Tag: stap 1

(on)veranderd doorgaan?

download (12)Ik  weet niet of jij het ooit hebt meegemaakt, maar er kunnen momenten zijn in je leven die je enerzijds  dieptepunten zou kunnen noemen, anderzijds  zijn het wellicht de momenten die je achteraf gezien,juist hoogtepunten zouden moeten noemen. Momenten die pijnlijk waren, maar  enorm waardevol als je er over na gaat denken. Momenten die je bij nader inzien niet had willen missen al begrijp je  ook niet waar het voor nodig is geweest.

momenten waarop we God beter leren kennen of juist er aan onder doorgaan

Larry Crabb beschrijft  zulke momenten als momenten waarop we God beter leren kennen of juist er aan onderdoorgaan. Het zijn die momenten  die ons alle hoop lijken te ontnemen we kunnen doen wat we zouden moeten doen.  gehoorzaam zijn en alle geestelijke principes  navolgen en beseffen wie je bent in Christus, maar des al niet te min de problemen blijven en de situatie veranderd niet.

Ik ken dit soort situaties maar al te goed. momenten van diepe pijn en grote moeite. Moeite met de omstandigheden, met mijzelf, met anderen, met God,met  niet weten wat te doen en geen antwoorden op mijn vragen.  Momenten die mij zijn overkomen, waar ik zelf soms wel en soms geen invloed op heb gehad, maar die in ieder geval wel een enorme indruk  hebben achtergelaten en me ook gevormd hebben in mijn leven. en soms ook gewoon beschadigd.  Momenten die een diepe indruk hebben achtergelaten. Allerlei zaken die me mede gevormd hebben tot wie ik nu ben.

 Het gaat er niet om dat we iets al dan niet zouden moeten doen, maar om of we bereid zijn meer van God ons  leven in te laten

Alle antwoorden komen in zulke situaties voorbij . soms door  wat je hoort van anderen of door wat je jezelf voor probeert te houden: je zou meer moeten bidden, je geloof is niet  groot genoeg, je moet vertrouwen hebben, je hebt therapie nodig,  je moet leren loslaten, vergeven , christus volgen etc…  ook opmerkingen als: God heeft er vast een bedoeling mee, Hij wil je vormen, kneden etc…

Vaak zijn deze zaken goed bedoeld en ze zijn vaak ook waar, maar  de vraag is waarom op deze manier , wat moet ik nu werkelijk doen.  gaat het om wat we zouden doen?  wil Hij ons nu op een bepaalde manier ook vormen?  Misschien. Ik geloof  echter dat God ons liefheeft zoals we zijn. natuurlijk wil hij ons vormen, maar  dat doet niet af aan het feit dat hij ons liefheeft zoals we zijn.  we willen onze kinderen iets leren in dit leven, maar als  dat niet lukt houden we evengoed van ze.  Het gaat er niet om dat we iets al dan niet zouden moeten doen, maar om of we bereid zijn meer van God ons  leven in te laten .  dus niet om de momenten, niet om  te leren loslaten, of we vergeven of we  moeite hebben met  onszelf, maar  of we ook in moeilijke tijden God  toe laten en niet  op die momenten God buiten gaan sluiten.

het gaat niet om persoonlijke  vervulling of een bepaalde gemoedsrust, niet om je geluk.

Het gaat  mi. Veel meer om het feit  dat wij God leren kennen in ons leven. dat we leren Wie hij is. niet zo zeer iets van God leren kenen om tot bekering te komen (wel een belangrijk item trouwens wat  mij betreft), maar  dat we meer en meer zullen  gaan  verlangen naar  diepe ontmoeting met  God zelf. De Schepper van hemel en aarde.  Naar diepe, diepe  relatie met Hem zelf, dat we leren Zijn stem te verstaan ondanks de omstandigheden waarin we verkeren.

images (42)Rick Warren  stelt dat het niet om ons gaat. het gaat  in dit leven niet in de eerste plaats allemaal om jou of mij. het gaat niet om persoonlijke  vervulling of een bepaalde gemoedsrust, niet om je geluk.  De vraag is waar gaat het dan wel om?  Ik geloof dat het gaat dat we Op God blijven  zien ondanks de omstandigheden.  Dat niet de omstandigheden bepalen welke mate van geloof we hebben.

