Tag: Religion and Spirituality

wat geloof je?

Veel van wat  we in ons leven doen is  een afspiegeling van ons  zelf, van onze ervaringen,  overtuigingen. Wanneer we echter spreken over ons geloof dan gaat het in wezen niet om  onze ervaringen en overtuigingen maar om wie  we zijn in Christus.  Anders omschreven zou ik het zo kunnen formuleren: je bent niet de put waarin je je bevindt. De put is slechts de plek, maar het draait  om jou!

Geloof op zich is niets.

Wat is geloof?  Geloof op zich is niets. Er zijn veel zaken waarin we geloven.  veel zaken die ons niks brengen of ooit hebben gebracht en die ons ook nooit iets zullen brengen of in ieder geval iet dat wat we geloven.   sterker nog veel dingen die we geloven zijn juist belemmerende overtuigingen die ons  van God verwijderd houden ook al geloven we dat niet.

Gisteren werd ik me in gebed  bewust gemaakt  dat wanneer ik God in bepaalde zaken niet vertrouw ik in wezen  niet geloof wat Hij zegt. Maw wanneer ik zeg dat ik geloof dat God mij wil leiden door zijn geest, maar ik ga toch mijn eigen weg dan zeg  ik ahw dat wat ik zelf denk, waarvan ik rationeel overtuigd ben,  beter is dan wat God door  Zijn Geest  tot mij spreekt.

Het is belangrijk onze belemmerende overtuigingen , alles wat ons  van Hem vandaan houdt los te laten om te gaan ervaren wie God werkelijk is.

Dit kan dan volgens  mij in ieder geval twee dingen betekenen ten 1e dat ik geloof dat ik het beter weet dan God en daarmee zeg ik in wezen dat Gods woord onwaar is, of ten 2e zou het kunnen betekenen dat ik me niet laat leiden door  God maar door angst!  Ik sluit  de deur voor de waarheid uit angst voor wat Hij wil doen in mijn leven en daarmee zeg ik ahw dat wat God belooft te doen wel eens onwaar zou kunnen zijn.

God zelf wil ons bevrijden! Hij is vol blijdschap over jou! Hij ziet je! En Hij geniet enorm van je zoals je bent. Je zou voor de aardigheid Zefanja 3:17 eens moeten lezen.  Het is belangrijk onze belemmerende overtuigingen , alles wat ons  van Hem vandaan houdt los te laten om te gaan ervaren wie God werkelijk is.

Ik heb geen idee wat jij los moet laten om Hem werkelijk te volgen. Ik weet niet waarin jij gelooft, wat jij gelooft. Veel mensen  geloven meer in hun traditie, cultuur en wat ze door hun opvoeding van God gehoord hebben aangevuld met  hun persoonlijke ervaringen  dan wat God zelf zegt.  Jezus zegt echter dat niemand  tot de vader komt dan door Hem.

God is  een God die  actief in ons leven aanwezig wil zijn.

Is je geloof meer cultuur gericht , meer op de beleving, meer op de ervaring en wat we bij overlevering hebben gehoord dan op  wat God ons zelf te zeggen heeft?  Ik wil daarbij niet zeggen dat  alles wat je tot nu toe gedaan hebt om God te vinden fout is geweest en ook niet dat wat je ooit  hebt geleerd dat  dat niet goed is, maar ik probeer  te onderscheiden waar het op aan komt.  durven we  werkelijk onze gedachten te vernieuwen.  lees  romeinen 12:2 er maar eens op na.

God wil ons niet op de vingers tikken wanneer we fouten maken, al doet hij wat nodig is om ons bij hem te brengen. Hij kijkt niet  zomaar vanaf een wolk op ons neer om van daaruit af te wachten tot de dag komt om je te vermanen over al wat je verkeer hebt gedaan.  Dit is een beeld  die  we  misschien  hebben van God. misschien hebben we nog meer  beelden van God  die onwaar en  on-Bijbels zijn. God is  een God die  actief in ons leven aanwezig wil zijn.

