Tag: stap 5

onkruid zaaien?

wat je zaait….


Lezen Galaten 6:7-10

onkruidveel mensen denken dat ze   hun fouten en tekort komingen kunnen verstoppen zonder dat iemand er erg in heeft. ja,  Duh…. Wat we begraven zijn zaden. Zaden komen op en zullen vrucht dragen. Nu is het afhankelijk welke zaden we in de grond stoppen. Je zult oogsten wat je in de grond gestopt hebt.

Als we iemand iets hebben aangedaan zonder daarin Aktie te  ondernemen, zal het de kop opsteken en ons wellicht gaan overwoekeren. Het leven verstikken wat God in ons heeft gelegd. God heeft zoveel bijzonders in je gelegd. Hij heeft je zo lief dat hij je zijn geliefde noemt. Je vergelijkt met een schat, een parel en een licht. Wat willen we dat zichtbaar wordt in ons leven.

 aak willen we liever dat mensen iets zien wat we eigenlijk niet zijn. we willen ons beter voordoen dan we zijn. als we echter doen alsof we geen problemen hebben en zonde in ons leven niet bestaat. We doen in ieder geval alsof dat zo is, houden we alleen onszelf voor de gek en misschien een enkeling die of enorm naïef is ofl iets van je wil.

wanneer  we leugens verstoppen komt niet de waarheid  boven de grond. Wanneer we liegen zullen we moeten blijven liegen. Net zolang we op een gegeven moment wel moeten erkennen dat we fout zijn geweest , hoeveel schade is dan inmiddels aangericht in je leven of in het leven van anderen.  Er zal een moment moeten komen dat je erkent een leugenaar te zijn om datgene te vinden waarnaar je op zoek bent.

 we kunnen echter ook gewoon toegeven dat we normale mensen zijn. mensen die gewone fouten maken in het leven. Wanneer we God vertellen dat we fout zijn geweest en nog altijd , iedere dag fouten maken, zal Hij ons trouw zijn. Hij vergeeft ons en reinigt ons wanneer we oprecht gebroken zijn op het  gebied welke we bij Hem brengen.

Hij vergeeft en reinigt. Hij herstelt en bevrijd.

 

 

Heer U bent een redder, bevrijder, heelmaker, een geweldige Vader en Koning. Ik mag Uw kind zijn. een prins en Uw geliefd kindje. U wil me zien zoals ik ben, ookal ben ik nog zo fout in mijn leven, U houdt van mij, daar geniet ik zo enorm van Heer. Ik heb u lief, omdat U mij het eerst hebt liefgehad. amen

het grote gat.

Lezen Romeinen 2:12-15

Iedereen heeft zo zijn eigen maniertjes om een stukje tevredenheid te vinden. De een probeert door middel van tijd en geld te besteden aan het uiterlijk zichzelf tevreden te stellen, een ander zal proberen door zichzelf een pleziertje te doen bijvoorbeeld iets te kopen of een sigaretje te roken, een glaasje bier te drinken, weer anderen doen er alles aan om zich voor anderen maar zo aanlokkelijk te maken, te pleasen of op wat voor manier dan ook,  om op die manier een soort van  vriendschap of relatie te kunnen vinden. Iedereen doet het op zijn manier. Iedereen is bezig om dat grote gat van hun leven te willen vullen. Het grote gat van ontevreden zijn over wie je nu werkelijk bent.

ontkennen

Het is gemakkelijk om het te ontkennen, ook al weet je dat ontkenning  je weer een paar stappen terug zet. Of geeft het misschien aan dat je zover nog niet bent? Iedereen probeert excuses e verzinnen voor hun daden. In ieder geval proberen we allemaal om in ieder geval niet de volle lading van de schuld die op onze schouders rust te hoeven dragen. We willen de last naar anderen over te dragen of het te verschuiven naar een plek waar we er op dit moment in ieder geval  even minder last van hebben.

We willen graag horen hoe goed we het doen op de weg van herstel en bruikbaarheid. Natuurlijk heb je stappen gemaakt en een complimentje is op zijn plaats, maar tegelijk is het daar niet om te doen. Je hoeft niet je best te doen om een zo goed mogelijke score te halen. Het is niet nodig om voortdurend te denken en te rationaliseren.

erkennen

Wij willen altijd maar zaken zo goed mogelijk op een rij zetten, en luister het is goed om dingen op een rij te zetten, maar niet om ze te gebruiken om jezelf vrij te pleiten van datgene waar je schuldig aan bent. Ik begrijp best dat jij net als ik er zo goed mogelijk vanaf proberen te komen. Het liefst zonder kleerscheuren, maar het antwoord op al dit is: STOP!  Stop met het denken en erken dat wat je hebt gedaan.

