Tag: schoenen

Ik zou…

Als ik jouw schoenen zou staan dan….! Ik denk dat je beter…!
Ik zou als ik jou was…

download

Al lezend in job 5:8 kom je het advies tegen van Elifaz. Hij was een van Jobs vrienden die vanuit een ander perspectief tegen alle onheil,die Job overkomen zijn, aankeek.

Als ik zijn woorden lees dan klinkt in die woorden van deze vriend iets bijzonders. Hij wil job helpen in zijn nood en doet een pastorale poging.

Slaat hij de plank mis? Een beetje. Ik zeg hier bewust een beetje omdat ik het geweldig vind van deze Elifaz hoe hij Job op zoekt. Job die alles heeft verloren. Jij bezoekt hem desondanks nog steeds. Gaat met hem in gesprek.

Misschien dat Hij het in het verkeerde perspectief plaatst , maar hij is er wel. Hij denkt mee. Hij probeert op een pastorale wijze een keer te brengen in de omstandigheden van Job.
Elifaz refereert mede naar dingen die hij zelf meegemaakt of gezien heeft.

Hij vergeet hier echter de medemenselijkheid en zit gelijk op de veroordeling. Hij noemt job indirect een dwaas en zegt eigenlijk dat hij niet goed had geleefd.

images (1)

God straft job omdat God een toornig God zou zijn en Job moest zich maar eens bekeren.
job geeft aan dat elifaz slechts vanuit eigen perspectief kijkt.

Is het niet vaak zo dat wij( ik) met een pastoraal hart toch veelal kijken vanuit ons persoonlijk en vaak geel goed bedoelde pastorale inzichten de ander aanspreken? Als ik jou was… !

Wij zijn de ander niet! De ander is ons niet. Wij kunnen niet het verdiet van de ander wegen of zijn boosheid. We begrijpen nooit helemaal wat de ander beweegt.

Job wordt uiteindelijk in ere hersteld. Zijn vrienden zaten fout. Weinig empathie.

Ik bemerk bij mezelf de schaamte opkomen van hoe vaak ik gezegd heb; ik zou….

Veelal onwaarheid gesproken dus. Immers wat zou ik gedaan hebben in bepaalde omstandigheden?
Hoe zou ik dingen zien?
Ik bid dat God me leert om niet voor anderen te denken. Niet in te vullen wat te doen.

images

Ik bid dat God ons wijsheid geeft naar vrienden in moeilijke tijden. Een hart vol mededogen, liefde zonder veroordeling. Laten we vooral leren luisteren naar het verhaal alvorens in te vullen.

Ik heb hier nog lessen in te leren. Leer me Here God een vriend te zijn met ruimte om te horen wat er werkelijk leeft in de ander. Daar heb ik Uw Geest bij nodig. Leer me opnieuw.

kom eens even naast me, of mag ik misschien even in je schoenen staan?

mantelzorg1

Wie is mijn naaste? Wie moet ik liefhebben? Ik weet niet of het de bedoeling is om dit soort dingen zo strak af te kaderen. Wie is mijn naaste nu? Ik geloof dat het afhankelijk is waar ik ben.

Dus overal waar ik ben zijn er mensen naast me. Dichtbij me. Wanneer ik om me heen kijk zijn dat mijn naasten.Ook degene die ik in mijn hart meeneem zijn mijn naasten. Ik geloof dat deze groep groot genoeg is om mee te beginnen.

Daarnaast is er de oproep om onze tentpinnen ver uit elkaar te zetten. Maw de deur van je huis, of misschien wijder nog, je leven te openen voor een ieder die wil komen. Of sterker nog ; mensen nodigen die door anderen niet genodigd worden.

Wie is onze naaste? Wie moeten we liefhebben? De mensen die we ontmoeten.

010

ik heb  geen idee  hoe jij hier in staat, maar  ik heb hieronder nog een leuk filmpje voor je van TED. empathie daar gaat het over. nu heb ik iets tegen het woord empathie, maar dat komt waarschijnlijk omdat het bij mij overkomt als geveinsde vriendelijkheid of inleven in de ander op een onechte manier.

ik geloof echter dat we ons ook werkelijk een beetje in de ander  hun schonen mogen verplaatsen. misschien zelfs wel een handje helpen waar mensen in nood zijn vanuit empathie. door je in de situatie van anderen in te leven komen we dichterbij de werkelijkheid van wat een ander  ervaart en zien we ook onze eigen tekortkomingen.

kom je naast me? kom je in mijn schoenen staan?

are you chicken?

Veelal roepen we dat iedereen zijn eigen leven  kan bepalen. Het leven is maakbaar is een term die we veel tegenkomen tegenwoordig.  Ik geloof niet dat het leven maakbaar is.  veel zaken in onss leven zijn niet maakbaar.  Ik moet denken aan wat mijn vader vroeger  altijd zei: willen is kunnen. Als je maar wil dan kan je het ook.  hoewel ik mijn vader geweldig respecteer was dit een  onbewuste leugen.   Niet alles wat we willen kunnen we ook.

