met de kracht van Gods geest kunnen we ook werkelijk onszelf  zijn.  dat waar we  altijd  naar hebben verlangt. vrij van  rollen die op ons gelegd zijn of die we onszelf hebben aangemeten.

durf je te vertrouwen?

Helaas gaat dit niet  zonder pijn.  Het doet pijn om zaken achter te laten. Er zijn mensen in ons leven die ons  pijn hebben gedaan misschien, zaken in ons leven zoals de rollen die we gespeeld hebben die ons  hebben geholpen om te doorstaan waar we het moeilijk  mee hebben gehad.  we hebben gebouwd op  de angsten en de muren boden een stuk veiligheid  om ons hart te beschermen. maar wordt het  niet eens tijd om nu werkelijk jezelf te zijn?

God verlangt naar je zoals je bent.  Hij kent je en zal er voor je zijn. geloven is vertrouwen. Dat vertrouwen is misschien voortdurend beschaamd, maar durf je God je leven  binnen te laten en Hem je leven te laten veranderen?  God is Heer, maar Hij is ook een Heer. Hij zal op een goede zacht moedige wijze  opruiming houden in je leven. Hij neemt de tijd die nodig is om jou vrij te maken van allerlei moeilijke zaken.

Hij wil je thuis brengen. durf jij die stap te zetten op weg naar huis?  Durf je  je te laten raken door Gods Geest? Misschien zelfs je hart te laten breken/scheuren zodat Hij het weer kan gaan herstellen?

ga weer voelen , ervaren!

Pijn is niet je vijand. Maar niet werkelijk meer kunnen voelen, niet meer totaal lief te kunnen hebben, niet meer de zachtheid ervaren van Gods stem in jou hart en leven, niet meer jezelf kunnen zijn door wat er is gebeurd, niet meer de mogelijkheden te hebben om  tot jezelf te komen houdt je af van wie je  zou kunnen zijn. namelijk jezelf. jezelf in Christus  Jezus.

Verander niet je  buitenkant. Speel geen rol of imago. Doe de jas van boosheid, onverschilligheid, van angst en teleurstelling, van niet willen vergeven uit en doe de jas aan van zijn liefde en geborgenheid.  Die maakt je kwetsbaar, maar tegelijk zo veel echter.

anders kleden.

Dit wil niet zeggen dat we ons niet meer zouden moeten beschermen in de toekomst. Dat we maar over ons heen moeten laten lopen. Dat we softies zijn. Jezus was geen softie, God is zeker niet soft. En ook wij mogen gewoon echte mannen en vrouwen zijn. mannen en vrouwen die vechten voor het goede. Daarbij hebben we soms  een harnas nodig om te strijden, maar  wanneer we in de rust komen mogen we  deze weer afdoen. We mogen ook in dit harnas keuzes maken  om Hem te dienen.  Lees dit ook nog maar eens na.

 

 

Vertrouwen in de storm

Vandaag wil ik gewoon even een verslag  uitbrengen van wat ik heb opgepikt  van de de mannendag  van afgelopen zaterdag 24 maart JL. vandaag  begin ik met wat  Jan Pool vertelde over intimiteit.  Dit is geen daadwerkelijk verlag van de dag maar wat ik er uit heb gepikt.  Tevens wil ik je  wijzen op onderstaande clip die ons leert dat we meer dan overwinnaars zijn als we ondanks de moeite van ons leven doorzetten.

waarom kom ik in deze storm terecht?

 Soms komen we zomaar voor moeilijkheden te staan in ons leven. we zijn gewoon onderweg en plotseling pakken donkere wolken zich samen en komen we in zwaar weer. Het stormt.  Er kunnen allerlei redenen zijn waarom we in een storm zijn gekomen. soms is dat omdat Satan ons er in brengt om ons van ons stuk te brengen, soms is  het dat anderen  ons iets aandoen wat we niet hadden verwacht of  hebben gewild,  soms door eigen schuld, verkeerde keuzes, dingen gedaan die niet hadden gemoeten, en soms komen we in  een storm die God  over ons brengt om ons iets te leren.

