Tag: slaaf

Jip en Janneke maken schoon schip.

 

We maken het goed met iedereen die we iets verschuldigd zijn wanneer dat mogelijk is en ik er niemand mee beschadig.

Lezen Filemon 1:13-16

 A man got to do what a man got to do! Soms is het nodig het een en ander in je leven af te sluiten voor we verder gaan. dat is toch wat we willen? We willen ons verder ontwikkelen op de weg naar herstel en bruikbaarheid. We willen verder reizen naar nieuwe mogelijkheden en kansen die deze weg ons biedt.

Het oude traject van geschonden regels en relaties willen we niet langer volgen, maar we kunnen niet ontkennen dat ze er zijn. deze stap (stap 9 al weer)op de weg naar herstel en bruikbaarheid is niet een excuus om zaken te laten voor wat ze zijn, maar we willen duidelijk onder ogen zien waar we verkeerd waren en deze aan pakken.

Paulus die in de gevangenis zat vertelde een gevluchte slaaf Onesimus genaamd, over de Heer Jezus. Deze Onesimus kwam tot geloof. Paulus echter stuurde hem terug naar zijn eigenaar van waar hij was gevlucht in de hoop dat zijn eigenaar Onesimus zou vergeven.

Onesimus had een brief van Paulus bij zich waarin Paulus zei: ik wil graag dat Onesimus hier blijft bij mij, maar… we kunnen zaken niet zomaar voorbij laten gaan. fouten moeten hersteld worden. Als Onesimus iets schuldig is zal ik ( Paulus dus) het vergoeden! ( ik heb het een beetje in mijn eigen Jip en Janneke taal vertaald.)

Voor we verder gaan de toekomst tegemoet. Het nieuwe leven, de weg van herstel en bruikbaarheid vervolgen, zullen we eerst onze onafgemaakte zakjes moeten regelen. Dit betekent dat we terug moeten betalen wat we de ander verschuldigd zijn. dan pas kunnen we schoon schip maken. We zullen terug moeten naar degene waarvoor we op de vlucht zijn. we kunnen niet zomaar verwachten dat ze ons vergeven, al hopen we er misschien op.

Wanneer we echter onszelf kwetsbaar opstellen zullen we versteld staan van de vrijheid die het ons biedt, zelfs wanneer de andere partij niet open staat naar ons. We hebben onszelf geopend naar de ander, zijn oprecht kwetsbaar geweest en dat kost moed, maar geeft ook voldoening .

Family matters!

Onze familie heeft een enorme invloed op hoe we nu zijn. Sommigen van ons denken dat hun familie min of meer een perfecte familie is. Anderen echter, geven juist hun familie de schuld van hoe ze zelf geworden zijn. Hierdoor ontkennen ze zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen daden en keuzes in het leven.

familie zaken?

Hoe je er ook tegen aan kijkt,we hebben altijd te maken met onze familie en het effect van de leden van de familie op het leven van vandaag.

De Israëlieten gaven toe dat ze verantwoordelijk waren voor hun eigen fouten, maar ook voor die van hun familie. Ze kwamen er ronduit voor uit dat hun familie hen iets had aangedaan. Ze spraken het ook uit tegen God in hun gebeden.

slaaf van je ouders?

Ze waren boos dat hun ouders en voorouders zich niet hadden bekeerd hoewel ze veel van God hadden gekregen. Ze hadden het nageslacht tekort gedaan. In plaats van overvloedig te kunnen leven als koningen werden ze slaven.

Hoewel we zouden kunnen denken dat de Israëlieten aan het klagen waren, was het dat niet! Ze gaven juist toe dat ze gebonden waren door de keuze van hun ouders en voorouders.

verantwoordelijkheid nemen

Misschien is er iets mis gegaan in jouw leven. Dingen die je door je ouders of andere familieleden op wat voor wijze dan ook zijn aangedaan. Het is prima als je boos bent of teleurgesteld over wat deze je hebben aangedaan.

we hebben het recht om anderen daar verantwoordelijk voor te houden en er verdriet over te hebben. Deze dingen hebben immers effect op in jouw leven en hoe je leven is verlopen. Het is allemaal een deel van het plaatje.

geen excuses

Het is echter niet goed om het als excuus te gebruiken om onze foute keuzes goed te praten. Het is ook niet goed om in gebondenheid verder te leven omdat je familie je dit heeft aangedaan.

Ze mogen dan gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het leven waarin we ons nu bevinden, maar nu je weet hoe dingen in elkaar steken, ben je verder zelf verantwoordelijk om verder te gaan betere stappen te maken. Voor jezelf, maar ook voor jouw nageslacht, maar ook voor je familie.

 

Heer open mijn ogen om niet slechts te zien wat me is aangedaan, maar om te zien hoe ik opnieuw kan starten en verdere goede stappen te maken voor mezelf en mijn familie. amen