Tag: sorry

Zielepijn?

Ik moet ff denken aan preek van  David wilkerson.  de preek heet anquis. korte versie er van kun je hier vinden Wat is Zielepijn?Ik lees nu boek van anselm grün. Die berouw definieert als ‘pijn van de ziel en afschuw van de begane zonde’.

sorry

Mijn inziens kan er een verband liggen maar is zielepijn meer dan dat. Ik kan verkeerde dingen doen en er berouw over hebben , maar dat is mi nog geen zielepijn .

Zonde en afschuw er over maakt nog niet dat we werkelijk de pijn tot in onze ziel toelaten.
Maw zielepijn is het wanneer we tot de erkenning komen dat we niet de controle hebben over ons gedrag. Dat er oprecht verdriet is om onze persoonlijke toestand, maar boven dit nog verdriet hebben om de toestand van anderen. Dat we gebroken zijn om de gebrokenheid van onszelf en anderen en beseffen dat we God nodig hebben in ons leven.

Er is een aspect in deze die ik nog wil noemen. Namelijk dat wanneer we tot het punt komen dat er werkelijk iets in ons gebeurt, dat ons hart zich als het ware omkeert, we daarin gemakkelijk kunnen blijven hangen en het gevoel hebben dat dit de manier is om God te dienen. Veel mensen denken dan het lijden om Christus wil of het dragen van ons kruis.

Eigenlijk blijft men dan echter slechts steken in de emotie die eigenlijk bedoeld is om leven veranderend te zijn ten positieve. Wellicht is datgene wat veel ongelovige mensen zien in gelovigen dat ze eigenlijk helemaal niet zo happy zijn als men beweert.

bono-bless

Er is eigenlijk veel in gelovigen een houding die niet congruent is. Men verkondigd dat Jezus verlost van zonde en schuld , maar men blijft hangen in pijn daarover.

Veel gelovigen koesteren zich in rouw over hun zonde wat erg vroom lijkt en ook overkomt wanneer men dit in grote woorden uitspreekt in gebed, preek of in gesprek, maar het in wezen niet is.

Op deze wijze is berouw een vervanging van wat hen in eerste instantie in de weg stond om werkelijk vrij te zijn en is ze nu in wezen slechts de vrome versie er van geworden. Er is werkelijk verandering nodig.

Ook dit gedrag is zondig gedrag omdat het ons niet brengt tot het doel waar god ons voor geroepen heeft. god verlangt dat we actief ons oude leven achterlaten en niet een alternatief neerzetten waarbij wij nog altijd op onze eigen inzichten voortbouwen.

We hoeven niet meer gebukt te gaan onder de last van het verleden. We hoeven onszelf geen last op te leggen. Geen zelf beschuldigingen of verwijten maken ons er van afwenden om Christus te volgen.

Dat betekent dat een nieuw leven met God begint met berouw, maar dat we van daaruit verder gaan en ons leven anders gaan invullen als voorheen. Dat we oud zeer verwerken en loslaten en ons oriënteren op Gods wil voor ons leven. Nieuw gedrag, nieuwe wegen.

 

houdt je mond!

tong

Ken je ze ? mensen die zo enorm scherp dingen kunnen zeggen? ik ken iemand die bijvoorbeeld al bij voorbaat roept dat hij een behoorlijke grote mond heeft en dat hij al aangeeft dat als hij te scherp is het niet de bedoeling is om de ander te kwetsen, maar hij wil gewoon eerlijk zijn. iemand die ik kende, mijn opa, was ook iemand die heel scherp kon zijn. hij stond bekend als iemand die zei waar het op stond en ging ook zijn eigen weg in zekere zin. Naar buiten gericht stond hij bekend als iemand die eerlijk en oprecht was, maar ook zeker iemand waar je van op aan kon , dat wat hij zei ook waar was en dat hij ook deed wat hij zei. aan de andere kant was hij ook iemand die  in zijn gezin heel direct iets kon zeggen en dat kon je dan ook maar opvreten.
Op zich is het de vraag of het goed is om zo scherp te zijn. ik moet denken aan Petrus die ook best scherp was met de tong, maar niet altijd even wijs. Paulus echter was ook scherp met de tong en wellicht wat wijzer in zijn benadering. In het oude testament zie j e dat sommigen behoorlijk scherp van de tongriem gesneden waren.

