Tag: verantwoordelijkheid

Jip en Janneke maken schoon schip.

 

We maken het goed met iedereen die we iets verschuldigd zijn wanneer dat mogelijk is en ik er niemand mee beschadig.

Lezen Filemon 1:13-16

 A man got to do what a man got to do! Soms is het nodig het een en ander in je leven af te sluiten voor we verder gaan. dat is toch wat we willen? We willen ons verder ontwikkelen op de weg naar herstel en bruikbaarheid. We willen verder reizen naar nieuwe mogelijkheden en kansen die deze weg ons biedt.

Het oude traject van geschonden regels en relaties willen we niet langer volgen, maar we kunnen niet ontkennen dat ze er zijn. deze stap (stap 9 al weer)op de weg naar herstel en bruikbaarheid is niet een excuus om zaken te laten voor wat ze zijn, maar we willen duidelijk onder ogen zien waar we verkeerd waren en deze aan pakken.

Paulus die in de gevangenis zat vertelde een gevluchte slaaf Onesimus genaamd, over de Heer Jezus. Deze Onesimus kwam tot geloof. Paulus echter stuurde hem terug naar zijn eigenaar van waar hij was gevlucht in de hoop dat zijn eigenaar Onesimus zou vergeven.

Onesimus had een brief van Paulus bij zich waarin Paulus zei: ik wil graag dat Onesimus hier blijft bij mij, maar… we kunnen zaken niet zomaar voorbij laten gaan. fouten moeten hersteld worden. Als Onesimus iets schuldig is zal ik ( Paulus dus) het vergoeden! ( ik heb het een beetje in mijn eigen Jip en Janneke taal vertaald.)

Voor we verder gaan de toekomst tegemoet. Het nieuwe leven, de weg van herstel en bruikbaarheid vervolgen, zullen we eerst onze onafgemaakte zakjes moeten regelen. Dit betekent dat we terug moeten betalen wat we de ander verschuldigd zijn. dan pas kunnen we schoon schip maken. We zullen terug moeten naar degene waarvoor we op de vlucht zijn. we kunnen niet zomaar verwachten dat ze ons vergeven, al hopen we er misschien op.

Wanneer we echter onszelf kwetsbaar opstellen zullen we versteld staan van de vrijheid die het ons biedt, zelfs wanneer de andere partij niet open staat naar ons. We hebben onszelf geopend naar de ander, zijn oprecht kwetsbaar geweest en dat kost moed, maar geeft ook voldoening .

wat moet dat moet!

een vreselijke kop boven dit artikel, al zeg ik het zelf.  juist op weblog waarin het gaat om ontmoeten . een weblog die beweert dat niets moet en alles mag  en dan zo’n kop plaatsen is tegenstrijdig. toch  zijn er dingen in ons leven die  gewoonweg moeten gebeuren willen we tot bruikbaarheid  en herstel kunnen komen.

Laten we het direct goed maken met diegene die we iets misdaan, gekwetst, pijn, verdriet hebben gedaan, tenminste als diegene daar geen schade van ondervindt.

Mat 5:23-25

Iedereen heeft te maken met zwakheid in zijn persoonlijk leven, in zijn relaties met anderen, maar ook in onze relatie met God. juist deze zwakheid kan ons gemakkelijk onderuit halen. Ze is in staat ons juist daarheen te lokken waar we eigenlijk niet willen zijn. Terug in onze afhankelijkheid, onze depressie, onze schuldgevoelens, onze…

Wanneer we geen inzicht krijgen in onze zwakheden en we het gewoon maar laten voor wat het is blijven we last houden en zal er geen werkelijk herstel optreden. Het spreekwoord mag dan zeggen dat tijd alle wonden geneest, in de praktijk is dat niet zo. En zeker wonden die we niet getraceerd hebben zijn uiterst gevaarlijk. Ze kunnen ons ernstig van de kaart brengen. Herstel is pas mogelijk wanneer we weten wat of wie ons probleem is.

Jezus leert ons dat wanneer we voor het altaar staan en we willen God een offer geven en we herinneren ons dat er iemand is die iets tegen ons zou kunnen hebben , we het eerst met diegene moeten uitpraten voor we het offer brengen.

Als het gaat om bruikbaarheid en herstel in ons leven, dan betekent dat dat we een hoop dingen in ons leven zullen moeten repareren. We zullen onze zwakheden te lijf moeten gaan. ons zelf aan moeten pakken en orde op zaken stellen.

