Tag: toegeven

Geen juk meer!

Het moeilijkste gesprek is het gesprek met je zelf. In mijn begeleidende gesprekken met mensen heb ik wel eens een spiegel gepakt en mensen die voor gehouden. Soms durven mensen fan niet te kijken, praten is helemaal moeilijk soms. Ook persoonlijk merk ik dat eerlijk … Lees verder Geen juk meer!

vooroordelen

Wat zitten we als mens  vol vooroordelen over de ander.  ik moet toegeven dat ook ik persoonlijk al gauw een mening klaar heb over  iemand anders.  We hebben natuurlijk te maken  met de eerste indruk die iemand  bij ons maakt, maar is dat ook daadwerkelijk wat of wie  die ander is?

Ik ben zelf over het algemeen in eerste instantie  behoorlijk  stil als ik iemand niet goed ken.  Ik moet even wennen. Ik  weet niet precis wat voor indruk ik achterlaat  bij mensen, maar meestal vinden mensen me soms wat apart als ze me ontmoeten.  het kost me gewoon wat  moeite om op gang te komen.  wanneer ik echter mensen beter ken ben ik  juist helemaal zo stil niet meer en durf ik  ook heel duidelijk te zeggen wat  mijn gedachten zijn en zelfs hoe ik me voel. een redelijk open  en transparant type.

Zo kunnen vooroordelen iemand behoorlijk in de weg staan. Als we al bij voorbaat iemand  een verkeerde stempel geven is het voor de ander lastig om deze weg te poetsen.   We hebben allemaal te maken met  een eerste indruk, maar ook met andere manieren van vooroordelen.  Irreële gedachten die ons  dingen vertellen als  hij zal me wel niet leuk vinden of zij is zo’n  indrukwekkend figuur die zal wel niet me t mij willen omgaan.

Ik geloof dat we soms zo vast kunnen zitten in onze vooroordelen dat ze ons eigen , maar ook het functioneren van anderen behoorlijk in de weg kunnen zitten.   ik vraag me af of we ons überhaupt wel bewust zijn van hoe  vast we zitten in onze gedachten  ten aanzien van anderen. hoe belangrijks het wat anderen van ons vinden? hoe  belangrijk is het wat anderen over ons denken?

 ‘Wie van u zonder zonde is, mag de eerste steen gooien,’ zei hij (Jezus).

We zijn in wezen niet zo anders dan andere mensen.  we denken  misschien dat we beter of slechter zijn dan de ander, maar in wezen zijn we allemaal mensen en allemaal maken we dezelfde fouten in meer of mindere mate.  We zijn geneigd om de ander te oordelen of te veroordelen  vaak op hoe ze er uit zien of wat ze ooit eens hebben gezegd. We zijn geneigd om iemands afkomst  te bagatelliseren of   te kijken naar wat hij in het verleden heeft gedaan.

Ik werk wat dat betreft met een prachtige groep mensen  .  ik werk op de Spetse Hoeve  met verslaafde mannen.  Ik leer enorm veel van hen. Hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze voor elkaar opkomen in tijden van zwakte. Deze  mannen hebben vaak veel van de vooroordelen al wat laten vallen. Waarom? Omdat ze inzien dat ze zelf veel verkeerde keuzes hebben gemaakt in hun leven en daar gewoon open  in zijn.  ze durven gewoon toe te geven dat ze veel verkeerde dingen hebben gedaan en  missstappen hebben gezet in het leven.  ze hebben stap 1 durven zetten. De stap van erkenning.

Ik wil bij deze erkennen dat ook ik me soms  ook beter voel dan  een ander.  dat ik vaak totaal  verkeerd reageer. We zijn in dat opzicht  allemaal gelijk. dit te erkennen is een eerste  stap om  te zien dat de ander niet meer of minder is als  mij, maar dat ik net als ieder mens door God geliefd ben.  alleen wanneer ik  de ander door Gods ogen leer zien kan ik werkelijk liefhebben.  Niet meer veroordelend maar  open en transparant.

