Tag: redding

Romeinen 12 vers 1 t/m 21

GA_ADVComments

Veel zaken in het leven zijn niet Goed voor ons. Wat willen we vaak graag vasthouden. Vasthouden aan dingen in ons leven die we hebben of die we doen.

Juist deze zaken houden ons vaak juist van God verwijderd. Zo zeer zelfs dat we soms God niet meer zien vanuit het juiste perspectief.

We gaan God zien als degene die ons wil ontnemen wat ons dierbaar is. We zien God als degene van wie we niks mogen.

Misschien goed weer eens te kijken naar wie God is. Hij is De Vader die ons Jezus zond. Hij is het die dwars door de dood heen ging om ons redding te bieden. Hij. Is het die herstel wil brengen in onze levens.

God is heilig en waarachtig. Hij wijst ons de weg. Sterker nog Hij is in Jezus De Weg geworden door wie de relatie kon worden hersteld. God wijst ons niet af, maar Hij wijst ons wel terecht. Zoals een vader zorg draagt voor zijn kind zo draagt God zorg voor ons.

God weet wie we zijn en kent het grotere plaatje. Weet welke plannen Hij voor je heeft. Durf jij te veranderen in je denken? Anders naar zaken te kijken en God ruimte te geven?

 

het middelste persoontje

In een boekje wat ik las over contextuele therapie( verlangen naar erkenning van Gerrie Reijers van Buuren) zien we dat mensen vaak emotioneel veel te dragen hebben in het leven. maar wat mij persoonlijk enorm aansprak is het beeld van het middelste persoontje.

Gerrie omschrijft een mens als het ware bestaande uit 3 personen die ze uitbeeld als playmobile poppetjes. Een klein poppetje wat staat voor ons diepste zelf.  Puur met al zijn dromen en  verlangens.  het grootster poppetje staat voor ons volwassen zelf.  Het middelste poppetje  staat echter voor  wie  zijn geworden.  eigenlijk is het het kleine poppetje met allerlei attributen  waarmee het zich groter en groter heeft gemaakt.  zo groot zelfs dat het kleintje vaak niet meer terug te vinden is.  attributen die nodig waren ter bescherming, ter verdediging van het kleine  ongerepte kind in hen.

De gedachten die ik nu heb zijn:  wat zijn  jouw en mij  verdedigingsmiddelen geweest waar je tegenaan loopt en wat jou innerlijke kind met al zijn dromen en verlangens, met al zijn mooie eigenschappen zo heeft overschaduwd?

Veel mensen lopen aan tegen de emotionele bagage die ze gaandeweg het leven hebben opgedaan. Ze hebben zich aan alle kanten verweerd en beschermd, gevochten.  Soms waren er methodes  die gewerkt hebben om  jezelf te beschermen tegen  allerlei zaken en soms heeft er niets van al deze dingen gewerkt schijnbaar  en ben je  teleurgesteld geraakt. Je vraagt je wellicht af of er überhaupt een weg naar vrijheid is.

Sommige mensen zitten jarenlang in begeleiding, therapie en lijken geen steek verder te komen terwijl anderen  beweren dat  er redding is wanneer je Jezus leert kennen.   de vraag is voor mij niet of Jezus vrij maakt. Ik weet dat het zo is.  de vraag is of we ook werkelijk vrij willen komen?

Veel mensen houden pertinent vast aan wat hen hun leven lang blokkeert om te zijn wie ze in wezen  willen zijn. sterker nog, om te zijn wat God in hen heeft gelegd.  Ze negeren hun passie en verlangens om maar te kunnen functioneren naar eigen believen en zeggen dat ze vrij willen zijn, maar komen niet tot hjet punt van overgave aan degene die hen juist  vrij zou kunnen  maken.

Jezus probeert duidelijk te maken dat het leven met Hem niet gaat om wetten en regel, maar ook niet om slechts voor onszelf te leven. waar gaat het dan wel om?  Waarom zouden mensen dan nog plannen maken en ambities hebben?  de vraag is niet of we deze plannen mogen maken, maar aan wie we deze plannen opdragen. Voor wie we het doen?

Weet je ? God is goed en houdt van je en wil je  leven drastisch veranderen, maar veelal wij verwachten dat hij in gaat grijpen in ons leven, wat hij overigens al heeft gedaan en nog altijd wil doen, maar vaak willen wij geen deel hebben aan zij n plan met ons leven. we verlangen er enerzijds naar om ons kleine persoontje  de ruimte te geven, maar blijven hangen in ons middelste popje. Gewapend tot de tanden om te voorkomen dat iets of iemand ons beschadigd.