een wachter voor onze mond

Misschien is het zo dat scherp zijn met de tong ook te maken heeft dat dingen direct gezegd worden en dat mensen dat niet altijd gemakkelijk kunnen accepteren. Ik geloof dat het een goede eigenschap is om eerlijk te zijn en transparant. Ik geloof dat we echter ook een wachter voor onze mond moeten hebben. dat we niet direct een antwoord klaar hoeven hebben liggen of deze uit moeten spreken.
Ik zeg dit gemakkelijk, maar ik schrijf dit juist omdat ik zelf vaak zo’n scherpe tong heb en mijn mening klaar. Ik schrijf echter ook over transparantie en waarheid en ontmoeting op deze site, maar tegelijk is het mijn zoektocht soms een beetje hoe ik dit het beste tot uiting breng. Ik ben vaak best scherp en durf ook al hel gauw mijn mening te zeggen. of misschien durf ik het in wezen niet en komt het er daarom vaak zo rauw en onbeholpen uit. Ik zeg soms dat ik nu eenmaal zo ben, maar na een confrontatie deze week met mijn dochter moet ik constateren dat ik vaak veel te direct ben in mijn benadering.
Wanneer ik de Bijbel lees dan ontdek ik dat de mond gebruikt word voor allerlei zaken , maar dat het belangrijk is hoe je hier mee om gaat. we mogen de waarheid zeggen , maar we moeten leren na te denken voor we antwoorden. Laten we woorden van heil spreken over mensen en soms zijn daar best pittige woorden voor nodig, maar in mijn geval spreek ik soms voor mijn beurt en is het beter om eerst wat meer te luisteren alvorens te spreken. In ieder geval voor we harde scherpe woorden gebruiken.

 ik zeg altijd waar het op staat

Woorden maken soms meer kapot dan ons lief is en aan e andere kant zijn het juist woorden als ik heb je lief die zoveel meer doen . oprechtheid en echtheid zit 5161646-verrast-jonge-vrouw-met-een-hand-voor-haar-mondvolgens mij niet direct in harde scherpe woorden, maar juist in de intentie van woorden. Weet je we zijn vaak geneigd onszelf op de borst te slaan en te zeggen: ik zeg altijd waar het op staat”,ik doe dat in ieder geval soms.

soms is het goed om een hand voor je mond te houden.
We kunnen ons niet altijd verschuilen achter het woordje sorry, of zeggen dat we nu eenmaal zo zijn. ik wil in ieder geval leren om eerlijk te zijn en transparant, open voor anderen. ik merk dat mijn scherpe kant soms mensen die ik zou willen ontmoeten afstoot. Wat ik niet wil dat doe ik toch. Hmmm…

sorry????

Wat te zeggen nu? Sorry? Misschien! Maar beter maar even niets nu. En voor wie me het meest dierbaar zijn, ik ben blij dat jullie me liefhebben ondanks mijn scherpe tong. <3<3<3
Heer ,leer me goed luisteren alvorens te spreken!

luisteren

vooroordelen

Wat zitten we als mens  vol vooroordelen over de ander.  ik moet toegeven dat ook ik persoonlijk al gauw een mening klaar heb over  iemand anders.  We hebben natuurlijk te maken  met de eerste indruk die iemand  bij ons maakt, maar is dat ook daadwerkelijk wat of wie  die ander is?