Dit is wat mij betreft ontmoeten. niet  de ander oordelen of veroordelen en daarmee in wezen afwijzen, maar  transparant durven en zijn en lief te hebben omdat we zelf  geliefd zijn door God. ik geloof dat wanneer we ontdekken  dat we geliefd zijn en we de ander daar ook van bewust kunnen maken  er een enorm potentieel loskomt.  Ik geloof dat wanneer we  ruimte hebben voor God in ons leven , maar  ook voor anderen en er ruimte komt om meer van God te ervaren.  dat we  leren om te de ander te zien zoals Jezus ons ziet.

We hoeven ons niet druk te maken over wat anderen van ons denken, we hebben immers het allerhoogste gezag aan onze kant.  We hoeven ons niet druk te maken om wat anderen over ons denken omdat Hij het goede over ons denkt en ons liefheeft.  Laten we de leugens die mensen over ons zeggen, die Satan ons influistert uitschakelen of er in ieder geval niet op reageren, maar  doen wat Jezus ons leerde.  Laten we  degene liefhebben die veelal niet geliefd worden. die het zo enorm nodig hebben om geliefd te zijn door ons.  Laten we onze schouders niet optrekken of onze neus  omdat ze anders zijn, er ander s uitzien of andere  dingen in het leven  geloven al wij.

‘Ook ik veroordeel u niet,’ zei Jezus. ‘Ga, maar zondig voortaan niet meer.’

Ik geloof dat God ons vrij wil maken van onze vooringenomen gedachten. ik geloof dat Hij van Zijn mensen verwacht dat we lief zullen hebben die niet geliefd zijn door anderen. dat we  ons hart open moeten stellen voor de outcast, omdat we dat in wezen zelf ook zijn geweest.  laten we luisteren naar Jezus woorden, naar Het woord van God de Bijbel. Laten we luisteren naar de zachte stem van Gods Geest in ons.

Luisteren is moeilijk. Het vraagt van ons om stil te worden. het vraagt van ons  stil te staan  bij Gods liefde en niet meer te luisteren naar onze eigen gedachten, gevoelens  en de schreeuw van alles om ons heen.  Slechts wanneer we de tijd nemen om te rusten bij God vinden ook de kracht om  ons geaccepteerd te weten en de ander ook daadwerkelijk te accepteren zoals hij of zij  is.

 luisteren betekent  niet slechts luisteren naar God, maar ook naar de ander en  leren wat achter  woorden of  de houding  schuil gaat van die ander. het horen van  de verlangens van hun hart.  Hiervoor zullen we zelf geopend moeten zijn. open moeten staan voor ontmoetingen met die ander.  durven we dat ? durven we transparante luisteraars te zijn?

Oordelen is gemakkelijker dan het luisteren. Oordelen  bouwen  muren om maar niet gekwetst te kunnen  worden.  Tegelijk  word onze zachte kern ook hard en raken we  datgene kwijt wie we in wezen zijn.

Wanneer we weer leren luisteren, onszelf durven openen en onszelf durven laten zien  ontdekken we hoe geweldig  de kracht van zwakheid in wezen is.  Jezus liet  zien hoe  zijn lijden werd omgebogen in overwinning. Hij is de grote overwinnaar. Niet door  wat wij als mens vaak zien als kracht, maar door zichzelf zwak te tonen. De minste te willen zijn.

ik heb je werkelijk nodig!

Iedereen heeft God nodig natuurlijk, maar we hebben ook mensen nodig die we kunnen vertrouwen. Mensen die  je liefhebben en je de waarheid vertellen.  Werkelijke veranderingen kun je niet alleen.  We hebben mensen nodig  die eerlijk naar ons zijn . authentieke, eerlijke mensen.