Ik heb  me dikwijls afgevraagd: waarom kom ik in deze storm terecht? Waaraan heb ik dat verdient. Stromen hoe ze ook in ons leven komen openbaren zaken in ons persoonlijk leven. in de storm komen dingen aan het licht.  wanneer je er over na denkt  zal je ontdekken dat juist in de storm jouw emoties naar boven komen drijven.  Je ware gezicht  wordt juist in de storm gezien. Sla je maar eens op de vinger en je ware gezicht wordt gelijk duidelijk. Hoe ga je om met moeite, pijn, teleurstellingen in je leven?

Wanneer de storm komt komen ook de werkelijkheden van de ziel naar boven

Misschien ben je  redelijk in staat geweest een bepaald masker op te houden in je  dagelijkse leven, maar  wanneer de storm komt komen er ook werkelijke  dingen naar boven. Je emoties, de pijn en teleurstellingen van  het verleden. Zaken die je af had moeten handelen, maar  die je hebt weggestopt, opgekropt en diep van binnen hebt proberen te verstoppen en begraven komen naar boven. Wanneer de storm komt komen ook de werkelijkheden van de ziel naar boven

De pijn van de ziel wordt onder druk die stromen met zich meebrengen  openbaar.  Wanneer we echter afgerekend hebben met die pijn van wat ooit eens in ons leven is  gebeurt, wanneer we God ooit hebben toegelaten in onze pijn zal niet meer  de pijn  naar boven komen , maar zullen we ons in de storm  gaan richten op God.  dan zijn we geen  slachtoffers meer van ons verleden en bepaald  ons verleden  onze toekomst niet meer.  er zullen  altijd stormen komen, maar wanneer we ons bewust zijn van onze relatie met God zullen we weten  welke keuzes we moeten maken. Jezus kon slapen in de storm. Hij vertrouwde op de vader.  Ook wij hebben die keus. De keus om in de storm ons  te laten leiden door ons verleden en daarmee uiteindelijk misschien zelfs mee ten onder gaan o f in vertrouwen  op God dwars door de storm heen  ons oog op Hem te  richten. Onze hand uit  te strekken naar Hem  die de Heer is over de storm.

Hij is immers Heer van iedere storm.

Soms zien we Jezus echter niet in de storm. Soms ervaren we God  totaal niet. we  hebben  geen tijd, we zijn n te druk. Te druk  met overleven. Van relatie is dan geen sprake.  Geen ontmoeting, we ploeteren voort.  We Jezus wil ons echter duidelijk maken dat ook in de storm Hij er is en dat we niet bang hoeven te zijn. Hij is immers Heer van iedere storm.

Vertrouwen is een belangrijke factor als het gaat om overleven in de storm. Wanneer we ons vertrouwen verloren hebben  zijn we gedoemd te verzuipen.  vertrouwen betekent intimiteit. Dat is misschien wel het laatste waar we aan denken in de storm.  Toch is het van het grootste belang dat  we intiem zijn met . wanneer we intiem zijn met Jezus , wanneer er overleg is, wanneer we het gesprek aan gaan, wanneer we  luisteren zullen we ontdekken dat  Hij te vertrouwen is. we kennen  Hem, we weten wat Hij wil omdat we het met Hem bespreken.  we zullen geleid worden omdat Hij ons zegt wat te doen.  we zijn afgestemd al weten we niet precis waar we heengaan, maar we weten wel dat God ons niet in de steek laat en weet waarheen we varen.

Het beste wat wanneer we God de touwtjes laten houden en met Hem meewerken zullen we overspoeld worden door Zijn liefde en  aanwezigheid te midden van de storm.

we kunnen doen in de storm is de situatie in ogenschouw nemen, de rust bewaren en God te zoeken en te vertrouwen dat Hij ons er door heen zal leiden.  Wanneer we ons echter laten bevangen door angst en ons door deze angst alen leiden zullen we bevangen worden en is relatie niet gebaseerd op vertrouwen en houden we zelf de touwtjes in handen.  Wanneer wij niet durven loslaten zal de storm  ons overspoelen , wanneer we God de touwtjes laten houden en met Hem meewerken zullen we overspoeld worden door Zijn liefde en  aanwezigheid te midden van de storm.