Wow, dat is niet gemakkelijk, maar als we door het proces gaan van goedmaken met anderen, is het goed om eens stil te staan en na te denken of er nog mensen zijn met wie we iets goed te maken hebben. Zijn er nog mensen met wie jij iets goed te maken hebt? Ik heb er nog een paar op mijn lijstje. Ik zal er aan werken de komende tijd. Niet leuk, moet gebeuren.

kan het ooit weer goedkomen?

Lezen Ezechiël 33:10-16

Mensen kunnen gemakkelijk de fout in gaan in dit leven. voor we er erg in hebben bevinden we ons in een situatie die we niet voor mogelijk hadden gehouden, en als we niet op tijd onze ogen openen en de juiste beslissingen nemen gaat het langzamerhand steeds verder afwaarts.

te ver afgedwaald?

Misschien vraag je je af of je reeds te ver bent afgedwaald. Is er nog een mogelijkheid om terug te keren en het goed te maken? is het werkelijk mogelijk?

In het oude testament leren we dat er een mogelijkheid is om terug te keren. Opnieuw te beginnen voor een ieder die oprecht berouw heeft van de verkeerde acties in zijn of haar leven.

een andere weg inslaan.

zo zegt de Heer god bij monde van de profeet Ezechiël het volgende: Jullie vragen je af of dat wat je gedaan hebt ooit weer goed kan komen, maar begrijp je dan niet dat ik heel graag wil dat het je goed zal gaan? ik wil toch het allerbeste voor je. Ik wil graag dat je een andere weg inslaat, zodat je in leven blijft. Kom toch terug van de weg die je nu bewandeld en keer je om op mijn weg. (eigen interpretatie hoor!)

Je red het niet door allerlei goede werken te doen, maar slechts door oprecht te zijn. Ook kunnen we niet oprecht fouten blijven maken zonder daarvan afstand te doen. de vraag is hoe het dan wel zou moeten zijn. Als je gestolen hebt , zul je het gestolene terug moeten geven. vergoedt de schade, biedt je verontschuldigingen aan. als je ruzie hebt gemaakt , maak het goed met de ander.

Laten we het goedmaken als het mogelijk is

Het gaat duidelijk om je manier van leven. maak oprechte en juiste keuzes . maak het goed met degene die je schade berokkend hebt of die je tekort gedaan hebt en doe het niet meer. Wanneer je je hier aan houdt zal God je fouten niet meer naar boven halen , omdat je het goed hebt gemaakt.

Er is hoop voor iedereen die zich afkeert van zijn fouten en ze goed maakt. Door/ in Christus zal ons verleden overschaduwd worden door het nieuwe leven . een leven in Zijn koninkrijk.

bruikbaar zijn

in het krijt staan!

Lezen 2 samuel 9:1-9

Wanneer we spreken over herstel en bruikbaarheid in het koninkrijk van God en wat we zullen moeten doen om ook daadwerkelijk dienstbaar te kunnen zijn, is het goed te beseffen dat het belangrijk is om het goed te maken met degene bij wie dat mogelijk is.

we willen niemand ook maar enige schade berokkenen. Het is goed dit ook in het achterhoofd te houden bij serieuze overwegingen om stappen te ondernemen. Niet als een excuus, maar met de bereidheid niet alleen aan onszelf te denken, maar juist ook aan de ander.

sta je in het krijt?

Zijn er mensen bij wie je ergens nog in het krijt staat? Die je nog iets schuldig bent? Ik heb geen idee hoe jou zaakjes er voor staan, maar het is goed om jezelf af te vragen wat je zou moeten doen om in het reine te komen met de ander, je naaste.

David had een belofte gemaakt aan Jonathan. Op een dag vroeg hij zich af of er nog iemand was van Saul’s familie en herinnerde zich de belofte die hij had gemaakt.

wat ben je verschuldigd aan en wie?

Hij onderzocht de zaak en kwam er achter dat er nog altijd iemand in leven was. De zoon van Jonathan. Deze had mede doordat David zich niet aan zijn belofte had gehouden een moeilijk leven gehad.

Zijn er mensen die het moeilijk hebben omdat wij ons niet aan ons woord hebben gehouden? Zijn er mensen die we iets verschuldigd zijn en die we niet hebben gegeven wat we hadden moeten doen?

erkennen en respect tonen

Het is belangrijk om onze beloften na te komen wanneer we dat kunnen. Wanneer we dat echter niet kunnen is het minste wat we kunnen doen is de ander vragen wat we ons te kort schieten voor hen heeft betekent en onze verantwoordelijkheid op ons te nemen om onze verontschuldiging aan te bieden voor het na laten van de belofte.

goed zaad

Lezen galaten 6:7-10

Als we op weg zijn naar bruikbaarheid en herstel, leren we om verantwoordelijkheid te dragen voor onze persoonlijke daden. Zelfs wanneer we niet precies weten hoe we onze daden kunnen veranderen.

consequentie!