Wees eens even eerlijk

Natuurlijk zijn er  dingen in je leven gebeurt waarover je liever niet met anderen wil spreken, maar de dingen allemaal voor je houden heeft  je niet de verandering gebracht die je zocht. wanneer we werkelijk ons leven helemaal alleen zouden kunnen veranderen, dan hadden we dat toch wel gedaan? 

Laten we eerlijk zijn naar onszelf en toegeven dat we anderen nodig hebben in ons leven. we hebben iemand nodig met wie we kunnen delen, die voor ons klaar staat. Die naar ons luistert, die bereid is ook zichzelf te laten zien.

Je bent gemaakt om in relatie te leven

Misschien ben je nog niet overtuigd van het feit dat je anderen nodig hebt, maar  God heeft ons geschapen voor relaties.  Hij verlangt er naar met ons in relatie te leven, maar ook dat we in relatie met anderen leven. en dat we die relaties ook ontvangen in ons leven door Hem en  mensen om ons heen. 

Wanneer  we christenen zijn hebben we anderen nodig. We hebben  het lichaam van Christus, de gemeente nodig en de gemeente heeft jou nodig. We kunnen enorm veel voor elkaar betekenen wanneer we elkaar werkelijk ontmoeten. ik schrijf bewust werkelijk ontmoeten. ik begrijp en weet ook uit ervaring dat het niet altijd gemakkelijk is om  je te geven wanneer je  gekwetst en beschadigd bent in relaties met anderen. toch is het goed onszelf werkelijk te laten zien.

Laat je zelf zien.

Echter wanneer we serieus onszelf openstellen voor relatie en onze angst durven overwinnen om te delen en eerlijk te zijn, dan lucht dat enorm op. we hoeven dan immers niet langer een  masker ophouden over  degen die we niet zijn. we hoeven dan niet langer een rol te spelen.  we hoeven dan niet langer  onze fouten en gebreken te verbergen of op de tenen te lopen, maar we kunnen gewoon onszelf zijn.

Het mooiste aspect daarin is : wanneer wij onszelf werkelijk openstellen, onszelf laten zien, dat de ander ook de ruimte krijgt zichzelf te zijn .  we zullen ontdekken dat de ander  in wezen niet zoveel anders is als wij.  Misschien hebben we bepaalde mensen nogal op een voetstuk gezien, maar als we werkelijk de ander ontmoeten in wie ze zijn, dan zullen we ervaren dat ook deze mensen  hun eigen problemen, hun tekortkomingen, hun zonden, hebben waarmee ze worstelen.

Stel je niet boven God!

Wanneer je denkt het toch allemaal alleen te moeten doen, is dat een keus die je kunt maken, maar een keus die je ver houdt van anderen en ook ver van God.  je laat  je immers niet raken en stelt je daardoor boven de ander. wanneer je denkt dat anderen misschien anderen nodig hebben , maar jij kunt en wilt het allemaal alleen doen zeg je in wezen dat je boven God staat.   wanneer we in oprechte relatie leven  met God dan verlangen we ook dat hij  Heer is in ons leven. hoe zit dat bij jou?

geestelijke zwaartekracht!

Een mens kan behoorlijk vastlopen in zijn leven. ik weet er van.  We hebben te dealen met de gevolgen  van de zaken uit  ons verleden of we  blijven zitten waar we zitten  met  wellicht kleine ups en downs, maar het ellendig zijn zal  niet zomaar op een dag uit ons leven verdwijnen.

bitter of beter?

Keuzes zijn daarom belangrijk  voor ons persoonlijk groei en hoe we in het leven staan.  We hebben dus de keus om een bitter leven te leiden , maar ook de keus om een beter leven te leiden.