Waarachtig Leven en je geliefd te weten.

wanneer we werkelijk willen leven in waarheid dan is waarheid ook werkelijk belangrijk. de vraag is echter wat is waarheid. wanneer we een christen vragen zullen ze waarschijnlijk iets zeggen in de trant van:  God is waarheid .  Jezus is waarheid, de Bijbel is waarheid. toch zijn we geneigd om veelal leugens te geloven in plaats van de waarheid.

veel mensen geloven niet werkelijk in de waarheid dat God van hen houdt. Christenen zeggen het veelal wel , maar  in wezen denken ook zij  veelal dat wanneer ze een fout gemaakt hebben  hij niets meer met hen te maken wil hebben. anderen geloven men liever de leugen van angst. ze verstoppen zich zoals adam en Eva dat al deden in het begin.  Ze geloven niet  dat  er altijd voor hen zal zijn.  zo bouwen mensen muurtjes en verstoppen ze zich om zich te ontrekken  aan de waarheid. ze geloven niet dat ze waardevol voor God zijn.  ze voelen zich minderwaardig. Minderwaardig terwijl God liefdevolle gedachten over hen koestert en hen waardevol vindt.

Ik wil je hier vertellen je geliefd bent door God en gemaakt voor relaties.  we kunnen ons verstoppen en ontkennen dat Hij van ons houdt. We kunnen zelfs proberen te ontkennen dat Hij er is, maar in ons diepste wezen kennen we hem al. We hoeven Hem alleen toe te laten in ons leven om met Hem te kunnen  leven.  We laten ons maar al te gemakkelijk in met leugens. Maar leugens  remmen je af, ze  stoppen je groei. Ze maken je ziek en brengen je uit balans, leugens  die je gelooft halen de mens naar beneden.  Ze laten je negatief denken  en verstoren iedere relatie.

We laten ons maar al te gemakkelijk  door de leugen verleiden waardoor we niet  meer in waarheid wandelen.  we vragen ons af waardoor het komt dat het leven zo  zinloos is.  wat maakt het  allemaal nog uit .   we zien nog slechts de slechte  dingen van het leven. mensen die   elkaar pijn doen en de ongelijke verdeling  hier op deze  wereld .   we worden lamgeslagen door al deze  zaken omdat we in wezen niet geloven dat er  een waarachtig antwoord is voor deze zaken.

We geloven  niet  dat we iets zouden kunnen betekenen en daarmee doen we  onszelf en de ander tekort terwijl God  juist jouw  op het oog heeft.   We zijn geroepen om Hem te dienen en de ander.  we hebben werk te doen die ons voldoening zal geven en relatie. Wanneer we  (opnieuw) gaan zien wat / wie de waarheid is zal  ons leven veranderen. er komt weer ruimte.  Openingen  waar  geen doorgang  was, licht  in het donker, en zich waar het mistig was.

De waarheid  is positief en beurt mensen op .  het kost ons vaak best moeite om de waarheid onder ogen te zien omdat we al zo lang soms in de leugen geloven dat het een deel van ons is geworden.  de waarheid maakt ons echter vrij en brengt ons ware liefde in plaats van lust.  Ze brengt ons herstel waar  we zijn stuk gelopen.  De waarheid maakt vrij van de zaken die ons leven belasten.  We gaan weer groeien in ons leven . we zullen God weer gaan zien waar we  juist in Hem teleurgesteld zijn geraakt.

Wanneer we het durven om  op te staan in waarheid en de leugen afleggen  zullen we god zien met eigen ogen en  horen met onze eigen oren. We zullen ons (weer ) geliefd weten door Hem en  door mensen die om ons geven. we hoeven ons niet langer af te vragen of het leven de moeite waard is, we weten het omdat Jezus leeft en wij met hem.  de waarheid is dat er Leven is in hem . Leven met een hoofdletter L .

waarachtig leven is leven met God.  we hebben de keus om met Hem te Leven.  wanneer we ons leven richten op hem zal ons leven werkelijk waarachtig  worden. ik schrijf  met nadruk waarachtig.  We  verlangen er naar  in waarheid te leven en te wandelen.  soms lukt dat ook, maar  vaak ook niet.  ik geloof dat  we al gauw de ander verwijten  maken dat ze niet in waarheid wandelen  als we zelf denken de waarheid  in pacht te hebben. we kennen God en denken soms dat we de waarheid van God begrijpen. Helaas  is er nog veel te leren over wie God nu werkelijk is en wat  het werk van Jezus nu allemaal werkelijk betekent.