Wat is het geweldig te weten dat Jezus voor ons specifiek is gekomen. voor jou en mij. voor beschadigde mensen . voor mensen die hulp nodig hebben in het leven. zieke mensen, zondige mensen, beschadigde mensen, slechte mensen,…. Hij is gekomen om ons te helpen te veranderen. durven we Hem toe te laten? Een klein stukje , een klein beetje alvast?  Jezus zegt : ik besteed mijn mijn tijd niet aan mensen die denken dat ze al goed genoeg zijn. (zie Luc 5:32)

Jezus wil ons helpen, willen wij geholpen worden. durven wij hem te zoeken, te vragen , aan te raken, te vragen, om herstel, genezing, bevrijding? Durven we ons hart te openen zodat Hij Zijn Geest kan laten werken in haar?  Durf je je dromen te vertellen, je passie uit  te leggen gewoon onder woorden te brengen? of blijf je het verstoppen uit angst en schaamte.  Misschien zelfs begrijpelijk dat je bang bent en beschadigd, maar datgene doen wat je altijd hebt gedaan zal je brengen wat het je tot nu toe gebracht heeft. De situatie zal het zelfde blijven. Misschien in een andere context of op een andere manier het zelfde brengen, maar Jezus wil totale verandering brengen  durf je de stap te nemen?

kijk ook eens op de site van Gerrie Reijersen van Buuren door hier te klikken kom je bij een aantal artikelen van haar uit

doe wat je zegt!

God heeft ons  gemaakt om te spreken. Om onszelf verstaanbaar te maken naar anderen.  ik geloof dat het God te doen was om relatie.  Kunnen we zonder woorden geen relatie hebben?  ja wel. Toch  is het goed om gehoord te worden en begrepen.

We hebben het nodig dat we woorden horen. Woorden als ik heb je lief en woorden als  je bent bijzonder.  Het is ook goed om zulke woorden uit te speken naar anderen.  naar je familie en je vrienden.  we hebben het nodig om te horen en te spreken.

Bij God is het bijzondere dat het Woord vlees geworden is. al wat Hij had gezegd werd werkelijkheid in de Heer Jezus.  Onze woorden , de dingen die we zeggen hebben het  bevestiging nodig.  Daden.  Woorden zonder daden  zijn woorden zonder vlees. Het heeft geen body, niet werkelijk inhoud. Wanneer ik je zeg dat ik je liefheb en ik  laat dit niet zien in de manier waarop ik met je omga dan  zijn dit zinloze woorden. Als ik je zeg  dat je mooi bent en ik behandel je als grof vuil . is het woord wat ik je geef  geen vlees geworden.  waardeloze woorden dan. Woorden die niet bouwen , maar afbreken.

Jezus is de Rots.  Het Woord waarop we kunne bouwen. de Waarheid. Hij is het levende Woord.  Het vlees geworden Woord.  Jezus deed wat hij van de Vader had gehoord.  Hij gaf zijn leven omdat hij Het Woord van de Vader geloofde. Geloven wij wat God ons te zeggen heeft? Durven we  het aan te nemen in ons leven? of zijn we selectief in wat we geloven. we geloven het ene wel en  het andere niet. dan zeggen we in wezen dat God niet de waarheid is, maar  slechts zo nu en dan . daarmee zeggen we dan ook dat Het Woord niet helemaal vlees geworden is en dus gedeeltelijk onze redding zou kunnen  zijn.

Zo zie je dat wanneer we gaan schipperen met Het Woord van God en we liever het Woord gaan invullen op onze eigen manier  het vlees  er af gaat vallen. Het wordt allemaal wel erg onzeker.  Daarom zullen we moeten  vasthouden aan het Woord  dat werkelijk Waarheid is. dat waarachtig, krachtig is.  Ik geloof dat Gods liefde  sterker is als .. wat dan ook! ik wil daaraan vasthouden en me er in wentelen omdat ik weet dat me dit meer en meer vlees geeft. En niet alleen in kilo’s ;-).

Een leven zonder woorden is een stom leven. stom in de zin van een film zonder woorden. Waarin we hele mooie daden neer kunnen zetten hoor, maar  spreken en schrijven laat iets zien van wie we werkelijk zijn.  natuurlijk kan het zijn dat je niet kunt spreken vanwege een of andere reden. Dan kun je gebarentaal leren of schrijven of het op een ander e manier  zeggen, maar het gaat er om dat het  niet alleen maar gaat om woorden of alleen maar om daden, maar dat  het een aan het ander is gekoppeld.

