Tag: stil

vooroordelen

Wat zitten we als mens  vol vooroordelen over de ander.  ik moet toegeven dat ook ik persoonlijk al gauw een mening klaar heb over  iemand anders.  We hebben natuurlijk te maken  met de eerste indruk die iemand  bij ons maakt, maar is dat ook daadwerkelijk wat of wie  die ander is?

Ik ben zelf over het algemeen in eerste instantie  behoorlijk  stil als ik iemand niet goed ken.  Ik moet even wennen. Ik  weet niet precis wat voor indruk ik achterlaat  bij mensen, maar meestal vinden mensen me soms wat apart als ze me ontmoeten.  het kost me gewoon wat  moeite om op gang te komen.  wanneer ik echter mensen beter ken ben ik  juist helemaal zo stil niet meer en durf ik  ook heel duidelijk te zeggen wat  mijn gedachten zijn en zelfs hoe ik me voel. een redelijk open  en transparant type.

Zo kunnen vooroordelen iemand behoorlijk in de weg staan. Als we al bij voorbaat iemand  een verkeerde stempel geven is het voor de ander lastig om deze weg te poetsen.   We hebben allemaal te maken met  een eerste indruk, maar ook met andere manieren van vooroordelen.  Irreële gedachten die ons  dingen vertellen als  hij zal me wel niet leuk vinden of zij is zo’n  indrukwekkend figuur die zal wel niet me t mij willen omgaan.

Ik geloof dat we soms zo vast kunnen zitten in onze vooroordelen dat ze ons eigen , maar ook het functioneren van anderen behoorlijk in de weg kunnen zitten.   ik vraag me af of we ons überhaupt wel bewust zijn van hoe  vast we zitten in onze gedachten  ten aanzien van anderen. hoe belangrijks het wat anderen van ons vinden? hoe  belangrijk is het wat anderen over ons denken?

 ‘Wie van u zonder zonde is, mag de eerste steen gooien,’ zei hij (Jezus).

We zijn in wezen niet zo anders dan andere mensen.  we denken  misschien dat we beter of slechter zijn dan de ander, maar in wezen zijn we allemaal mensen en allemaal maken we dezelfde fouten in meer of mindere mate.  We zijn geneigd om de ander te oordelen of te veroordelen  vaak op hoe ze er uit zien of wat ze ooit eens hebben gezegd. We zijn geneigd om iemands afkomst  te bagatelliseren of   te kijken naar wat hij in het verleden heeft gedaan.

Ik werk wat dat betreft met een prachtige groep mensen  .  ik werk op de Spetse Hoeve  met verslaafde mannen.  Ik leer enorm veel van hen. Hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze voor elkaar opkomen in tijden van zwakte. Deze  mannen hebben vaak veel van de vooroordelen al wat laten vallen. Waarom? Omdat ze inzien dat ze zelf veel verkeerde keuzes hebben gemaakt in hun leven en daar gewoon open  in zijn.  ze durven gewoon toe te geven dat ze veel verkeerde dingen hebben gedaan en  missstappen hebben gezet in het leven.  ze hebben stap 1 durven zetten. De stap van erkenning.

Ik wil bij deze erkennen dat ook ik me soms  ook beter voel dan  een ander.  dat ik vaak totaal  verkeerd reageer. We zijn in dat opzicht  allemaal gelijk. dit te erkennen is een eerste  stap om  te zien dat de ander niet meer of minder is als  mij, maar dat ik net als ieder mens door God geliefd ben.  alleen wanneer ik  de ander door Gods ogen leer zien kan ik werkelijk liefhebben.  Niet meer veroordelend maar  open en transparant.

Dit is wat mij betreft ontmoeten. niet  de ander oordelen of veroordelen en daarmee in wezen afwijzen, maar  transparant durven en zijn en lief te hebben omdat we zelf  geliefd zijn door God. ik geloof dat wanneer we ontdekken  dat we geliefd zijn en we de ander daar ook van bewust kunnen maken  er een enorm potentieel loskomt.  Ik geloof dat wanneer we  ruimte hebben voor God in ons leven , maar  ook voor anderen en er ruimte komt om meer van God te ervaren.  dat we  leren om te de ander te zien zoals Jezus ons ziet.