We zullen ons moeten realiseren dat onze acties consequenties hebben. Veel van ons denken dat we onszelf en anderen voor de gek kunnen houden door ons te ontrekken aan de consequenties van de dingen die we hebben gedaan, maar de tijd zal leren dat God ons wel degelijk verantwoordelijkheid geeft ten aanzien van groeien en herstel.

Om het goede te kunnen oogsten zullen we eerst moeten zaaien. Iemand die slechts leeft om zijn eigen slechte gedachten te bevredigen zal slechts de vrucht van deze gedachten oogsten. De bijbel zegt : wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood,  maar wie op de akker van de geest zaait oogst eeuwig leven.

de oogst van Gods liefde

in het Engels staat het er misschien nog mooier. Vrije vertaald zegt het zoiets als : wie leeft om de Geest welgevallig te zijn, zal het eeuwig durend leven van de Geest oogsten. Wow! Deze wet van zaaien en oogsten werkt ook voor jou en mij!

In Hosea 10:12 staat: dat we zaden van rechtvaardigheid moeten zaaien. Wanneer we dat doen zal de oogst Gods liefde zijn.

We zullen de grond van Gods liefde moeten bewerken( dat is ons hart). Het is tijd om God te zoeken en Hem te vragen om te komen en ons te zegenen.

wat je zaait zal je ook oogsten.

We kunnen slechts oogsten wat we gezaaid hebben. Zelfs na dat we vergeven zijn zal dat niet veranderen. We kunnen de consequenties van onze daden niet veranderen. Misschien is het maar het beste om zo snel mogelijk de negatieve consequenties van het verleden af te handelen en ons  niet te laten ontmoedigen, maar een lijst maken van iedereen die we iets verschuldigd zijn en onze spijt betuigen van onze persoonlijke rol in deze onenigheid.

Je zult vast en zeker gaan ontdekken  dat er een nieuw zaad geplant wordt. Zaad van gerechtigheid en de oogst zal zijn dat je gerechtvaardigd wordt in Jezus naam.

sorry! ik zat fout.

Kom , nu is de tijd.

Lezen 2 cor 2: 5-8

De dingen die we verkeerd hebben gedaan zijn niet goed te keuren en wellicht houden we daardoor niet meer van ons zelf. We hebben echter het idee dat bepaalde mensen  alleen maar van ons houden juist door het gedrag wat we van onszelf af keuren.

We weten niet goed wat te doen.  We zijn bang voor openbare vernedering en het verliezen van degene die we nog om ons heen hebben. We zijn bang om alleen over te blijven.

Juist dit gevoel van afwijzing maakt het nemen van actie vaak ook zo moeilijk. We weten dat we toe moeten geven fout te zijn geweest, maar onze verontschuldigingen aanbieden is vreselijk moeilijk.

In de jonge gemeente  van Corinthe was een man uitgesloten van deelname toen zijn zonde bekend werd.  Toen Hij echter rondging om zijn verontschuldigingen aan te bieden weigerden sommigen dat resoluut en wilden hem niet opnieuw welkom heten in de gemeenschap.

De apostel Paulus zei echter:  de man is genoeg gestraft door jullie oordelen ten opzichte van hem. Nu is het tijd om hem te vergeven en te troosten, anders zal hij waarschijnlijk nooit meer kunnen herstellen door de teleurstelling die hij heeft opgelopen. Laat hem opnieuw zien hoeveel je van hem houdt.

Sommigen zullen het advies van Paulus opvolgen en je een schouder bieden om te huilen, een arm om te steunen en je liefhebben, misschien zelfs meer dan ooit te voren.  Juist deze mensen zijn het die je door God gegeven zijn om je bitterheid en verdriet  te verwerken en je niet langer ontmoedigt te voelen.

Heer, dank U wel voor de mensen die U mij gegeven hebt. Voor degene die me niet hebben laten vallen toen het moeilijk was. Die begrip hebben voor angstige en radeloze situaties. Heer U bent er ook zelf en wil genezing geven en bescherming. Dank U daarvoor. amen

terug naar overlevings pakket stap8, #3

wie is de zondebok

 

Leviticus 16:20-22

Het is te hopen dat mensen die we pijn hebben gedaan beter over ons gaan denken nadat we onze oprechte verontschuldigingen hebben aangeboden.

Er zullen er wellicht bij zijn die het geen optie vinden  ons te vergeven. Wat we ook doen ze zullen ons als zondebok blijven zien.

