Tag: tiener

Geconditioneerde liefde of geconditioneerde angst?

Als mens hebben we allemaal verschillend gedrag. Onze houding en hoe we met zaken omgaan is  mede afhankelijk van hoe we geconditioneerd zijn.  conditionering  houdt in dat we bepaald dingen doen en daar  of wel voor gestraft of wel voor beloond worden in zekere zin of  omdat ons bepaalde zaken  als  goed of slecht, aangenaam of onaangenaam ervaren.   Een kind brand zijn hand aan de kachel en zal deze niet meer aanraken.  Hij weet dat de kachel heet is. een mens kan bijvoorbeeld ook bang zijn voor de  tandarts omdat hij een bepaalde ervaring heeft met de  tandarts.  Sterker nog we  zijn vaak ook op een vreemde manier geconditioneerd.  Bijvoorbeeld  als en kind op een bepaald moment de kachel per ongeluk aanraakt en brand zijn vinger terwijl er  toevallig op het zelfde moment de deurbel klinkt kan er een verband worden gelegd die in wezen niets met elkaar te maken heeft maar waardoor er telkens  wanneer de deurbel gaat het kind schrikt.

Conditionering gaat natuurlijk veel verder dan ik  kan uitleggen of  voor zover ik er verstand van heb, maar waar het mij omgaat is dat wij mensen v veelal een bepaalde houding of manier hebben geconditioneerd. We reageren op een bepaalde manier omdat we geleerd hebben dat het een bepaald effect heeft of omdat we  geleerd hebben dat het dan gemakkelijk overwaait.

Mijn vader zei altijd  toen ik tiener was en ik met hem wat k;lussen ging doen bij andere mensen om wat bij te verdienen dat als  ik even niets wist te doen, ik  dan maar gewoon een bezem moest pakken en een beetje de boel moest opruimen zodat mensen  niet dachten dat ik niets stond te doen.  in mijn leven heeft jarenlang het effect gehad dat ik nooit stil ging staan wanneer ik aan het werk was. ik moest  me bewijzen  mensen  moesten zien dat ik druk bezig was.

Geconditioneerd gedrag  kan ook  door dingen gewoonweg telkens te herhalen en daarmee  dus en gewoonte creëren en  door bewust een keuze te maken voor bepaald gedrag.  eigenlijk zou je gewoon eens wat moeten googlen op Pavlov.

Ik geloof dat wanneer we geloven het goed is om bepaald geconditioneerd gedrag ter hebben. dit moet niet een wet worden in ons leven , maar een goede gewoonte bijvoorbeeld.  stille tijd nemen, bidden,  Bijbellezen, naar de kerk gaan,  etc… Waar het mij vooral om gaat is echter dat we  geconditioneerd  dienen te worden in het dienen, te zijn als Jezus.

Ik geloof dat we  als gelovigen vaak zeggen te willen zijn als Jezus , maar het in wezen vaak  niet echt menen.  De vraag is immers of we inderdaad bereid zijn onszelf op te offeren voor de ander, de ander te willen dienen, de minste willen zijn, de ander de voeten te wassen, willen leiden  voor de ander voor God.  Paulus zegt dat we ons denken moeten veranderen, maar  is het niet zo dat we in wezen veelal onze oude manier van leven leven nog gewoon leven en dat we in wezen niet echt veranderde mensen zijn?   sommige delen doen we inderdaad anders, maar  is dat dan geconditioneerd gedrag of  doen we het omdat we ons een wet  opleggen en het eigen veelal gewoon ook niet  fijn vinden om op Jezus te lijken, maar omdat we denken dat het moet.  Ook dat is geconditioneerd gedrag maar welke  we  met de verkeerd e motivatie doen. we doen  het dan n iet omdat we geconditioneerd zijn vanuit  genade en liefde voor God en de mensen om ons heen, maar in wezen om dat we  ons aan de regels willen  houden om wat voor reden dan ook.

Ik vraag me af wat de reden is waarom  jij bepaald gedrag vertoont als christen.  Doe je het  vanuit liefde voor God of vanuit angst voor God. dit is  volgens mij een wezenlijk verschil.  Ik geloof niet in geconditioneerd e angst voor God. ik geloof dat dat niet iets is wat God wil. Angst spant immers een strik. We zouden vanuit angst van alles kunnen doen, maar de relatie zal nooit werkelijk open zijn en de motivatie  niet de juist, maar wanneer we  geconditioneerd zijn door zijn genade, door de liefde  van God in ons leven veranderd daar iets. Er is sprake van relatie en communicatie . van ontmoeting.

Jezus laat ons zien dat we God moeten zoeken en Zijn koninkrijk om van daaruit  onze  input te hebben. wanneer we  op andere zaken gericht zijn heeft dat ook zijn input op ons.  Laten we ons daarom bezig houden met het goede. Met  allereerst God in ons leven en daarna met  anderen om hen lief te hebben vanuit Gods  liefde om van daaruit ook onszelf lief te kunnen hebben.   nieuw gedrag door genade in ons leven  gegeven door Christus leven.