We zien veel dat mensen wel zeggen in God te geloven , maar er in wezen niet werkelijk naar leven. zijn  dit dan ook werkelijk gelovigen? Ik denk dat ze misschien geloven in God en Jezus, maar werkelijke discipelen strekken zich uit om dichtbij Jezus te zijn. ze durven zich over te geven aan wat de Heilige Geest hun te zeggen heeft.  Andere mensen denken dat ze door hun goede daden  genoeg laten zien in hun leven. zijn zij dan de are christenen wanneer ze zich  nooit daarover hebben uitgesproken?  Ik weet het niet. ik heb immers niets gehoord. ;-/.

Laten we ons uitstrekken om met woord en daad  ons zelf aan God te geven als een welgevallig offer. Ons leven inrichten om Hem te dienen.  Verkondigen door  woord en daad wie God de vader is. wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. En ons laten vullen met de Heilige Geest zodat we dit ook werkelijk kunnen.

van nemen naar geven

Het wordt tijd dat we het goedmaken met anderen, behalve als het hen of anderen zou beschadigen.

Lukas 19:1-10

Als we blijven doorgaan met onszelf te voeden met negativiteit, dan zullen we ook nooit stappen kunnen zetten om daadwerkelijk schoon schip te maken. We blijven onze teleurstellingen, ons verdriet, onze boosheid, depressiviteit, angsten, wrok koesteren. Het maakt dan ook niet uit wat je werkelijk nodig hebt , omdat je vast blijft houden aan het oude.

Natuurlijk is dat best een beetje te begrijpen. Iedereen ziet je op een bepaalde manier. Heeft op een bepaalde manier aandacht voor je en je weet waar je aan toe bent. Je bent dan misschien niet zo happy, maar het is wel een zeker bestaan ook al zitten we dan vast aan datgene waar we een afkeer van hebben.

Wanneer we vast willen houden zullen we onszelf gewoon blijven voorliegen en bedriegen en ook de mensen om ons heen zullen we blijven zeggen dat we op de goede weg zijn. We blijven zeggen dat we de waarheid hebben gevonden op wat voor manier dan ook, maar we geloven onszelf niet . mensen zien je vaak als diegene die enkel en alleen maar nemen. Ben jij iemand die alleen maar neemt en met zichzelf bezig is?

Zacheus was ook zo iemand die alleen maar met zichzelf bezig was. Hij had honger naar rijkdom en macht en dat maakte dat hij iedereen bedroog. Hij bedroog zijn eigen mensen door enorme belastingen van ze te vragen. (hij belaste de mensen dus werkelijk) daarom had iedereen een hekel aan hem. Hij was een dief, een afperser, een leugenaar,…

Toch was Zacheus op zoek naar antwoorden op zijn innerlijke onvrede. Toen hij dan ook Jezus ontmoete en wist dat er herstel mogelijk was geworden gaf hij alles op. Verdeelde zijn kapitaal en deelde het uit aan de armen en degene die hij tekort had gedaan gaf hij 4 x zoveel terug. is het niet geweldig! Jezus antwoord daarop was: vandaag is er redding voor dit huis gekomen. ( vrij vertaald)

Prachtig om te zien hoe God levens kan en wil veranderen. Lijkt het je wat om net als Zacheus te veranderen? Durf je het aan om niet vast t te houden aan wat je hebt en slechts voor je zelf te leven of zou je liever gelukkig zijn en met anderen delen. Je leven opgeven om daarin alles terug te krijgen ten volle.

Wanneer we daadwerkelijk kiezen om te geven en te delen met anderen , zullen we het goed moeten maken. Misschien heb je het er moeilijk mee, maar het gaat allemaal niet om jou. Het gaat om de ander en om God. we kunnen anderen niet geven wat ze nodig hebben als we de ander slechts tot last zijn door van ze te nemen. Reageer met verantwoordelijkheid. Je kunt het.

H.E.L.P.

Ik moet denken aan een lied van Ralph van Manen. Het lied zegt:

Ik ben altijd bang, dat het water stijgt,
Hoger dan mijn lippen
Dat de dreiging blijft, ik ben altijd bang
Voor de stemmen in mijn hoofd
Voor niet doen wat je belooft,
Voor het donker, voor de zon
Dat het alweer ophoudt
Voordat het begon

Voor meer klik hier.

Soms staat het water ons aan de lippen en weten we niet wat te doen. wat doe je in zo’n situatie?  Hoe ga je om  met allerlei  dingen in het leven die je doen beseffen dat je  slechts een klein mensje bent die niet is opgewassen tegen de reuzen op je weg, in je leven?  wat nu als in een diep dal zit en rondom je zijn de bergen? Wat nu als je het helemaal niet meer ziet zitten en er geen uitweg meer is. wat nu als je moe bent, uitgeblust, teleurgesteld geraakt?

