Tag: put

wat geloof je?

Veel van wat  we in ons leven doen is  een afspiegeling van ons  zelf, van onze ervaringen,  overtuigingen. Wanneer we echter spreken over ons geloof dan gaat het in wezen niet om  onze ervaringen en overtuigingen maar om wie  we zijn in Christus.  Anders omschreven zou ik het zo kunnen formuleren: je bent niet de put waarin je je bevindt. De put is slechts de plek, maar het draait  om jou!

Geloof op zich is niets.

Wat is geloof?  Geloof op zich is niets. Er zijn veel zaken waarin we geloven.  veel zaken die ons niks brengen of ooit hebben gebracht en die ons ook nooit iets zullen brengen of in ieder geval iet dat wat we geloven.   sterker nog veel dingen die we geloven zijn juist belemmerende overtuigingen die ons  van God verwijderd houden ook al geloven we dat niet.

Gisteren werd ik me in gebed  bewust gemaakt  dat wanneer ik God in bepaalde zaken niet vertrouw ik in wezen  niet geloof wat Hij zegt. Maw wanneer ik zeg dat ik geloof dat God mij wil leiden door zijn geest, maar ik ga toch mijn eigen weg dan zeg  ik ahw dat wat ik zelf denk, waarvan ik rationeel overtuigd ben,  beter is dan wat God door  Zijn Geest  tot mij spreekt.

Het is belangrijk onze belemmerende overtuigingen , alles wat ons  van Hem vandaan houdt los te laten om te gaan ervaren wie God werkelijk is.

Dit kan dan volgens  mij in ieder geval twee dingen betekenen ten 1e dat ik geloof dat ik het beter weet dan God en daarmee zeg ik in wezen dat Gods woord onwaar is, of ten 2e zou het kunnen betekenen dat ik me niet laat leiden door  God maar door angst!  Ik sluit  de deur voor de waarheid uit angst voor wat Hij wil doen in mijn leven en daarmee zeg ik ahw dat wat God belooft te doen wel eens onwaar zou kunnen zijn.

God zelf wil ons bevrijden! Hij is vol blijdschap over jou! Hij ziet je! En Hij geniet enorm van je zoals je bent. Je zou voor de aardigheid Zefanja 3:17 eens moeten lezen.  Het is belangrijk onze belemmerende overtuigingen , alles wat ons  van Hem vandaan houdt los te laten om te gaan ervaren wie God werkelijk is.

Ik heb geen idee wat jij los moet laten om Hem werkelijk te volgen. Ik weet niet waarin jij gelooft, wat jij gelooft. Veel mensen  geloven meer in hun traditie, cultuur en wat ze door hun opvoeding van God gehoord hebben aangevuld met  hun persoonlijke ervaringen  dan wat God zelf zegt.  Jezus zegt echter dat niemand  tot de vader komt dan door Hem.

God is  een God die  actief in ons leven aanwezig wil zijn.

Is je geloof meer cultuur gericht , meer op de beleving, meer op de ervaring en wat we bij overlevering hebben gehoord dan op  wat God ons zelf te zeggen heeft?  Ik wil daarbij niet zeggen dat  alles wat je tot nu toe gedaan hebt om God te vinden fout is geweest en ook niet dat wat je ooit  hebt geleerd dat  dat niet goed is, maar ik probeer  te onderscheiden waar het op aan komt.  durven we  werkelijk onze gedachten te vernieuwen.  lees  romeinen 12:2 er maar eens op na.

God wil ons niet op de vingers tikken wanneer we fouten maken, al doet hij wat nodig is om ons bij hem te brengen. Hij kijkt niet  zomaar vanaf een wolk op ons neer om van daaruit af te wachten tot de dag komt om je te vermanen over al wat je verkeer hebt gedaan.  Dit is een beeld  die  we  misschien  hebben van God. misschien hebben we nog meer  beelden van God  die onwaar en  on-Bijbels zijn. God is  een God die  actief in ons leven aanwezig wil zijn.

Hij wil je helpen werkelijk je zelf te kunnen zijn

God wil in relatie met jou en mij leven en ons zeggen hoeveel hij van ons houdt.  Hij wil je helpen werkelijk je zelf te kunnen zijn, je met zijn kracht, wijsheid en liefde omhullen en je tonen  Hoe hij je werkelijk ziet. hij heeft jou specifiek op het oog. Lees Jeremia 29:11 maar eens

Welke naam?

Er zijn enorm veel mensen op deze aarde die God nog niet kennen.  wij als gelovigen hebben dan ook een gigantische, maar evenzo geweldige taak om in deze wereld het licht te brengen van God.  wij mogen het  licht van God  laten schijnen in de levens van anderen door onze aanwezigheid.  God wil zijn  kerk bouwen waar wij zijn.  hij wil jou en mij gebruiken gewoon zoals we zijn. 

Getuige zijn?