Er zijn om een beter leven te leiden een aantal geestelijke wetten die waar en logisch zijn.  net zo waar als de wet van de zwaartekracht. We kunnen ontkennen dat hier op aarde leven met de zwaartekracht en een steen omhoog gooien en zeggen dat er geen zwaartekracht is, maar de steen komt geheid weer naar beneden.

geestelijke wetten

Veel mensen verwerpen tegenwoordig de onveranderbare geestelijke wetten van God.  veel mensen vinden dat ze zelf mogen bepalen hoe zich te gedragen en dat wat ze doen niet werkelijk verkeerd is zonder zich ooit af te vragen wat God over bepaalde dingen zegt.  Jouw waarheid hoeft de mijne niet te zijn is een uitspraak die dan al gauw op tafel komt.  en ze is ook waar. Mijn waarheid en jouw waarheid  zijn slechts relatief te noemen, maar Gods waarheid is  en blijft zoals ze is, onveranderlijk.

Waar geluk in wie we zijn , in onze relaties met mensen ,in onze relatie met God is onderhevig aan geestelijke wetten.  Veel mensen denken dat ze het geluk zelf kunnen maken in het leven door hun menselijke verlangens na te lopen.  Veelal maken deze verlangens echter juist relaties stuk, je eigen leven stuk en weet je uiteindelijk niet meer wie je bent. 

regels?

God , de Vader, is de Schepper van ons allemaal. Hij is ook de Bron van de wet  in ons. We kunnen ze ontkennen, maar toch zullen wij als mensen telkens weer proberen om tot het werkelijk doel van ons leven te komen.  we kunnen het proberen  en Gods geestelijke aansporingen in ons veronachtzamen en dus ons eigen ding gaan doen,maar uiteindelijk zal het niet de voldoening geven waar in wezen naar verlangen.

De vraag die ik wil stellen is of je leeft naar Gods geestelijke maatstaf of zoals je zelf wil. De keuze ligt bij ons. Willen we zegen ontvangen of verwerpen we haar. gaat het hier om allerlei regels die we moeten hanteren?  zeker niet. het gaat om onze hartsgesteldheid.  wie dienen we?  wie volgen we?

Gelovige varianten

ik denk dat veel mensen best gelovig zijn. veel mensen noemen zich  gelovigen of benoemen zich naar de kerkelijke genootschap waar ze in zijn opgegroeid. ik ben gereformeerd, hervormd, katholiek, baptist, evangelisch…. etc…  anderen noemen zich spiritueel en zeggen in God te geloven of in een godheid of ze hebben een andere variant bedacht of gevonden.

 de vraag is echter of ze ondanks een geestelijke invalshoek , toch Jezus wel werkelijk volgen. Soren Kierkegaard zegt het als volgt( uit het boek volg jij mij , Hans van der Lee):

 ieder moet met het voorbeeld , het ideaal gemeten worden. al dat geklets, dat dit  alleen voor de apostelen , dat  alleen tegen de leerlingen of tegen de eerste christenen, enz., enz. werd gezegd , moet weg. en de navolging  en Christus akls voorbeeld moleten in het licht  worden gesteld . dat ik dan de slechtste van de kals ben of niet overga is iets waarin ik me dan ootmoedig  zal vinden. maar wel zal ik  en iedereen met het ideaal gemeten worden; het ideaal zal vaststellen waar ik sta.

Cum laude

eigenlijk ligt de lat best hoog. het  gaat er echter niet om dat we op de een of andere manier cum laude zullen slagen, maar  dat we ons blijven uistrekken  naar het grote ideaal . Gods wil te doen. we noemen ons niet gelovigen omdat we de leer van Jezus nu zo enorm sympathiek vinden, maar omdat we geloven en weten dat ze waar is. als we dus weten dat ze waar is ,  gelovigen willen zijn is navolging van Jezus de keus waar we telkens weer voor staan.

de keus in deze is dus dat we geloven dat Jezus Christus onze zonden aan het kruis heeft gedragen.  voor mensen een keus die we maar moeilijk kunnen accepteren en dus vaak enorm veel water bij de wijn doen.  Kierkegaard zegt:

de navolging van Christus is het eigenlijke punt waarop elke generatie opnieuw tegenstribbelt.. Hoe sterker op dit punt  accent wordt gelegd, des te minder christenen er zullen er zijn. hoe sterker hier concessies worden gedaan, des te meer worden  er gewonnen voor het christendom: en als het geheel wordt afgeschaft, breidt het christendom zich in die mate uit dat christendom en wereld bijna geheel samenvallen; allen zijn dan christenen, het christendom heeft gezegevierd- dat wil zeggen, is compleet afgeschaft. 

