Tag: Spetse Hoeve

meer dan een goed gevoel tijdens de aanbiddingsmuziek

    Ik geloof dat de kerk niet zal ophouden te bestaan. In ieder geval niet totdat Jezus terugkomt. Hoe dat theologisch in elkaar steekt weet ik niet precies en daar gaat mijn blog ook niet over.Ik besef me dat de kerk zoals we deze tegenwoordig zien niet meer de kerk is zoals Jezus deze had bedoeld.

Wanneer ik handelingen lees, maar ook het vervolg in de brieven van Paulus oa. Dan zien we veel zaken reeds in de kerk gebeuren waarvan deze zei dat ze niet hoorden in de kerk. 

We zien hoe het zou moeten draaien om dienstbaarheid aan God en elkaar. Maar ook door anderen te vertellen in woord rn daad van wie God is en welk een genadevol werk Hij in Christus voor ons volbracht heeft. 

De definitie van kerk als gemeenschap waar gedeeld werd en uitgedeeld. Waar dienstbaarheid en trouw belangrijke items waren lijken uitgestorven. 

Ik zie op dit moment hele andere zalen gebeuren. Mensen die macht en aanzien in de kerk willen. Narcisten die bepalen wat men wel en niet mag doen. Natuurlijk noemen ze daarbij de naam van God, maar volgens mij ( ik spreek maar gewoon uit wat ik ervaar) dienen ze bewust of onbewust eerder satan dan onze Heer Jezus. 

Ik wert dat ik veelal kritisch ben, maar afgelopen week tegen aantal zaken aangelopen. Gezien hoe een goede kerel zijn taken moest neerleggen omdat er onenigheid is. Terwijl anderzijds machtwellustelingen in de kerk vrij spel hebben om alles plat te gooien. 

ze bepalen wie of wat er wel of niet gezegd en gedaan wordt. Dreigen financieel zaken bankroet te laten gaan. 

Ik geloof dat het niet gaat om het gebouw, niet om het aantal clubs of verenigingen, niet om het ledenaantal. Het gaat er om dat we een gemeenschap zijn. Samen leven , delen. Relaties. Dit in Gods naam.

Ik heb afgelopen jaren op de Spetse Hoeve hier iets van mogen ervaren. 

Ook hier ging niet alles van een leien dakkie. Ook was er soms onenigheid , maar er was altijd gesprek en ruimte om je zelf te zijn. Waar mensen God hebben gevonden en herstel. 

Hoe vaak zie je dit nog tegenwoordig? In hoeverre ben jij in de kerk nog deelgenoot aan veranderde levens? Is er iemand door jou toedoen tot God gekomen? Of verschuil je je achter je taken in de kerk? 

Geloof me, ik houdt van de kerk. Ik geloof echter dat we tot de kern zouden moeten komen. Ik bespeur te veel politiek in de kerk. 

Ik geloof dat niet een bepaalde groep mensen het voor het zeggen moeten hebben. Ik geloof dat we elkaar mogen aanspreken op zaken. Dat we bereidwillig moeten zijn om ons te laten aanspreken om zo ook mede de verandering jn de kerk te kunnen zijn. 

Wat zou het wat zijn als we niet meer zelf alles zouden invullen in de kerk, maar dat Gods Geest de ruimte zou krijgen ons werkelijk te raken.

Ik bedoel daarmee voorbij de sfeer van de aanbiddingsmuziek. Volgens mij gaat het niet om de soort muziek, maar of je je thuis ervaart. Dat  je ontdekt dat je jezelf mag zijn in Christus. 

Hierbij een linkje om eens te bekijken. 

Een kwestie van perceptie

Ik lig nog lekker op mijn bedje. Na te denken over de studie die gisteren gegeven heb op de Spetse Hoeve.

Heb het gehad over een vernieuwing van denken. Dat het nodig is om zo nu en dan eens na te gaan of het niet eens tijd wordt om zaken in je leven te gaan herzien.

Veelal hebben we een bepaalde kijk op zaken die een tijdlang misschien goed zijn geweest, maar niet langer meer passen bij wie je nu bent.

Soms os het nodig om onze oude kijk op zaken te veranderen. Een nieuwe kijk te krijgen.

Ons leven wordt beïnvloed door tal van mensen en gebeurtenissen. De opvoeding en de plaats waar je opgroeide, wat je meemaakt in het leven, hoe je bent opgeleid, of je al dan niet gelovig bent opgevoed , etc… Bepalen hoe je denkt, je manier van kijken , je gevoelens er bij. Kortom je perceptie!

Soms is het nodig deze perceptie te veranderen. Soms denken we dat we niet lekker in ons vel zitten we een andere omgeving nodig hebben. En dat kan ook heel goed helpen voor een korte periode.
Immers een andere omgeving en mensen brengen ons even in een andere modus. Toch zien we dat mensen in no time weer vervallen in het gedrag wat ze eerder ook vertonen.

Wat is nodig om te veranderen als mens? Soms day we veranderen in gedrag, in vaardigheden, overtuigingen, we mogen ontdekken wie we zijn, maar hoe we het ook bekijken het hangt allemaal af van wat ons leven werkelijk beheerst.

Wat ons leven aan de rol houdt, wat het meest belangrijk is in ons leven. Ieder mens heeft zo zijn eigen zingevers. Datgene wat hun leven bepaald. Wie of wat is dat voor jou?