We kunnen echter waarachtig leven. ons leven leven  zoveel mogelijk zoals we denken dat Hij  van ons zou willen. ik geloof dat een waarachtig e leven met God  iets bijzonders is. laten we een ander niet veroordelen om zijn  andere zienswijze of inzichten, maar laten we ruimte laten voor de waarheid  door ons  voor God , maar ook voor elkaar.  niet meer de  barricades van elkaar zien, maar de mogelijkheden om met elkaar  God te ontmoeten en zo ook zelf  te groeien  op allerlei  levels van het leven.  zo creëert waarheid  ruimte in ons leven  en kunnen we opgelucht ademen . we hoeven ons niet druk te maken om de  wat de ander  gelooft, maar om wie we zelf zijn.

Beheerst door complimentjes?

 

Vandaag heb ik na gedacht en gesproken met iemand over  hoe we  elkaar  werkelijk zien.  is dat wat we zien ook wie we zijn? 

Is iemand die irritant reageert ook werkelijk irritant of is het gewoon een bepaald gedrag wat iemand vertoont om zichzelf te beschermen  tegen pijnen van  buitenaf? Van mensen als jij en ik omdat  ze bang zijn (opnieuw) gekwetst of teleurgesteld te raken?

Veel mensen hebben geleerd te leven met allerlei maniertjes en gebaartjes.  Ze hebben geleerd bepaalde woorden te gebruiken of juist te omzeilen. Ze zijn  zichzelf minder goed gaan kleden of juist extreem . ze zijn zich ofwel extreem mannelijk of juist extreem vrouwelijk gaan gedragen.   Ze zijn veel  gaan kletsen om maar niet werkelijk tot de kern te komen of ze zijn juist dichtgeslagen om maar niets te hoeven zeggen. 

Weet je  iedereen heeft bepaald gedrag  en maniertjes ontwikkeld om zichzelf in bepaalde gevallen buiten schot te houden.  Deze maniertjes  zijn soms al heel vroeg in het leven begonnen. Soms op een wat latere leeftijd, maar in ieder geval  zijn deze patronen ontstaan ter bescherming.  Om te kunnen overleven  was het schijnbaar op een bepaald moment nodig om bepaald gedrag te vertonen.

Het probleem is vaak dat wat op een gegeven moment als bescherming  in ons leven is begonnen op een gegeven moment  niet meer een bescherming is , maar  soms eerder een blokkade is geworden.   iemand kan  zo bijvoorbeeld door zich vaak negatief  over anderen te uiten  zo bepaalde mensen van zich af weren en in bepaalde gevallen was dat in het verleden misschien  werkzaam en functioneel, maar op een gegeven moment  als het een gewoonte is geworden kan het ook  zo’n last worden dat niemand meer in  de buurt wil komen omdat  hij of zij zo negatief in het leven staat. 

Anderen kunnen zo enorm  vroom praten wellicht en met de handen in de lucht staan te preken en te bidden met een waterval aan woorden  en ook dit kan  mensen op een verkeerd been hebben gezet om zo ons te beschermen voor  die gelovigen die ons  iets door de strot hebben willen duwen , maar tegelijk  kan ze op een gegeven moment ook verworden tot  een maniertje  die onszelf en anderen blokkeet om werkelijk de dingen zo te zeggen als we dat eigenlijk bedoelen.

Anderen verstoppeen zich achter verontschuldigingen en weer anderen  vervloeken God en alles wat met Hem te maken heeft  omdat ze zo teleurgesteld zijn in Hem.  kan dat? Ja dat kan! Hoeveel mensen zijn er niet  teleurgesteld in anderen of in God? wie is er nooit teleurgesteld geweest in zichzelf en de omstandigheden?Er zijn zoveel zaken  die ons  van binnen kapot hadden kunnen maken wanneer we ons er niet voor hadden beschermt? 

