Tag: richting

Wat is de richting?

Veel mensen doen van alles in hun leven. Ze maken besluiten op gevoel en op wat anderen vinden dat ze zouden moeten doen. Er zijn ook mensen die gaande weg zich ontwikkelen omdat ze een koers hebben in hun leven waar ze niet van afwijken. Je vraagt je wellicht af wat het beste is op dit moment, maar het antwoord ligt in het midden. We kunnen koers bepalen en ons daarop willen fixeren, maar ook het tegenovergestelde gebeurt. Geen koers hebben en maar doen wat je voelt, ziet of hoort. 

Praktisch gezien is het goed koers te bepalen en ook een goed gevoel zegt iets over de koers die je gaat. 

Toch kan gevoel je bedriegen en de route die je gepland had liep vast. Daarom is het goed om koers te bepalen en bij tijd en wijle te evalueren. Je zelf onderzoeken of je nog de juiste weg gaat. 

Sta eens even stil in je leven zo nu en dan. Overwegend wat er goed is en wat niet. In ieder geval handig als de blik naar voren is gericht en niet voortdurend achterom kijkend. Wie kan je vertrouwen? Alleen lopen kan erg eenzaam zijn. Zoek naar vrienden die net als jij op zoek zijn. Wie zoekt zal vinden! 

 

als ze mij herinneren…

Droom-een-droom

Soms wordt ik in de  nacht wakker. Niet omdat ik slecht geslapen heb of heftig heb gedroomd, maar  omdat ik even stil gezet lijkt te worden in een aantal gebeurtenissen die ik heb meegemaakt en waar ik op dat moment in verkeer. Dit zijn van die momentjes die mij helpen om bepaalde zaken een plekje te geven. ik geloof dat dit voor mij Gods manier is om mij met bepaalde zaken te bepalen. Iets van bezinning en diepe gesprekken. Ik heb daar dan soms ook heldere beelden en woorden bij. Zaken uit specifieke gebeurtenissen, maar ook zaken die helemaal niet  gebeurt zijn maar die wel een link  hebben naar bepaalde zaken uit mijn leven.  deze nachten geven me  vaak een nieuwe kijk op zaken zoals ik ze zelf nog niet eerder zag.

Gisteren is onze lieve collega, Anne Marie, overleden. Net  even een jaartje ouder als ikzelf ben. een gedachte was: ik hoop dat mijn leven half zo betekenisvol zal zijn als dat van haar. Ik zag haar  door de gang lopen van de ons gebouw op zoek naar mannen, cliënten. Ze was de weg  even kwijt. Haar oriëntatie was altijd  een dingetje waar we om moesten lachen. Dit bepaalde me juist  bij  wat haar doel was. mensen die de weg kwijt zijn te helpen. Soms  kunnen we de oriëntatie wat verloren hebben, tegen zaken aanlopen, even de weg kwijt zijn, maar  wanneer we ik haar zie denk aan haar hart vol passie voor mensen en dat was haar richting. Dienen van gebroken mensen.  ze was een moeder voor  mannen die soms even oud waren als haar zelf.

Andere  gebeurtenissen kwamen  in mijn gedachten. mensen  waar ik veel om gaf. Mijn vader, mijn schoonouders. Allemaal gestorven, maar  wat hebben ze veel voor me betekent. Ik ben niet treurig. Ik hoef dat ook niet te zijn, maar wat was mijn schoonvader een rots in de branding voor velen, vaak ook voor mij.  samen met mijn schoonmoeder die al eerder overleed hebben ze naast mijn ouders , een enorme bijdrage gedaan aan mijn geloofsleven.  Toen mijn schoonvader overleed heb ik gebeden om een dubbeldeel  van zijn geest te mogen ontvangen.

Vannacht las ik 1 en 2 Timoteus helmaal. Ik kwam daarin tegen hoe Paulus  ahw tegen de jonge Timoteus zei; kom op man, ga er voor! Laat je niet op de kop zitten , laat je niet afleiden, maar doe  waar toe je door God geroepen bent.  er  zullen veel mensen zijn die je  zullen of willen afleiden, maar Gods woord  is op je . het is door handoplegging bevestigd door anderen en de Heilige Geest. Doe wat je moet doen.  het is belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt!

Nu is het n iet mijn bedoeling om precis als mijn schoonvader te worden en ook niet iets van de identiteit van mijn collega  aan te trekken, maar  wat ik wel  doen is het goede van deze mensen mee nemen in wat ik doe.  hun passie en liefde voor mensen die  vastlopen in het leven. ik wil hen helpen door een hand uit te steken. Hen helpen zich meer en meer toe te wijden aan God door met hen te kijken naar  iemand die ook gestorven is. Jezus Christus zelf.  Hij heeft  zijn leven gegeven voor  hen die  verlangen naar een leven met God.