Voor mij is het God die ik bovenaan wil zetten in mijn leven en van waaruit ik keuzes wil maken. Dit beïnvloed mijn identiteit en hoe ik tegen zaken aan kijk en ook wat ik doe en uiteindelijk zelfs waar ik ben.

De vraag die ik stel aan de mannen is wat geeft jou leven Zin. Wat is jou missie of spiritualiteit? Deze mannen weten heel goed waarom het gaat en grapten dat geld een leuke missie zou zijn om vanuit te leven. Anderen hadden het over seks, maar vanuit deze zaken beken wordt je identiteit al gauw iets van geldwolf of pornoster. De gevolgen zijn dan misschien een groot huis of dat je ke leven doorbrengt voornamelijk in bed. De vraag is of dat is waar we werkelijk naar verlangen.

Weet je, veel zaken in ons leven lopen fout omdat we niet op een gezonde manier naar dingen kijken . We denken al gauw dat geld ons gelukkig zal maken of regelmatig seks een oplossing zou kunnen zijn. Drank of drugs of… Vul zelf maar in.

Eigenlijk zijn deze zakenallemaal niks anders als korte vullers voor een moment. De speen in de mond van een baby. Je houdt je gevoelens, gedachten voor een moment onder controle, maar het vult niet je honger.

IMG_0925.JPG

Succesvolle vrijwilligers met caracter

images

Working hard overcomes a whole lot of other obstacles. You can have unbelievable intelligence, you can have connections, and you can have opportunities fall out of the sky. But in the end, hard work is the true, enduring characteristic of successful people.
http://doncharisma.org/2014/07/09

Mooie quote. Wanneer we om ons heen kijken zien we allerlei soorten mensen. Mensen die enorm slim zijn, mensen met wat minder intelligentie, maar eigenlijk is dat niet wat bepalend is voor succes. Bovendien is de vraag die we ons wellicht kunnen stellen wat succes is.

Zo ben ik zelf niet bijzonder intelligent te noemen. Niet dat ik mijzelf dom vind of minder waard dan anderen hoor. Waar ik heen wil is dat anderen vaak veel zaken te zeggen hebben over hun persoonlijk functioneren. Op of aanmerkingen hebben tav de ander.

Zo hoor ik vaak mensen bepaalde dingen roepen over keuzes die mensen maken en die al gauw afgekeurd worden op basis van slechts een gesprek of wat ze gezien hebben in een ogenblik.

Afkomst is vaak mede bepalend over hoe we over iemand denken, maar ook hoe iemand zelf denkt. Iemand die, zoals ik, uit een arbeiders milieu komt zal vaak minder snel de neiging hebben om te gaan studeren. Vaak denkt men dat de kennis die men op school opdoet ook te maken heeft met wat er aan kwaliteiten inzit.

De vraag echter is of dit waar is. Ik geloof dat studie veel kan doen en zelfvertrouwen kan geven en natuurlijk ook de nodige bagage voor een bepaalde functie of baan in het leven.

Ik zie echter veel mensen tegenwoordig die niet hebben gestudeerd of sterker nog die aan de rand van de samenleving hebben geleefd die zoveel meer in hun mars hebben dan wat de omgeving hen heeft opgelegd.

Veel mensen leggen op anderen stempels die ze vaak nog aannemen ook. Veel mensen laten zich te grazen nemen door de meningen van anderen. Ze laten zich in de hoek drukken van ” niks waard” .

images (1)

Ik zag gisteren een hoek spullen in de kringloop waarbij stond geschreven. Meenemen voor elk aannemelijk bod. Wat stoelen , een bankstel etc…
Ik dacht gelijk zoiets van…. Zal wel niks wezen! Ik heb echter verder niet eens gekeken. Kijken we niet gauw op die manier ook naar anderen? Of in ieder geval op een manier waarbij je slechts de situatie bekijkt van een afstand? We luisteren naar een opmerking of we zien een bepaalde manier van kleden welke een bepaalde indruk wekken.

Voorbeeld is een van de medewerkers op de Spetse hoeve is iemand die zich altijd keurig kleed , op leeftijd is en welbespraakt. Deze doet geweldig werk op de Spetse hoeve en wordt meestal aangezien als zijnde de directeur. Echter onze directeur is iemand die een stuk jonger is. Zich meer casuele kleed en erg amicaal is en vaak niet zo overkomt.

Deze week is een van onze medewerkers op vakantie. Hij is iemand die zorg heeft voor de dieren op de hoeve. Schaapherder, maar zijn input is behoorlijk in de dagbesteding omdat hij veel ziet en dan even een praatje maakt, een grap plaatst of een stekende opmerking waardoor cliënten soms even weer op hun plek gezet worden.
Is de een slimmer of beter? Nee, zeker niet.Waar ik heen wil is dat het niet gaat om de buitenkant. Niet om papiertjes. Maar om wie we zijn.

Ik geloof dat hard werken goed is voor de mens. We blijven in structuur, we zijn waardevol voor de maatschappij, verdienen onze eigen boterham en kunnen onszelf dan ook beter respecteren.