We zijn uitgerust met een soort van ingebouwd alarmsysteem dat ons te kennen geeft wanneer we fout zitten. We weten wat God ons te zeggen heeft over dingen als goed en kwaad. In stap 5, waar we nu in zitten, willen we stoppen met  de innerlijke strijd en erkennen dat wat fout is ook daadwerkelijk fout is.

onder ogen zien

het klinkteigenlijk best  heel logisch , maar toch proberen we de waarheid  te verstoppen  en willen vaak niet erkennen dat we gewone mensen zijn die ook fouten kunnen maken. we zetten ons daarmee gelijk aan god. We vereren onszelf.

We willen echter God dienen en herstellen om zo meer bruikbaar te kunnen zijn in het koninkrijk van God. Daarom zullen we moeten ophouden met al onze excuses en stoppen met het proberen om zaken met God op een akkoordje te kunnen gooien. Het wordt tijd dat we onder ogen zien en zeggen : IK STOP MET DE EXCUSES, IK BEN SCHULDIG!

Er kan geen echte vrijheid zijn als we onze eigen schuld niet erkennen. Met het erkennen van onze eigen schuld, zullen we onze innerlijke rust hervinden die we ergens , ooit zijn verloren.
 
Lieve Vader, Papa, ik wil me op dit moment uiten. Ik wil alles er uit laten wat er in me is. alle boosheid verdriet, angst en frustratie, de schuld, en de pijn, de jaloersheid, en de bitterheid, alle tragedie van mijn leven, de wanhoop van mijn leven, maar ook alles wat ik heb, mijn leven, mijn kinderen , partner, mijn geluk, mijn liefde en familie….. alles , alles , alles , is van u, ik kan mijn leven niet runnen. Ik kan het niet zonder U, tenminste niet zonder gefrustreerd te raken en /of gek, Heer ik heb van alles geprobeerd, maar ik kan het niet, mijn maniertjes en middelen waren onvoldoende om rust te vinden, om het gat van mijn leven te vullen, Heer help mij en geef me de rust waar ik zo naar verlang, vul het gat van mijn leven en laat het vol zijn met liefde, liefde voor U , voor mezelf en voor anderen. In Jezus naam , Amen 

Bewerk deze post.

de waarheid accepteren

Lezen Handelingen 26:12-18

Het programma waarmee  we werken is een heel proces. We  proberen om zaken te leren als: de waarheid leren accepteren , ons leven en consequenties te accepteren zoals het is, anderen accepteren zoals ze zijn, de keuzes die we in ons leven die we hebben gemaakt te dragen voor wat ze zijn.

het programma is niet zo belangrijk

het kan  niet zo zijn dat we de dingen die ik noem in dit programma allemaal maar zo aan gaat nemen.  het geeft tot nu toe ook slechts een richting aan op weg naar herstel. geen enkel programma geeft herstel als het gaat om de problematiek waar je tegen te vechten hebt. maar  wat zou het mooi zijn als God jou door middel van OVERLEVEN zou aanraken en je een weg naar herstel zou laten zien.  

We kunnen sterk het gevoel hebben dat we  iets zouden moeten doen om vergeving te kunnen ontvangen, inplaats van het te ontvangen ondanks wat we verkeerd hebben gedaan. Het is vaak gemakkelijker om anderen te vergeven dan om zelf vergeving te ontvangen van anderen voor datgene wat we fout hebben gedaan.

confrontatie

Jezus confronteerde de apostel Paulus. Hij gaf hem een missie: sta op ! Jij zult mijn dienaar en getuige zijn! Je gaat naar de heidenenom ze de ogen te openen, zodat ze licht zien in de duisternis. Ik will dat ze mij leren kennen en vergeving ontvangen voor hun zonden en bij het volk van God kunnen horen.

 Het is Gods doel om door het woord ons te bereiken en vergeving te kunnen geven. Dat betekent echter dat onze ogen geopend moeten worden voor de waarheid van ons persoonlijk leven. In de eerste stappen van dit OVERLEVEN programma , stap 1 tot en met 4, zullen je ogen open gaan. hier heb je de tijd om je bewust te worden van je fouten en tekortkomingen.

vergeving ontvangen

stap 5, zal je ogen openen voor wie je werkelijk bent. God wil ons vergeven  als je Jezus wil accepteren als Heer van je leven en gelooft in het volbrachte werk op Golgotha.  we hoeven niet alle twaalf stappen te doorlopen om vergeving te ontvangen.  Je hoeft er niets voor te doen als Hem als je Heer aan te nemen. Op het moment dat je dat doet mag je voor altijd bij Hem zijn. Hij vergeeft je altijd.

