Tag: uitstrekken

ach, maak je vooral niet druk.

hd-strand-achtergrond-met-schelpen-zee-wallpaper-fotoWie loopt nooit eens ergens tegenaan? Wie zou niet bepaalde patronen in zijn leven willen veranderen?  ik  denk als ik deze vragen stel zoals ik ze hier heb neergezet, mensen al gauw zeggen dat er altijd wil iets  is wat  men zou moeten aanpakken in hun persoonlijk leven.

ach, we maken ons er niet  zo druk om.

Ik geloof dat we allemaal zaken hebben in ons leven waar we aan zouden  kunnen werken en waarvan we weten dat het ons goed zou doen, maar  ach, we maken ons er niet  zo druk om. Per slot van rekening zijn we slechts mensen en  we maken nu een maal fouten . op die manier relativeren we  een hele hoop zaken in ons leven  zodat er  nooit werkelijk een verandering zal optreden op het gebied wat men voor ogen heeft.

Hoe kijk je tegen zaken aan in je leven. waarom lopen bepaalde zaken in het leven telkens weer fout?  Of misschien zie je het niet als fout, maar zie je het als  iets wat je telkens weer overkomt, puur pech. Waarom zie je bij bepaalde mensen geen verandering of  stagneren ze in hun ontwikkeling terwijl anderen met niks beginnen en zich opwerken.  (Ik spreek hier niet over geld of functie)

ik geloof dat veel mensen het leven niet zo boeiend meer vinden.

Ik vraag me af hoe het met jou gesteld is in deze. Waar sta jij? ik geloof dat veel mensen het leven niet zo boeiend meer vinden. Ik moet denken aan een clip van  John Piper. Het  zijn mensen die  zich uitstrekken naar  van alles en nog wat in het leven.  voor hen  lijken zaken  belangrijk als een  goed inkomen, een goed pensioen, veel vakanties, mooie kleren, duur telefoontje, de nieuwste trends, of ook wel het  verzamelen van schelpen genoemd. in wezen proberen deze mensen hiermee hun leven van waarde te voorzien.

De vraag is wat is waardevol. Wat is werkelijk waardevol?  Is jouw leven waardevol?  Mijn leven is dat waardevol? Ik moet toegeven dat ik ook van die issues heb waar ik aan zou moeten werken, maar  die ik niet de aandacht geef omdat het allemaal soms wel gemakkelijk is zo.  misschien moet ik toch nog even duidelijk maken wat ik er mee bedoel vanuit mijn persoonlijk perspectief. Weet je : ik geloof dat het leven  waardevol wordt wanneer we doen wat  werkelijk in ons hart ligt voorbestemd. Dat we  rijk worden in ons leven( wederom, het gaat niet over geld of goederen)wanneer we  gaan doen waartoe we geroepen zijn.  echter veel zaken waartoe we geroepen zijn krijgen niet werkelijk een kans  tot ontplooiing omdat we er  eenvoudig weg  vaak niet werkelijk in geloven dat het mogelijk is in ons leven.

de meest waardevolle momenten (zijn) niet altijd de meest blije momenten

Weet je ? omdat we  niet werkelijk geloof hebben dat we de capaciteiten hebben om  iets te doen trekken we ons terug in onze oude routine en blijven we zoeken naar erkenning van mensen in plaats van op God te vertrouwen en in het feit dat Hij ons door en door kent.  Ik geloof  dat we  veelal vasthouden aan oude  zaken in ons leven om greep te kunnen houden op  wat we hebben, wat we kunnen en daarmee eigenlijk de  touwtjes zelf in handen houden. God echter heeft zoveel meer met ons voor. Zaken die ons zoveel  meer zouden brengen. zaken die ons zouden doen groeien in afhankelijkheid van Hem.