Waarom nu juist dit onderwerp? Ik zie dat veel mensen zich richten op wat ze denken dat ze zijn. Ze vinden zichzelf vaak te goed voor rottige klusjes of baantjes. Ze hebben een te hoge opleiding of denken dat ze meer in de mars hebben. De vraag is echter hoe we daar achter komen als ze dit niet laten zien.

Het is zoiets als talenten in de grond verstoppen. Ik geloof dat de meeste mensen meer kunnen dan ze zelf denken en zie dat heel veel mensen hun waarde verlenen aam wat anderen van hen denken. Of erger nog ze verlenen eigenlijk hun waarde aan datgene wat men verwacht dat anderen zouden kunnen gaan denken.

Zo zou de ander wellicht kunnen denken dat iemand geen betere baan zou kunnen krijgen omdat deze vrijwilligers werk doet bijvoorbeeld. Ik zie op de Spetse hoeve echter dat veel van deze vrijwilligers de spil zijn van TeenChallenge. Dat ze levensveranderend bezig zijn. Dat ze niet hun prop gezet hebben op eer Van mensen, niet op geld, maar ze steken veelal hun nek uit voor hen die beschadigd zijn. Zij kijken vaak verder dan de buiten kant. Zien mogelijkheden die dieper liggen. Ze zien de mens als geliefde kinderen van God.

Dit zijn de hardwerkende mensen die misschien niet de functies hebben die ze zouden kunnen hebben in een reguliere baan , maar die hun roeping, hun taak, hun hart zijn gevolgd. die hard werken voor weinig,(uitspraak van het boegbeeld van de Spetse hoeve) maar enorm belangrijk zijn voor anderen. Zich de kop niet gek laten maken door wat anderen vinden , maar gaan voor de verkondiging van Gods koninkrijk.

Vlammend onderwerp?

Ik wil jullie aansporen om de vlam brandende te houden. Ook mijzelf wil ik daarin niet vergeten. Ik verlang er naar om vol te zijn van passie voor God en mensen.

Weet je: soms is het gemakkelijk om teleurgesteld te raken. Gisteren veel gesprekken gehad op de opendag van de Spetse Hoeve waar ik werkzaam ben. Veel gesprekken gaan over hoe mooi het is als levens veranderen, maar hoe snel worden we teleurgesteld wanneer we naar bepaalde situaties kijken die niet goed gaan in de kerk.

Ik heb gemerkt dat veel mensen teleurgesteld raken in de kerk omdat ze bang zijn. Ze zijn bang voor wat anderen van hen denken, bang uitgesloten te worden, nang dat ze het bij het verkeerde eind hebben…

Angst is een slechte raadgever. Het maakt dat we gaan zitten en niet meer in beweging komen. Angst slaat ons lam. Angst voor mensen spant een strik staat er in spreuken te lezen. Als we bang zijn gaan zaken scheef lopen. We besteden meer aandacht aan het negatieve en vergeten het goede.

We hoeven echter niet neergeslagen te zijn, maar mogen weten dat God ons een geest gegeven heeft van kracht, liefde en bezonnenheid. We hebben inzicht gekregen in hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Namelijk dat God er is om ons bij te staan in onze zwakheid. Dat we inzicht hebben hoe we met elkaar om kunnen gaan. Elkander lief te hebben omdat we geliefd zijn. Als iemand het moeilijk heeft mogen we steun geven en ontvangen.

Weet je soms worden we verkeerd begrepen, verkeerd gezien of terecht gewezen. Soms is dat wellicht onterecht misschien. Het gaat er echter om dat we juist dan goed reageren. Niet weglopen vanuit angst of tierend van boosheid, maar door een voorbeeld te zijn in hoe je reageert. Heb je het beste voor met jezelf of acht je de ander hoger?

Belangrijk is dat ons hart zuiver is. Fouten maken, verkeerde keuzes maken is niet erg, maat hoe ga je er mee om? Durf je ze te erkennen bij je zelf? Durf je je gezicht te laten zien? Je hart te laten kennen? Je kwetsbaar op te stellen?

Ik geloof dat God mensen wil gebruiken die kwetsbaar zijn. Op de opendag waren aantal mannen die de studies op de hoeve hebben afgerond. Ze hebben stappen gezet op een nieuwe weg. De moeilijkheden in de ogen moeten kijken, gezichtsverlies moeten ondergaan , angst over winnen, pijn moeten lijden over wat hen is aangedaan en way ze anderen hebben aangedaan.

De kerk? Dat zijn zulke mensen. Op de hoeve , maar overal zijn zulke mensen. Het zijn niet de wijze , grote , geleerde mannen die anderen raken met het evangelie van Jezus Christus, maar het zijn degenen die zich werkelijk durven Laten zien en benoemen wat Hij voor hem gedaan heeft.

Weet je, wanneer God werkelijk heeft ingegrepen in je leven kan je niet meer om Hem heen, maar we kunnen wel de geest die Hij in ons heeft gelegd doven door op onszelf en eigen inzichten verder te bouwen, maar dat levert slechts ontevredenheid op en afglijden.

Laten we op Jezus blijven zien en de mensen ontmoeten die net als wij geraakt zijn door het prachtige evangelie. We zijn geroepen om vrij te zijn en ons te laten kennen. Laat zien wie je bent. Je bent een geliefd kind van God. Laat niemand je dat ooit meer afnemen. Ga staan op de belofte en doe waarvoor je geroepen bent .