In ieder geval onze bescherming hoe effectief ze soms ook was, is niet per definitie  ook goed voor ons. Soms moeten we  toegeven dat we  op een verkeerde manier de bescherming hebben gezocht al was het dan ook effectief. Soms moeten we eens goed kijken waarom we de bescherming hebben gezocht en soms  is het zo moeilijk om dat  te achterhalen dat we  dit niet eens meer werkelijk kunnen zien.

In ieder geval zullen we wanneer we vasthouden aan allerlei maniertjes en gedachten  niet werkelijk onszelf ontmoeten.  de vraag die me dan bezighoudt is wie ben jij?  Ik heb een tijdlang erg veel moeite gehad om mijzelf te zien zoals ik ben.  ik dacht dat wat ik had een belangrijke rol speelde in wie ik was. Ik dacht ook dat mensen het belangrijk vonden wat ik wist en wat ik deed. Ik had nooit het gevoel of de gedachte dat het allemaal wel goed was. Dat ik  blij kon zijn met mezelf. Ik was verslaafd aan het zoeken naar erkenning. Verslaafd aan complimenten en aan schouderklopjes.

Soms vis ik er nog wel eens naar , maar het beheerst me niet meer. als ik eerlijk ben vind ik het nog altijd fijn als mensen me  complimenteren over dingen die ik goed doe. Daar is volgens mij ook niets mis mee, maar het heerst niet meer over me. Het is niet meer het belangrijkste in mijn leven.  wat is voor jou het belangrijkste?

kom uit je verstopplekje!

Veel mensen  zitten vast in de verleden tijd.  er is hun iets aangedaan, iets overkomen en wat ze ook doen en waar ze ook heen gaan  telkens herbeleven ze deze gebeurtenis.  Hoewel men in hun leven en de keuzes die ze daarin maken het verleden herkennen, ontkennen ze meestal het probleem. Woorden als: het doet me niks . ik heb er mee afgedaan. Ik wil er niet meer over hebben. zijn van die uitspraken die soms laten zien hoe mensen  daar toch nodig vaak me bezig zijn in hun leven.

Bitter of beter?

het rare is dat wanneer we  slechts bezig zijn met ons verleden er in het heden meestal niet werkelijk iets ten positieve veranderd.  Onze houding is vaak enorm bepalend voor hoe we in het leven staan. Leven in het verleden maakt ons vaak heel bitter in plaats van  heel en beter.  We worden sceptisch naar anderen omdat we ze in wezen niet vertrouwen. We durven zelfs God niet te vertrouwen en ook onszelf vertrouwen we niet.

we kijken om ons heen en zien wat er allemaal gaande is in de wereld en zien dat er veel onrecht is. we vragen ons wellicht af of er überhaupt iemand te vertrouwen is.  uiteindelijk  zien we God in een verkeerd licht. een God die eerlijk zou moeten handelen. We denken dat we ergens recht hebben op een goed leven. een leven van voorspoed. Genade is niet rechtvaardig. We krijgen immers wat we niet verdient hebben. misschien zijn je gedachten dat je er recht op zou hebben, maar dat heb je niet. je mag het ontvangen als je wil, maar het is geen verworven recht. Verre van dat.

Way down.

We zien doordat we in de verleden tijd leven nagenoeg niet meer hoe God ons gezegend heeft. Wat Hij ons wil geven. wat Hij ons reeds gegeven heeft. En ook naar onszelf toe zien we dat ook wij zelf niet neutraal staan in zaken. dat we bepaalde voorkeuren hebben . dat we  soms liever het slechte kiezen boven het goede. Of het minder goede boven het beste. We zien dat we zelf verre van perfect zijn en zo is de weg naar beneden geplaveid. Meestal blijven we nog een hele poos ontkennen natuurlijk.