“Dit is wat de Heilige Geest tot mijn hart zegt, spreekt David Wilkerson: ‘Sta stil, wacht af en zie hoe de Heer redding brengt’.” Hij wijst vervolgens op de Bijbeltekst Exodus 14:13-14. ‘Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des HEREN zien, die Hij u heden bereiden zal. De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn’. Dit is de houding van geloof ten tijde van een calamiteit. Wat kon Israël nog doen aan de oever van de Rode Zee? Het leger van farao rukte op. Aan weerszijden was het volk omgeven door bergen. Voor hen uit een diepe zee. Het volk schreeuwde het uit tot Mozes: ‘Doe iets’. Kon Gods volk de zee laten verdwijnen? Konden zij de bergen vlak maken? Konden zij het grote en machtige leger van farao bestrijden? Het volk bevond zich in een uitzichtloze en beangstigende positie. Gods volk trilde van angst. En in dat uur van angst en wanhoop komt het Woord van God, dat in het kort hierop neer komt: ‘Sta stil. Vrees niet. Dit is het uur van de redding. Jullie gaan meemaken hoe een wereldmacht neergeworpen wordt. In dit uur zal Ik voor jullie strijden. Bewaar je kalmte. Sta stil en aanschouw Mijn werk’.”

Soms zakt de moed ons in de schoenen. Soms weten we het even niet. ik denk dat we dat allemaal wel kennen . iedereen kent momenten dat het lijkt of alles verloren lijkt. Momenten dat het lijkt alsof de adem je wordt benomen.  We proberen nog te redden wat er te redden valt, maar we weten niet wat er gaat gebeuren.  Het lijkt uitzichtloos, maar toch is er nog die laatste uitroep. Een schreeuw een kreet misschien God help me. Heer ik kan het niet. God laat U zien.  Kom mijn ongeloof te hulp.  Heer geef me hoop. Wees mij nabij….

En opeens is Hij er in onze diepste nood. Een nieuwe weg door onbekend gebied. Over grond waar niemand ooit heeft gelopen.  Frisse lucht waar de adem ons werd afgesneden. Rust in de onrust. Vrede in ons te midden van alle tumult. Hoop in een hopeloze situatie. Zicht in het donker. Redding voor verlorenen. Jezus!

bewust leven

Lezen openbaring 20:11-15

We zijn bezig met een soort van zelf onderzoek. in stap 4  denken we na over onszelf ten opzichte van God. hoe staan we ten opzichte van onszelf en ten opzichte van onze naaste.

inventarisatie

Wellicht zouden we als we konden deze inventarisatie uit de weg gaan. Dat is normaal, we zijn immers geen sadomasochisten. (wel? Zet het dan op je lijstje ;-))we willen ons vaak het liefst verstoppen voor de persoonlijke confrontatie met ons zelf. Maar we begrijpen nu langzamerhand dat het noodzaak is om uit de kast te komen en de waarheid over jezelf onder ogen te zien.

 De bijbel zegt ons dat er een dag komt dat er een totaal inventarisatie plaats zal vinden. Een inventarisatie over ieder mens. Niemand kan er voor weglopen en zich verstoppen.

boek des levens

Het boek des levends werd geopend, en er werd gelezen wat er in de lijst vermeld stond. Iedereen die niet op de lijst stond werd in het vuur geworpen.

Geen leuke woorden. Laten we gewoon verder gaan met onze persoonlijke inventarisatie, zodat we klaar zijn voor degene die komen zal. Iedereen wiens naam in het boek vermeld staat zal leven. Iedereen die op de lijst van de Here Jezus staan, zijn gered.

bewust volgen

Iedereen die bewust zijn leven richt op het volgen van Jezus. Stappen zet tot bruikbaarheid en herstel en in de Here Jezus gelooft  zal leven tot in alle eeuwigheid, maar als we denken dat we onszelf wel redden en het allemaal op onze eigen manier willen doen, dan  zul je  het niet redden. Niet nu, maar ook in de eeuwigheid niet.

Niemand zal op eigen kracht de test halen, maar laten we zorgen in het goede boek te staan. Het boek des levens. God is genadig voor ieder die in hem gelooft. Gods vergeving is geweldig!

 

Heer het zijn harde woorden die in de Bijbel staan. We lezen liever over andere dingen. Hoe U mensen genas, hen leidde op de weg, hoe U het brood brak, allemaal veel mooier dan te lezen dat mensen naar de hel gaan als ze U niet willen aannemen. Heer ik wil U kennen, mijn leven inrichten op Uw pad.  Help me om anderen te vertellen over U. dat U een God van liefde bent, maar dat U ook zeer rechtvaardig bent. We hoeven niet bang te zijn u bent onze Vader en houdt van ons.  amen