Eigen kracht of toegeven en het wonder verwachten.

wanneer we de keuze maken om de geestelijke wet van God, de norm die Jezus ons voorhield onderuit te halen of te negeren, zijn we weer waar we mee begonnen zijn. we blijven zitten waar we zitten met wellicht slechts kleine ups en downs.

veel mensen zijn geneigd om telkens allerlei beloften uit te spreken naar God om op die manier  geestelijk te gaan leven. ze maken  de keus om God  toe te zeggen om op eigen kracht geestelijk te leven, zeg maar.    ze proberen de overwinning te behalen over de gevolgen van het verleden te behalen door  het uitspreken van zaken waar ze eigenlijk niet in geloven en die ze op eigen kracht niet  kunnen volbrengen.

misschien dat je eens na  zou kunnen denken over het volgende drie basis elementen(uit boek David Wilkerson, hoe het verder ging). geef toe dat je wanhopig bent. dat je alles al geprobeerd hebt en  tot de conclusie bent gekomen dat je het zelf niet kunt. probeer niet op eigen kracht de overwinning te behalen. verwacht een wonder.

1,.. 2,… 3,… Ik kom…!

Lezen Johannes 8:3-11

Schaamte is  in het leven misschien wel een van de dingen waar we de meeste moeite mee hebben. Doordat we ons schamen gaan we ons verstoppen. muurtjes bouwen om ons achter te verschuilen.

wegkruipen

Verstoppen kan op allerlei manieren. We kunnen ons daadwerkelijk verstoppen in een huis of achter de bank, wat sommigen doen omdat ze zich schamen omdat de deurwaarder weer eens langskomt bijvoorbeeld, of omdat ze gewoonweg niet gezien willen worden omdat ze een hekel aan zichzelf hebben en zich niet aan anderen willen vertonen.

Anderen verstoppen zich in hun houding, ze gedragen zich  stoer of onverschillig, weer anderen gaan drinken of gebruiken drugs, er zijn vele manieren om je te verstoppen, je kent ze vast wel. Iedereen heeft zo zijn manier om zichzelf af te schermen voor zijn gevoel van schaamte.

Als het gaat om toegeven dat we fout zijn geweest, betekent kwetsbaar zijn . je kwetsbaar opstellen. Je zelf laten zien in een hoedanigheid die je eigen lijk niet durft. We zijn bang dat iemand onze verstopplaats weghaalt en ons openlijk voor schut zal zetten.

veroordeling door anderen

De religieuze leiders en farizeeërs in Jezus dagen, brachten een vrouw bij Hem. Ze had overspel gepleegd. Volgens de wet moest ze gestenigd worden zeiden de schrift geleerden en farizeeërs tegen Jezus. Jezus schreef met zijn vinger in het zand en zei, oke , je mag haar stenigen, maar dan wel eerst degene die nog nooit iets fout heeft gedaan in zijn leven. Langzaamaan gingen de schriftgeleerden en de farizeeërs weg. Jezus bleef alleen achter in het midden van de menigte met de vrouw.

Er zijn mensen die geloven dat Jezus met zijn vingers in het zand een lijst maakte van de verstopte fouten van de joodse leiders. Ik weet niet of het ook daadwerkelijk waar is. Toch geeft het wel een beeld van de persoon die Jezus is. Jezus is eerlijk genoeg om onze zonden naar onszelf te openbaren. Hij is degene die weet wat goed voor ons is.

als we willen toegeven dat we fout zijn geweest moeten we weten bij wie we ons oor te luisteren leggen. Allereerst kunnen we bij Hem terecht, maar het is ook  goed als we iemand  zoeken die we kunnen vertrouwen , een vriend om om mee te delen. Iemand die het wellicht  heeft meegemaakt in het leven, iemand die weet wie Jezus is.