Ik ben zelf over het algemeen in eerste instantie  behoorlijk  stil als ik iemand niet goed ken.  Ik moet even wennen. Ik  weet niet precis wat voor indruk ik achterlaat  bij mensen, maar meestal vinden mensen me soms wat apart als ze me ontmoeten.  het kost me gewoon wat  moeite om op gang te komen.  wanneer ik echter mensen beter ken ben ik  juist helemaal zo stil niet meer en durf ik  ook heel duidelijk te zeggen wat  mijn gedachten zijn en zelfs hoe ik me voel. een redelijk open  en transparant type.

Zo kunnen vooroordelen iemand behoorlijk in de weg staan. Als we al bij voorbaat iemand  een verkeerde stempel geven is het voor de ander lastig om deze weg te poetsen.   We hebben allemaal te maken met  een eerste indruk, maar ook met andere manieren van vooroordelen.  Irreële gedachten die ons  dingen vertellen als  hij zal me wel niet leuk vinden of zij is zo’n  indrukwekkend figuur die zal wel niet me t mij willen omgaan.

Ik geloof dat we soms zo vast kunnen zitten in onze vooroordelen dat ze ons eigen , maar ook het functioneren van anderen behoorlijk in de weg kunnen zitten.   ik vraag me af of we ons überhaupt wel bewust zijn van hoe  vast we zitten in onze gedachten  ten aanzien van anderen. hoe belangrijks het wat anderen van ons vinden? hoe  belangrijk is het wat anderen over ons denken?

 ‘Wie van u zonder zonde is, mag de eerste steen gooien,’ zei hij (Jezus).

We zijn in wezen niet zo anders dan andere mensen.  we denken  misschien dat we beter of slechter zijn dan de ander, maar in wezen zijn we allemaal mensen en allemaal maken we dezelfde fouten in meer of mindere mate.  We zijn geneigd om de ander te oordelen of te veroordelen  vaak op hoe ze er uit zien of wat ze ooit eens hebben gezegd. We zijn geneigd om iemands afkomst  te bagatelliseren of   te kijken naar wat hij in het verleden heeft gedaan.

Ik werk wat dat betreft met een prachtige groep mensen  .  ik werk op de Spetse Hoeve  met verslaafde mannen.  Ik leer enorm veel van hen. Hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze voor elkaar opkomen in tijden van zwakte. Deze  mannen hebben vaak veel van de vooroordelen al wat laten vallen. Waarom? Omdat ze inzien dat ze zelf veel verkeerde keuzes hebben gemaakt in hun leven en daar gewoon open  in zijn.  ze durven gewoon toe te geven dat ze veel verkeerde dingen hebben gedaan en  missstappen hebben gezet in het leven.  ze hebben stap 1 durven zetten. De stap van erkenning.

Ik wil bij deze erkennen dat ook ik me soms  ook beter voel dan  een ander.  dat ik vaak totaal  verkeerd reageer. We zijn in dat opzicht  allemaal gelijk. dit te erkennen is een eerste  stap om  te zien dat de ander niet meer of minder is als  mij, maar dat ik net als ieder mens door God geliefd ben.  alleen wanneer ik  de ander door Gods ogen leer zien kan ik werkelijk liefhebben.  Niet meer veroordelend maar  open en transparant.

Dit is wat mij betreft ontmoeten. niet  de ander oordelen of veroordelen en daarmee in wezen afwijzen, maar  transparant durven en zijn en lief te hebben omdat we zelf  geliefd zijn door God. ik geloof dat wanneer we ontdekken  dat we geliefd zijn en we de ander daar ook van bewust kunnen maken  er een enorm potentieel loskomt.  Ik geloof dat wanneer we  ruimte hebben voor God in ons leven , maar  ook voor anderen en er ruimte komt om meer van God te ervaren.  dat we  leren om te de ander te zien zoals Jezus ons ziet.