Het meest gruwelijke was ook het meest intieme, diepste, wat Hij ooit had kunnen doen.

Wanneer we zien op Jezus , dan zien we dat Hij alle lijden  heeft gekend.  Die het ook toe liet al was het verschrikkelijk moeilijk.  Hij werd bespot en geslagen zoals we dat gemakkelijk zeggen, maar dat  dat ging ver.  Uiteindelijk stierf hij aan het kruis, werd  gemarteld voor ons zoals we dat dan zeggen.  wanneer we dit echter diep door alten dringen dan  zien we dat Hij  trouw bleef aan de Vader ongeacht wat er gebeurde. Ongeacht wat de Vader van hem vroeg. Ongeacht wat mensen van Hem zeiden.  Ongeacht de omstandigheden.   We zien in de Bijbel mooie verhalen  over het werk  van Jezus. De wonderen, maar wat het meest essentieel was, is ook het meest pijnlijke.  Het meest gruwelijke was ook het meest intieme, diepste, wat Hij ooit had kunnen doen.

images (43)We zien dat juist de meest pijnlijke momenten , momenten zijn van bewustwording. Bewustwording van  de betrekkelijkheid  van het leven op deze aarde.  We worden ons bewust van zaken die waardevol zijn wanneer we  ze ons af genomen worden.  we zien wat van waarde is al we het niet meer in ons bezit hebben.  we worden ons bewust van vriendschap als we  vrienden zijn verloren.  We weten wat het is om lief te hebben en geliefd te zijn als we  onze geliefden er niet meer zijn.  we leren wat het betekent om te leven als we de dood ervaren hebben. ik geloof zelfs dat we het echte leven mogen  ervaren als we met Christus  begraven en gestorven zijn om met Hem daar weer uit op te staan.

Ik moet echter toegeven dat  die momenten  van moeite  niet de momenten zijn waar ik op dat moment zelf God  hartelijk heb gedankt voor de lessen.

Ik heb veel geleerd over God door mijn opvoeding. Door de school waar ik heen ging en de kerk die we bezochten.  De verhalen en  de manieren waarop me iets is verteld.  Maar ik geloof dat de werkelijke diepe waarde van wie god is en wil zijn in ons leven, dat we die pas  leren kennen wanneer God ons werkelijk diep van binnen raakt.  Vaak is dat op de plek waar we worstelen.  Waar we worstelen met wie we zijn, met onze gevoelens, verlangens , met afwijzing en teleurstellingen met de grootste shocksituaties van ons leven.  waar we geconfronteerd worden met  het feit dat niet wij ons leven in de hand hebben. waar we leren erkennen dat we een Hogere macht nodig hebben in ons leven.

Ik moet echter toegeven dat  die momenten  van moeite  niet de momenten zijn waar ik op dat moment zelf God  hartelijk heb gedankt voor de lessen.  Het tegenovergestelde berust meer op waarheid.  toch wanneer ik terug kijk , ben ik blij met de momenten in mijn leven  die er zijn geweest.  Juist de moeilijkste periodes zijn me  achteraf gezien het meest dierbaar geworden.  ik had ze niet willen missen, maar ik zou ze ook niet graag over willen doen.

vooroordelen

Wat zitten we als mens  vol vooroordelen over de ander.  ik moet toegeven dat ook ik persoonlijk al gauw een mening klaar heb over  iemand anders.  We hebben natuurlijk te maken  met de eerste indruk die iemand  bij ons maakt, maar is dat ook daadwerkelijk wat of wie  die ander is?

Ik ben zelf over het algemeen in eerste instantie  behoorlijk  stil als ik iemand niet goed ken.  Ik moet even wennen. Ik  weet niet precis wat voor indruk ik achterlaat  bij mensen, maar meestal vinden mensen me soms wat apart als ze me ontmoeten.  het kost me gewoon wat  moeite om op gang te komen.  wanneer ik echter mensen beter ken ben ik  juist helemaal zo stil niet meer en durf ik  ook heel duidelijk te zeggen wat  mijn gedachten zijn en zelfs hoe ik me voel. een redelijk open  en transparant type.

