Tag: spiegelen

Wees stil en luister!

 

Zitten ons denkbeelden niet  vaak helemaal scheef?  Kijken we niet  veel te veel naar de ander om ons er  aan te kunne spiegelen en  onszelf dan het een en ander voor te praten?  Negatief vergelijken lees ik hier.  

We vergelijken ons met anderen en  al gelang het ons past  vinden we de ander beter of juist minder goed dan onszelf. ik heb hierover  in mijn overleven serie al eens in gepost.   

Wanneer we niet weten wie we zijn is dit een manier van overleven. Maar wanneer je ontdekt wie je bent en hoe waardevol je bent  zul je merken dat je je niet hoeft te spiegelen aan een ander. je mag je zelf zijn.

Wanneer je blijft zoeken naar je zelf vergelijkt met de ander om er achter te komen wie je bent , dan  zul je ontdekken dat er altijd iets is om aan te werken . je kijkt  niet objectief naar jezelf, maar vergelijkt je met  dat ene positieve beeld van de ander en gaat voorbij an wat je zelf voor  prachtig  mens bent.  

God heeft je bijzonder gemaakt. je ben wie je bent omdat hij je zo gemaakt heeft. Met de jouw persoonlijke eigenschappen en maniertjes. Misschien kun je  deze maar moeilijk accepteren en  zijn er anderen die  hier moeilijk over doen. 

God heeft er persoonlijk op toegezien hoe alles zo bij elkaar kwam zodat jij jij kon worden.  Al heb jij daar misschien wat moeite mee. Jezelf vergelijken met anderen  zal je nooit  brengen bij wie je werkelijk wil zijn.  wanneer wij ons leven spiegelen aan  het beeld wat mensen , media op ons legt  zullen we falen onszelf te zijn.

Wanneer we echter naar God leren kijken en luisteren wat hij ons te zeggen heeft  zullen we groeien in wie we zelf zijn.  wij mogen kinderen van God genoemd worden.  hij heeft je lief gewoon zoals je bent.  Misschien  zou jij je ogen even moeten sluiten en  proberen te luisteren naar Gods stem.  Luister naar wat Hij je te zeggen heeft.  Lees zijn woord, ontmoet Hem zoals je wil. Maar wees stil en luister.  Hij geeft om jou.

 

 

toegeven is moeilijk.

lezen genesis 38:1-30 

Vanaf vandaag zullen we verder gaan met stap 5. deze is: we geven toe dat we fout zijn geweest en wat er verkeerd is gegaan. Dit doen we naar  God, naar  onszelf en naar iemand die we vertrouwen.

geef toe!

Toegeven dat we fout zijn geweest naar onszelf toe is waarschijnlijk het moeilijkste. Ontkenning kan ons verblinden. Hoe kunnen we nu onszelf toegeven dat we verkeerd zijn geweest als we het niet echt zien?

 Er is een optie die ons kan helpen om dingen beter te kunnen zien. Vaak beschuldigen we mensen van datgene waar we zelf fout zitten. Het zijn de zaken die diep in ons verkeerd zijn.

vaak erger je je aan anderen veelal op de gebieden die jou ook bezig houden , we spiegelen ons aan anderen en proberen onszelf  als het ware op te krikken door onszelf met hen te vergelijken. we denken wellicht dat we beter zijn of het beter doen, maar in wezen schieten wij op hetzelfde vlak of juist op een soortgelijk vlak net zo tekort als de ander waar wij ons aan storen.

toegeven dat wij het niet weten of kunnen kost ons iets. onze trots opzij zetten is moeilijk. Zoals je in het Bijbelgedeelte kunt lezen is het niet altijd gemakkelijk om toe te geven. Ons hart is blijkbaar  erg bedrieglijk.(lees Jeremia 17:9)

Heer we zijn weer een stap verder gegaan, moeilijk om  de zaken onder ogen te zien. We willen echter verder groeien, ons ontwikkelen, volwassen worden. Heer we kunnen het allemaal niet alleen. We Hebben het zo nodig dat U op ons let. We willen aktie ondernemen dat te doen wat we kunnen en vragen ons te helpen waar we het zelf niet redden. Heer help ons … Amen

bruikbaar worden?

Lezen: Jacobus 4:7-10

misschien heb je al heel lang geleden gekozen om God te volgen. Misschien heb je zelfs je leven er aan toegewijd en je richting in het leven laten bepalen door het geloof, maar er kunnen nog altijd zaken zijn die verdere ontwikkeling op de weg naar bruikbaarheid in de weg staan. Ieder mens heeft in zijn leven een bepaalde ontwikkeling door te maken.

keuzemomenten

Ieder mens heeft ergens in zijn leven een moment van even stilstaan en opnieuw de keus te maken hoe we verder moeten gaan. Ergens kunnen er in ons leven muurtjes zijn ontstaan waar we bepaalde gevoelens achter hebben verstopt, waardoor we op een manier zijn gaan leven zonder echt te laten zien wie we werkelijk zijn.

Misschien zijn er in je leven banden of verslavingen die je hebt gerechtvaardigd door naar anderen te kijken en niet naar Jezus. Ik bedoel het zo: we zijn als mensen gauw geneigd om te kijken naar anderen, ons aan hen te spiegelen, en te zeggen dat we het eigenlijk niet zo fout doen in het leven.

Jezus

Als we echter kijken naar het leven van Jezus, dan kijken we naar een andere schaal. Een ander level, een ander ijkpunt. Het is dus maar net met wie we ons leven vergelijken.

Is het je verlangen om daadwerkelijk Jezus te volgen en op Hem te lijken of willen we slechts beter zijn als bepaalde andere mensen. Jacobus schrijft dat we beter zo dicht mogelijk bij Jezus kunnen leven. Immers dan komt hij ook dichter bij ons.

verandering

Dan pas zal er werkelijk een enorme verandering optreden in ons wezen. Dan zullen niet per definitie onze problemen over zijn, maar we zullen weer gaan lachen, soms door de tranen heen , maar er is vreugde zelfs als we droevig zijn.

Als we geminacht worden door mensen, zal hij ons verheffen. Ons oprichten, Hij zal ons tot steun zijn. Waar mensen falen daar is Hij.

trouw

Hij verlangt er naar dat we trouw zijn naar Hem toe. En je weet zelf dat ook jouw hart daar in wezen het meest naar verlangt. Erkenning van wie je in wezen bent. Bij hem mag je je zelf zijn. En Hij wil je leren om jezelf te zijn. het is niet gemakkelijk, maar het is fijn als je een beslissing durft te nemen.

 

Heer Ik wil me gewoon voor U plaatsen en ontdekken wie U bent. Ik twijfel soms aan Uw grootheid, Uw trouw, maar wil toch U ontmoeten, mij buigen voor U. het klinkt misschien  heel erg egoistisch Heer, maar ik besef dat er niemand anders is die mij kan helpen dan U. Heer ik maak een stap in Uw richting, kom mij tegemoet.