Geschreven naar aanleiding van 1 Timoteus.

leven in de marge? leven ten volle?

healthy-kidsWij , mijn  vrouw en ik, hebben, zoals ik noemde in mijn vorige post , naast een 4 tal “eigen” kinderen , ook  2 prachtige  pleeg kinderen.  Waar we net als op onze eigen kinderen enorm trots zijn .  ook  mijn werk is erg belangrijk voor me. Ik werk als begeleider op de Spetse hoeve een instelling voor mannen die worstelen met een verslaving.  Een onderdeel van Teen Challenge , waar ik persoonlijk mannen  mag begeleiden in wonen, werken en waar ik studies geef over  geloof en leven.

Ik heb gemerkt  dat er  al gauw een bepaald  stigma op mensen word gelegd die ze  niet verdienen.   Zo werk ik natuurlijk met  mannen die ergens verslaafd zijn geraakt in hun leven om wat voor omstandigheden dan ook, maar ook  aangaande mijn plee

kinderen en ook naar mijn eigen kinderen merk ik dat een beetje vanwege  het grote gezin waaruit ze komen  en de aandacht die daardoor verdeeld moet worden, dat mensen  als gauw een bepaalde mening klaar hebben.

onder invloed of  zonder invloed!

Zo hoorde ik via via een  dat iemand gezegd zou hebben over een van onze pleegkinderen dat het  zo’n raar “aangenomen” kind was. in de eerste plaats is het niet een raar aangenomen kind, maar gewoon een kind zoals andere kinderen die  geen enkele invloed heeft

dakloze2kunnen uitoefenen op het feit dat het bij ons is geplaatst.  Ook  had het geen invloed op de omstandigheden van waaruit het gekomen is en ook niet over de oorzaak er van.  Nog heeft het bewust enig invloed kunnen uitoefenen op de problematiek van anderen of zichzelf.

Ook de mannen op de hoeve waar mee ik werk krijgen soms  al gauw een stempel.  Al merk ik ook dat deze stempel er sneller af gaat wanneer  men hen leert kennen.  toch kunnen stempels mensen in kwetsbare situaties  enorm in de greep houden. Eens een dief altijd een dief is zo’n stigma die men ook voor verslaafden gebruikt . eens een verslaafde altijd verslaafd.  Ik merk dat men  misschien altijd moeite heeft met een bepaalde doorn in het vlees zoals Paulus dat in de  een van zijn Bijbelse brieven noemt, maar om nu altijd maar de stempel er op te houden omdat iemand ooit in zijn leven ergens mee in aanraking is gekomen en er problemen mee heeft gehad gaat mij wat ver.

Eigen keus of er toe gedreven?

Wanneer het gaat om verslaving is de keus om te gaan gebruiken misschien een eigen keus geweest, maar waar ze vaak door  allerlei omstandigheden ook naar toe gedreven zijn.  al zullen de mannen in de instelling  vaak vooral de schuld bij zichzelf zoeken. het is wat mij betreft ook goed dat men zelf de verantwoording oppakt voor hun eigen leven, maar tegelijk zullen we moeten begrijpen dat deze mensen veelal beschadigd zijn geworden door allerlei omstandigheden en daarvoor proberen te vluchten of te ontsnappen op misschien een destructieve, maar soms  een begrijpelijke  manier.

Ik heb persoonlijk ontdekt  dat mensen in de marge. Ik bedoel niet alleen pleegkinderen en verslaafden, maar in de breedte  van de samenleving bekeken iets te brengen hebben.   ze  zijn door de mangel genomen en op allerlei fronten geraakt en beschadigd geraakt, ze weten wat  het is om afgewezen te worden, wat pijn is, wat het betekent om iemand  te moeten missen, wat wonden zijn, wat het is om bekeken te worden en geraakt.

Gods geest waait!

images (2)Weet je ? mensen in de marge zijn  vaak veel echter dan mensen  die denken dat ze hun leven op orde hebben. mensen die alles onder controle houden en  goede opleidingen hebben afgemaakt en mooie huizen en auto’s bezitten.  Mensen in de marge  zijn  mensen die niet alles direct verstandelijk bekijken, al zitten deze er ook tussen, maar zijn mensen die  weten wat het is om te voelen al proberen ze die gevoelens te verdoven soms.  Ze weten waarom mensen op bepaalde manieren reageren omdat ze geleerd hebben  om op hun intuïtie af te gaan.

ik heb ontdekt dat dit  geweldige  mensen zijn die  groot werk voor God kunnen doen. als Gods geest deze mensen raakt dan is het impact onbeschrijfelijk. Gods geest  waait waarheen hij wil en door wie hij wil. Ik vind dat geweldig.

Mozes, David , Jezus!

Veel mensen denken dat God wijze, krachtige en grote  mensen nodig heeft. Dit is echter  niet wat de Bijbel ons leert.  Ik geloof dat God grote woorden zal spreken door mensen die  geleerd hebben in de praktijk van alle dag wat het is om pijn te hebben, afgewezen te zijn en beschadigd.  Mensen die klein zijn in de maatschappij zullen groot zijn in het koninkrijk van God.   het was  het  pleegkindje van de farao’s dochter die een volk uit  Egypte leidde,  het was de kleine schaapherder die de grote reus versloeg.  . het was  een klein baby in een smerige stal. Die  maatschappelijk gezien een armzalig leven leidde wat hij moest bekopen met de dood op 33 jarige leeftijd die  werkelijke verandering bracht in het koninkrijk.