Zo kunnen vooroordelen iemand behoorlijk in de weg staan. Als we al bij voorbaat iemand  een verkeerde stempel geven is het voor de ander lastig om deze weg te poetsen.   We hebben allemaal te maken met  een eerste indruk, maar ook met andere manieren van vooroordelen.  Irreële gedachten die ons  dingen vertellen als  hij zal me wel niet leuk vinden of zij is zo’n  indrukwekkend figuur die zal wel niet me t mij willen omgaan.

Ik geloof dat we soms zo vast kunnen zitten in onze vooroordelen dat ze ons eigen , maar ook het functioneren van anderen behoorlijk in de weg kunnen zitten.   ik vraag me af of we ons überhaupt wel bewust zijn van hoe  vast we zitten in onze gedachten  ten aanzien van anderen. hoe belangrijks het wat anderen van ons vinden? hoe  belangrijk is het wat anderen over ons denken?

 ‘Wie van u zonder zonde is, mag de eerste steen gooien,’ zei hij (Jezus).

We zijn in wezen niet zo anders dan andere mensen.  we denken  misschien dat we beter of slechter zijn dan de ander, maar in wezen zijn we allemaal mensen en allemaal maken we dezelfde fouten in meer of mindere mate.  We zijn geneigd om de ander te oordelen of te veroordelen  vaak op hoe ze er uit zien of wat ze ooit eens hebben gezegd. We zijn geneigd om iemands afkomst  te bagatelliseren of   te kijken naar wat hij in het verleden heeft gedaan.

Ik werk wat dat betreft met een prachtige groep mensen  .  ik werk op de Spetse Hoeve  met verslaafde mannen.  Ik leer enorm veel van hen. Hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze voor elkaar opkomen in tijden van zwakte. Deze  mannen hebben vaak veel van de vooroordelen al wat laten vallen. Waarom? Omdat ze inzien dat ze zelf veel verkeerde keuzes hebben gemaakt in hun leven en daar gewoon open  in zijn.  ze durven gewoon toe te geven dat ze veel verkeerde dingen hebben gedaan en  missstappen hebben gezet in het leven.  ze hebben stap 1 durven zetten. De stap van erkenning.

Ik wil bij deze erkennen dat ook ik me soms  ook beter voel dan  een ander.  dat ik vaak totaal  verkeerd reageer. We zijn in dat opzicht  allemaal gelijk. dit te erkennen is een eerste  stap om  te zien dat de ander niet meer of minder is als  mij, maar dat ik net als ieder mens door God geliefd ben.  alleen wanneer ik  de ander door Gods ogen leer zien kan ik werkelijk liefhebben.  Niet meer veroordelend maar  open en transparant.

Dit is wat mij betreft ontmoeten. niet  de ander oordelen of veroordelen en daarmee in wezen afwijzen, maar  transparant durven en zijn en lief te hebben omdat we zelf  geliefd zijn door God. ik geloof dat wanneer we ontdekken  dat we geliefd zijn en we de ander daar ook van bewust kunnen maken  er een enorm potentieel loskomt.  Ik geloof dat wanneer we  ruimte hebben voor God in ons leven , maar  ook voor anderen en er ruimte komt om meer van God te ervaren.  dat we  leren om te de ander te zien zoals Jezus ons ziet.

We hoeven ons niet druk te maken over wat anderen van ons denken, we hebben immers het allerhoogste gezag aan onze kant.  We hoeven ons niet druk te maken om wat anderen over ons denken omdat Hij het goede over ons denkt en ons liefheeft.  Laten we de leugens die mensen over ons zeggen, die Satan ons influistert uitschakelen of er in ieder geval niet op reageren, maar  doen wat Jezus ons leerde.  Laten we  degene liefhebben die veelal niet geliefd worden. die het zo enorm nodig hebben om geliefd te zijn door ons.  Laten we onze schouders niet optrekken of onze neus  omdat ze anders zijn, er ander s uitzien of andere  dingen in het leven  geloven al wij.

‘Ook ik veroordeel u niet,’ zei Jezus. ‘Ga, maar zondig voortaan niet meer.’

Ik geloof dat God ons vrij wil maken van onze vooringenomen gedachten. ik geloof dat Hij van Zijn mensen verwacht dat we lief zullen hebben die niet geliefd zijn door anderen. dat we  ons hart open moeten stellen voor de outcast, omdat we dat in wezen zelf ook zijn geweest.  laten we luisteren naar Jezus woorden, naar Het woord van God de Bijbel. Laten we luisteren naar de zachte stem van Gods Geest in ons.