Wat denken we vaak in vakjes en hokjes.  Waarom zouden we niet gewoon  nu en vandaag leven. in de  tegenwoordige tijd.  de dag van vandaag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. Wanneer we in de verleden tijd blijven zitten en de zorgen van gister meenemen naar vandaag  wordt ons leven oncontroleerbaar. Ik moet denken aan verstoppertje spelen: blijf zitten waar je zit en verroer je niet, houdt je adem in en stik niet. wanneer je blijft zitten waar je zit, veranderd er niets.langzaam zul je stikken.

Kom uit je verstopplekje.

We hebben genoeg aan de moeilijkheden van vandaag. Opgeteld is het een factor te veel. Het maakt ons radeloos en we weten niet meer hoe we de zorg voor nu moeten aanpakken. we  zijn slachtoffers van  het verleden en door dat verleden ook slachtoffer in het heden en wanneer er geen verandering optreed  zullen we ook in de toekomst vastzitten in dezelfde zorgen plus die van morgen er nog bij. We kunnen het allemaal niet zelf dragen. Jij kunt dat niet. niemand kan dat .  niet alleen.

Jezus leert ons op een andere manier te kijken naar het leven.  hij ziet in iedere situatie als het ware een manier om van God te getuigen.  Wij zijn niet van deze wereld. hoewel we er nog in leven, maar van een andere wereld. we zijn hier om getuigen te zijn. veranderde mensen die Gods liefde  brengen aan degene die Hem zo enorm hard nodig hebben. Gods liefde is onvoorwaardelijk.  Wanneer we Zijn liefde  naar de mensen brengen, inclusief degene die ons iets hebben aangedaan, dan is het wonderlijke dat we niet meer de last van het  verleden in bitterheid met ons meezeulen, maar dat we  vrijheid ervaren . dat we groeien in liefde en in onze houding.

transparantie

Wanneer wij transparant durven zijn en onszelf durven zijn, omdat we weten wie we zijn, brengt dat  de rust waarnaar we zo enorm verlangen. ik zou het willen schreeuwen: laat je zelf zien! kom uit je verstopplekje. God is bij ons en heeft de controle.  De controle over  het leven. over jouw leven.  wij kunnen het niet allemaal alleen, maar hij is bij ons.  Wanneer wij ontdekken dat hoe meer wij onszelf durven zijn, dan zullen we ontdekken dat anderen ons meer en meer zullen respecteren. We  zullen groeien in relatie met anderen. dat is waarvoor we gemaakt zijn. we zijn gemaakt voor relaties.

we zullen groeien in de heerlijkheid van het Koninkrijk. we zullen ontdekken wat de grenzen van dit koninkrijk zijn en ontdekken hoe heerlijk het is om in het Koninkrijk  van God aanwezig te zijn. Nu al in de tegenwoordige tijd , hier gewoon op aarde.   Heel vaak zullen we de grens van Gods koninkrijk naar aardse leven  nog  passeren en ons laten leiden door dit aardse rijk, maar  wanneer we geproefd hebben van Gods Koninkrijk en de liefde  dan Jezus Christus voor ons, dan weten we dat we gewaardeerd zijn. belangrijk. geliefd. 

Hoop

Wanneer je dat  in je leven  toe durft te laten, Jezus  toe durft te laten en je durft laten leiden door Gods Geest zul je merken dat je meer en meer gaat verlangen om het oude los te laten en meer en meer zult gaan ervaren van het Koninkrijk van God. je zult uit gaan  zien en verlangen naar de komst van Jezus. Hij, Koning Jezus, is onderweg om zijn koninkrijk te vestigen dat is nu,  tegenwoordige tijd. we weten misschien niet de exacte tijd wanneer hij zal verschijnen  op de wolken, maar we weten dat Hij komt. dat is de toekomst. Een geweldige toekomst. Hoop!

laat je zelf zien!

verandering van attitude

Filippenzen 2:5-9

Het is niet gemakkelijk om God te vragen onze tekortkomingen, ons falen, onze pijn te verwijderen. We proberen ons vaak te verstoppen achter muren die ons allereerst bescherming boden, maar die op een gegeven moment in de weg zijn komen te staan om onszelf te kunnen laten zien zoals we zijn. Muren dik of dun, naar gelang de pijn, de moeite, de schaamte of  het verdriet is.

muren van trots

We verstoppen ons achter muren van een goede reputatie, muren van krachtig en stabiel te zijn, achter muren van een goede positie, muren  van  zeggen waar het op staat , of muren van laat ik mijn mond maar houden.