Halleluja?

kritische struisvogel

 Als ik eerlijk ben , vind ik het moeilijk om met kritiek om te gaan.  ik moet zeggen dat het wel een stuk beer gaat dan vroeger hoor. Mede ook door  het team van mensen waarmee ik werk. Die me kritiek durven geven waar ik me  niet direct ongemakkelijk bij voel.

Soms echter blijft kritiek moeilijk en raakt het me op een manier waar ik onzeker van wordt. doe ik het wel goed of had ik me er niet mee moeten bemoeien.  Ik zeg vaak dat ik een goede tweede ben.  ik houdt er niet van om eindbeslissingen te nemen bijvoorbeeld. ik heb er echt een hekel aan om niet een beetje een achterdeur te hebben waardoor ik kan vluchten zeg maar.

Ik weet niet of je  me precies begrijpt, maar ik neem graag en veel verantwoording op me. Ik houdt er van, maar ik ben een stuk meer  relaxed als ik weet dat er iemand is die me durft corrigeren, die me bij staat, die me toeschuift en me zegt dat ik iets juist goed doe of beter dan een ander.  gewoon back up zeg maar.

kritische blikIk kan ook best snel en adequaat reageren als het moet. Vooral op momenten dat het echt nodig is. toch is er soms dat gevoel van kritiek, niet zozeer het krijgen van kritiek van anderen wat me overvalt, maar  misschien is het wel vooral de kritische blik naar mijzelf  die me  soms in de greep houdt.  Ik denk soms dat ik overal tegelijk moet zijn , alles onder  controle moet hebben, reacties klaar moet hebben liggen, mijn werk aan de kant moet zijn, etc..

Eigenlijk is het dus niet  zozeer wat anderen van me denken of hoe ze tegen me aan kijken wat me onzeker maakt, maar  in wezen  zijn het mijn eigen irreëele gedachten die me een gevoel kunnen geven van onbehaaglijkheid, die me onzeker maken.

Het gaat er  dus niet om waarom is er kritiek of wat moet ik doen om kritiek te voorkomen, maar het gaat er om dat ik mijzelf serieus zou moeten nemen in iedere situatie, maar tegelijk ook mag ontspannen in wat ik doe.

Het is niet erg om zo nu en dan eens kritisch te kijken naar  mijn eigen functioneren of dit nu door anderen gezegd wordt of door mijzelf opgelegd word dat doet er niet  zo veel toe, maar de vraag is of  de kritische benadering je opbouwt of  afbreekt.

Weet je ik geloof dat het goed is om niet je kop als een struisvogel in de grond te stoppen. ik geloof dat we  net kunnen doen of kritiek ons niet raakt. We kunnen wellicht  vluchten is allerlei gedrag  of een bepaalde houding, maar zijn we dan nog onszelf?

Ik geloof dat we  heel vaak vergeten wie we zijn.  dat we vaak een bepaalde rol spelen. en ik geloof dat  deze rollen soms ook best goed zijn.  thuis ben ik bijvoorbeeld (pleeg)vader en echtgenoot, op mijn werk  ben ik werknemer, begeleider, op school een student, maar in al deze rollen ben ik nog altijd Erik.  Ik kan kritisch zijn naar anderen, ik kan kritisch zijn naar mijzelf. Ik kan opstandig zijn of juist heel lief reageren, maar belangrijk is dat ik mijzelf kan zijn in de rollen die ik heb. wie ben ik uiteindelijk. Wie ben ik .

God loves meIk ben een bijzonder geliefd kind van God. dat is heerlijk te weten. Te kunnen leven in de ontspanning van  niet de eerst verantwoordelijke te hoeven zijn.  Hij is het die met mij gaat waar ik ben. op wie ik terug kan vallen in al mijn rollen die ik bekleed.  . in mijn  rol als Vader is Hij mijn voorbeeld. In mijn rol als echtgenoot, in mijn rol  als vriend, in mijn rol als begeleider, is hij nabij.

Van inspiratie tot transformatie.

tessa-inspiration monday3

Inspirerend is een woord wat redelijk vaak horen tegenwoordig.  Ik las zo juist op de weblog van Els Rentenaar,  Bewust-zin  , hoe zij hier tegen aan kijkt.  Het woord inspiratie  is ook iets wat in mijn vocabulaire zou passen. Ik heb een aantal steekwoorden die ik vaak gebruik in mijn leven, mijn werk als begeleider, in waar ik voor wil staan als gelovige.

Woorden die ik  gebruik zijn woorden en termen als : we hebben zowel communicatie als relatie nodig.  En Ik wil ont-moeten. laten we open zijn, transparant. Eerlijkheid. Gemeenschap. waarheid, waarachtigheid.  Veel woorden die iets zeggen natuurlijk over wie ik ben, maar ook woorden die iets  van mijn persoonlijk verlangen weerspiegelen.  Het woord inspiratie zou daar prima tussen passen wat mij betreft.   Niet dat ik een exact lijstje bijhoudt met woorden die nu precies bij me horen hoor, maar ik hoor van de mannen,  met wie ik werk op de Spetse hoeve, en de mensen met wie ik om ga, deze dingen regelmatig terug keren  in de trant van : jij zegt altijd dat we  zouden moeten ontmoeten”” . of… “Ja, ja, communiceren  en relatie.” Of… “Ik mag transparant zijn in deze zaken , toch Erik ?”.