Hij wil je helpen werkelijk je zelf te kunnen zijn

God wil in relatie met jou en mij leven en ons zeggen hoeveel hij van ons houdt.  Hij wil je helpen werkelijk je zelf te kunnen zijn, je met zijn kracht, wijsheid en liefde omhullen en je tonen  Hoe hij je werkelijk ziet. hij heeft jou specifiek op het oog. Lees Jeremia 29:11 maar eens

Dromen

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms lijken we in het leven niet verder te komen

dan onze eigen meest intieme dromen.

Tekort geschoten?  Het doel voorbij?

Waar gaat het  allemaal om bij mij?

Wat is nu het ware leven.

wat de kern om werkelijk om te geven?

wat moet ik nu zeggen?

hoe kan ik  uit gaan leggen? 

Mijn aller diepst verlangen , de zin van mijn bestaan

Ze komt bij God vandaan.

HV

27 aug 2011

honderdduizend vragen.

Honderdduizend vragen tollen door mijn hoofd

Ik weet niet meer waar te beginnen

Mijn gevoel is zo langzamerhand totaal verdoofd

Ik moet me weer eens rustig gaan bezinnen

Even ademhalen, even zuchten

Bijna dolgedraaid in mijn kop

Snel mijn hart weer luchten

Here God daar knap ik echt van op.

De spiegel

 

 

 

Toen ik in de spiegel keek,

Schrok ik me werk’lijk rot

Want ik zag toen…..

Och, mijn lieve God.

Oppervlakkigheid van deze wereld

In alles, ook in mij.

Wat doe ik nu?

Here, wat wilt Gij

Verander toch mijn ogen,

Mijn mond en ook mijn hand’.

Ja Heer, maar vooral mijn binnenkant.

Vernieuw me,

Help me Heer

Dat is wat ik nu oprecht begeer

Te worden als U

Here, help mij nu!!!!

 

 

angst, een slechte raadgever.

Een spreekwoord zegt: Angst is een slechte raadgever. Wanneer we ons laten leiden door angst lopen we mis wat God voor ons in petto heeft. God heeft ons niet geroepen om als slaven in angst te leven maar als vrije mensen.

De Bijbel leert ons dat er in liefde geen angst is. dat liefde als het ware de motor is om  in vrijheid te leven. Liefde maakt vrij. Liefde  geeft kracht om  door te gaan waar we zelf niet meer de moed zouden hebben. liefde is de grote motivator om te zeggen wat God ons te zeggen geeft en te doen wat Hij ons te doen geeft.

God is onze kracht. Wanneer we gedreven worden door Zijn liefde in ons dan zal angst ons niet meer beheersen. Wanneer we angst  toch tegenkomen op onze weg dan is het goed ons opnieuw te herinneren dat we Gods kinderen zijn. wij zijn Zijn geliefde kinderen.

God heeft ons niet achtergelaten als wezen, we  staan niet alleen in de strijd. Hij is onze Vader. Onze Vader is El elohim, niet zomaar onze God, maar ook de Heer der Heren. Er is niemand groter en machtiger dan Hij.  Hij kent  zijn kinderen stuk voor stuk . jou en mij.  Hij luistert naar ons als wij naar Hem roepen. Hij zend ons dan Zijn Geest om ons de rust  en kracht te geven die we nodig hebben om angst te overwinnen.

Onze grootste angst is wellicht om de controle te verliezen. Controle verliezen over ons leven, ons gezin, onze taken, ons lichaam, etc… het is een feit dat wij de controle uiteindelijk niet blijken te hebben.  God verliest de controle echter nooit.  Als wij ons herinneren dat onze Vader de controle nooit verliest en dus uiteindelijk altijd zal overwinnen dan hoeven we in wezen nooit meer angstig te zijn.  we moeten echter in ogenschouw houden wie  wij zijn.  wij zijn kinderen van de allerhoogste.

 

Een ingestort geloof?

Ben bezig met het boek van Rob Bell, velvet Elvis die ik van @marietjepietje heb mogen lenen.  Ik vind het een mooi boek die wel een aantal vragen neerlegt bij mij, maar waar ik echt door geraakt ben.  soms zijn het juist echter de vragen die ons doen beseffen dat God er werkelijk is voor ons. Voor mij.

Waar is God?