Ik geloof echter wel dat we als mens invloed  kunnen uitoefenen op het leven wat we leiden.  Wanneer we blijven zitten in de situatie waarin e zitten zal er niks veranderen.  als we  doen wat we aaltijd al deden zal de uitkomst altijd ongeveer het zelfde zijn.  wanneer  ik mij middelmatig geef aan mijn  werk zal de uitkomst  ten aanzien van mijn werk ook middelmatig zijn. wanneer ik  me niet in iets verdiep zal ik er ook geen kennis van krijgen.

Veel mensen  zijn verlamd geraakt in hun leven. ze hebben allemaal hele goede redenen  om stil te staan in het leven, om lamgeslagen te zijn, maar om te vliegen zul je de vleugels moeten uitslaan.  Om te  lopen zul je van de bank op moet staan en in beweging moeten komen.  het kan echter best moeilijk zijn om in beweging te komen, om beslissingen te nemen in je leven.  immers  keuzes maken  maakt dat je soms ook niet meer terug kunt.  Je hebt immers een bepaalde keuze gemakt.  En wat nu als je de verkeerde keus gemaakt hebt?

Twijfel maakt het leven niet  duidelijker. Je leven veranderd pas werkelijk als jij ook daadwerkelijk stappen durft te zetten tot verandering. Keuzes  geven richting, een doel in je leven. iets om voor te gaan.  wanneer je lamgeslagen bent is het rijd om keuzes te maken.  niet kiezen  zal je langer houden op de plek, in de situatie  waar je niet wil zijn. (lees hier eens )en je kunt ook nog een gratis e-book downloaden, welke ik overigens nog niet gelezen heb, dus klaag me niet aan over de inhoudt))

Veel mensen durven geen keuzes te maken. ze dromen over  een ander perspectief, maar blijven staan waar ze staan en dus veranderd er weinig of niets.  Ze blijven hangen in boosheid om wat  ze hebben moeten meemaken in  hun jeugd. Terecht dat ze  boss zijn op wat hen is aangedaan wellicht, maar  wil je werkelijk blijven hangen in de rol van slachtoffer?   Willen we werkelijk verandering  dan  zullen we keuzes moeten maken.   sommige keuzes zijn vrij gemakkelijk te maken. jan den oude noemt een simpel Bijbels principe die heel goed werkt.

als je een dief was; kappen met stelen. Wordt je  kwaad? Niet boos blijven; doe er wat aan.  zomaar twee instructies  die best wel wat perspectief bieden aan mensen wier leven  in het tekens staat van wrok, haat en drift. de wereld zegt dat je recht hebt op die gevoelens; je bent terecht kwaad. De moeilijke  jeugd, de opgelopen trauma’s het aangedane onrecht ; als je een optelsommetje maakt kun  e allemaal wel wat meer of minder vinden. Vervolgens gaat die boosheid de mens en zijn handelen bepalen.

Het leven kan soms complex zijn, maar wordt een stuk minder complex als we leren om keuzes te maken en niet blijven hangen tussen keuzes.  Doe ik het wel of doe ik het niet. veel mensen  worden hier letterlijk gek van. Ze blijven malen en draaien in hun hoofd om dat ze nooit  knopen doorhakken.

Jezus  stelde mensen voor de meest  intrigerende keuzes.  Hij riep zijn discipelen. Kom volg mij! Ze konden blijven zitten waar ze waren ,maar namen de stap Hem te volgen.  Tegen een lamme zei hij stap op en wandel. Wat denk je dat er was gebeurt als deze was blijven zitten of liggen waar die lag?   Tegen een rijke man zei hij alles te verkopen en Hem te volgen.  Sterker nog hij stelt dat we niet God kunnen dienen en de mammon.  Keuzes zijn belangrijk. er is geen middelweg. Middelmatigheid  werkt in de regel niet echt.  wie wil er nou werkelijk middelmatig zijn. wie wil er nu lauw zijn.  niet een glas heerlijk koud water of  lekker hete thee, maar een glas lauwe ranja.

Je bent geroepen om een verschil te maken in deze wereld. je kunt  kiezen voor  datgene wat je altijd hebt gekozen en dat gene doen wat slechts het moment vervuld, maar niet je leven of dat van de ander. soms betekent keuzes maken , kiezen voor een moeilijke periode. Het betekent echter ook kiezen voor vrucht.  Goede keuzes brengen goede vruchten voort en slechte keuzes slechte vruchten.  We kunnen doen wat we willen, we zijn vrij om zelf keuzes te maken.

Wanneer we slechte keuzes hebben gemaakt is dat op zich niet erg. We kunnen nieuwe keuzes maken.  we kunnen het anders gaan doen. vasthouden aan overtuigingen als je weet dat het slecht is is ook een keus, echter wanneer we spreken over keuzes maken  laten we dan  het goede doen. Jezus deed het goede, misschien moet je de keus maken om je eens werkelijk in hem te verdiepen. In wat Hij zegt over keuzes maken.  je zou eens kunnen kijken op de site van real-life.