We hoeven ons niet druk te maken over wat anderen van ons denken, we hebben immers het allerhoogste gezag aan onze kant.  We hoeven ons niet druk te maken om wat anderen over ons denken omdat Hij het goede over ons denkt en ons liefheeft.  Laten we de leugens die mensen over ons zeggen, die Satan ons influistert uitschakelen of er in ieder geval niet op reageren, maar  doen wat Jezus ons leerde.  Laten we  degene liefhebben die veelal niet geliefd worden. die het zo enorm nodig hebben om geliefd te zijn door ons.  Laten we onze schouders niet optrekken of onze neus  omdat ze anders zijn, er ander s uitzien of andere  dingen in het leven  geloven al wij.

‘Ook ik veroordeel u niet,’ zei Jezus. ‘Ga, maar zondig voortaan niet meer.’

Ik geloof dat God ons vrij wil maken van onze vooringenomen gedachten. ik geloof dat Hij van Zijn mensen verwacht dat we lief zullen hebben die niet geliefd zijn door anderen. dat we  ons hart open moeten stellen voor de outcast, omdat we dat in wezen zelf ook zijn geweest.  laten we luisteren naar Jezus woorden, naar Het woord van God de Bijbel. Laten we luisteren naar de zachte stem van Gods Geest in ons.

Luisteren is moeilijk. Het vraagt van ons om stil te worden. het vraagt van ons  stil te staan  bij Gods liefde en niet meer te luisteren naar onze eigen gedachten, gevoelens  en de schreeuw van alles om ons heen.  Slechts wanneer we de tijd nemen om te rusten bij God vinden ook de kracht om  ons geaccepteerd te weten en de ander ook daadwerkelijk te accepteren zoals hij of zij  is.

 luisteren betekent  niet slechts luisteren naar God, maar ook naar de ander en  leren wat achter  woorden of  de houding  schuil gaat van die ander. het horen van  de verlangens van hun hart.  Hiervoor zullen we zelf geopend moeten zijn. open moeten staan voor ontmoetingen met die ander.  durven we dat ? durven we transparante luisteraars te zijn?

Oordelen is gemakkelijker dan het luisteren. Oordelen  bouwen  muren om maar niet gekwetst te kunnen  worden.  Tegelijk  word onze zachte kern ook hard en raken we  datgene kwijt wie we in wezen zijn.

Wanneer we weer leren luisteren, onszelf durven openen en onszelf durven laten zien  ontdekken we hoe geweldig  de kracht van zwakheid in wezen is.  Jezus liet  zien hoe  zijn lijden werd omgebogen in overwinning. Hij is de grote overwinnaar. Niet door  wat wij als mens vaak zien als kracht, maar door zichzelf zwak te tonen. De minste te willen zijn.

ik ben ik in de stilte.

Wat hebben we veel gebouwd en gecreëerd. Opmerkelijke prestaties.  We proberen op allerlei manieren  iets  te presteren , achter te  laten, te bewijzen  om onszelf te laten zien.  we hebben schijnbaar het idee dat we moeten bewijzen dat we (er) zijn.

We zijn echter niet  doordat we  voortdurend  doordraven. We laten wel iets van onszelf zien, maar niet wie we zijn.  we zijn meer dan wat we creëren, presteren of doen.  we zijn voortdurend bezig  onze gedachten  te verwarren met  onszelf.  we zijn echter meer dan onze gedachten.

We trainen onze gedachten om zoveel mogelijk op te slaan en te verwerken. We leren  en bestuderen datgene wat ons  bezighoudt.  We  leren meer en meer om onze gedachten te gebruiken en te beheersen, maar vergeten dat we ook zonder al deze kennis  er gewoon mogen zijn.

We zijn voortduren in gesprek  met onszelf zonder onszelf werkelijk te bereiken. We kennen in wezen onszelf niet.  we zijn erslaafd aan het denken zegt Eckhart Tolle.  Hoewel ik het in veel zaken oneens ben met wat hij zegt noemt hij  bepaalde zaken waarin hij gelijk heeft.  We leven een leven van dwangmatig denken . we kunnen niet meer genieten omdat we niet meer zijn. we zijn onszelf verloren in het denken, het voortdurend bezig zijn met van alles  wat  belangrijker lijkt te zijn geworden dan  Hoe God ons ziet en wat Hij voor ons in petto heeft.