God waar bent U? Een vraag die ik me regelmatig heb gesteld.  Een vraag die me terug brengt naar een diep emotioneel moment in mijn leven.  een moment die wellicht voor anderen nog dieper was, maar  waar ik  me zeker heb afgevraagd waar God nu was gebleven. 

Het was het moment dat ik aan het werk was en hoorde hoe mijn zusje te vroeg een baby had gekregen. Beetje geschrokken, maar  op dat moment geloofde ik dat alles goed zou komen.  ik heb de tijd niet meer zo goed in mijn hoofd, maar wel de ervaring.

Enige tijd later, of dit  nu enkel dagen of wellicht een week of langer was weet ik niet meer zo goed, bleek de Baby erg ziek geworden.  ik was er eigenlijk constant geweest, een prachtige , maar o zo kleine baby.  Zo prachtig en ik dacht te weten dat God die zoiets geweldigs had gemaakt  zoiets niet kon laten sterven. Hij hield immers van mijn zus en zwager, maar ik was er van overtuigd dat hij in ieder geval wel heel erg van mij hield en ik hield (immers)van Hem. (nog steeds)

iemand anders van de naaste familie die zich ook enorme zorgen had gemaakt kwam en had met de arts gesproken en vertelde dat de baby waarschijnlijk zou moeten sterven.  Ik vol geloof zei nog: “dat kan niet. Ik heb er voor gebeden , het komt goed”.   dat was ook mijn overtuiging. De Baby echter stierf niet lang daarna.  

instorten of bouwen van mijn geloof?

Mijn geloofswereld stortte in.  Hoe kon God dat nu doen. wilde ik God nog geloven. Is Hij er wel. Waarom deed God zoiets. Wat deed God me aan.  hoewel het niet mijn baby was. Hoewel ik niet de vader was. Was ik woest. Verbolgen over hoe dit allemaal was gelopen. Ik huilde van verdriet van boosheid, van teleurstelling, van onbegrip.

Was God er niet op dat moment? ik heb dat nooit werkelijk gelooft. Wat ik wel wilde was dat God niet zou bestaan op dat moment. het was een moment die ik nog steeds niet goed kan begrijpen, maar wel een moment waarin ik heb ontdekt dat ook dan God er is. dat zelfs zo’n moment waarin je alle woede, alle boosheid, alle onbegrip in je hele lijf en leven ervaart , dit ook een moment is dat we God niet kunnen ontkennen. We kunnen niet zeggen dat God er niet is.  hij was er.

God laat zich zien in echtheid!

Nu een aantal jaren later, kan ik het beter zien. De ervaring heeft me in een bepaalde manier geraakt.  Een manier die me er toe gezet heeft over God anders te gaan denken. Dat God er is in alle momenten. Dat Gods Heiligheid juist in die momenten voelbaar was tijdens de geboorte, maar ook tijdens het sterven, tijdens mijn boosheid, mijn verdriet. God liet zich zien op dat moment in zijn aanwezigheid. Hoe? door echtheid!

Echtheid is mijns inziens  nu juist wat God ons wil leren in en door alles heen.  Ik omschreef nu juist een treurig moment van mijn leven,  we kennen natuurlijk allemaal die momenten dat alles goed gaat. De momenten dat er een wolk van een baby geboren word en ze gaat heerlijk gezond, rond mee naar huis. Prachtig, dat zijn fantastische momenten waarin we Gods aanwezigheid  ervaren.

Goede momenten en goede momenten die slecht lijken.

Of je trouwdag. Misschien ben je met net zo’n prachtige vrouw als ik getrouwd. Niet de trouwdag op zich misschien die je als heel bijzonder hebt ervaren, maar in ieder geval de ontmoeting met je partner die je als je er over nadenkt  toch wel moet hebben geraakt en die je als je er over nadenkt toch moet doen bepalen dat het heel erg bijzonder is dat juist jullie elkaar hebben  gevonden en misschien dat jullie nu ergens wonen en  zelfs kinderen hebben misschien . Gods aanwezigheid is  tastbaar.