We willen allemaal geluk en een gemakkelijk leven. dat is niet wat Christus ons belooft, maar  Hij geeft wel zin aan je leven. tenminste als jij het aan durft hem in je leven  binnen te laten en ook werkelijk met Hem te leven, om naar zijn woorden te luisteren.  Je kunt ook datgene doen wat veel mensen   doen.  we geloven wel dat er iets is maar je niet werkelijk verdiepen in wie God is en wat Hij in Jezus voor jouw  heeft gedaan.

Je zou kunnen blijven hangen in een vaag onderbuik gevoel, maar durf je ook werkelijk de keus te maken om te geloven dat God de vader en Hij één zijn?  durf je te geloven dat Hij jouw leven kan veranderen?  durf je te kiezen voor een totaal ander leven zonder daarbij  te kijken wat anderen van je verwachten? Durf je zelf de keus te maken  om het anders te gaan doen dan je tot nu toe hebt gedaan of… are you chicken?  

Ik heb de 0-factor.

Jezus is het centrum van het Leven(met hoofdletter)alles draait in wezen om Hem. niet voor niets start de jaartelling toen Hij naar de aarde kwam. Aalles draait om Hem.

Is dat werkelijk waar? Misschien vraag je je dat af.  Hij was Gods plan voor jou en mij, maar draait onze wereld wel werkelijk om Hem?  waarom zou je  überhaupt in Hem geloven? Natuurlijk Hij was een historisch figuur, maar om nu te zeggen dat je leven om Hem draait?

In jouw sandalen

Ik weet dit: Hij is voor ons naar deze wereld gekomen , voor mij persoonlijk, maar ook voor jou. Hij kwam om daadwerkelijk in onze schoenen te staan, of misschien moet ik zeggen in onze sandalen. 

We leven ons eigen leven. een leven met een kleine L.  we kunnen het Leven niet leven vanuit onszelf. geestelijk Leven. zonder God, zonder Jezus zijn we geestelijk dood en Leven we dus niet.

Cirkel , nul, 0

Wat is het mooi om te weten dat Jezus kwam om ons dat Leven te geven.  Hij begon bij 0 (nul). Jezus komst  zette een cirkel in de geschiedenis. Een begin zonder einde. Het Leven begint bij Hem.

Al hebben we Hem nooit gezien , toch is Hij Bij ons. Hij wil door Zijn Geest in ons zijn. onvoorstelbaar niet waar?

Opnieuw de uitnodiging

Ik werd getroffen door het boek wat ik reeds eerder heb genoemd van W. Paul Young, de uitnodiging. Hij schrijft hele mooie dingen over een manier van omgang van de hoofdpersoon Mack met Pappa, Jezus en Suraya.  (de drie-eenheid)

Hij schrijft een persoonlijk boodschap in een prachtige romanvorm. Hoe Pappa, God dus, met hem(Mack )persoonlijk spreekt. Hoe Jezus met Hem wandelt door de omgeving, hoe  de Geest, er telkens bij is, al beseft hij dat niet altijd.

Wandelen met God

Wat vergeet een mens gauw, ik althans hoe dichtbij God in Jezus naar ons toe gekomen is, maar sterker nog hoe God nog altijd dicht bij ons wil zijn. en met ons wil wandelen door Zijn Geest. Ik moet even denken aan Adam hoe Hij door de tuin(hof van eden) wandelde en hoe Henoch met God wandelde.

Ik word op dit moment erg bepaald bij mijn eigen houding in bepaalde zaken.  ik zal een beetje uitleggen wat ik bedoel.

Hugging and kissing

Van mezelf ben ik niet zo’n hugger. Op de één of andere manier voelt het een beetje raar. Ik weet me niet echt een houding te geven.  ik heb een wat andere opvoeding gehad.  Ik ben niet direct zo’n  knuffeldier, maar aan de andere kant is dit nu wellicht juist een geweldige leerpunt voor mij, (God brengt steeds meer huggers op mijn pad)

Wellicht wil God me op deze manier laten weten hoe close Hij bij me is. in de omarming van een vriend, een kus kus van mijn kinderen, in de liefdevolle omarming van mijn vrouw leer ik dat God niet ver is. Hij is dichterbij dan dat ik dat soms ervaar.

De stap van God naar mij

David de Vos schrijft in zijn boek dichtbij Jezus:  

Jezus was de stap van God naar mensen toe. dat is  wat God zo mooi maakt en Hem onderscheidt van alle andere goden in deze wereld.  

Hij kwam heel persoonlijk en heeft ons lief  . Hij kwam zo enorm dichtbij ons, zo dichtbij dat Hij in onze schoenen ging staan . Hem wil ik omarmen, huggen . Ik wil dicht bij Hem blijven. Hij is het centrum van mijn leven. het middelpunt. De 0-factor. Hij is het begin van mijn echte leven.