Jezus was de bok

Voordat Jezus op aarde kwam werd de instructie gegeven om een zondebok te kiezen om de zonden weg te dragen. ( Jezus echter zelf werd onze zondebok) de priester deed de handen op de bok en beleed de zonden van de mensen en de bok werd de woestijn in gestuurd.

Veel mensen zullen ons blijven zien als zondebok. We hebben hen immers pijn gedaan. Ze voelen zich gerechtvaardigd om ons de wildernis in te sturen met meer dan ons deel van de schuld in het hele verhaal.  Ze zijn niet bereid te kijken naar hun eigen aandeel in de pijn.

verantwoording nemen voor je eigen deel

Als zondebok zullen we een rol blijven spelen  in hun leven.  Wat onze valkuil is geweest , is ze ook voor deze mensen geworden door niet naar hun eigen aandeel te willen of kunnen kijken.  Ze kunnen er op dit moment (nog niet )  mee omgaan.

We moeten ons realiseren dat het ook voor hen geen gemakkelijke situatie is, maar wanneer wij de verantwoordelijkheid hebben gedragen voor ons aandeel in het probleem en bereid zijn datgene goed te maken wat we kunnen neemt dat een enorme last van onze schouders.

We zijn niet verantwoordelijk voor de wrok en bitterheid en keuzes die anderen met zich mee willen blijven dragen.

Heer we willen zo graag dat dingen opgeruimd zullen zijn. We beseffen echter ook dat het allemaal niet zo simpel ligt. Een verhaal heeft twee kanten. Wij kunnen slechts ons deel van het verhaal doen. Heer help me dit te doen in alle oprechtheid naar de ander. Help ook de ander zich open te stellen voor U en te zien in dit geval wat u ook hen door dit gebeuren wil leren. Heer u bent de zondebok geworden. dat is soms moeilijk voor ons te accepteren heer, maar leer ons onszelf van die rol te ontdoen, wij kunnen het immers allemaal niet dragen. U hebt het reeds voor ons gedragen. Dank u wel daarvoor. Amen

terug naar overlevingspakket stap 8 #1

verder naar overlevingspakket stap 8 #3

(on)bewuste fouten

Leviticus 4:1-28

Wanneer we ontdekken  dat veel zaken uit ons leven  buitensporig zijn geworden, waarbij we misschien zelfs gewonden zijn gevallen, komen we op een punt om ons te realiseren dat er ook momenten waren waarin we anderen misschien niet opzettelijk pijn hebben gedaan, maar dat het wel is gebeurt.

Daarom zullen we toch verantwoordelijkheid moeten nemen om onze verontschuldigingen aan te bieden voor dingen die we anderen hebben aangedaan.

bewust of onbewust

Toen God ons de wetten van Mozes gaf  , de tien geboden, gaf Hij ook instructies hoe mensen er mee om moesten gaan. Hierbij doel ik dan op de intentie. We kunnen lezen in het gedeelte dat het niet alleen gaat over zonde , die we bewust hebben gedaan, maar ook om zonde die we onbewust hebben gedaan.

Ook zien we hier dat naar gelang onze positie het offer wat we volgens de wet zouden moeten brengen groter word.

onze verantwoordelijkheid

We zijn dus persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop we ons gedragen ten opzichte van anderen. Zelfs als we denken onschuldig te zijn ten opzichte van anderen. We kunnen ook onbewust schade aanrichten en dit is evengoed zonde.

Hoewel het soms niet de intentie is zal de fout toch gecorrigeerd moeten worden. Wanneer we ontdekken dat iemand pijn, verdriet of gevoelens van boosheid heeft overgehouden door onze manier van doen, zullen we actie moeten ondernemen.

op weg naar herstel en bruikbaarheid

Gelukkig mogen we weten en ervaren dat we niet meer onder de wet vallen , om dat Jezus de wet voor ons heeft volbracht. Toch moeten we hier ook niet te gemakkelijk mee om gaan als het gaat om onze persoonlijke weg naar herstel en bruikbaarheid.

Heer open ons hart om te zien wie we schade hebben berokkend. Ook al was dit niet de intentie, toch kunnen we anderen pijn doen en beschadigen. Heer leer me Uw wil te doen . amen

terug naar overlevingspakket stap 7 #7

verder naar overlevingspakket stap8 #2

overgave = werk in uitvoering!