Veel mensen denken dat we heel geleerd moeten zijn om  anderen te kunnen vertellen over wie God in ons leven is. het is goed dat er mensen zijn die ons bepaalde dingen  zullen leren, maar God zelf  zal in ons hart laten weten wat goed is en wat niet en wanneer we twijfelen  kunnen  we dit ook nog eens toetsen aan wat de bijbel hier over leert.

Laten we net als Jezus een getuige zijn van de ontmoeting die we hebben gehad met onze God. hoe was jouw ontmoeting met Hem? of ben je gewoon gaan geloven omat anderen dat van je verwachten misschien? Dat zou niet vreemd zijn veel mensen doen dat, maar de vraag die bij mij dan opkomt is waar sta jij dan voor? Wie ben jij dan werkelijk?  leef jij je leven  naar wat anderen van je vinden of vanuit  een keus of vanuit een ontmoeting met God. 

De overtuigingen voorbij

De keus om gelovig te zijn is een goed natuurlijk, maar waar en wanneer heb jij God dan ontmoet?   Ik zelf heb  een hele tijd  een leven geleefd vanuit overtuigingen en ik geloofde dat wat sommige anderen mij hadden verteld.  Op zich niets mis mee, maar ik had  niet die ervaring die nodig was om vanuit relatie te leven.  Ik was actief in de kerk en leefde een relatief gelovig leven  voor de buitenwereld, maar van binnen begreep ik niet wie God was omdat ik  hem niet werkelijk had ontmoet.  Ik sprak over hem en bad ook, maar in wezen was het eenrichtingsverkeer van mijn kant.

Ik denk dat het was omdat ik bepaalde zaken niet werkelijk  van God had ervaren, maar ook omdat ik  gewoon door wilde gaan met bepaalde  zonden in mijn  leven hoewel ik wist dat ze fout waren.  ik had vooral op dat moment een relatie met mijn eigen zienswijze en denkbeelden dan dat ik mij door Gods Geest liet leiden.

Heilige Geest

Ik weet nog hoe een vriend me vertelde over de Heilige Geest en  ook met me gebeden heeft om vervulling van Gods Geest.  Dit was voor mij een bijzonder moment, maar tegelijk ook een moment waar moeite kwam. Hier kwam God mij leven binnen en begon aan mij en mijn overtuigingen te trekken en liet me stukje bij beetje  zien waar het mis ging in mijn leven en dat ik enorm gebouwd had op wat anderen van mij vonden. 

Moeilijke beslissingen volgden.  Ik geloof echter dat Gods weg de beste is en mijn keus om hem te dienen en in relatie met hem te leven was niet gemakkelijk en bracht me eigenlijk in een hele diepe put.  God brak mij en bouwde me langzaam maar zeker weer op. 

Afgebroken en weer opgebouwd ten leven

Net al Jezus  hebben we het nodig om afgebroken te worden. God gaat daarin soms erg ver. Zover als nodig is schijnbaar.  We hebben het nodig om  gebroken te worden om van daaruit  opnieuw tot leven te komen en  aan het werk te gaan. 

de essentie van  gelovigen is om er op uit te gaan en  levende getuigen te zijn voor Jezus christus. Dit kan niet anders dan dat we niet  slechts  gedoopt te moeten zijn, maar dat we werkelijk  ook ons oude leven afleggen.   Mijn oude leven is een leven van controle en het  zoeken naar erkenning . 

God wil niet dat we bouwen op onze eigen kracht en de erkenning van anderen, maar dat wij op hem bouwen.  wanneer we leren  werkelijk onszelf te zijn in Christus kunnen we het licht en het zout  der aarde zijn.  dan pas leren we ook dat we er niet zijn  om ons te voegen  in de gemeenschap om daar lekker te zitten met mensen die net zo denken als wij of in dezelfde situatie zitten , maar   dat we  er zijn voor hen die het  minder hebben dan wij. 

Roeping

God roept ons op om  er te zijn voor  de armen en de zwakken . hij roept ons om  hen te  steunen die herstel nodig hebben in hun leven. die honger hebben  en dorsten. Als wij  op weg gaan om  de hongerige te voeden en de dorst van mensen te lessen. mensen te kleden die naakt zijn en  te laten zien wie God is voor wie hem  door de duisternis niet kunnen zien dan zijn we  licht  in deze wereld. 

woorden  zijn krachtig en zijn soms nodig om  onze daden kracht bij te zetten, maar meestal zijn het niet de woorden die anderen in eerste instantie doen overtuigen om een relatie met Jezus aan te gaan, maar wat anderen door Jezus voor hen hebben gedaan.

Geen andere naam

Waar je gaat, waar je bent herinner je dat God ook in Jezus bij jou is gekomen en anderen daar ook voor heeft gebruikt. er is geen naam zo geweldig als de zijne . er is  geen naam krachtiger  en die levens kan herstelen als de naam van Jezus.

 Ik weet echter ook dat zijn naam wat dat betreft vaak ijdel gebruikt word om  tot zelfverrijking  te komen en om eigen eer en doelen te behalen. Ik weet het omdat ik dat zelf ook dikwijls heb gedaan en laten gebeuren in mij leven.

