Tag: respect

Hoe heb ik ooit zo vreselijk stom kunnen zijn?

Wanneer we spreken over echte relaties en oprechte ontmoetingen dan is het belangrijk  te weten hoe belangrijk vertrouwen en respect daarbij is.  zonder  vertrouwen en respect  kan geen relatie stand houden en zal  geen enkele ontmoeting de diepgang krijgen waarnaar we verlangen.

Ons vertrouwen beschaamd

Maar wat nu als we  nu juist in relaties en ontmoetingen teleurgesteld zijn geraakt. Als we zijn verraden  juist waar we dachten veilig te zijn.   wanneer we zelf ooit ergens zijn verraden in een relatie, dan weten we ook dat het niet gemakkelijk is om de ander dan weer te gaan vertrouwen. We herinneren ons dan ook de pijn die het ons heeft gedaan. Een relatie  in stand houden na verraad is moeilijk.

Wanneer we eerlijk zijn naar onszelf dan weten we ook hoe gekwetst we zijn .  we worden achterdochtig. ons geloof in de ander  krijgt een andere lading. We zijn beschadigd op een dieper niveau en telkens wanneer vertrouwen en respect  belangrijk zijn in deze, maar ook in andere relaties steekt het weer de kop op.

Tactische gezien

Natuurlijk  proberen we het te verstoppen. Dat is de meest gebruikte tactiek, we spreken er wellicht wel over, maar wat het werkelijk met ons doet laten we niet echt zien. De vraag is of we dat ook wel kunnen. Weten wij wat de schade is op termijn?  

We voelen ons veelal schuldig aan het verraad. “hoe heb ik ooit zo stom kunnen zijn?” of  “hoe heb ik hem ooit kunnen  vertrouwen?” we schamen ons voor onze naïviteit. Boosheid steekt meer en meer de kop op. De vraag is of we überhaupt ooit nog wel in staat zullen zijn tot werkelijke diepe en intieme relaties. 

Het gevaar  wanneer wij beschadigd zijn geraakt op het gebied van vertrouwen en respect is dat we  ons totaal af gaan sluiten op dit gebied. We laten mensen maar gedeeltelijk toe of juist helemaal niet.  wanneer we nu juist op dat gebied ons afsluiten, muurtjes optrekken lijkt het alsof we niet geraakt worden op dat gebied, maar tegelijk gooien we dan ook  een belangrijk deel van ons leven aan de kant. 

Compensatiegedrag

Aan de andere kant richten we ons dan juist op andere gebieden in het leven en zien dat mensen die enerzijds muurtjes hebben gebouwd heel sterk zijn op andere gebieden.  ze proberen juist op andere  gebieden van het leven sterk te zijn om niet  te laten zien hoe diep ze gekwetst zijn of zich te bewijzen om toch de aandacht te krijgen die ze op de een of andere mandier nodig hebben in het leven. 

Het compenseren van de beschadigde plek die we afschermen om niet gewoonweg de pijn  niet meer te voelen raakt meer en meer afgestompt tot uiteindelijk we misschien zelf helemaal niet meer in staat zijn om nog werkelijk te vertrouwen.

overgave

het is mogelijk om opnieuw anderen en jezelf te vertrouwen en respect te ontvangen en te geven. het is niet gemakkelijk om achter de muurtjes van zelfbescherming vandaan te komen, toch geloof ik dat wanneer we  de gebeurtenis(sen) overgeven aan God er verandering zal plaatsvinden. (Ik heb er in een eerder artikel ook al eens over geschreven. )  Dit is niet pijnloos. We zullen immers zaken onder ogen komen die we liever niet willen zien.  Maar het is de enige werkelijke optie die we hebben.

 het zelf in de hand houden maakt  dat we kwetsbaar blijven op dat gebied. Immers door te doen alsof het er niet is maakt dat we niet de juiste gevoelens daar laten en maken we de fout  opnieuw en opnieuw. Overgave is de enige  oplossing om weer werkelijk te voelen . relaties aan te gaan , te ontmoeten. Laat los, laat God.

 

een echte man of een imago?

Wat is een echte man? De vraag die ik stel  is natuurlijk even goed voor vrouwen, maar ik wil me bewust focussen op mannen. Bewust op mannen omdat ik zelf een man ben, maar ook omdat  mannen over het algemeen meer moeite  hebben om  te laten zien wie ze werkelijk zijn. wie ze in het echt zijn.