Zijn hart loopt over van liefde om te creëren wat hij altijd al had willen maken

Inspiratie  wil, volgens els,  zoiets zeggen als ‘een toestand van creatief  nadenken’.  Dit op zich is wat mij betreft al bijzonder , maar wat ze verder als invulling geeft over inspiratie  spreekt me eigenlijk  het meeste aan. namelijk ‘goddelijke inademing’. Inblazing, bezieling, scheppend vermogen, iets bijzonders  gecreëerd door iets wat niet vanuit ons zelf komt maar door wat God in ons legt.

Inspiratie is wat mij betreft een geestelijk aanraken.  Je hart, je leven, je gedachten, je gevoel , alles speelt hierbij en rol.  Wanneer je geïnspireerd bent , wanneer als het ware iets in je geboren wordt is dat niet zomaar iets. Het is iets wat je van binnen raakt op een niveau waarbij je je open stelt.

Wanneer ik hier zo zit en er over nadenk , zie ik als het ware in mijn gedachten hoe God  de mens maakt.  Er gebeurt iets met God zelf.  Zijn hart loopt over van liefde om te creëren wat hij altijd al had willen maken en het moment is gekomen om het ook daadwerkelijk te doen. er is iets wat Hem  raakt . niet meer loslaat en  Hij gaat er  mee aan de slag en creëert de aarde met alles er op en er aan en Wow! Hij zag dat het goed was.  God  vervuld van liefde en  inspiratie wilde jou en mij.  wilde dat we  tot mooie dingen zouden komen.  ieder geïnspireerd idee , gedachte, gevoel  ervaring, heeft tot doel iets  moois tot stand te brengen. iets wat er toe doet. iets wat iets in beweging zet.  Iets wat raakt.

God bedacht dat het geweldig zou zijn wanneer er relatie zou zijn op een ander niveau.

God bedacht dat het geweldig zou zijn wanneer er relatie zou zijn. een andere relatie dan wat hij tot dan toe had gehad.  relatie op een ander niveau.  Er moest iets zijn van ontmoeting.  Iets wat op een vrijwillige manier tot stand zou komen tussen het geschapene en de schepper zelf.  Iets wat zuiver was en puur. Transparant.  God  wou specifiek die ene relatie. Die relatie met jou persoonlijk!

download (7)Wij krijgen inspiratie door wat we zien of doen, maar ik geloof dat de mooiste inspiratie is wanneer God ons hart gaat raken en wij dingen gaan zien die  voor velen verborgen zijn. als wij ons door God laten inspireren, dwz,ons uitstrekken naar God leiding over en in ons leven.  door zijn  Heilige Geest in ons, dan  zal er iets veranderen  in onze kijk op de  wereld. in hoe we naar mensen kijken en naar de schepping.   we gaan
zien dat er  toekomst is . dat er hoop is. We zullen ontdekken dat God  de grote inspirator is van begin tot eind. Dat er in Jezus Christus lijden en sterven , nieuw leven mogelijk is geworden. waardoor God door zijn Heilige Geest aan ons gegeven nog altijd zaken creëert en zijn  scheppingswerk  nooit stil staat, maar oneindig is.  God is inspirerend  groot. Creatief aanwezig . altijd! Hij wil ook jou inspireren. Bezielen. Zijn gedachten in je blazen en je vullen met nieuw leven.  inspiratie welke leid tot transformatie.

images (39)

Waarom? Daarom!

Look_Pure_Color_Magnetic
Het lijkt er  soms op dat alles in deze wereld, deze maatschappij draait om de buitenkant. Wanneer we dingen willen doen we dat om ons zelf te profileren.  Te laten zien aan anderen hoe goed  we zijn. hoe succesvol. Hoe rijk. Hoe intelligent. Hoe…?

WAT maakt je gelukkig

Het lijkt soms allemaal te gaan om WAT we hebben. WAT we hebben bereikt. We kopen spullen die we niet werkelijk nodig hebben en hopen dat ze ons voldoening zullen schenken.  we vragen ons nauwelijks af of ze wel werkelijk zo goed voor ons zijn.  de vraag is misschien  wel WAT maakt je gelukkig.

Je vraagt je misschien af HOE je nu gelukkig zou kunnen zijn.  HOE je  je leven anders zou kunnen gaan inrichten. Hoe je  leven er uit zou zien als je  andere keuzes had gemaakt.

images (3)De vraag blijft echter WAAROM je het anders zou gaan doen.  WAAROM zou je niet gewoon tevreden zijn met wat je hebt. Je hebt immers WAT je nodig hebt. Je weet HOE je hebt bereikt WAT  je  voor ogen had.

Willen we niet gewoon ons hart volgen?

De vraag is of dat ook werkelijk zo is. heb je gekregen wat je wilde? Ik geloof dat de WAAROM in deze belangrijk is . ik geloof dat het de kern van ons bestaan raakt.  Willen we niet gewoon ons hart volgen? Doen waarvoor we geboren zijn? leven vanuit ons hart. Tot de kern komen van wie we in wezen zijn?