 

 

Heer Ik wil mijn leven delen met U, me niet meer verstoppen voor U. ik wil echter ook graag mijn leven delen met anderen, met iemand die ik vertrouw. Die naar me luistert, maar die ook begrijpt wat ik bedoel, gewoon omdat hij geweest is waar ik ben geweest. Iemand die U kent en van U houdt zoals ik van U houdt. U bent geweldig, ik weet immers dat U me leidt op deze weg. Amen

de schaamte voorbij.

Lezen Hosea 11:8-11

Ik hoop dat je langzamerhand zult begrijpen hoe moeilijk het is om de controle uit handen te geven. Los te laten wat je jarenlang hebt vast gehouden. Ook al was de uitkomst van je controle vaak pijnlijk en niet altijd even effectief, maar toch het was een manier die je kende. het is gemakkelijk om te doen wat je kent, wat een gewoonte is.  

prioriteiten stellen

Het is goed als we loslaten aan die controle en toegeven dat we dat we totaal verkeerd hebben gezeten op bepaalde gebieden van ons leven. Laten we God zeggen waar we andere zaken en mensen boven God hebben gesteld.

We gaven zoveel meer prioriteit aan onze vrienden, onze hobby’s , onze gewoonten, onze verslavingen dan aan God.

geef toe!

Laten we ook toegeven aan onze vrienden dat we verkeerd zijn geweest, dat we verkeerde dingen hebben gezegd, dat we teveel op ze hebben geleund, te hoge verwachtingen van ze hadden.  

Laten we toegeven aan onszelf dat we ons schamen over de dingen die we hebben gedaan en gezegd. Nu we tot de realiteit zijn doorgedrongen. Laten we de werkelijkheid onder ogen zien, maar laten we niet vergeten dat God ons zo enorm liefheeft.

onbeschrijfelijk…

Het is onbeschrijfelijk wat Hij voor ons heeft gedaan. We hoeven niet meer bang te zijn om ons ware gezicht te laten zien. We begrijpen Gods liefde voor ons wellicht niet, maar toch is Hij er voor jouw en houdt van je.

We hoeven ons niet meer te schamen, maar eerlijk zijn naar anderen, naar God, naar jezelf is belangrijk.  

trouw

Hosea werd door God gebruikt om het rebelse volk Israel te laten zien hoeveel Hij van hen hield. God zei tegen Hosea dat Hij met een prostitué moest trouwen.  Dat deed Hosea. Hij hield van haar en was trouw aan haar.

De vrouw echter viel totaal terug op haar oude manieren en gewoonten. Ze brak Hosea’s hart. Ze bracht schaamte over de familie. Ze viel terug in slavernij, maar God zei tegen Hosea om haar terug te nemen en van haar te houden, ook al hield ze er andere mannen op na. God houdt nog altijd van zijn volk ondanks het overspel.

eeuwige liefde

Wij hebben onze familie en vrienden misschien te schande gemaakt, God ten schande gemaakt , onszelf wellicht, en nu…? Hoe is het mogelijk dat er nog mensen van me houden. Houdt ik nog van mezelf?

 God zegt:  ‘hoe kan ik niet van je houden. Ik kan je niet laten gaan, mijn hart word verscheurt, door barmhartigheid word ik bewogen’.