We hoeven ons niet druk te maken over wat anderen van ons denken, we hebben immers het allerhoogste gezag aan onze kant.  We hoeven ons niet druk te maken om wat anderen over ons denken omdat Hij het goede over ons denkt en ons liefheeft.  Laten we de leugens die mensen over ons zeggen, die Satan ons influistert uitschakelen of er in ieder geval niet op reageren, maar  doen wat Jezus ons leerde.  Laten we  degene liefhebben die veelal niet geliefd worden. die het zo enorm nodig hebben om geliefd te zijn door ons.  Laten we onze schouders niet optrekken of onze neus  omdat ze anders zijn, er ander s uitzien of andere  dingen in het leven  geloven al wij.

‘Ook ik veroordeel u niet,’ zei Jezus. ‘Ga, maar zondig voortaan niet meer.’

Ik geloof dat God ons vrij wil maken van onze vooringenomen gedachten. ik geloof dat Hij van Zijn mensen verwacht dat we lief zullen hebben die niet geliefd zijn door anderen. dat we  ons hart open moeten stellen voor de outcast, omdat we dat in wezen zelf ook zijn geweest.  laten we luisteren naar Jezus woorden, naar Het woord van God de Bijbel. Laten we luisteren naar de zachte stem van Gods Geest in ons.

Luisteren is moeilijk. Het vraagt van ons om stil te worden. het vraagt van ons  stil te staan  bij Gods liefde en niet meer te luisteren naar onze eigen gedachten, gevoelens  en de schreeuw van alles om ons heen.  Slechts wanneer we de tijd nemen om te rusten bij God vinden ook de kracht om  ons geaccepteerd te weten en de ander ook daadwerkelijk te accepteren zoals hij of zij  is.

 luisteren betekent  niet slechts luisteren naar God, maar ook naar de ander en  leren wat achter  woorden of  de houding  schuil gaat van die ander. het horen van  de verlangens van hun hart.  Hiervoor zullen we zelf geopend moeten zijn. open moeten staan voor ontmoetingen met die ander.  durven we dat ? durven we transparante luisteraars te zijn?

Oordelen is gemakkelijker dan het luisteren. Oordelen  bouwen  muren om maar niet gekwetst te kunnen  worden.  Tegelijk  word onze zachte kern ook hard en raken we  datgene kwijt wie we in wezen zijn.

Wanneer we weer leren luisteren, onszelf durven openen en onszelf durven laten zien  ontdekken we hoe geweldig  de kracht van zwakheid in wezen is.  Jezus liet  zien hoe  zijn lijden werd omgebogen in overwinning. Hij is de grote overwinnaar. Niet door  wat wij als mens vaak zien als kracht, maar door zichzelf zwak te tonen. De minste te willen zijn.

Prikkelbaar.

Heb jij het ook wel eens dat je gewoon helemaal geïrriteerd en   moe bent.  gewoon helemaal pfffrrrtttt. ik zal wel de enige zijn… tuurlijk! ;-/

Vandaag heb ik zo’n dag.  afgelopen 2 nachten niet goed geslapen. Eerst omdat mijn jongste zoon met de fiets was gevallen en met een hersenschudding en een aardige snee op bed lag  en om het half uur wakker leek te worden.  de tweede nacht omdat ik last had van mijn hernia en mijn benen pijn deden. Waarschijnlijk mede door het feit dat ik wat grieperig aan het worden ben dat  het allemaal wat strammer is dan  normaal.  Vandaag ook nog naar school  geweest waar ik ook nog eens vroeg voor uit mijn bed moest na een gebroken nacht en tegelijk ook erg vermoeiend was omdat ik het gewoon  even allemaal niet zo op een rijtje heb.  ik had het gewoon allemaal  even gehad.

Helaas nadat ik thuis kwam moest mijn vrouw gelijk werken en hoewel er al wat van het eten klaar was moest ik nog koken ook.   kinderen irritant aan tafel en ook nog eens een grote mond en ik narig en moe als ik ben schiet enorm uit naar mijn kinderen. Balen!