Ik denk dat we te gauw tevreden zijn enerzijds, anderzijds geloof ik niet dat wat God ons geeft nu  per definitie gemakkelijk is.  ook niet dat het per definitie altijd blij maakt.  Echter wat ik wel geloof is dat de meest waardevolle momenten in ons leven  niet altijd de meest blije momenten zijn.  enkele van mijn meest waardevolle momenten zijn die momenten dat ik heb moeten janken omdat een geliefde overleed in mijn bijzijn. Mijn meest waardevolle momenten zijn die momenten dat ik bij iemand was die  diep in de put at en we geen oplossing wisten, maar we konden wel samen bidden tot  God en we ervoeren dat hij gewoon bij ons was.  de meest waardevolle momenten zijn het   die moment dat  we keuzes moesten/wilden maken en waarbij we geen idee hadden wat er zou komen en toch zijn het die momenten die me bij gebleven zijn als  meest waardevol.

waardevol is (..) delen en samenzijn in diepe moeilijke momenten.

Ik ken ook blije momenten , die als ik er nu  naar terug kijk me nog weinig doen.  de aanschaf van een nieuw auto waar ik lang voor gespaard had.  de lol op feestjes, leuke vriendschappen die  naderhand toch niet intens waren, maar wel erg gezellig maar ook erg oppervlakkig bij nader inzien.  Weet je wat is waardevol? De wereld legt de nadruk op lol en feest. Maar waardevol is ook delen en samenzijn in diepe moeilijke momenten.

Maak ik duidelijk waar ik heen wil? We hebben de autoriteit gekregen om zaken in ons leven aan te pakken, maar we kunnen ook blijven waar we zijn. dus:  niet te diep gaan. Een lach en af en toe een traan. We geloven  in God misschien zelfs, maar wat wij willen staat voorop. God komt daar ergens achteraan op een tweede  , derde, of een nog  lager plaats. We kunnen er ook voor kiezen om ons leven lang dicht  bij God te leven en te doen wat hij van ons vraagt. Hem op de eerste plek te zetten met de gevolgen van dien. Dat betekent geconfronteerd worden met onszelf, met onze tekortkomingen en ook met die van anderen. maar het uitspreken van die tekortkomingen maakt het  leven niet gemakkelijker, moeilijker  wellicht, maar tegelijk  we leren zoveel meer van God dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. omdat we juist dan afhankelijk zijn van hem .

 

 

dienend leven.

Dienend leven is een ander leven dan we gewend zijn. we zijn gewend vooral aan ons zelf te denken, maar  wanneer we onze handen uitstrekken naar onze naasten zullen we merken dat we  zelf ook zullen veranderen.

Ooit kwam ik eens een keer bij een wijs ouder stel vandaan omdat ik wist dat ze beschadigd waren geraakt door  bepaalde omstandigheden in hun leven.  ik kwam om hen gewoon te bemoedigen.  Ik vertelde  dat ik niet zoveel te zeggen had, maar graag met  hen wilde delen en voor hen wilde bidden. Ik deed dat ook en na een uurtje of misschien wel iets langer, vertrok ik en deze wijze man  bedankt me en zei, weet je Erik, ik dank je nu en dat meen ik uit de grond van mijn hart, maar weet je, als je straks in de auto zit en op weg gaat naar huis  ben je blij dat je gekomen bent. je zag er tegen aan om te komen misschien,maar God maakt blij door  zulke dingen heen. En in de auto herhaalden deze woorden zich en ik was blij, zo blij dat de tranen me over de wangen liep.  Dit zijn de meest geweldige ontmoetingen. Geen grote wonderen, geen spraakmakende ervaringen en toch veranderd het iets in ons als we onszelf kwetsbaar en dienstbaar op durven stellen.

Liefde, openheid, , vriendelijkheid , delen met anderen is zoveel mooier en levert zoveel meer op dan  de negatieve uitingen die we vaak zo gemakkelijk doen.  mopperen op je kinderen bijvoor beeld levert juist  vaak meer tegengas op. en je wordt zelf ook  chagrijniger en bozer dan voorheen.  Testen wijzen  dan ook uit dat het vel beter is om je kinderen te bemoedigen. Helaas moet ik toegeven dat ik ook hier nog wel een enkel leerpuntje heb, maar als we leren om open te staan voor  de ander, je kinderen, je partner of zelfs ten opzichte van iemand die je iets heeft aangedaan levert dat meer op dan je zelf  verwacht.

