Tag: verdriet

confrontatie met de werkelijkheid

Lezen 2 Korintiërs 7:8-11

Iedereen krijgt in het leven te maken met zorgen en verdriet. We kunnen natuurlijk doen alsof het niet zo is of net doen alsof het er niet is of het verdrinken in onze afhankelijke gedragingen of ze weg rationaliseren, maar ze gaan niet weg. Wat je ook doet ze zijn er gewoon in het leven van een mens. Dus ook in jouw leven zijn ze aanwezig of je het nu ontkent of ze accepteert.

zorg!

Niet alle zorgen in dit leven zijn slecht voor ons. Paulus schreef in de brief dat hij verdrietig was over wat er in de kerk was gebeurt. Maar Paulus confronteerde hen er mee dat ze fout waren geweest.

Het speet hem dat hij hen zeer had gedaan, maar later was hij er juist blij om. Hij had hen pijn gedaan, maar deze had hen aangezet om zich te bekeren van hun fouten. Ze hadden spijt van wat ze hadden gedaan.

confrontatie met de werkelijkheid

Soms is het goed verdriet te hebben, omdat het je kan confronteren met de werkelijkheid waarin je je bevind. Je kunt nieuwe stappen nemen als je je bewust wordt dat je verkeerd hebt gezeten.

Soms is verdriet goed. als het voortkomt uit je eigen zelfonderzoek bijvoorbeeld. Het gaat niet om zelfverachting of verloochening, maar zelfonderzoek. Naar waar je fout bent gegaan in het leven.

zelfonderzoek

Het is geen straf die we verdienen. We kunnen leren om onze zorgen te accepteren als een positief deel van herstel en bruikbaarheid.

 

 

Heer, U bent de geweldige Vader die me liefheeft. U veracht me niet, maar noemt me Uw geliefd kind. Ik hoef ook niet een hekel aan mezelf te hebben, maar U wil me leren om zaken onder ogen te zien en te herstellen. Dank U daar voor. Amen

Family matters!

Onze familie heeft een enorme invloed op hoe we nu zijn. Sommigen van ons denken dat hun familie min of meer een perfecte familie is. Anderen echter, geven juist hun familie de schuld van hoe ze zelf geworden zijn. Hierdoor ontkennen ze zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen daden en keuzes in het leven.

familie zaken?

Hoe je er ook tegen aan kijkt,we hebben altijd te maken met onze familie en het effect van de leden van de familie op het leven van vandaag.

De Israëlieten gaven toe dat ze verantwoordelijk waren voor hun eigen fouten, maar ook voor die van hun familie. Ze kwamen er ronduit voor uit dat hun familie hen iets had aangedaan. Ze spraken het ook uit tegen God in hun gebeden.

slaaf van je ouders?

Ze waren boos dat hun ouders en voorouders zich niet hadden bekeerd hoewel ze veel van God hadden gekregen. Ze hadden het nageslacht tekort gedaan. In plaats van overvloedig te kunnen leven als koningen werden ze slaven.

Hoewel we zouden kunnen denken dat de Israëlieten aan het klagen waren, was het dat niet! Ze gaven juist toe dat ze gebonden waren door de keuze van hun ouders en voorouders.

verantwoordelijkheid nemen

Misschien is er iets mis gegaan in jouw leven. Dingen die je door je ouders of andere familieleden op wat voor wijze dan ook zijn aangedaan. Het is prima als je boos bent of teleurgesteld over wat deze je hebben aangedaan.

we hebben het recht om anderen daar verantwoordelijk voor te houden en er verdriet over te hebben. Deze dingen hebben immers effect op in jouw leven en hoe je leven is verlopen. Het is allemaal een deel van het plaatje.

geen excuses

Het is echter niet goed om het als excuus te gebruiken om onze foute keuzes goed te praten. Het is ook niet goed om in gebondenheid verder te leven omdat je familie je dit heeft aangedaan.

Ze mogen dan gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het leven waarin we ons nu bevinden, maar nu je weet hoe dingen in elkaar steken, ben je verder zelf verantwoordelijk om verder te gaan betere stappen te maken. Voor jezelf, maar ook voor jouw nageslacht, maar ook voor je familie.

 

Heer open mijn ogen om niet slechts te zien wat me is aangedaan, maar om te zien hoe ik opnieuw kan starten en verdere goede stappen te maken voor mezelf en mijn familie. amen

de pijn onder ogen zien

lezen Nehemia 8:7-10

Meestal is het moeilijk om onze persoonlijke dingen onder ogen te zien. Ik beschrijf dit als dingen, omdat ik niet precies wil beschrijven wat het allemaal kan zijn.

bij jezelf te rade gaan

Het is gemakkelijk om er categorieën in te maken en misschien dat dat in de loop van het programma wel een bepaalde vorm zal aan nemen, maar op dit moment hoop ik dat je gewoon bij jezelf te rade gaat welke dingen je in de weg zitten om mens te zijn zoals God dat heeft bedoeld en  om Hem te kunnen dienen en de naaste als jezelf.

Het is moeilijk en confronterend om te erkennen dat je  in sommige dingen het gewoon verkeerd hebt gedacht, gezegd of gedaan. Ontkennen is logisch, maar niet verstandig.

gewond?

Je kunt een wond niet herstellen door te doen alsof het er niet is. Sterker nog door te doen alsof het niet bestaat zal de wond groter worden en gaan zweren en stinken. Uiteindelijk zijn de gevolgen rampzalig en de pijn word groter.

De joden (uit gelezen bijbelgedeelte) die terug kwamen uit ballingschap waren zoals jij en ik. ze waren in hun omstandigheden God vergeten. Niet dat ze niet van Hem hadden gehoord, maar ze leefden niet meer echt met hem.

confrontatie

Toen ze echter opnieuw geconfronteerd werden met wie Hij is en hun persoonlijke foute dingen, hun zonden, vielen ze op de knieën voor God. Ze hadden al zoveel gedaan voor God . muren herbouwd en de tempel, maar nu werd het tijd om Hem toe te geven dat ze Hem buiten gesloten hadden. Ze waren totaal overweldigd door verdriet door datgene wat God hen duidelijk had gemaakt.

Misschien ben je bang voor het verdriet en probeer je je te verschuilen achter muurtjes en een stoere houding. Misschien wil je gewoon nog meer dingen gaan doen voor God en anderen, maar God wil in de eerste plaats dat je relatie met Hem goed zit. Dat we onszelf grondig onderzoeken , zodat we daarna feest kunnen vieren omdat we open bloot bij Hem kunnen en durven te komen zoals we zijn.  

verdriet de hand schudden

Laten we niet langer huilen , maar blij zijn dat God ons wil laten zien waar we fout zitten. Welke dingen er in de weg staan voor verder groei op de weg naar bruikbaarheid en herstel.

Als we de pijn onder ogen zullen zien, het verdriet de hand schudden en de hele boel inventariseren, hebben we het nodig dat we weten dat God ons liefheeft. Dat we zijn kinderen zijn.

JIJ BENT ZIJN GELIEFD KIND! Deze vreugde zal je helpen om te groeien wanneer we de zaken op een rijtje zetten en ze bij Hem brengen.

 

 Heer ik Heb U lief en dank U voor de stappen tot nu toe. U hebt al zoveel gedaan in mijn leven en ik wil ook de dingen die verdere groei in de weg staan ook bij U brengen. Heer ik dank u dat ik Uw geliefde ben… ik houdt van U!