Van de week opnieuw bepaald bij wat overgave nu werkelijk betekent.  Overgave is een onderdeel waaraan je niet ontkomt wanneer je probeert te OVERLEVEN.

kant en klare antwoorden

Wanneer iemand ergens moeite mee heeft. Verslavingen, boosheid, angsten, …  je kun t  zelf invullen waar je moeite hebt, dan  is het je misschien ook overkomen dat je probeerde het onder woorden te brengen naar iemand en die vertelde je wellicht dat je er
maar voor moest bidden en je overgeven aan God.

Eerlijk gezegd heb ik een schurfthekel aan dat soort van kant en klare antwoorden.   Ik kan er in middels mee dealen, maar  ik heb moeite met zulke antwoorden omdat ze in eerste instantie gewoon kloppen, anderzijds is het zo dat je wel moet weten wat je zou moeten overgeven.

werk in uitvoering

Wanneer je simpelweg erg boos, teleurgesteld  of bang bent wat geef je dan over en wat is dan over geven? hoe doe je dat dan?  Ik heb gemerkt dat de uitvoering niet zo simpel is als het antwoord wat je krijgt van mensen.  wanneer je dezelfde mensen de vraag zou stellen hoe dit te doen en of ze je kunnen helpen zie je dat veel mensen niet weten wat ze er op moeten antwoorden en dat ze je eigenlijk een hart onder de riem willen steken, maar eigenlijk niet weten hoe. Jammer dat ze dat op zo’n moment vaak niet gewoon zeggen. dat zou immers al een stuk duidelijkheid geven en een opluchting zijn voor degene die moeite heeft.

Wat is nu overgave? Misschien te beginnen met wat het niet is. het is in ieder geval niet net doen of het er niet is.  dat is ontkenning.  Het is ook niet zo dat we slechts een gebed
uitspreken en zeggen God ik geef het over en daarna  er geen aandacht meer aanbesteden.

manier van leven

Overgave is God betrekken in jou leven. niet slechts op dat specifieke punt, maar is een levenshouding, een manier van leven.  eigenlijk gaat het er om dat we  meer en meer willen gaan leven om God te dienen.  Dat we in ons hart niet slechts het verlangen hebben, maar ook de bereidheid hier toe hebben. we  proberen alles wat we in ons leven doen en laten  te doen zoals we denken dat God dat graag zou willen.

Veel mensen proberen door allerlei regels zich te houden aan wat ze denken dat God van ons verlangt, maar hier moeten we oppassen dat de regel  niet de overhand krijgt. Wanneer we  in gaan kaderen in regels  wordt dat wat we eerst deden uit liefde voorGod al gauw een wet. een regel die we onszelf of anderen opleggen . wanneer dat het geval is  is er van overgave geen sprake meer.

navolgen

Overgave is , kort gezegd , het navolgen van Jezus.  Wanneer we met ons hele hebben en houden , met onze goede, maar zeker ook met onze foute dingen bij Hem komen  en van daaruit ons leven vorm gaan geven . wanneer we niet meer onszelf op de eerste plaats zetten maar God dan zullen we merken dat onze plaats groter wordt dat we ontdekken dat wat we ontvangen  meer is dan we kunnen geven.

Het probleem met overgave is dat we eigenlijk heel gauw ons eigen invulling geven aan wat we eigenlijk met God hadden willen overleggen. Heel vaak  bidden we bijvoorbeeld en  voor we er erg in hebben  trekken we al weer ons eigen plan en doen we  zonder er bij na te denken toch al gauw  wat we zelf willen.  veelal vergeten we dat wij horloges hebben en klokken, maar dat God de tijd heeft.  God laat soms bewust op zich wachten.  Dat kost mij vaak erg veel moeite. Gewoon geduldig wachten op de antwoorden die we van God krijgen.

nadenken en luisteren

Anderzijds schuilt hier het gevaar dat we  wanneer we bidden alles maar afschuiven op God.  veel mensen  zeggen dat ze bijvoorbeeld willen doen wat deGeest hen zegt.  Iemand vertelde  een verhaal van een mevrouw die iedere ochtend op de rand van het bed ging zitten en zich afvroeg welke kleding ze deze dag zou gaan aantrekken.  Vroom als ze was vroeg ze de heilige Geest naar de kleur van de sokken en zo droeg ze de ene dag een blauwe en een groene de andere dag een gele en een rode.  De Heilige Geest maakte er wellicht een grap van om de mevrouw  te leren nadenken dat wat we zelf kunnen doen , Hij voor ons niet zal beslissen.

Overgave is dus niet dat we ons eigen wil en verantwoordelijkheid uitschakelen, maar dat we met ons wezen gericht zijn om  te dienen.  God in de eerste plaats en van daaruit de
naaste en onszelf. daarbij in acht genomen dat we niet minder  belangrijk zijn dan de ander.