Als we blijven wijzen naar de ander zeggen we eigenlijk : ik doe het  beter dan jij. De vraag is of dat wel zo is. ik doe misschien bepaalde zaken inderdaad beter, maar is het niet zo dat er ook zaken zijn die jij beter doet?  Dat is wat ik geloof. We kunnen wijzen naar de  ander. ons hoger stellen, ons opstellen als rechter over de ander en oordelen, maar wat levert dat op?

Ik geloof dat wanneer wij bereid zijn om te dienen, om de minste te zijn we er beter uit komen dan wanneer we rechter willen spelen en de ander er wel eens op zullen wijzen wat ze allemaal verkeerd doen en verkeerd hebben gedaan.  Wat kan ik voor je doen? klinkt een stuk beter als: jij doet alles verkeerd, luister naar mij!

Er is niks aantrekkelijks aan een belerende houding. Er is niks aantrekkelijk aan  ik gericht denken en handelen.  Ik gericht denken en handelen is dan ook niet gericht op wat de ander wil en dus levert het ook niets op voor die ander.  wanneer we wij  gericht zijn en  samen onderweg is dat een heel ander verhaal.  Dan kan er veel gezegd worden  met soms een heftige inhoud, maar ze is dan niet  gericht op wat de ander verkeerd doet, maar op hoe we  er verandering in aan kunnen brengen.

Ik geloof dat we  elkaar nodig hebben. we zijn gemaakt voor relatie en communicatie. Dat ligt in ons besloten. Niet instinctief reageren zoals dieren dat doen, maar daarin heeft God ons juist anders gemaakt. daarom worden we ook wel de kroon van de schepping genoemd.

Wanneer we werkelijk beseffen dat God ons  zo enorm liefheeft en dat we de moeite waard zijn, dan willen we dat delen, dan willen we de ander dienen om die ander die zelfde waarde te laten ervaren. dan willen we samen zijn , gemeenschap hebben met elkaar.

Ik verlang er naar om te groeien in liefde, omdat liefde  iets in zich heeft van je zelf onderwerpen aan de ander.  vertrouwen schenken.  geloof hebben in de ander.  God gelooft in jou en heeft je lief.  Hij is de Vader die je altijd had willen hebben. de vader die je misschien nooit hebt  gehad. de Vader die er altijd voor je is, waar je eigen vader misschien in is tekortgeschoten.  Hij is er. Altijd! Dit te bespreken en met je te delen geeft een goed gevoel. Gevoel is niet het belangrijkste, maar het maakt wel blij dit te weten en te ervaren. ik wil delen dat je een geliefd kind bent van God. dat je de moeite waard bent om geliefd te zijn.  Ik wil je zegenen op de plek waar je je bevind.  Dat Gods zegen  in Jezus naam jou leven mag beïnvloeden zodat je er van kunt delen aan anderen.

Ik verwacht niks van sinterklaas.

 

Veel mensen leven met  verwachtingen die nooit  zullen gebeuren.  Zelfs al is de verwachting nog zo groot, sommige dingen gebeuren gewoonweg nooit.  

Dat we dingen verwachten is op zich heel gewoon. We hebben allerlei verwachtingen voor ons leven, ons gezin, de kinderen die we hebben gekregen of wanneer we zie niet hebben gekregen is er misschien de verwachting dat ze  nog zullen komen, we hebben verwachtingen ten aanzien van onze toekomst , ons werk, voor de kerk, etc…..

bitterheid

Het probleem  met verwachtingen is dat wanneer ze niet  vervuld worden, dan worden we boos, opstandig, teleurgesteld of  nog erger ,  we vallen in een diepe put van bitterheid.  Ik heb al deze dingen persoonlijk ontmoet in mijn leven. man, wat ben ik  soms boos geweest  en teleurgesteld omdat zaken anders zijn gelopen dan ik had verwacht en gehoopt. een tijdlang ben ik ook nog eens enorm bitter geweest en zat ik in die diepe  put.  Ik gaf iedereen de schuld en uiteindelijk ook mijzelf. Schuldgevoel kwam er bij , omdat ik dacht dat het dan wel allemaal aan mij moest liggen .