Juist dat wat ik niet wil is  mijn kinderen de mond snoeren verwacht ik dat op dat moment. ze moeten  zich aan me onderwerpen.  Deze gedachte is gauw voorbij na een gesneuveld bord in de keuken, maar het kwaad is al geschied. De hele familie in  tranen omdat ik  niet goed in mijn vel zit. met alle gevolgen en sorry’s van mijn  kant  wel een en ander weer proberen recht te breien, maar het kwaad is al geschied en woorden snijden soms dieper dan de scherpste messen  en komen soms harder aan dan was bedoeld.

Alles wat ik heb genoemd zijn enerzijds allemaal excuses natuurlijk. Allemaal zaken om er onderuit te komen dat ik verkeerd was.  ik moet toegeven dat ik gewoon even het hele concept vergeten was van ontmoeting. Het ontmoeten van mensen waar ik zo over opgeef is  dus niet zo gemakkelijk. Veel sneller dan je verwacht , sneller dan je wil schiet je uit je slof.  Te snel  gaan we voorbij aan de werkelijke situatie. Waarom was ik geïrriteerd en  maak je niet echt duidelijk hoe je je voelt. In ieder geval kan een ander er niets aan doen. tegelijk  kunnen we hier weer uit leren hoe  prikkelbaar we soms zijn.

Ik ben prikkelbaar en weet het soms goed te vertellen aan anderen. we moeten mensen ontmoeten en degen die ons het meest dierbar zijn ontmoeten we soms even het minst. We vinden zaken soms zo normaal en luisteren soms nauwelijks naar wat er achter  opstandig gedrag zit maar antwoorden met hetzelfde gedrag of nog erger zoals vandaag.  

Wat zou Jezus doen ? WWJD? Dit is zon kreet waar ik vaak wat moeite mee heb. ‘Ik ben immers Jezus niet. ik ben geen heilige? Toch? Of wel? Ik  mag  weten een heilige te zijn wanneer ik Hem ken. Ik mag fouten maken, maar hoe lossen we deze op. niet door prikkelbaarheid.  Opnieuw op zoek naar de ontmoeting, maar dit wordt een stuk lastiger als je  mensen hebt gekwetst en beschadigd.   Toch geloof ik dat wanneer beide partijen God kennen in hun leven er verzoening mogelijk zou moeten zijn, maar zet je ook de eerste stap?  Ik heb dat wel gedaan, maar  kost me moeite. Wat zit er soms in mij toch een verdraaid eigenzinnig mannetje. Mijn excuses voor dat.

sorry! ik zat fout.

Kom , nu is de tijd.

Lezen 2 cor 2: 5-8

De dingen die we verkeerd hebben gedaan zijn niet goed te keuren en wellicht houden we daardoor niet meer van ons zelf. We hebben echter het idee dat bepaalde mensen  alleen maar van ons houden juist door het gedrag wat we van onszelf af keuren.

We weten niet goed wat te doen.  We zijn bang voor openbare vernedering en het verliezen van degene die we nog om ons heen hebben. We zijn bang om alleen over te blijven.

Juist dit gevoel van afwijzing maakt het nemen van actie vaak ook zo moeilijk. We weten dat we toe moeten geven fout te zijn geweest, maar onze verontschuldigingen aanbieden is vreselijk moeilijk.

In de jonge gemeente  van Corinthe was een man uitgesloten van deelname toen zijn zonde bekend werd.  Toen Hij echter rondging om zijn verontschuldigingen aan te bieden weigerden sommigen dat resoluut en wilden hem niet opnieuw welkom heten in de gemeenschap.

De apostel Paulus zei echter:  de man is genoeg gestraft door jullie oordelen ten opzichte van hem. Nu is het tijd om hem te vergeven en te troosten, anders zal hij waarschijnlijk nooit meer kunnen herstellen door de teleurstelling die hij heeft opgelopen. Laat hem opnieuw zien hoeveel je van hem houdt.