Heer ik probeer te ontdekken Wie U bent en ik ontdek dat er niemand is die groter is als U. niemand is meer liefdevol als U niets is mooier als U. Ik hou van U en dank U voor wie U bent. Ik wil mijn hele leven aan U geven. Heer ik belijd dat ik fout ben geweest  en geloof dat U mijn zonden wil vergeven. Amen

 

1,.. 2,… 3,… Ik kom…!

Lezen Johannes 8:3-11

Schaamte is  in het leven misschien wel een van de dingen waar we de meeste moeite mee hebben. Doordat we ons schamen gaan we ons verstoppen. muurtjes bouwen om ons achter te verschuilen.

wegkruipen

Verstoppen kan op allerlei manieren. We kunnen ons daadwerkelijk verstoppen in een huis of achter de bank, wat sommigen doen omdat ze zich schamen omdat de deurwaarder weer eens langskomt bijvoorbeeld, of omdat ze gewoonweg niet gezien willen worden omdat ze een hekel aan zichzelf hebben en zich niet aan anderen willen vertonen.

Anderen verstoppen zich in hun houding, ze gedragen zich  stoer of onverschillig, weer anderen gaan drinken of gebruiken drugs, er zijn vele manieren om je te verstoppen, je kent ze vast wel. Iedereen heeft zo zijn manier om zichzelf af te schermen voor zijn gevoel van schaamte.

Als het gaat om toegeven dat we fout zijn geweest, betekent kwetsbaar zijn . je kwetsbaar opstellen. Je zelf laten zien in een hoedanigheid die je eigen lijk niet durft. We zijn bang dat iemand onze verstopplaats weghaalt en ons openlijk voor schut zal zetten.

veroordeling door anderen

De religieuze leiders en farizeeërs in Jezus dagen, brachten een vrouw bij Hem. Ze had overspel gepleegd. Volgens de wet moest ze gestenigd worden zeiden de schrift geleerden en farizeeërs tegen Jezus. Jezus schreef met zijn vinger in het zand en zei, oke , je mag haar stenigen, maar dan wel eerst degene die nog nooit iets fout heeft gedaan in zijn leven. Langzaamaan gingen de schriftgeleerden en de farizeeërs weg. Jezus bleef alleen achter in het midden van de menigte met de vrouw.

Er zijn mensen die geloven dat Jezus met zijn vingers in het zand een lijst maakte van de verstopte fouten van de joodse leiders. Ik weet niet of het ook daadwerkelijk waar is. Toch geeft het wel een beeld van de persoon die Jezus is. Jezus is eerlijk genoeg om onze zonden naar onszelf te openbaren. Hij is degene die weet wat goed voor ons is.

als we willen toegeven dat we fout zijn geweest moeten we weten bij wie we ons oor te luisteren leggen. Allereerst kunnen we bij Hem terecht, maar het is ook  goed als we iemand  zoeken die we kunnen vertrouwen , een vriend om om mee te delen. Iemand die het wellicht  heeft meegemaakt in het leven, iemand die weet wie Jezus is.

 

 

Heer Ik wil mijn leven delen met U, me niet meer verstoppen voor U. ik wil echter ook graag mijn leven delen met anderen, met iemand die ik vertrouw. Die naar me luistert, maar die ook begrijpt wat ik bedoel, gewoon omdat hij geweest is waar ik ben geweest. Iemand die U kent en van U houdt zoals ik van U houdt. U bent geweldig, ik weet immers dat U me leidt op deze weg. Amen

de schaamte voorbij.

Lezen Hosea 11:8-11

Ik hoop dat je langzamerhand zult begrijpen hoe moeilijk het is om de controle uit handen te geven. Los te laten wat je jarenlang hebt vast gehouden. Ook al was de uitkomst van je controle vaak pijnlijk en niet altijd even effectief, maar toch het was een manier die je kende. het is gemakkelijk om te doen wat je kent, wat een gewoonte is.  

prioriteiten stellen

Het is goed als we loslaten aan die controle en toegeven dat we dat we totaal verkeerd hebben gezeten op bepaalde gebieden van ons leven. Laten we God zeggen waar we andere zaken en mensen boven God hebben gesteld.

We gaven zoveel meer prioriteit aan onze vrienden, onze hobby’s , onze gewoonten, onze verslavingen dan aan God.

geef toe!

Laten we ook toegeven aan onze vrienden dat we verkeerd zijn geweest, dat we verkeerde dingen hebben gezegd, dat we teveel op ze hebben geleund, te hoge verwachtingen van ze hadden.  