We willen allemaal dat er aan onze verwachtingen wordt voldaan. Tegelijk als we er over na denken kom je misschien met mij tot de conclusie dat  het niet realistisch is dat  er aan al je verwachtingen gehoor wordt gegeven.

Ruimte voor verwachting

Toch zijn  er  manieren zodat je verwachtingen  de ruimte krijgen. immers  wanneer we niet open zijn over wat we verwachten, hoe zouden anderen dan jou verwachtingen kennen?  bovendien kunnen we van alles verwachten , maar is het de vraag of ze ook realistisch zijn. Heeft iemand er wat aan?   en wat heb je aan allerlei verwachtingen  als ze niet voortkomen uit liefde. Wanneer we vanuit liefde voor God en onze naaste verwachtingen hebben  is de kans vele malen groter dan wanneer ze slechts gericht is op  je zelf.

Veel verwachtingen  hebben misschien t emaken met de mensen die je kent.  Veel mensen  hebben je misschien in de steek gelaten en je had  nog wel verwacht dat ze je  zouden helpen, ondersteunen en uiteindelijk…  waar zijn ze gebleven?  Je bent zo  teleurgesteld geworden omdat je zoveel hebt mee moeten maken in je leven dat je boos bent op, en teleurgesteld in God.

Als …..!

Je hebt pijn te dragen en  tegelijk  blijven al de verwachtingen in je hoofd doordraaien. Als ze nu maar naar mij hadden geluisterd. Als ze  maar  dit of dat hadden gedaan. Als  ik nu maar meer had gedaan. Mooier had …., beter had…  anders had….,…

Als ik nu maar… als ik dit , als ze dat… allemaal dingen die  voortkomen uit verwachtingen die je hebt of hebt gehad. Zaken waar een deel van je verlangen lag en misschien nog ligt.  Je had het verlangen naar  erkenning, vriendschappen, relaties, naar geld , goederen, allemaal verschillende zaken en soms  erg jammer dat ze niks geworden zijn en  anderen waarschijnlijk maar  goed dat ze niks geworden zijn.

sinterklaasverwachtingen

Waar wil ik heen met dit verhaal. Dat je geen verwachtingen moet hebben?  nee zeker niet, er is nog veel om te verwachten, maar  misschien moeten we onze verwachtingen wat bij gaan stellen.  is het niet zo dat we  eerlijk gezegd  soms gewoon te veel van mensen verwachten? Is het niet zo dat  wanneer we in God geloven en hem vertrouwen Hij ons zal geven wat het beste is en dat dit  uitstijgt boven onze persoonlijke verwachtingen? of geloven we slechts dat God een sinterklaas is die slechts probeert op een zo goed mogelijke manier te voldoen aan onze persoonlijke verlanglijstjes(lees verwachtingen)?

Ik geloof persoonlijk dat we hier ergens de mist in gaan. we hebben verwachtingen van mensen die te hoog gegrepen zijn of wanneer ze dat niet zijn willen we ze mensen  opleggen, en wat God betreft hij weet al wat Goed voor je is. Hij zelf heeft verwachtingen voor jou. Wanneer we gaan leven  vanuit die verwachting, dan zullen onze persoonlijke verwachtingen niet direct vervuld worden , maar wel veranderen. we gaan meer en meer zien welk een verwachting God van ons heeft.  Zijn verwachtingen veranderen ons, maar de vraag is of wij onze eigen verwachtingen vast willen houden of dat we  ons willen uitstrekken naar meer van God in ons leven.