Als ik de filmpjes bekijk dan moet ik denken aan TEEN CHALLENGE, de Spetse hoeve waar ik werk  met nog andere collega’s. wat hebben we een geweldig team en wat doen we  samen een prachtig werk.   Waarom is dit zo’n  vervullend werk? Omdat  we gedreven worden vanuit de kern van ons leven. ons hart. WAAROM  om dat we gedreven worden door Gods Geest in ons.

Omdat  we gedreven worden vanuit de kern van ons leven.

Ik zie iedere dag hoe mannen veranderen. ik zie hoe  er herstel plaats vind in het leven van de mannen die er leven. ik zie hoe geweldig het is als God het hart van mensen aanraakt. Ik zie hoe mooi het is  als een vol van de verdorven invloed van WAT drugs met een leven doet en ik zie ook HOE het anders kan wanneer  de verslaving niet meer het punt is waar het om gaat als ze gaan ontdekken WAAROM  ze vrij mogen leven .

downloadGod houdt van mensen. van ons allemaal. van relatie met jou en mij.  WAAROM? Omdat we zijn geliefde kinderen zijn en we de moeite waard zijn.  JIJ BENT DE MOEITE WAARD!  Ik zeg dit niet zomaar. Ik weet het! Waarom ? omdat Jezus jou de moeite waard vond om voor je te sterven.  Daarom.

JIJ BENT DE MOEITE WAARD!

help de wereld vergaat!

 

Gisteren was  volgens de Maya kalander dat de wereld  zou ophouden te bestaan.  Tja, nu the day after zijn we er nog, maar ik vraag me af of we besef hebben van het feit dat voor  veel mensen  het einde der tijden al lijkt aangebroken. Mensen  schreeuwen het soms uit. Help de wereld vergaat. Of misschien moeten we zeggen dat mensen schreeuwen dat hun persoonlijke wereld vergaat.

Ik ken mensen die niet meer goed weten hoe ze moeten leven. die niet goed weten of ze überhaupt nog wel werkelijk leven. of ze ooit werkelijk geleefd hebben. geen gevoel. Geen vermogen om zich  te binden aan wie dan ook door  gebrokenheid . geen relatie die ze in stand hebben kunnen houden door verslaving, door  allerlei zaken in hun leven die  kapot geslagen zijn. soms door eigen toedoen, soms door wat anderen hen hebben aangedaan.J

Voor veel van deze mensen die ik ken is de wereld aan het vergaan, maar gelukkig is er hoop. Er is hoop als ik mensen zie veranderen bij ons op de Spetse Hoeve. Dan zie ik  hoe mannen die geen hoop meer hadden nieuwe hoop ontvangen in Jezus Christus.  Een nieuw leven. inderdaad  hun oude leven is kapot en vergaan, maar  kort gelden nog twee mannen op de  hoeve gedoopt . geweldig hoe deze mannen een nieuw leven mochten binnen stappen . dwars door de dood in volheid des levens zijn gekomen.  God zij geprezen.

iedereen zoekt naar liefde

de studie die ik morgenvroeg  ga houden voor de mannen op de Spetse hoeve, Teenchallenge .

Iedereen is  op zoek  naar vriendschap en verbondenheid.  Relatie dus.Alleen is maar alleen.Er is veel eenzaamheid.  mensen  hebben het nodig om in contact te zijn met anderen.  niet voor niets heeft de halve wereld  facebook , hyves of wat dan ook.

Ik geloof dat dit erg oppervlakkige relaties zijn.  Ik heb zelf facebook en de helft van mijn volgers ken ik  niet eens.

Ik geloof dat iedereen echter op zoek is om de grote leegte van zijn hart te vullen.  De een doet dat door vriendschap te zoeken op facebook , de ander  is bezig dat  grote gat te vullen met andere dingen.  Ze sluiten als het ware vriendschap met drugs of alcohol.

Waarom  doen mensen dat op deze en vele andere manieren? Om zo zich af te sluiten van de werkelijkheid.  Omdat de werkelijkheid veelal te confronterend is geweest  en vaak zo teleurstellend, pijnlijk en niet zoals het zou moeten zijn.

Ik geloof dat we als mensen ons  vaak zo enorm proberen af te sluiten van  wie we werkelijk zijn en onszelf af te schermen voor alle gevaren van buiten af dat we onszelf bijna niet meer herkennen.

Vriendschap met Jezus word in kerken en door gelovigen vaak afgedaan als  het ultieme. Het  mooiste wat er is. het wordt vaak gepresenteerd als of je een knop zou  kunnen indrukken en ploep je bent gelovig.  Ik weet niet hoe jij  er over denkt, maar  ik denk dat dat laatste zeker niet waar is. en het ander waar is, maar wel afhankelijk vanuit welk perspectief je dat bekijkt.

Ik denk dat vriendschap met Jezus  niet zo eenvoudig is als veel gelovigen jouw willen doen voorspiegelen.  Mensen willen de weg naar God  soms voorspiegelen als een makkie, een mooi plaatje, eenvoudig en simpel, maar dat is gewoonweg niet waar.

Vriendschap met Jezus is  niet een simpele weg die je zou kunnen gaan.  je mag elke weg gaan  die je wil . we leggen je hier niks op. toch is dit een een onderdeel van  wat wij hier bieden om je van de  rotzooi te helpen. We geloven dat God een ander plan heeft met jou en jou leven.