Van de week werd ik geconfronteerd met Amos . Hij werd  door God geroepen. Hij lied zich niet leiden door zijn denken. Niet door wat men van Hem verwachtte. Hij deed wat God  hem zei. Hij gebruikte zijn gezond verstand, maar liet zich er niet door leiden.  Ook Jezus liet zich niet leiden door de omstandigheden of wat mensen van Hem verwachten. Hij wist wie Hij was.

Het is goed om stil te worden.  onze binnenkamer in te gaan. stil zijn en onze eigen gedachten loslaten en bij God brengen geeft de rust waar  we als mensen naar verlangen.  het gaat er niet om dat we apathisch  moeten worden en oplossen in het zogenaamde niets, maar dat we onszelf opnieuw ontdekken door God in ons  te zoeken. God die  zoveel groter is dan  wij ons kunnen vorstellen, die voor ons is en  achter ons en om ons heen, maar die ook in ons wil zijn en met ons  wil zijn en ons wil ontmoeten in onze meest kwetsbare omstandigheden.

Juist in de ontmoeting met God gebeurt wat wij zelf niet voor mogelijk hadden gehouden. we ontdekken ons zelf . we ontdekken ons zoals Hij ons  heeft gemaakt  dat houdt in dat we onszelf ontdekken in onze meest kwetsbare vorm. het meest kwetsbare is  tegelijk ook het meest wezenlijke van wie we mogen en kunnen zijn. maar ook wie we in wezen zijn als we het durven toelaten.

Als we ontdekken dat we deze binnenkamer, dat moment  welke  we gezocht hebben niet een plek is  waar we ons terug trekken van de druk die we op ons laden, maar een plek is in ons waar we God kunnen ontmoeten. dan  biedt dat mogelijkheden om overal waar we zijn ook daadwerkelijk  onszelf te kunnen zijn. we hoeven dan niet langer meer bezig te zijn met  het vergaren van informatie en kunnen we onze gedachten  de rust geven waar we zo naar verlangen .

We hebben het niet nodig om te voldoen aan bepaalde eisen die we onszelf  stellen of te voldoen aan de eisen van onze gedachten, maar we mogen zijn die we zijn . we zullen ontdekken dat  het beter is om onszelf te zijn zoals we zijn. Ik ben ik en er is niemand die beter ik kan zijn dan ik met de hulp van Christus in mij.

Wees stil en luister!

 

Zitten ons denkbeelden niet  vaak helemaal scheef?  Kijken we niet  veel te veel naar de ander om ons er  aan te kunne spiegelen en  onszelf dan het een en ander voor te praten?  Negatief vergelijken lees ik hier.  

We vergelijken ons met anderen en  al gelang het ons past  vinden we de ander beter of juist minder goed dan onszelf. ik heb hierover  in mijn overleven serie al eens in gepost.   

Wanneer we niet weten wie we zijn is dit een manier van overleven. Maar wanneer je ontdekt wie je bent en hoe waardevol je bent  zul je merken dat je je niet hoeft te spiegelen aan een ander. je mag je zelf zijn.

Wanneer je blijft zoeken naar je zelf vergelijkt met de ander om er achter te komen wie je bent , dan  zul je ontdekken dat er altijd iets is om aan te werken . je kijkt  niet objectief naar jezelf, maar vergelijkt je met  dat ene positieve beeld van de ander en gaat voorbij an wat je zelf voor  prachtig  mens bent.  

God heeft je bijzonder gemaakt. je ben wie je bent omdat hij je zo gemaakt heeft. Met de jouw persoonlijke eigenschappen en maniertjes. Misschien kun je  deze maar moeilijk accepteren en  zijn er anderen die  hier moeilijk over doen. 