Veelal is het onze trots die ons, onze attitude beïnvloed. We denken dat wanneer we onszelf bepaalde maniertjes aanleren of op een bepaalde manier overkomen , ons op een bepaalde manier gedragen we onszelf wel zullen beschermen. En inderdaad dat is ook vaak zo. Toch is dit gedrag , onze attitude of zoals Paulus het noemt , onze gezindheid dat gene wat we zouden moeten veranderen.

een nieuwe attitude

Paulus zegt dat onze gezindheid, onze attitude het zelfde zou moeten zijn als die van de Heer Jezus. Immers; Hij is God, maar Hij deed hier afstand van en werd een slaaf , hij werd gelijk aan mensen. En als mens heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood. Juist daarom , omdat zijn attitude dienend was heeft God Hem boven alles gesteld.

We mogen aan God vragen om ons te veranderen en te leren omgaan met onze trots. We mogen vragen of Hij ons wil leren onszelf niet langer te verstoppen achter de muren die zo belangrijk zijn geweest in ons leven. Maar nu willen we ons slecht verstoppen achter  God zelf. Hij heeft ons gemaakt en kent ons. Van daaruit mogen we trots zijn op wie we zijn. Hij is onze trotse Vader en wij zijn Zijn geliefde kinderen.

laat je zien

We mogen om ons heen zien en ontdekken dat we niet de enigen zijn die moeite hebben met zaken, maar er zijn rondom mensen in allerlei lagen van de bevolking die zich net als wij voelen. Laten we afstand doen van onze positie,  de aanzien en gewoon onszelf laten zien zoals we zijn.  Hij belooft ons een geweldige toekomst zullen hebben en dat onze naam gezuiverd zal zijn wanneer we de stap durven maken om  onze trots op zij te schuiven en Hem aan zullen kijken.

Heer leer me niet te vertrouwen op positie of aanzien. Leer me mijn trots weg te doen en U te gehoorzamen.  amen

De naakte waarheid

Mensen zijn op zoek naar waarheid, herstel, relaties, vrijheid, bezinning, spiritualiteit. Natuurlijk kunnen we het rijtje langer maken,  wellicht zouden we ze ook  kunnen comprimeren tot meer eenvoudiger definities.

Wat beïnvloed ons?

Tegenwoordig zien we dat waar vroeger de kerk een grote invloed had de levens van mensen en hun kijk op hoe dingen in het leven vorm krijgen. tegenwoordig is dat m.i. veel meer versnippert geraakt.

Steeds meer mensen worden of laten zich beïnvloeden door andere zienswijzen, andere manieren van denken zoals bijvoorbeeld  allerlei oosterse filosofieën en religies.  Hierdoor  beïnvloeden ze ook anderen en ook de maatschappij van vandaag.

Tevens zien we ook dat veel mensen de wetenschap hebben omarmt  en aanvaarden hun conclusies standaard als waar. Alles wordt meetbaar gemaakt en  wat niet meetbaar is wordt onderzocht tot hetmeetbaar is. wat niet meetbaar blijkt te zijn wordt vaak betiteld als iets wat of niet bestaat of als iets juist tegenovergestelds iets geestelijks. (Ik denk dat hier een waarschuwing op zijn plaats is. dat iets wat geestelijk is niet per definitie ook van God is.)

Geloven in toeval?

Christenen geloven in feite eigenlijk niet zoveel anders  als ongelovigen. Tenminste hun levenswijze is  in de regel weinig anders. Hoewel  christenen vaak anders belijden met de mond is de praktijk vaak dat ze hun vertrouwen ook veelal op de wetenschap stellen in plaats van op God of ze doen het anders en vergeestelijken woorden van de bijbel tot men eigenlijk niet meer precies weet hoe deze uiteindelijk nog te interpreteren en toepasbaar te maken voor zichzelf en de mensen om hen heen.