Ik geloof dat dood pas werkelijk waardevol is  als  er een echt leven aan vooraf is gegaan.  Een waardevol leven. sommige mensen leven  kort en anderen  relatief gezien best lang, maar  met oog op de eeuwigheid is  het allemaal maar eventjes.  Ik las op facebook een stukje: echte liefde moet bewezen worden.  dat is  waar leven over gaat.  Jezus heeft laten zien wat werkelijk leven is.  Hij heeft bewezen werkelijk lief te hebben. Hij heeft bewezen dat God werkelijk naar mensen omziet door Jezus te laten opstaan uit de dood.  … wat geweldig te mogen weten en te zien dat er  relevante levens zijn.   ik denk nu sterk aan Anne Marie. Jong gestorven, maar  ze is leven bij de Heer. Wie er aan twijfelt? Dat mag, maar ik geloof dat echte liefde bewezen zal worden.  geloof dat maar. Jezus heeft het bewezen en ook haar zullen we wederom ontmoeten.

Ik wil graag dat mijn leven relevant genoemd gaat worden zoals de levens van mensen die ik eerder noemde voor mij waren. niet relevant omdat ik zo aardig was of  vriendelijk, maar omdat er mensen zijn geweest in mijn leven die God hebben gevonden en wederom relevant willen zijn voor  anderen.  beetje raar blog geworden misschien, maar soms gaat er veel om in een koppie. Dit zat er in dat van mij.

De toekomst tegemoet

In mijn vorig blog had ik het over een andere jas aantrekken.  Vandaag  wil ik spreken over stappen zetten.  Het gaat er niet zozeer om  welke beelden of woorden gebruiken, maar het gaat er om dat wanneer we in het verleden blijven hangen  er geen verandering op zal treden. Sterker nog  hoe meer we blijven hangen en  blijven zitten waar we zitten zonder stappen te zetten om verder te gaan des te meer beschadigd dat we raken. we raken steeds verder in de knoop.

Wanneer we blijven hangen in wat er destijds is gebeurd maakt dat we muurvast  komen te zitten in bijvoorbeeld de verdediging. We  voelen ons aangevallen en bijten voortdurend van ons af of we verschuilen ons in een ongezonde houding waardoor we of mensen gaan mijden of mensen ons gaan mijden omdat ze ons niet meer herkennen. we laten niemand meer toe. we gedragen ons als een bange geslagen  hond in een hoekje, die het liefst gewoon wat aandacht zou willen en stiekem ook wel  met zijn staart zwaait, maar die de oren plat op de kop heeft als iemand de hand uit steekt en wanneer iemand te dicht bij komt gewoon gaat bijten om te voorkomen dat hij wederom mishandeld zal worden.

Hoe meer beschadigd dat we zijn, hoe meer we ook vast kunnen komen te zitten  aan deze  negatieve identiteit, sterker nog we hebben er soms zelf een soort van plezier in gekregen om van ons af te bijten. Soms  geeft dat zelfs heel even een gevoel van controle.  Alsof we  weten wat we doen. alsof we in staat zijn om mensen van ons af te houden om niet weer beschadigd te geraken. Inwendig  komen we echter steeds verder van ons zelf en de ander  af te staan.

Waar staan we in ons leven?  durven we werkelijk onszelf  te bekijken en onderzoeken of we wel werkelijk ook in het heden staan of laten we ons  hedendaagse leven bepalen door het verleden? Niks doen lost ook niks op. dus zul je stappen moeten zetten op de weg naar herstel. En weet  je? die reis hoef je niet allen te gaan.

Ik geloof dat het goed is om je situatie eens te bekijken en  nieuwe stappen te zetten misschien.  Stappen te zetten  en onder ogen te zien dat je ergens op de weg beschadigd bent geraakt en dit ook gewoon te bekennen. Gewoon  erkennen dat je moeite hebt met zaken. dat is  de eerste stap.  Het is belangrijk om te erkennen dat je  boos bent, dat je verdriet hebt, dat je moeite hebt, dat je …

We moeten erkennen dat we boos zijn, jaloers, ons afgewezen voelen, dat we opstandig zijn , om verder te kunnen gaan en te herstellen.  De verleiding ligt op de loer om  vast te houden aan negatieve emoties en wrok, maar geloof me dit helpt niet. ik ben er geweest. Het maakt bitter en niet beter. 

Natuurlijk zijn bepaalde gevoelens ook terecht en mag je  ook boos zijn om bepaalde zaken die je zijn overkomen, maar  de situatie mag nooit een plek zijn die je vast houdt en je verbittert  maakt over de rest van je leven. daarom zullen we  het moeten overgeven om verder te kunnen gaan. Nieuwe stappen zetten . stap voor stap de toekomst tegemoet, maar misschien moet je eerst eens voor jezelf  duidelijk hebben wat de richting is die je op wil gaan.

ik geloof in vragen stellen

Wat kunnen mensen gauw dingen zeggen zonder er eigenlijk over na te denken. Iemand vroeg me of ik hem zou kunnen helpen om zijn leven richting te geven. ik zoals me geleerd is vroeg hem waarom hij waarom hij dat wilde en waar hij heen wilde met zijn leven.