Laten we toegeven aan onszelf dat we ons schamen over de dingen die we hebben gedaan en gezegd. Nu we tot de realiteit zijn doorgedrongen. Laten we de werkelijkheid onder ogen zien, maar laten we niet vergeten dat God ons zo enorm liefheeft.

onbeschrijfelijk…

Het is onbeschrijfelijk wat Hij voor ons heeft gedaan. We hoeven niet meer bang te zijn om ons ware gezicht te laten zien. We begrijpen Gods liefde voor ons wellicht niet, maar toch is Hij er voor jouw en houdt van je.

We hoeven ons niet meer te schamen, maar eerlijk zijn naar anderen, naar God, naar jezelf is belangrijk.  

trouw

Hosea werd door God gebruikt om het rebelse volk Israel te laten zien hoeveel Hij van hen hield. God zei tegen Hosea dat Hij met een prostitué moest trouwen.  Dat deed Hosea. Hij hield van haar en was trouw aan haar.

De vrouw echter viel totaal terug op haar oude manieren en gewoonten. Ze brak Hosea’s hart. Ze bracht schaamte over de familie. Ze viel terug in slavernij, maar God zei tegen Hosea om haar terug te nemen en van haar te houden, ook al hield ze er andere mannen op na. God houdt nog altijd van zijn volk ondanks het overspel.

eeuwige liefde

Wij hebben onze familie en vrienden misschien te schande gemaakt, God ten schande gemaakt , onszelf wellicht, en nu…? Hoe is het mogelijk dat er nog mensen van me houden. Houdt ik nog van mezelf?

 God zegt:  ‘hoe kan ik niet van je houden. Ik kan je niet laten gaan, mijn hart word verscheurt, door barmhartigheid word ik bewogen’.

Mensen laten ons misschien in de steek …, maar God niet, hij houdt van je met een liefde onbeschrijfelijk. Goddelijke liefde, …Hij is immers geen mens, HIJ IS GOD! Er is niets wat ons van Hem kan scheiden kijk maar eens in (Romeinen 8:38-39)

 

Heer, U schaamt zich niet voor Mij. U keurt mijn daden af, maar blijft van me houden. U vraagt me om ze achter te laten en me op Uw weg te richten. Te doen wat U van me vraagt. Niet omdat U me wil pesten, maar omdat U het beste met me voor heeft. U weet ook wat het beste is. Leer me te vertrouwen op U. ik ben zo gauw geneigd op mijn eigen inzichten te vertrouwen , gewoon omdat ik deze gewoonten ken, maar Heer ik weet dat ze me soms op een verkeerd spoor hebben gezet, ik wil Uw weg gaan . open mijn ogen, laat me Jezus zien. De enige weg voor mij. amen

toegeven is moeilijk.

lezen genesis 38:1-30 

Vanaf vandaag zullen we verder gaan met stap 5. deze is: we geven toe dat we fout zijn geweest en wat er verkeerd is gegaan. Dit doen we naar  God, naar  onszelf en naar iemand die we vertrouwen.

geef toe!

Toegeven dat we fout zijn geweest naar onszelf toe is waarschijnlijk het moeilijkste. Ontkenning kan ons verblinden. Hoe kunnen we nu onszelf toegeven dat we verkeerd zijn geweest als we het niet echt zien?

 Er is een optie die ons kan helpen om dingen beter te kunnen zien. Vaak beschuldigen we mensen van datgene waar we zelf fout zitten. Het zijn de zaken die diep in ons verkeerd zijn.

vaak erger je je aan anderen veelal op de gebieden die jou ook bezig houden , we spiegelen ons aan anderen en proberen onszelf  als het ware op te krikken door onszelf met hen te vergelijken. we denken wellicht dat we beter zijn of het beter doen, maar in wezen schieten wij op hetzelfde vlak of juist op een soortgelijk vlak net zo tekort als de ander waar wij ons aan storen.

toegeven dat wij het niet weten of kunnen kost ons iets. onze trots opzij zetten is moeilijk. Zoals je in het Bijbelgedeelte kunt lezen is het niet altijd gemakkelijk om toe te geven. Ons hart is blijkbaar  erg bedrieglijk.(lees Jeremia 17:9)

Heer we zijn weer een stap verder gegaan, moeilijk om  de zaken onder ogen te zien. We willen echter verder groeien, ons ontwikkelen, volwassen worden. Heer we kunnen het allemaal niet alleen. We Hebben het zo nodig dat U op ons let. We willen aktie ondernemen dat te doen wat we kunnen en vragen ons te helpen waar we het zelf niet redden. Heer help ons … Amen