Luisteren is moeilijk. Het vraagt van ons om stil te worden. het vraagt van ons  stil te staan  bij Gods liefde en niet meer te luisteren naar onze eigen gedachten, gevoelens  en de schreeuw van alles om ons heen.  Slechts wanneer we de tijd nemen om te rusten bij God vinden ook de kracht om  ons geaccepteerd te weten en de ander ook daadwerkelijk te accepteren zoals hij of zij  is.

 luisteren betekent  niet slechts luisteren naar God, maar ook naar de ander en  leren wat achter  woorden of  de houding  schuil gaat van die ander. het horen van  de verlangens van hun hart.  Hiervoor zullen we zelf geopend moeten zijn. open moeten staan voor ontmoetingen met die ander.  durven we dat ? durven we transparante luisteraars te zijn?

Oordelen is gemakkelijker dan het luisteren. Oordelen  bouwen  muren om maar niet gekwetst te kunnen  worden.  Tegelijk  word onze zachte kern ook hard en raken we  datgene kwijt wie we in wezen zijn.

Wanneer we weer leren luisteren, onszelf durven openen en onszelf durven laten zien  ontdekken we hoe geweldig  de kracht van zwakheid in wezen is.  Jezus liet  zien hoe  zijn lijden werd omgebogen in overwinning. Hij is de grote overwinnaar. Niet door  wat wij als mens vaak zien als kracht, maar door zichzelf zwak te tonen. De minste te willen zijn.

onmacht is een goed uitgangspunt

Wanneer we spreken over onmacht is dat een prachtig en goed uitgangspunt. Wanneer we beseffen dat we zelf de touwtjes niet meer in handen hebben, dat we als het ware met lege handen zijn komen te staan, komen we op het punt dat we kunnen kiezen om inderdaad maar wat aan te modderen, de dingen proberen naar je hand te zetten wellicht, maar dit zal uiteindelijk niet werken. Het is allemaal te veel en te heftig.

je mogelijkheden zijn beperkt

Ondanks dat je het gevoel kunt hebben dat er nog heel veel in je zit zal niets, zelfs een grote som geld je niet uit deze situatie halen. Het maakt slechts dat je opnieuw mee zult maken waar je je nu bevindt. Het is slechts een snelle oplossing tot je opnieuw in dezelfde situatie terecht komt. Het enige wat er werkelijk toe doet is niet wat je hebt, wat je hebt meegemaakt, wie je kent, maar hoe je in het leven staat.

Het is belangrijk te weten en te begrijpen wie je zelf bent. machteloosheid is een mooi uitgangspunt om op verder te bouwen, maar niet wanneer je probeert uit alle macht alles in de hand te houden wat je zelf niet in de hand hebt. Juist dat , het in de hand houden van alle touwtjes maakt dat we ons op een te hoog niveau plaatsen. We denken dat we alles aankunnen, maar wanneer we falen, of wanneer de touwtjes langzaamaan uit onze handen vliegen of knappen gaat het mis en zien we dat niet wij de controle hebben.

je hebt een Hogere Macht nodig

Het is redelijk gemakkelijk om te zeggen dat je een hogere macht nodig hebt in dit leven, in de dingen die je doet of wil doen in dit leven, maar dat weet je eigenlijk al lang. De vraag is echter niet of je dat weet, maar of je ook bereidt bent de hulp van deze Hogere Macht te aanvaarden voor je leven.

pas wanneer je werkelijk bereidt bent om alles los te laten kan er verandering en herstel plaatsvinden. Bidden is daarin natuurlijk een geweldig middel, echter veel mensen proberen heel vaak God voor hun karretje te spannen. Daar waar het niet lukt moet en zal God in moeten grijpen is hun beleving. Wellicht is dat ook wat veel kerken en gelovigen beweren dit is een onjuiste bewering.

God voor jouw karretje spannen?

God wil dat het goed met ons gaat en Hij wil ons helpen om in alle situaties met Hem te dealen. In moeite en pijn, maar ook in geluk en goede tijden van het leven. Soms lijkt het misschien of alle negativiteit op jouw kop neervalt, maar dat is natuurlijk ook maar waar je je aan spiegelt.