Rocky

De televisie  heeft natuurlijk een enorme invloed gehad op hoe mensen tegen dingen aankijken en zo ook tegen wat nu in wezen een echte man is.  ik zou natuurlijk een aantal voorbeelden kunnen noemen zoals  en ik denk dan aan films van  Stalone, Schwarzenegger, Clooney, maar dat zouden ook anderen kunnen zijn wat mij betreft.  In de film zijn het echte mannen, maar wat nu in de praktijk?

Natuurlijk heeft iedere man of vrouw een bepaald beeld bij wat nu in de praktijk een echte man zou zijn. de vraag is nu of dat wat we  voor ogen hebben als zijnde een echte man ook daadwerkelijk een echte man is of juist een man die niet zo echt is. een man met een imago.

imago

Ik geloof dat dit laatste vaak juist het geval is. wat wij vaak echte mannen noemen blijkt in de praktijk slechts beeld te zijn. een schepsel van de persoon die we eigenlijk misschien wel zouden willen zijn , maar in wezen niet zijn.

Ik geloof in ieder geval dat dit niet de echte mannen zijn en wat wij in de praktijk soms watjes vinden zijn misschien wel echter dan wat we zo voor ogen hebben.  in de praktijk kunnen we niet zeggen dat een echte man er op een bepaalde manier uitziet.

Met andere woorden , we kunnen  niet zeggen dat een echte man een paar stevige armen heeft en borsthaar, een tattoo, een stoppelbaard, etc.. een echte man herken je aan hoe hij omgaat met de dagelijkse dingen in het leven. dingen die er in de praktijk van alle dag er werkelijk toe doen.   een echte man durft ook werkelijk iets van zichzelf te laten zien en toont dus ook zijn echte gelaat. Geen imago.

respect

Een echte man is niet bang voor afwijzing. Hij wordt niet geïnspireerd door wat anderen van hem denken of wat anderen vinden dat hij zou moeten doen of zeggen, maar durft de verantwoording te nemen voor wat hij zijn daden en woorden.

Liefde, aanvaarding en vergeving zijn aspecten  die een echte man m.i. omarmt. Het is belangrijk om een gezonde vorm van liefde te hebben. liefde ten aanzien van God, de ander, maar ook  ten aanzien van zichzelf.

liefhebben

Wanneer we werkelijk liefhebben gaat het niet slechts om God of om anderen, maar ook niet slechts om ons zelf. Het gaat er om dat we  voor onszelf het beste voor hebben, maar in gelijke mate ook met  betrokken zijn met het welzijn van anderen  vanuit onze liefde voor God.

 Vanuit een gezonde vorm van liefde zullen we ons niet laten imponeren door  wat anderen van ons denken of wat anderen over ons zeggen, maar zijn we bereidt  e ander te aanvaarden , zelfs als anderen er een andere mening op na houden.

Toch zal een man zijn persoonlijke grenzen laten weten zonder de ander te veroordelen. Een echte man heeft duidelijke grenzen en zal van daaruit ook verantwoordelijkheid nemen . een echte man weet wanneer genoeg ook daadwerkelijk genoeg is.

krachtig

Een echte man heeft naast liefde een aanvaarding ook de kracht om te vergeven. waar veel mannen bang zijn om hun mannelijkheid te verliezen door toe te geven als ze fout zijn geweest durft een echte man zijn eigen fouten erkennen, maar zal ook zeker bereidt zijn  de ander lief te  hebben en daar waar hen iets werd aangedaan alles in het werk stellen om  de relatie in alle eer te herstellen voor zover dit in hun macht ligt. 

Ik geloof dat  een echte man meelevend en betrouwbaar is. een sterk karakter heeft, omdat het fundament liefde is en deze van God komt.Een echte man  heeft lief in Gods naam en leeft vanuit de machtige werking van de Heilige Geest.

kortom

Echte mannen  hebben  liefde als uitgangspunt en het fundament daarvan is God zelf. Wanneer we leven  vanuit  Gods liefde kunnen we als mannen zuiver omgaan met anderen en durven we toegewijde relaties aangaan.  Echte mannen moeten niets, maar zijn bereid iedere ontmoeting aan te gaan vanuit oprechte liefde, zoals Jezus hen dat heeft voorgeleefd.