God heeft er persoonlijk op toegezien hoe alles zo bij elkaar kwam zodat jij jij kon worden.  Al heb jij daar misschien wat moeite mee. Jezelf vergelijken met anderen  zal je nooit  brengen bij wie je werkelijk wil zijn.  wanneer wij ons leven spiegelen aan  het beeld wat mensen , media op ons legt  zullen we falen onszelf te zijn.

Wanneer we echter naar God leren kijken en luisteren wat hij ons te zeggen heeft  zullen we groeien in wie we zelf zijn.  wij mogen kinderen van God genoemd worden.  hij heeft je lief gewoon zoals je bent.  Misschien  zou jij je ogen even moeten sluiten en  proberen te luisteren naar Gods stem.  Luister naar wat Hij je te zeggen heeft.  Lees zijn woord, ontmoet Hem zoals je wil. Maar wees stil en luister.  Hij geeft om jou.

 

 

de tijd vliegt.

Herken je dat gevoel? Het gevoel dat de tijd steeds sneller lijkt te gaan?  de winter is nog maar net voorbij en je zit in de zomervakantie en voor je het weet raast de wind al weer alle bladeren van de bomen en moet de kachel al weer aan. en nu komt het voorjaar er al weer aan en is er weer een seizoen voorbij gegaan.

Soms lijkt er niets kostbaarder te zijn dan tijd, maar tegelijk besef ik me soms hoe slordig dat we er mee om gaan en lijkt onze tijd in allerlei zaken te gaan zitten die in wezen niet eens zo belangrijk zijn als we  eigenlijk soms denken.

 

neem tijd om te leven

Ik durf het bijna  niet te vragen, maar neem eens even de tijd om na te denken over wat werkelijk belangrijk is in je leven. denk eens na over wat jouw leven inhoudt geeft. Denk eens na over je dromen, je familie, over God.

Is het niet zo dat onze agenda’s vol staan met afspraken  en dingen die anderen van ons verwachten. Allemaal zaken die we prioriteit geven boven onze verlangens, boven dat wat werkelijk goed voor ons is.

kom tot jezelf!

Is het niet zo dat we juist door ons met zaken bezig te houden die anderen zeggen dat belangrijk is dat we onze tijd er door lijken te jagen? Dat we niet meer  werkelijk tot onszelf kunnen komen of tot God? we zijn zo enorm gestrest.

Iedereen erkent in ieder geval wel iets van deze stress. Maar wat doen we er aan? kunnen we veranderen? laten we ons gek maken of…?  Door wie laten we onze dag , onze tijd, de kalander bepalen? 

 

ssst…

Ik denk dat ik zelf niet iemand ben die er perfect mee om gaat. Verre van dat. Ik ben een tobber van nature. Toch probeer ik keuzes te maken om mijn leven niet te laten leiden door de verwachtingen die anderen op mij leggen.  Maar wat me enorm gerust stelt is de volgende tekst:

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Fil 4:6-7

wees eens even stil!

Kom ik weer uit bij een van de dingen waar ik vaak over schrijf. Stilte! God zoeken! rust vinden!waar? gewoon bij God. niets geeft meer

rust dan de zekerheid dat we bij Hem te allen tijde terecht komen. zelfs als het buiten stormt , de regen valt, we moe en neerslachtig zijn, als we in ogen van mensen niet echt gezellig zijn, dan nog  ziet Hij ons graag en wil zijn vrede met ons delen.

We denken soms dat we te weinig tijd met God delen en misschien is dat zo, maar tegelijk besef ik me ook dat we dat wel erg vaak denken. Wanneer we dat denken , nemen we uit schaamte of door de druk vaak niet de tijd om toch met Hem te spreken. We vinden niet de rust. We gaan piekeren en worden nog onrustiger. Angstig misschien dat we Hem tekort zouden doen.

Maak je dan geen zorgen maar…Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 pet 5:7 

laat los, laat God

Weet je? Je bent God niet. jij kunt niet alles handelen, maar God wil er voor je zijn. wanneer je het moeilijk hebt en je geen grip meer lijkt te hebben op de tijd. op hoe je je voelt. Begin dan gewoon met Hem te praten. Maakt niet uit waar je bent.  hij is er voor je en wil voor je zorgen. Laat Hem God zijn en jij… jij mag zijn kind wezen.