Een doorbraak zal komen als jij je leven openstelt voor verandering. Voor nieuwe ervaringen in je leven. je zult zien dat het wonder gaat plaatsvinden, maar niet zoals jij dat zou willen . God doet het vrijwel altijd geheel anders dan jij denkt dat Hij het zal doen. ook zullen dingen niet op jouw tijd en wijze gebeuren.

God heeft de tijd

Jij hebt waarschijnlijk een horloge of mobiel om de tijd af te lezen, maar God heeft de tijd in zijn hand. Een direct en passend antwoord, een snelle oplossing is er zeker weten niet. alles heeft zijn tijd. en wat er in het verleden is gebeurt is geweest en dat laat zich niet zonder meer uitwissen. We kunnen er wel mee leren omgaan en andere betere keuzes maken.

Ben je bereidt los te laten? Wanneer je immers vast wil houden aan bitterheid en wrok, aan teleurstelling en verdriet, aan schaamte en bitterheid, dan is het gevolg dat je daar ook de vruchten van zult krijgen. wanneer je langzaam maar zeker de juiste keuzes wil gaan maken en loslaten wat er bitter in je is, dan zullen de vruchten langzamerhand zoeter gaan worden. mooier van kleur en lekker gaan ruiken.

ik wil ik je nog even wijzen naar de filmpjes van Henrie Nouwen. Hier gaat het over en om wie je bent. de geliefde. Altijd fijn wanneer je reageert natuurlijk.

niks doen lost je problemen niet op!

lezen handelingen 9:1-9

Er zijn momenten in het leven die ons en ons  leven totaal kunnen veranderen. meestal zijn dat ook momenten waar we het meest kwetsbaar zijn. het zijn ook de momenten waarin we totaal in de put kunnen geraken, maar het zijn ook momenten om iets nieuws te gaan doen of ervaren.

oversteken of niet?

we staan als het ware voor de rivier naar nieuw land.  wat gaan we doen? oversteken is enorm moeilijk. het water is sterk, maar aan de andere kant lonkt het nieuwe land. onbekend land, maar een land met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.

de vraag is of wij het aandurven om nieuw land in te gaan of te blijven hangen in het oude. in de bijbel kunnen we meerdere verhalen lezen over de rivier die overgestoken moet worden. over  keuzemomenten in het leven.

keuzemoment

Saulus had ook zo’n keuzemoment. een moment in zijn leven  waarin hij Jezus tegenkwam, maar ook zichzelf. Z’n hele leven werd totaal op de kop gezet door deze ontmoeting. Hij werd blind,maar  toch zag hij bepaalde zaken in zijn leven duidelijker dan ooit.

Saulus werd geconfronteerd met het feit dat zijn leven niet zo perfect was als hij dacht. Hij kwam tot de conclusie dat hij zijn eigen leven zelf  niet in de hand had. hij had zo enorm veel gestudeerd, had een verantwoordelijke baan, maar nu …. , nu moest iemand anders  hem bij de hand nemen en hem leiden.

who’s in controle?

 hij moest erkennen dat hij de controle niet had. ook wij worden in ons leven gefronteerd met deze keuze. wat ga je doen? ga je door en blijf je ontkennen dat je het leven en al zijn beslommeringen zelf niet in de hand hebt of  erken je dat je het zelf niet ziet en vraag je  de Heer Jezus om je  door zijn Geest bij de hand te nemen en je te leiden?

keuzes maken is zo gemakkelijk niet. het is niet gemakkelijk om bepaalde keuzes te moeten maken. wat kunnen we bang zijn ikn ons leven.  bang om de oversteek te maken, bang voor de confrontatie met Jezus of jezelf. bang voor wat anderen van je vinden, maar eigenlijk is je keuze beperkt. je doet het of … je doet het niet. in beide gevallen zal het niet  gemakelijk zijn, maar niks doen lost in ieder geval je problemen niet op.

sterk door kwetsbaarheid.

lezen marcus 10:13-16

 
ik vraag me af hoe de herinnering aan je kind-zijn is? dit beeld bepaalt immers voor een groot deel hoe jij in je leven staat.

kindertijd

Misschien heb je je een goede kindertijd hebt gehad,ik hoop het voor je,  maar veel mensen zijn opgegroeid in minder fijne omstandigheden.