Weet je vriendschap met Jezus is  geen oppervlakkige relatie zoals je die wel kent van de straat . van school , je werk, je maten in de kroeg. Wanneer het er op aan komt  zijn ze er niet werkelijk voor je.  Misschien dat je wat rommel kunt scoren, maar in wezen is het  dat  en meer niet.

God echter  wil dat we  zien hoeveel Hij om je geeft. Daarom kwam Jezus.  Niks oppervlakkigs , Hij moest er voor sterven aan een kruis na eerst afgeranseld te zijn.

We zijn afhankelijk geworden  van wat deze wereld ons  biedt.  We kunnen nagenoeg  niet meer zonder TV. Niet meer zonder  computers, mobieltjes, roken, drugs en alcohol.  We zijn slaaf geworden.

Maar weet je we hoeven niet langer slaaf te zijn.  Jezus noemt ons zijn vrienden.  soms lijkt het wel of Jezus  een soort van goeroe is voor  rijke  mensen en mensen die het voor de wind  gaat.  Mensen die  het allemaal  zo slecht  nog niet gedaan hebben in de maatschappij .  dit is echter een leugen die ons wordt voorgespiegeld.

 Jezus zegt in Lucas 4:18 het volgende:

 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Jezus kwam dus met nadruk voor hen die het moeilijk  hebben, voor mensen  die gevangen  zitten in hun wereld. de gevangenis, maar ook in hun wereld van eenzaamheid, teleurstelling en wil  je  opnieuw bewust maken , je laten zien  dat er  een toekomst voor je is, en  hoop.  Dat je in vrijheid mag en kunt leven.

Hij zegt niet van , kom op  doe wat je wil en zeg gewoon dat je  gelooft en alles zal goed komen. Hij zegt dat we ons in matheus 16:24,25  het volgende:

‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 

Ik denk dat dit een kant van Jezus is die veelal ontkent word in de kerk, door mensen die zich gelovigen noemen.  Ze willen niet geconfronteerd worden met deze waarheid.  het is allemaal niet zo gemakkelijk .

er zijn geen gemakkelijke antwoorden er zijn heel veel vragen en met het beantwoorden van vragen komen er vak nog meer vragen los.

Ik geloof dat de werkelijkheid  met Jezus helemaal niet zo gemakkelijk is, maar dat wanneer we in relatie, verbondenheid met hem leven  werkelijke kracht ontvangen die we nodig hebben om  vrij te leven.  vrij van drugs natuurlijk, maar ook  vrij van alles wat ons vasthoudt om niet werkelijk  tot ons doel te komen.

Ik vraag me af hoe het met jou zit.  Ik  verlang er naar om werkelijk te zijn wie ik in wezen ben. ik wil tot  doel komen met mijn leven.  ik besef echter dat dit iets is wat voor jou misschien totaal anders is. misschien zeg je wel van ik hoef niet echt tot mijn doel te komen en wie ik ben, ach dat maakt me ook niet zoveel uit als ik maar  een beetje rust  kan vinden, gewoon  mijn  leven kan leiden zonder al die shit.

Weet je , ik heb geen idee hoe het zit met je diepste verlangens en gedachten.  sommigen van jullie ken ik nog niet eens, maar weet je  Jezus kent je. Hij kent jou gedachten je gevoelens t, je emoties en  hij weet ook hoe moeilijk je het hebt gehad, maar ook hoe moeilijk je het nu hebt.

Ik wil je zeggen dat je het juist nu nodig hebt om extra houvast te hebben in het leven. op eigen kracht ga je het gewoon niet redden.  Als  je hier  op die manier  al drugsvrij vandaan  komt dan  zul je tegen andere zaken in het leven blijven aanlopen, zaken waardoor je juist bent gaan gebruiken.

In de Minnesota of de aa is de 1e stap Erkenning,  je zult moeten erkennen dat je  het allemaal niet onder controle hebt gehad. en dat je  zelf niet bij machte was om je leven onder controle te houden.

Ik wil de nadruk leggen   Op Jezus vandaag.  Vriendschap met Jezus  kan je leven redden. Je een ander perspectief geven op jouw leven van vandaag, van nu.

Natuurlijk kun  je oppervlakkig  met het geloof omgaan .  je kan  er  zelfs helemaal niets mee doen en daar ben je vrij in.  We dwingen  je tot niets, maar  wat ik wil is  je duidelijk maken dat  leven zonder God een Hel is.

Ik weet dat  het niet gemakkelijk is  toe te moeten geven dat leven  zonder God  gewoon niet is wat je er van verwacht had, maar ik beloof je dat leven met Jezus ook niet zal zijn wat je er van verwacht.  Het is heel anders dan mensen je willen doen geloven.

het betekent  totaal anders leven,  niet meer leven alleen maar voor je zelf. Het betekent  soms moeite, pijn ook al willen anderen je misschien doen geloven dat geloven de gemakkelijke weg is om vrij te worden van drugs en je leven binnen no time weer op orde is.

weet je er is geen gemakkelijke weg om vrij te worden van drugs. Er is geen gemakkelijke weg om al je beschadigde  herinneringen weg te vagen, je wonden te genezen of je te bevrijden.

Het is wel de beste weg.  Jezus zegt:joh 14:6 Ik ben de weg, de waarheid en het leven.