Tag: uitstappen

Kom op man!

Wanneer we het hebben over veranderingen in het leven, vraagt dat om uit te stappen. In beweging komen. Als we de Bijbel lezen zien we dat waar gewone mensen uitstappen in geloof er bijzondere dingen gebeuren.

Noach bouwde een ark terwijl er nog geen drup was gevallen. David versloeg een reus zonder (echte) wapens. Enkel een slinger en een steen. Petrus liep op water, denk aan de velen die werden genezen door naar Jezus te komen.

Veelal zijn we bang om in beweging te komen. We laten ons lamleggen in onze gedachten. We zeggen dat het onmogelijk is en wij dat niet kunnen. Noach kon het zelf niet, David niet, Petrus niet,…

“Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.”

MATTEÜS 19:26 BB

Het gaat God er niet om wat wij kunnen. Hij heeft onze skills niet nodig. Hij roept ons om deel te nemen aan wie Hij is. Dat is geloven. Dat we mogen weten Zijn kinderen te mogen zijn. Dat we geloven wie Hij is.

We leven met Hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien.

2 KORINTIËRS 5:7 BB

Geloven betekent vertrouwen. Ik geloof in je is hetzelfde als, ik vertrouw je. Veel mensen hebben geloof als iets vaags. Zoiets als: “ik geloof het wel” . Of: “ik geloof wel dat…”. Dat laatste is geen geloof, dat is geen vertrouwen, het is eerder ongeloof.

Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we [ nog ] niet zien.

HEBREEËN 11:1 BB

Wat zijn jouw verwachtingen? Geloof je het allemaal wel, of heb je geloof dat God in zou kunnen grijpen in je leven? Ik geloof dat oprecht geloof actief maakt. Wanneer er werkelijk geloof, vertrouwen is kan je meer dan je voor mogelijk had gehouden. Als God daarbij ook nog eens bovennatuurlijk in stapt zal er werkelijk iets gebeuren in je leven.

Als jij in geloof beweegt, beweegt God met je mee. Veel mensen beweren het van God te verwachten, maar toch gebeurt er veelal niets. Als vastloopt in je gedachten en gevoelens, kan je daar voortdurend mee bezig zijn, maar je zou het ook bij Jezus kunnen brengen. Dat is wat geloof doet. Je kan op bed blijven liggen en niets doen, maar dan zal er niets gebeuren.

“Sta op, pak je matras op en loop.”

JOHANNES 5:8 BB

Durf je nieuwe stappen te zetten? Durf je te bewegen waar je nooit eerder bent geweest? Dat kan best beangstigend zijn misschien. Toch is dat wat geloof doet. Het brengt beweging, hoop, verandering.

Ik zie dat veel mensen moeite hebben hun eigen vertrouwde omgeving te verlaten. Ze weten wat ze hebben al heeft het hun in wezen weinig gebracht. Weinig is beter als niets is soms de gedachte. Dan gaat het wederom om geloof. Om vertrouwen zelfs als je niet goed weet hoe en wat.

Laten we de focus verleggen van onze omstandigheden naar Jezus. Laten we vertrouwen op Hem en wat Hij heeft gedaan. Als we verlamd blijven liggen, wanneer we onze ogen niet openen, als de handen voor de oren houden, dan zullen we verlamd zijn, blind en doof. Maar wanneer we in geloof gaan doen waartoe Hij ons oproept zal er iets gebeuren in je leven.

Ik zeg je sta op en wandel! GELOOF!