natuurlijk  hebben de meeste ouders het wel goed bedoeld, maar misschien liep het gewoon niet zo lekker. anderen hebben geen goede ouders gehad en werden en worden misschien nog altijd, aan hun lot overgelaten, mishandeld, misbruikt of gewoonweg blootgesteld aan het slechte gedrag van de ouders.

positief gedrag

Positief gedrag van de ouders maakt dat je beter in het leven staat. door de positieve benadering krijg je een betere kijk op de wereld en andere mensen. je zult minder gauw angstig zijn of teleurgesteld, boos omdat je ouders je altijd een opvangsnet hebben aangeboden, een plek om te schuilen wanneer anderen je pijn wilden doen.

je kind-zijn is een belangrijke tijd. het is ook vaak zo dat bij het ouder worden, je juist door wat je in je kindertijd hebt meegemaakt, niet goed uit de voeten kunt met bepaalde zaken in het leven en daardoor jezelf oplegt om er nooit meer over te praten, je hebt misschien zelfs een eed gezworen hebt om het nooit meer toe te laten of je zelf  belooft het anders te gaan doen dan je ouders. anders dan anderen of misschien juist het net zo te gaan doen.

opstellen als een kind

Jezus zegt dat we zijn koninkrijk niet binnen kunnen gaan als we ons niet opstellen als een kind. als we niet kwetsbaar durven zijn. misschien moeten we de beloften, de eed, dat wat we gezworen hebben niet meer te zullen doen verbreken om toch kwetsbaar en als een kind bij hem te kunnen komen.

immers wanneer we onszelf geblokkert hebben om ook daadwerkelijk iemand toe te laten in het middelpunt van het leven, dan pas er verandering optreden. dan pas kan God je werkelijk in Zijn armen nemen. Hij zal je altijd zeggen hoeveel Hij om je geeft, maar pas wanneer we het zelf ook toestaan om het te verstaan zullen we zijn liefde ook werkelijk kunnen ervaren.  

zegen

Hij wil je zo graag zeggen hoeveel Hij om je geeft en Zijn hand op je hoofd leggen en zegenen. we hebben het nodig om kwetsbaar te kunnen zijn. ons kind-zijn te accepteren zoals het is.we hebben een ontmoeting nodig met deVader. Hij die er voor ons is en ons helpt en troost waar nodig. we hebben het nodig om geliefd te zijn. misschien goed om gewoon onderstaand simpel gebed te bidden.

Heer help me om de belofte te verbreken om kwetsbaar te zijn. Here God dank U wel dat U mijn Vader bent, dat ik bij U mag horen. dat ik Uw geliefd kind ben. Heer ik geef U mijn kwetsbaarheid, maakt U mij sterk in mijn zwakheid.

amen.

Kijk voor je!

Lees Job 6:2-13

Soms kun je je zo verward voelen en eenzaam, verdrietig, bang misschien of boos. Al deze gevoelens kunnen je zo enorm in verwarring brengen dat je dingen zegt of doet die je eigenlijk niet zou willen zeggen of doen.

soms luchten woorden even op.

Soms luchten deze woorden of de dingen die we doen ons even enorm op, maar wat we ook doen of zeggen het gevoel van machteloosheid blijft. We weten dat we dat we op de goede weg zijn, maar toch maken we soms fouten.

Het verdriet en de pijn die we mee dragen in ons leven lijkt in sommige momenten ondraaglijk. We praten onszelf moed in, maar wilskracht alleen is gewoonweg niet genoeg.

 Job

Job voelde zich ook zo. Hij had alles verloren wat hem lief en dierbaar was. Ook al leidde Job een leven zoals god dat wilde. Hij had alles verloren. Zijn kinderen waren dood, Zijn bedrijf failliet, zijn geld op, en zelfs zijn gezondheid was hij kwijtgeraakt. En dat allemaal in een paar dagen tijd.

zijn vrouw bekritiseerde hem en ook zijn vrienden gaven hem de schuld voor alles wat er was gebeurt. Eigen schuld dikke bult.Maar Job schreeuwt het uit: oh, als je toch eens wist hoe verontwaardigd ik ben.

onbegrip

 Als je wist waarom ik zo bitter ben over wat me is overkomen dan zou je me begrijpen. Was ik maar dood. Verbrijzeld of ergens vanaf gevallen en omgekomen. Waarom zou ik nog leven. Van mij is niets meer over dan een hoopje ellende.