Leef je leven  vanuit liefde voor Hem en geef  je oude leven op  om vanuit een relatie met Hem zelf te gaan leven. een nieuw leven in en met  Hem.

 

Ik verwacht niks van sinterklaas.

 

Veel mensen leven met  verwachtingen die nooit  zullen gebeuren.  Zelfs al is de verwachting nog zo groot, sommige dingen gebeuren gewoonweg nooit.  

Dat we dingen verwachten is op zich heel gewoon. We hebben allerlei verwachtingen voor ons leven, ons gezin, de kinderen die we hebben gekregen of wanneer we zie niet hebben gekregen is er misschien de verwachting dat ze  nog zullen komen, we hebben verwachtingen ten aanzien van onze toekomst , ons werk, voor de kerk, etc…..

bitterheid

Het probleem  met verwachtingen is dat wanneer ze niet  vervuld worden, dan worden we boos, opstandig, teleurgesteld of  nog erger ,  we vallen in een diepe put van bitterheid.  Ik heb al deze dingen persoonlijk ontmoet in mijn leven. man, wat ben ik  soms boos geweest  en teleurgesteld omdat zaken anders zijn gelopen dan ik had verwacht en gehoopt. een tijdlang ben ik ook nog eens enorm bitter geweest en zat ik in die diepe  put.  Ik gaf iedereen de schuld en uiteindelijk ook mijzelf. Schuldgevoel kwam er bij , omdat ik dacht dat het dan wel allemaal aan mij moest liggen .

We willen allemaal dat er aan onze verwachtingen wordt voldaan. Tegelijk als we er over na denken kom je misschien met mij tot de conclusie dat  het niet realistisch is dat  er aan al je verwachtingen gehoor wordt gegeven.

Ruimte voor verwachting

Toch zijn  er  manieren zodat je verwachtingen  de ruimte krijgen. immers  wanneer we niet open zijn over wat we verwachten, hoe zouden anderen dan jou verwachtingen kennen?  bovendien kunnen we van alles verwachten , maar is het de vraag of ze ook realistisch zijn. Heeft iemand er wat aan?   en wat heb je aan allerlei verwachtingen  als ze niet voortkomen uit liefde. Wanneer we vanuit liefde voor God en onze naaste verwachtingen hebben  is de kans vele malen groter dan wanneer ze slechts gericht is op  je zelf.

Veel verwachtingen  hebben misschien t emaken met de mensen die je kent.  Veel mensen  hebben je misschien in de steek gelaten en je had  nog wel verwacht dat ze je  zouden helpen, ondersteunen en uiteindelijk…  waar zijn ze gebleven?  Je bent zo  teleurgesteld geworden omdat je zoveel hebt mee moeten maken in je leven dat je boos bent op, en teleurgesteld in God.

Als …..!

Je hebt pijn te dragen en  tegelijk  blijven al de verwachtingen in je hoofd doordraaien. Als ze nu maar naar mij hadden geluisterd. Als ze  maar  dit of dat hadden gedaan. Als  ik nu maar meer had gedaan. Mooier had …., beter had…  anders had….,…

Als ik nu maar… als ik dit , als ze dat… allemaal dingen die  voortkomen uit verwachtingen die je hebt of hebt gehad. Zaken waar een deel van je verlangen lag en misschien nog ligt.  Je had het verlangen naar  erkenning, vriendschappen, relaties, naar geld , goederen, allemaal verschillende zaken en soms  erg jammer dat ze niks geworden zijn en  anderen waarschijnlijk maar  goed dat ze niks geworden zijn.

sinterklaasverwachtingen

Waar wil ik heen met dit verhaal. Dat je geen verwachtingen moet hebben?  nee zeker niet, er is nog veel om te verwachten, maar  misschien moeten we onze verwachtingen wat bij gaan stellen.  is het niet zo dat we  eerlijk gezegd  soms gewoon te veel van mensen verwachten? Is het niet zo dat  wanneer we in God geloven en hem vertrouwen Hij ons zal geven wat het beste is en dat dit  uitstijgt boven onze persoonlijke verwachtingen? of geloven we slechts dat God een sinterklaas is die slechts probeert op een zo goed mogelijke manier te voldoen aan onze persoonlijke verlanglijstjes(lees verwachtingen)?

Ik geloof persoonlijk dat we hier ergens de mist in gaan. we hebben verwachtingen van mensen die te hoog gegrepen zijn of wanneer ze dat niet zijn willen we ze mensen  opleggen, en wat God betreft hij weet al wat Goed voor je is. Hij zelf heeft verwachtingen voor jou. Wanneer we gaan leven  vanuit die verwachting, dan zullen onze persoonlijke verwachtingen niet direct vervuld worden , maar wel veranderen. we gaan meer en meer zien welk een verwachting God van ons heeft.  Zijn verwachtingen veranderen ons, maar de vraag is of wij onze eigen verwachtingen vast willen houden of dat we  ons willen uitstrekken naar meer van God in ons leven.