Ik geloof in het stellen van vragen. Ik heb ontdekt dat ik niet de enige ben die graag een vraag met een wedervraag beantwoord. Het is zo gemakkelijk om een antwoord te geven op vragen vanuit ons eigen persoonlijk perspectief.

We nemen heel gauw in een gesprek of dat nu een gewoon vriendschappelijk gesprek is of een pastoraal/therapeutisch gesprek is onszelf mee in de antwoorden die we geven. een vraag met een vraag beantwoorden is misschien niet altijd de beste methode, maar toch kan ze anderen veelal goed aan het werk zetten om toch te omschrijven wat ze bedoelen te zeggen.

Wanneer ik een antwoord geef  op de vragen die me gesteld worden zijn mijn persoonlijke ervaringen en gevoelens, emoties en associaties enorm van invloed op wat ik als antwoord geef.  Ik wil niet zeggen dat alle antwoorden daarmee fout zijn, maar ik geloof dat het zoeken naar bepaalde antwoorden juist iets met mensen doen. ze zet mensen in beweging om  tot ontdekking te komen. een antwoord wordt gemakkelijk aangenomen als ze past of terzijde geschoven als het niet past.

Als iemand een vraag stelt over welke weg zij zou moeten is de vraag of ze inderdaad een bepaalde vraag zou moeten gaan best relevant.  Waarom zou iemand iets moeten.? of de vraag waarheen zij zelf denkt te moeten gaan is  m.i. ook zo’n vraag waar men vaak niet direct een antwoord op heeft maar die wel tot denken geeft en die een aanzet is om zogezegd uit de kast te komen en zelf op onderzoek uit te gaan.

Het moet natuurlijk wel een gesprek blijven en niet een vraag op vraag gebeuren. Daarom is het  wellicht mooi als we tussen de vragen soms een oprecht persoonlijk verhaal vertellen die aansluit op het gesprek. Een verhaal met antwoorden die misschien voor jou een oplossing zijn geweest, maar die voor de anderen een weg openen om antwoorden te gaan zoeken.

Ik geloof dat wie zoekt zal vinden. Wie werkelijk zoekt zal ook werkelijk vinden. Als we werkelijk door de knieën gaan om te zoeken wat we verloren zijn zal vinden. Door de knieën gaan betekent werkelijke vragen stellen aan degene die je werkelijk kan helpen. Gebed is een  goede optie om vragen te stellen, misschien begint het met  meer vragen dan antwoorden, maar gaandeweg in het gesprek zullen er antwoorden komen op de vragen van je leven. 

vragen tonen duidelijk aan dat we zelf niet in staat zijn alles te weten en alles op te lossen. ze zeggen dat we iemand nodig hebben die groter is als wij zelf. we hebben God nodig in ons leven. God heeft de antwoorden op onze levensvragen.

doorschuiven

Lees psalm 61:1-8

Het overgeven van onze wil en ons leven kan aantrekkelijk zijn. Immers we kunnen op die manier alles wat we verkeerd gedaan hebben doorschuiven naar een grotere Macht. Geven we dan niet ook onze verantwoordelijkheid op over ons leven?

controle overgeven

Als we het niet meer zien zitten, en we willen vluchten, kan het zo zijn dat we ons liever terugtrekken in onze afhankelijkheid naar anderen of in onze verslaving, boosheid, etc…

met andere woorden we zijn reeds gewend aan het overgeven van de controle over ons leven aan de dingen waarin we ons terugtrekken. Deze dingen gaven ons immers een tijdelijk gevoel van controle, veiligheid, rust. Dus het is niet zo gek dat de gedachte ons over te geven ons soms aanspreekt.

andere richting

Waar het hier om gaat als het gaat om overgave, dan is dat niet om ons opnieuw vast te laten lopen, maar juist om ons leven een totaal andere richting en visie te geven. Het is beter wanneer we ons over geven aan God, in plaats van de oude plaatsen waar we probeerden te schuilen.

Paulus zegt: bedrink u niet, want dat leidt tot bandeloosheid, maar wees vervuld van de Geest. Zing met elkaar (…)Breng God, de Vader , altijd voor alles dank in de naam van onze Heer Jezus Christus. (Efeziers 5:18-20). Met andere woorden: geef je niet over aan datgene wat je vasthoudt. Ook al lijkt dat soms even heerlijk te zijn.

God dienen

kies er voor God te dienen. Weet je niet hoe? Begin te zingen en Hem te danken voor datgene wat Hij voor je heeft gedaan. We kunnen altijd bij Hem terecht. Hij heeft nog nooit iemand in de steek gelaten die voor Hem heeft gekozen. (zie psalm 9:9-10 maar eens)

 

 

Heer, waar we ons ook bevinden, in welke omstandigheden of plaats dan ook, ik kan altijd bij U terecht. U bent er altijd. U hoort ons als we met U willen spreken en zult er zijn als we U nodig hebben. Heer ik vraag U mij te helpen, mijn ogen te openen voor de keuzes in mijn  leven die niet goed waren. help me nieuwe goede keuzes te maken. Ik weet immers dat U levensveranderend bent. Zingevend, als ik mij aan U geef. Heer ik wil kiezen voor U.