Veelal proberen we bepaalde zaken te verklaren we willen altijd antwoorden op onze waaroms. Zelfs als we geen antwoorden hebben. veelal noemen we dat dan toeval.

Toeval lijkt zelfs voor christenen het antwoord te zijn waar we vragen hebben. zo zien we dat God steeds verder terug gedrongen wordt in zowel het christelijk als ook in het westerse maatschappelijk denken.

De waarheid omarmen.

Hoe zien we God? als we werkelijk naar ons zelf kijken wat geloven we nog werkelijk?  Staan wetenschap en bijbel werkelijk haaks op elkaar?  is het de vraag  wie uiteindelijk als grote winnaar uit de bus komt?

Ik geloof  dat zelfs wanneer de waarheid op tafel komt , mensen die niet altijd zullen omarmen.  Mensen zijn op zoek naar waarheid,  zelfs in de kerk zoeken mensen er vaak nog
naar. De waarheid  is subjectief geworden.  ieder pikt er uit  wat er voor hem of haar in zit. is dit nog waarheid?

naaktheid

Toen God de mens schiep waren ze naakt. Adam en eva waren naakt. Hoewel ik geloof  dat hier werkelijke naaktheid bedoeld wordt is het wellicht ook  zo te noemen
dat ze zichzelf niet bedekt hadden. Ze waren  transparant, open , eerlijk … naar God en elkaar.

Er was  een open relatie, vertrouwen in elkaar tot de zondeval. Daarna veranderde alles. ze zagen dat ze naakt waren. Ze werden doorzien door God en ook zagen ze in elkaar zaken die ze nooit eerder waren opgevallen. Dingen die ze liever wilden verbergen voor elkaar.   ze durfden zich plotseling niet meer te laten zien zoals ze werkelijk waren.  Ze verscholen zich.

Verstoppertje spelen

Ze wisten dat God bestond en dat God hen kende, maar ze probeerden toch bepaalde zaken voor zichzelf te houden.  Hoewel ze wisten dat Hij er was. Ontkennen kon ook niet ze hadden immers samen met Hem door de tuin gewandeld.  Toen ze echter hun verstandelijk leven boven het geestelijk leven gingen plaatsen ondervonden de relaties hiervan hinder en hierdoor veranderde de totale verhouding tussen mensen en van de mensen naar God.

Willen we terug naar de waarheid van God, naar herstel, oprechte, open relaties, innerlijke vrijheid, etc… dan zullen we onszelf ahw  moeten ontkleden. Daar waar we kwetsbaar zijn mag gezien worden. niet meer  halve en on- waarheden. Wanneer we elkaar  kunnen aanschouwen in openheid en transparantie zullen relaties open bloeien.

God liet zichzelf
helemaal zien.

Hoezeer wij ons ook bedekt hebben, God liet meer en meer van zichzelf zien. In Jezus  zien we hoe God zich als het ware totaal ontbloot heeft voor ons. Jezus werd als het ware naakt tentoongesteld aan de wereld. zijn grootheid was de zwakheid van het menszijn . wat een dieptepunt leek werd een hoogtepunt. Schande werd een eer.

Wanneer we navolgers willen zijn . waartoe we geroepen zijn, wat betekent dat dan? Ik geloof dat het betekent dat we  naakt voor Hem mogen verschijnen. Dat we onszelf laten zien zoals we werkelijk zijn.  onze zwakheden tentoongesteld, onze dieptepunten, de dingen waar we ons voor schamen. Ik geloof dat wanneer we onszelf werkelijk durven laten zien we in waarheid wandelen.  de naakte waarheid .  kwetsbaar maar echt. herkenbaar , klaar om te ontmoeten.

Waar slaat dit op?

Is dit slecht een droom , een vreemde gedachte, iets wat nergens op slaat? Ik geloof het niet.  ik geloof dat we mogen groeien in wie we zijn. dat we stap voor stap mogen en zullen ontdekken wat het is  om onszelfte ontkleden voor Hem. stap voor stap, ieder dag een stukje misschien. Misschien de ene dag iets meer en de andere dag iets minder, tot we   uiteindelijk allemaal naakt voor Zijn eeuwige troon zullen staan.