 Job wist niet dat zijn leven weer in orde zou komen, zelfs beter dan het ooit was geweest. God gaf hem alles terug en hij stierf op een hoge leeftijd. Ook al komen we op een punt dat we niet meer weten wat te doen, en zien we het niet meer zitten, toch is er hoop voor ons.

vooruit kijken

we kunnen  niet meer terug draaien wat er is gebeurt in ons leven, maar we kunnen ook niet in het verleden leven. achteruit leven is een onmogelijkheid. we kunnen enkel leven in het hier en nu en stappen maken op weg naar morgen.

God wil ons leven veranderen. Hij wil ons een  leven gevenwaarin Hij zelf aanwezig wil zijn. . Sterker nog als we zijn weg vervolgen is het leven niet altijd gemakkelijk, maar wel goed, goed omdat er  hoop is. een ander perspectief.  een leven waarnaar we verlangen.  we zien het niet, maar we kunnen er wel naar uitzien.

nieuw perspectief

Gods weg is de best. we kijken soms achterom en blijven hangen, maar wat is het mooi als we opnieuw stappen leren zetten de goede kant op. richting nieuw leven, nieuwe stappen door het met mensen goed te gaan maken die we hebben gekwetst. met vallen en opstaan verder op weg. op weg met God.

 

 

 

 

in de knoop

Lees 2 koningen 5:1-15

Het is niet eens zo moeilijk omzo nu en dan eens  toe te geven dat we het soms best moeilijk hebben. Maar om  toe te geven dat we dingen niet in de hand hebben, dat gaat wel even  een stap verder. Vooral als we gewend zijn om alle touwtjes zelf  in de hand te houden.

naämanWe kunnen wellicht  in sommige opzichten ons leven best  in de hand houden, maar heb je ook de controle over die zaken in je leven die jou op een negatieve manier beïnvloeden?

controle?

Heb je controle over hoe mensen over je denken? Wat ze voor je voelen? Of … heb je controle over je eigen gedachten gevoelens en emoties? Het is eigenlijk heel eenvoudig om te ontkennen. het is gemakkelijk om te doen alsof er niks aan de hand is, maar toegeven dat je eigenlijk  dat je machteloos staat ten opzichte van hoe je tegen jezelf aankijkt is lastig. hoe anderen tegen je aankijken heb je al helemaal niet in de hand. 

We willen allemaal onze eigen weg gaan en verlangen er naar door anderen op een positieve manier opgemerkt  te worden. De weg die je zelf gekozen hebt is vaak een andere dan die God voor je in gedachten had. jouw eigen inzichten zijn feilbaar. het is gemakkelijk verkeerde keuzes te maken,  waardoor jij of anderen beschadigd kunnen raken.

afwijzing

Het verhaal van Naäman laat zien hoe waar dat bovenstaande is. Hij had een goede positie. Hij was rijk en behoorlijk machtig, maar had ook problemen. Hij had lepra. Dit zou het einde betekenen van zijn vooraanstaande positie.

Leprapatienten waren de mensen die door de maatschappij afgewezen werden. Hun leven was een langzame achteruitgaande situatie die uiteindelijk tot de dood leidde.

Naäman hoorde over een profeet die hem zou kunnen genezen. Hij vond hem en deze vertelde hem dat hij zich zeven maal in de rivier de Jordaan moest onderdompelen om te worden genezen.

machteloosheid

Naäman werd erg boos. Hij had verwacht dat hij met zijn macht en aanzien zijn genezing wel kon kopen. Uiteindelijk kwam hij erachter dat hij moest toegeven dat hij machteloos stond en deed hij wat nodig was om te herstellen.

Datgene wat ons dwars zit in het leven. Datgene waar je tegen vecht, maar waar je te trots voor bent om uit handen te geven kan je leven totaal verwoesten. Als we de instructies niet opvolgen die God ons geeft, zullen we datgene verliezen wat voor ons zo enorm belangrijk is. Wellicht familie en vrienden, je levensstijl, je werk, je… vul zelf maar in.