Mensen laten ons misschien in de steek …, maar God niet, hij houdt van je met een liefde onbeschrijfelijk. Goddelijke liefde, …Hij is immers geen mens, HIJ IS GOD! Er is niets wat ons van Hem kan scheiden kijk maar eens in (Romeinen 8:38-39)

 

Heer, U schaamt zich niet voor Mij. U keurt mijn daden af, maar blijft van me houden. U vraagt me om ze achter te laten en me op Uw weg te richten. Te doen wat U van me vraagt. Niet omdat U me wil pesten, maar omdat U het beste met me voor heeft. U weet ook wat het beste is. Leer me te vertrouwen op U. ik ben zo gauw geneigd op mijn eigen inzichten te vertrouwen , gewoon omdat ik deze gewoonten ken, maar Heer ik weet dat ze me soms op een verkeerd spoor hebben gezet, ik wil Uw weg gaan . open mijn ogen, laat me Jezus zien. De enige weg voor mij. amen

toegeven is moeilijk.

lezen genesis 38:1-30 

Vanaf vandaag zullen we verder gaan met stap 5. deze is: we geven toe dat we fout zijn geweest en wat er verkeerd is gegaan. Dit doen we naar  God, naar  onszelf en naar iemand die we vertrouwen.

geef toe!

Toegeven dat we fout zijn geweest naar onszelf toe is waarschijnlijk het moeilijkste. Ontkenning kan ons verblinden. Hoe kunnen we nu onszelf toegeven dat we verkeerd zijn geweest als we het niet echt zien?

 Er is een optie die ons kan helpen om dingen beter te kunnen zien. Vaak beschuldigen we mensen van datgene waar we zelf fout zitten. Het zijn de zaken die diep in ons verkeerd zijn.

vaak erger je je aan anderen veelal op de gebieden die jou ook bezig houden , we spiegelen ons aan anderen en proberen onszelf  als het ware op te krikken door onszelf met hen te vergelijken. we denken wellicht dat we beter zijn of het beter doen, maar in wezen schieten wij op hetzelfde vlak of juist op een soortgelijk vlak net zo tekort als de ander waar wij ons aan storen.

toegeven dat wij het niet weten of kunnen kost ons iets. onze trots opzij zetten is moeilijk. Zoals je in het Bijbelgedeelte kunt lezen is het niet altijd gemakkelijk om toe te geven. Ons hart is blijkbaar  erg bedrieglijk.(lees Jeremia 17:9)

Heer we zijn weer een stap verder gegaan, moeilijk om  de zaken onder ogen te zien. We willen echter verder groeien, ons ontwikkelen, volwassen worden. Heer we kunnen het allemaal niet alleen. We Hebben het zo nodig dat U op ons let. We willen aktie ondernemen dat te doen wat we kunnen en vragen ons te helpen waar we het zelf niet redden. Heer help ons … Amen

vertrouw op de kracht in je

lezen: 2 corinthe 4:7-10

Het kan enorm beangstigen zijn om toe te geven dat je de touwtjes allemaal niet in handen hebt.

Hoogmoedig zijn lost je problemen zeker niet op, maar de vraag is of het toegeven dat we het zelf allemaal niet kunnen wel helpt. wat  lost het op wanneer we  de problemen toegeven?

kracht vinden

Zijn we  niet totaal overgeleverd ? dat we zo af en toe zullen vallen , oké, maar de vraag is of we ook de kracht kunnen vinden om opnieuw weer op te staan.trouwens waar haal je de kracht vandaan als je gevallen bent, maar niet meer terug kunt vallen om de touwtjes allemaal weer in handen te nemen?

Dit lijkt op het moment misschien een onoplosbaar probleem, maar Paulus verteld ons over de schat in aarden vaten. op dit moment zie je het misschien niet, maar je mag weten dat het er is.

contrast

Het contrast mag duidelijk zijn. Een geweldige schat, in een eenvoudige plek om het in te bewaren, een aarden vat. De kracht van God zal ons van bovenaf vullen, dat is de schat in ons, het aarden vat is ons lichaam.