Sommigen zullen het advies van Paulus opvolgen en je een schouder bieden om te huilen, een arm om te steunen en je liefhebben, misschien zelfs meer dan ooit te voren.  Juist deze mensen zijn het die je door God gegeven zijn om je bitterheid en verdriet  te verwerken en je niet langer ontmoedigt te voelen.

Heer, dank U wel voor de mensen die U mij gegeven hebt. Voor degene die me niet hebben laten vallen toen het moeilijk was. Die begrip hebben voor angstige en radeloze situaties. Heer U bent er ook zelf en wil genezing geven en bescherming. Dank U daarvoor. amen

terug naar overlevings pakket stap8, #3

sorry, … positief!

Des te ouder ik wordt , des te meer ik me bewust wordt  van het verband tussen wat ik zeg en denk.  Veel van wat we zeggen en doen heeft te maken met hoe we over zaken denken.  Veel van de dingen in ons leven die ons in de weg zitten hebben te maken met hoe we over bepaalde zaken denken en kunnen dus ook behoorlijk in de weg zitten. 

niet wat de mond ingaat …

Wanneer je dus negatief bent ingesteld, zal ook wat uit je mond komt weinig positief zijn en dus zal ook een hoop in je leven negatief te noemen zijn. onze woorden horend zijn we weer geneigd ze te geloven en zo blijven we hangen in onze eigen negatieve spiraal.

Ieder mens heeft die neiging om inderdaad zich negatief te uiten. Niet iedereen geeft hier aan toe, maar iedereen is geneigd het te doen.  daarom is het belangrijk om na te denken over wat we willen denken. Wellicht zullen we daarin enkel wijzigingen  moeten doorvoeren om  anders in het leven te kunnen staan.

bitter, niet beter.

Wanneer we ons voortdurend in laten met negatieve gedachten en woorden , zullen we zuurpruimen worden die ook negatieve bittere woorden spreken.  Sterker nog ons leven zal het uitstralen.  Bovendien wanneer je in deze spiraal gekomen bent zal zelfs het goede wat je doet teleurstellend zijn in de ogen van bepaalde mensen.

Het is juist zo moeilijk te doorbreken omdat we onze eigen woorden en gedachten zijn gaan geloven.  We hebben ervaringen gehad en mensen ontmoet die ze bevestigd hebben.  We denken aan de keuzes die we hebben gemaakt, en zien slechts de verkeerde keuzes, de mindere gedachten en een wereld door troebel ogen van mislukking, teleurstelling, verdriet, angst, etc…

wie bepaalt je leven?

Maar wat er ook is gebeurt in het leven, het is niet je verleden en de gebeurtenissen die je leven bepalen. We hebben God niet nodig om op te geven. we hebben Hem nodig om  door te gaan en te veranderen.  veranderen van instelling is niet eenvoudig. God  kan de dingen veranderen in je leven.  van negatief naar positief.  Daarvoor is het nodig dat we positiviteit uitspreken over ons. Maar meer nog is het te weten dat God positieve woorden over ons uitspreekt.

Hij houdt van jou . dit te aanvaarden zal niet in een ogenblik gebeuren en ook de verandering van negatief naar positief is niet een knip met de vingers. Hoewel mensen al gauw in de gaten hebben dat er iets veranderd is. zelfs vaak voor we het zelf merken.

oops… sorry!

Wees niet bang te falen. Blijf positief met vallen en opstaan. Fouten maken is niet erg.  Het begint allemaal met het woordje sorry! Wanneer je iets verkeerds zegt en je betrapt je er op is sorry het juiste woord.  Hierdoor maak je je zelf bewust van je negatieve woorden.  Je ziet ze en anderen zien dat je er aan werkt. Meer nog dan dat  je zet je hart er op.  

Spreek er met God over en vraag of Hij je hart wil veranderen en wees rustig . er zal iets gebeuren. God is een God van positiviteit. En jij maakt hier positieve keuzes.