Trots

Er is geen andere oplossing dan te erkennen dat we niet alles in de hand hebben en de weg te gaan die God voor ons heeft gepland. iemand zei eens dat we vaak te trots zijn om toe te geven. onze trots staat  vaak in de weg om te overLEVEN. we zijn vaak bang maar te trots om dat toe te geven. te trots om toe te geven dat we het alleen niet redden.

onze touwtjes raken meer en meer in de knoop. laten we ze overgeven aan degene die alles in de hand heeft en die het nooit uit de hand laat lopen. die een plan heeft die jouw bescherming kan bieden voor altijd.

met Gods hulp op zoek naar de juiste relaties.

Lees rechters 16:1-31

Wat is het fijn als we mensen om ons heen hebben die van ons houden. We hebben ze nodig. Sommigen kunnen het misschien niet geloven, maar je bent geliefd. Het is goed geliefd te zijn.

niet vluchten

Misschien voel je je niet geliefd en zou je niemand kunnen noemen die van je houdt, toch ben je geliefd. Het is goed de gedachte de kop in te drukken dat je hopeloos en niet geliefd bent.

wanneer we zoekende zijn willen we soms liever alleen zijn, maar het is  belangrijk om mensen om je heen te hebben in plaats van je af te zonderen of terug te trekken .

bouwen aan relaties

We hebben gemeenschap nodig. Relaties. Om te bouwen aan relaties is het belangrijk te weten dat niet iedereen gelijk is. Bouwen aan relaties is iets anders dan zomaar iemand aanspreken of overal luid en duidelijk aanwezig  te  zijn of veel dingen voor mensen  te doen.

Veel mensen voelen zich alleen met heel veel mensen om zich heen. zelfs in de kerk kun je je alleen voelen. Sommigen doen daarom zoveel werk in de kerk. Ze willen graag herkent en erkent worden.

We zullen zelf moeten erkennen dat we vanuit onszelf niet in staat zijn tot echte diepe relaties. Relaties op harts niveau bedoel ik. Het is goed de leugen de kop in te drukken dat je niet geliefd zou zijn.

Simson

Simson was iemand die door God was aangesteld om Hem te dienen. Zelfs al voor Zijn geboorte. Hij had ongekend veel kracht. Maar Hij had ook een zwakheid. Dat was zijn relatie ten aanzien van vrouwen.

Hij was totaal blind voor de valse streken van Delila. Ze paaide hem als list om achter zijn kracht te kunnen komen. Tot drie keer toe smeekte ze Simson om zijn geheim prijs te geven. Uiteindelijk gaf hij toe en gaf zijn geheim prijs, maar het resulteerde in gevangenschap en uiteindelijk zelfs zijn dood.

je leven geven

Simson die zou moeten weten hoe geliefd hij was door God, had toch problemen in relaties. Deze relaties werden hem zelfs fataal. Hij had zelfs door God een bijzonder positie gekregen, maar toch gaf hij meer om aanzien en geliefd te zijn door de verkeerde mensen.

Hij was slechts op het einde in staat om toe te geven dat Hij verkeerd was geweest. Pas toen kon Hij zijn liefde tonen. Misschien een rare manier, maar het was zijn manier. Zichzelf opofferen. Jezus deed dit ook. Hij offerde zich voor ons op, zodat wij kunnen leven in eeuwigheid.

blijf niet  hangen in het verleden.

We kunnen blijven hangen in het feit dat we ons niet geliefd weten, maar uiteindelijk zal dat ons fataal worden. We zullen verbitterde mensen zijn. Daarom zullen we ons moeten geven in relaties met en naar anderen en anderen ook accepteren.

In de brief aan de Romeinen staat het zo: Aanvaard elkaar daarom zo als christus u heeft aanvaard. (Romeinen 15:7) . we moeten oppassen niet in de valkuil te trappen van zelfmedelijden en zoals we dat in een eerder blog al zeiden, de valkuil van machteloosheid.

We zullen ons bewust moeten worden van ons eigen gedrag ten aanzien van God en onze relaties met anderen. Laten we op zoek gaan met Gods hulp naar goede relaties waarin we echt onszelf kunnen zijn. Waar ze je accepteren zoals je bent. Waar ze je echt zien.

terug naar overlevingspakket stap 1 #1

verder naar overlevingspakket stap 1 #3