Als mens zijn we niet perfect. Dit gewoon te erkennen zal je opluchten. Je hoeft niet langer op je tenen te lopen, niet altijd maar sterk te zijn of perfect.

je hebt kracht

Ook al wordt er constant aan je getrokken of geduwd… ook al is het moeilijk staande te blijven… je bent nog steeds niet gebroken.. je hebt kracht in je. nog meer wanneer je God toelaat om je te helpen.

Heer leer me te vertrouwen op de kracht die U in mij heeft gelegd. Leer mij hoe ik deze kan en mag gebruiken. Open mijn ogen opdat ik niet slechts zie op mijn buitenkant, maar dat ik ook zie op U, die in mij leeft.

dit was stap 1, we zullen vanaf nu verder gaan met stap 2.

in de knoop

Lees 2 koningen 5:1-15

Het is niet eens zo moeilijk omzo nu en dan eens  toe te geven dat we het soms best moeilijk hebben. Maar om  toe te geven dat we dingen niet in de hand hebben, dat gaat wel even  een stap verder. Vooral als we gewend zijn om alle touwtjes zelf  in de hand te houden.

naämanWe kunnen wellicht  in sommige opzichten ons leven best  in de hand houden, maar heb je ook de controle over die zaken in je leven die jou op een negatieve manier beïnvloeden?

controle?

Heb je controle over hoe mensen over je denken? Wat ze voor je voelen? Of … heb je controle over je eigen gedachten gevoelens en emoties? Het is eigenlijk heel eenvoudig om te ontkennen. het is gemakkelijk om te doen alsof er niks aan de hand is, maar toegeven dat je eigenlijk  dat je machteloos staat ten opzichte van hoe je tegen jezelf aankijkt is lastig. hoe anderen tegen je aankijken heb je al helemaal niet in de hand. 

We willen allemaal onze eigen weg gaan en verlangen er naar door anderen op een positieve manier opgemerkt  te worden. De weg die je zelf gekozen hebt is vaak een andere dan die God voor je in gedachten had. jouw eigen inzichten zijn feilbaar. het is gemakkelijk verkeerde keuzes te maken,  waardoor jij of anderen beschadigd kunnen raken.

afwijzing

Het verhaal van Naäman laat zien hoe waar dat bovenstaande is. Hij had een goede positie. Hij was rijk en behoorlijk machtig, maar had ook problemen. Hij had lepra. Dit zou het einde betekenen van zijn vooraanstaande positie.

Leprapatienten waren de mensen die door de maatschappij afgewezen werden. Hun leven was een langzame achteruitgaande situatie die uiteindelijk tot de dood leidde.

Naäman hoorde over een profeet die hem zou kunnen genezen. Hij vond hem en deze vertelde hem dat hij zich zeven maal in de rivier de Jordaan moest onderdompelen om te worden genezen.

machteloosheid

Naäman werd erg boos. Hij had verwacht dat hij met zijn macht en aanzien zijn genezing wel kon kopen. Uiteindelijk kwam hij erachter dat hij moest toegeven dat hij machteloos stond en deed hij wat nodig was om te herstellen.

Datgene wat ons dwars zit in het leven. Datgene waar je tegen vecht, maar waar je te trots voor bent om uit handen te geven kan je leven totaal verwoesten. Als we de instructies niet opvolgen die God ons geeft, zullen we datgene verliezen wat voor ons zo enorm belangrijk is. Wellicht familie en vrienden, je levensstijl, je werk, je… vul zelf maar in.

Trots

Er is geen andere oplossing dan te erkennen dat we niet alles in de hand hebben en de weg te gaan die God voor ons heeft gepland. iemand zei eens dat we vaak te trots zijn om toe te geven. onze trots staat  vaak in de weg om te overLEVEN. we zijn vaak bang maar te trots om dat toe te geven. te trots om toe te geven dat we het alleen niet redden.

onze touwtjes raken meer en meer in de knoop. laten we ze overgeven aan degene die alles in de hand heeft en die het nooit uit de hand laat lopen. die een plan heeft die jouw bescherming kan bieden voor altijd.