Kun je me nog volgen? Waar is God? God is daar waar wij  de echtheid van het leven ervaren. Waar het onbegrijpelijke met toeval samenvalt en waar je weet dat dit niet zomaar mogelijk is. ik geloof dat dat God is. God is er. Niet zomaar op zulke momenten, maar altijd. We ervaren hem niet altijd zo dichtbij, maar soms in die heerlijke prachtige momenten, maar soms ook in die momenten die  verschrikkelijk lijken op het moment, maar die ons vormen, sturen en doen groeien, maar die niet gemakkelijk zijn, maar waar we wel leren dat God niet in een hokje te passen is. God is groter en beter, en mooier dan wij ooit kunnen bevatten.

 

laat je geen oor aannaaien!

Er zijn van die mensen die  altijd precies weten wat God bedoeld.  Zo ook afgelopen zaterdag zou volgens Harold Camping ,de dag des oordeels zijn.  de gemeente van Christus zou worden opgenomen. 

Ik wil verder niet zo veel kwijt over de opname of over wie al dan niet behouden zullen zijn. best goed misschien om daar eens over na te denken, maar  waar ik het over wil hebben is dat veel mensen denken Gods wil te kennen.

God zei tegen me…?

ik weet niet of je de uitspraak wel eens gehoord dat iemand zei”God heeft me  gezegd dat…”of  “God zei me dat jij….”.

Laat ik voorop stellen dat Ik geloof dat God spreekt.  Ik geloof dat Hij dat doet op vele wijzen en soms zelf ezels gebruikt om ons bepaalde zaken duidelijk te maken.  toch gaan mij de haren  rechtop staan als iemand met zekere stelligheid bepaalde dingen durft beweren wat God zegt.

Ik geloof in het Woord van God, ook dat niet slechts de Bijbel dat woord is , maar wel dat het daarin toetsbaar moet zijn. ik geloof ook dat anderen  ons mogen aanspreken op zaken met dat als uitgangspunt.

Kapot maken

Wat ik echter  bij ondervinding heb is dat wanneer iemand met  volle overtuiging iets beweert en het komt niet werkelijk uit, dit eigenlijk iets kapot maakt.  Misschien niet in eerste instantie, maar op termijn wel.

Ik bedoel dus te zeggen dat wanneer we met volle overtuiging durven zeggen en beweren dat God  anderen iets te zeggen heeft met onze mond, laten we dan ook zeker zijn omtrent de waarheid.  anders maken we iets stuk.

Veel mensen  die Harold Camping na liepen zijn nu waarschijnlijk  teleurgesteld, verbitterd of  verslagen. Anderen hebben gehoord en er een grap een lachertje van gemaakt. ook daar is iets kapot gemaakt. iets van geloof in de wederkomst van Christus. Zoiets van ; zal het allemaal wel waar zijn?

Er komt meer en meer verdeeldheid als we zaken uitspreken als van God naar anderen toe die uiteindelijk toch niet waar zijn. 

Ik geloof dat we niet te voorzichtig om moeten gaan met Gods woord, maar soms is het beter te zwijgen. 

Een persoonlijk God

Ik geloof dat als God ons iets te zeggen heeft  hij ons ook persoonlijk aanspreekt.  al verstaan we hem niet altijd direct. We weten het zo gauw als bepaalde zaken in lijn gaan lopen. Als  dingen op zijn plaats vallen. Als de tijd rijp is. als God zijn hand in zaken heeft.

God kent ons mensen. Hij weet hoe we het best aangesproken kunnen worden. Hij weet hoe Hij dat het best kan doen en op welk moment. Ik wil niet de woorden van anderen nalopen. Zelfs als Gods Geest ze spreekt tot mensen. Ik zal er misschien wel naar luisteren en er met God over spreken, wanneer  Hij de ander heeft aangeraakt om door die ander tot mij iets te zeggen dan zal Hij zeker  ook tot mij zelf willen spreken. 

God is niet een onpersoonlijk God die bepaalde lievelingetjes heeft.  God houdt van ons allemaal . wij zijn zijn geliefden. Hij houdt van ons en wil ons altijd ontmoeten.   Soms gebruikt Hij anderen om ons iets duidelijk te maken, maar Hij heeft ons ook verstand gegeven en de Bijbel om dingen te onderzoeken.

Laten we daarom  nuchter zijn en waakzaam. En ons geen oor laten aannaaien.