Tag: slachtoffer of overwinnaar

de waarheid maakt vrij!

 Want dankzij Gods innige barmhartigheid zal hij zich om ons bekommeren, hij, die uit de hoge hemel komt,om licht te brengen aan allen die in duisternis zitten,in de schaduw van de dood, die ons de weg zal wijzen naar de vrede.’ lukas 1:78-79

Ik werd  geraakt door  het blog wat Hinke Smit schreef in haar blog over  christelijke hulpverlening. Ik  ben ( hoewel ik zelf Hulpverlener ben) nogal sceptisch op de manier waarop  veel christelijke hulpverleners hulp verlenen.  Ik  zelf ben niet tegen christelijke hulpverlening in tegendeel. Ik geloof juist dat de christelijke hulpverlening juist dat stuk extra’s kan bieden wat de  reguliere zorg te kort komt.

Toch  denk ik dat er veel te veel mensen zijn die  zich hulpverlener noemen en dit  niet werkelijk zijn omdat ze namelijk niet het hart van een hulpverlener hebben.   veel hupverleners zijn doorgeschoten of naar de kant van de reguliere zorg en alles moet  bewezen en professioneel verantwoord of naar de andere kant alles is zweverig en los van de werkelijke feiten en gericht op wat  deze vinden wat  waar is.

Ik moet dit uitleggen.  Er zijn christelijke hulpverleners die het woord christelijk  gebruiken om  op een christelijke manier hun geld te verdienen . geen probleem wat mij betreft, maar veelal  hebben ze  gewoon hun cliënten nodig om  rond te kunnen komen en  is het gewoon een drukke baan waarbij hun werk centraal staat en niet de cliënt of God.  het zijn in wezen gewone n hulpverleners.

bidden , bidden, bidden

Aan de andere kant heb je veel christelijke hulpverleners die  zich de nood van de mens aantrekken en er ook daadwerkelijk voor hen willen zijn, maar tegelijk het niet goed  kunnen plaatsen . ze  bidden met mensen wat op zich prima is, maar wanneer  de cliënt niet ziet wat zij zien of geloven wat zij geloven  komen ze  in een soort van  geestelijke stress.  Ze willen bidden , bidden, bidden  tot ze een ons wegen. Ze willen  de nader overtuigen van hun gelijk  aangaande  allerlei Bijbelse principes.  Ze blijven vriendelijk, maar veelal raken ze gefrustreerd omdat ze niets zien van waar hun hart naar verlangd en dat is dat de ander herstel vind.(laat ik hier wel duidelijk zijn dat ik geloof in de kracht van gebed. en dit ook vaak ervaar in zowel mijn werk als mijn leven.)

Het is niet gemakkelijk een goede christelijk hulpverlener te zijn. ik geloof namelijk dat dit meer vraagt van een hulpverlener dan  van een gewone hulpverlener. Het vraagt namelijk van ons dat we zelf totaal voor God willen gaan. dit houdt dan ook in dat we  onszelf bloot moeten geven, transparant moeten zijn over onze eigen problematiek. Dit houdt niet in dat we alles met naam en toenaam moeten noemen, maar wel dat  laten zien dat we gewonen mensen zijn en niet  de grote vrome überchristen die alles onder controle heeft en de  kant en klare antwoorden kan aanleveren.

Een christelijke hulpverlener  durft zich kwetsbaar op te stellen. Zichzelf te zijn en toe  te geven dat ook zijn eigen leven niet altijd van een leien dakje gaat.  Di vraag nogal wat van een goede hulpverlener.  Dit vraagt om direct contact met Jezus.  in relatie leven met hem die ons liefheeft om vandaar uit  die relatie  vorm te geven en de ander, de cliënt lief te hebben.  ook als deze ons zaken vertelt die ons persoonlijk raken of zelfs tegenstaan misschien.  Dit moet niet een aangeleerde houding zijn, maar oprechte liefde voor mensen.

Hinke schrijft dat de waarheid vrij maakt. Inderdaad! De waarheid maakt vrij.  Wanneer we hulpverlenen aan de ander  zullen we moeten beseffen dat we  waarachtige mensen moeten zijn.  mensen aanspreken op hun gedrag. Dat betekent eerlijk zijn en er geen doekjes omwinden. Aan de andere kant betekent het dat we  ruimte moeten bieden om open te zijn en niet veroordelend te zijn. dat we onszelf daarbij voor ogen hebben. Jezus heeft ons niet veroordeeld , maar ons vrijgekocht zoals hij ook die ander vrij wil kopen.

 De waarheid van Jezus Christus is niet altijd een mooi plaatje.

ik geloof dat ieder mens geroepen is om God te dienen.  De vraag is alleen waar en hoe. in de kerk  zijn veel mensen die hulpverlener spelen. soms met en soms  zonder titel. De titel is niet belangrijk waar het om gaat is of je  zelf oprecht open en eerlijk bent over je eigen falen en tekortkomingen.  Niet voor niets zijn de beste hulpverleners vooral de ervaringsdeskundigen.  Zij hebben een verhaal van tekortschieten en overwinning.  Ieder mens kan  zowel een slachtoffer als overwinnaar zijn.

wij mogen elkaar helpen op de weg naar de overwinning. Elkaar ondersteunen.  Niet met valse beloften en vrome gebeden ,maar slechts de waarheid maakt vrij.  De waarheid van Jezus Christus is niet altijd een mooi plaatje. Het leven is namelijk niet gemakkelijk en als we christen worden  zal daarin geen verandering komen. dat is de waarheid. toch mogen we weten dat we het allemaal niet meer alleen hoeven te doen. de hulpverlener nog de cliënt.