Tag: psychologie

Empathie of ….?

Hoe kunnen we God liefhebben en onze naaste  niet zien. Hoe kan je iemand honger laten lijden wanneer je genoeg hebt om te  delen. Hoeveel mensen zijn er niet die hongeren. We zien heel vaak de beelden op TV, maar raakt het ons nog werkelijk?

Wat speelt er!

Hoorde bij Pauw en Witteman over emotiejournalistiek. Het is vreemd dat er  een bepaald beeld wordt opgeroepen. Maar tegelijk  is het van belang dat we  weten wat er in de wereld speelt. Maar, …Misschien is het te ver van ons bed.  Er zijn immers ook hier mensen die hongeren. Misschien ken je  niet degene die fysiek honger heeft, maar we kennen wel diegenen die geestelijk honger lijden.

Er zijn velen die arm zijn in de buurt waar we wonen. Het maakt niet uit of het een volksbuurt is waar je woont of juist een rijke villawijk. Overal zijn armen , naakten die bekleed mogen zijn.  wij kunnen in navolging van wat Jezus deed  iets voor de ander betekenen.  Misschien is wel het meeste wat je aan de ander zou kunnen geven een deel van je tijd.  gewoon er voor de ander zijn.

Liefde uitdragen. Daar gaat het om!

We zijn niet allemaal een moeder Theresa in sloppenwijken, (kijk maar eens wat ze zegt in dit clipje) maar we kunnen wel de boodschap van liefde uitdragen in onze eigen omgeving. We kunnen mensen ontmoeten waar ze zich ook bevinden. We spreken in de kerk tegenwoordig veel over pastoraat en de juiste technieken. Ook in de psychologie komen we het tegen , maar steeds meer wordt ontdekt dat, zoals psycholoog Carl Rogers het noemde, empathie belangrijk is.

Nu denk ik persoonlijk dat empathie op zich  te kort schiet, omdat ze enigszins een geveinsde houding is ten opzichte van anderen, maar het gaat om relaties. Wanneer wij bereidt zijn om oprecht tijd, energie en liefde te geven aan mensen dan zullen er ongekende veranderingen plaatsvinden in levens van mensen.  we mogen met mensen begaan zijn. Het is  opdracht om je naaste lief te hebben.  we moeten niet kijken naar wat het ons oplevert zoals dat wel gebeurt in emotie journalistiek.

Voor wat hoort wat?

Is het niet vaak zo dat we bereid zijn mensen te helpen wanneer ze ook daadwerkelijk bereid zijn om iets te betekenen voor ons. Een voor wat hoort wat mentaliteit. Maken we veelal geen gebruik (lees misbruik) van de situatie? We willen je wel helpen, maar eerst ff deze mooie shots voor de TV.  We willen je wel helpen, maar dan moet je wel gelovig worden, we willen je wel helpen als jij ( dit zeggen we niet hardop hoor, we hopen het stiekem) aan iedereen vertelt wat ik voor je heb gedaan.

Wellicht zijn we als mens niet in staat om onszelf uit te schakelen als het gaat om de hulp aan anderen. we zijn immers in wezen egocentrisch. Je zou kunnen zeggen dat we een soort van emotiejournalistieke houding hebben.  we vinden het als het ware sexy om in de schijnwerpers te staan.  

Onszelf voor keus stellen

We denken dat de wereld om ons zou moeten draaien. Jezus leert ons echter dat dit niet zo zou moeten zijn.  we zullen telkens weer onszelf  voor de keus moeten stellen om God te dienen of te kiezen voor ons zelf ons eigen gemak en/of eer.

 Ik merk dat ik wanneer ik dit zo schrijf ik al gauw de neiging heb om te kijken naar wie het wel en niet goed doet en of ik zelf de juiste keuzes maak en heb gemaakt.  ik denk dat dit niet de juiste vragen zijn. ik geloof dat we zouden moeten kijken naar hoe Jezus  leefde en Hem navolgen in Zijn ontmoetingen met mensen.  dan zie je dat er enorm veel gebeurt met en in mensen.

Psychologische test: wie ben ik?

Een van de grootste vraagstukken die we ons stellen is waarschijnlijk de vraag wie we zijn. wie ben jij en wie ben ik nu helemaal. Van de week  deed ik (voor de aardigheid) op internet een psychologische test. De uitslag was beter dan ik zelf had kunnen bedenken, maar helaas was de uitslag misleidend.  Ze deed me mooier en beter  uitkomen dan ik in werkelijkheid ben. wie ben ik doet me tevens denken aan het TV spelletjes, Wie ben ik. waarin Ron Brandsteder en Andre van Duin de hoofdrollen speelden.

het spelletje  is misschien een beetje een beeld van hoe mensen zoekende zijn naar wie ze zijn.  En hoewel ik de test met en korreltje zout neem, ben ik er van overtuigd dat er hele aardige en goede testen zijn die qua resultaat best een heel stuk  in de goede richting komen, maar tegelijk  kunnen we aan geen enkele test  deelnemen die ons persoonlijk neerzet zoals we zijn. en dan nog,… als we weten hoe we in elkaar zitten weten we dan wie we zijn?

Wat is het antwoord?

Wat maakt dat we zijn wie ze zijn?  de vraagstelling alleen al maakt  het moeilijk om tot een eenduidig antwoord te komen.  we zijn meer dan de buitenkant die de mensen om ons heen vaak te zien krijgen. we zijn zelfs nog meer dan  wat anderen van ons horen als we spreken.  We zijn meer dan de dingen die we doen. meer dan onze positie of afkomst. Meer dan onze studie en meer dan we zelf ooit zullen begrijpen.

Er zit onbegrijpelijk veel in ons. Sigmund Freud was degene die begon na te denken over het onbewuste. We  zijn ingenieuze wezens die  meer kunnen vasthouden dan we eigenlijk in ons leven voor nuttig achten.  Veel zaken die ons als mens uniek maken  zijn in de loop van jaren opgebouwd en aaneen geregen ervaringen en informatie die we ergens hebben opgeslagen en die zo zijn uitwerking hebben al weten we soms niet waar.

Psychologisch onderzoek

Soms begrijpen weer pas na intensief therapeutisch of psychologisch onderzoek achter waarom bepaalde zaken ons leven beïnvloeden. Maar of dat nu maakt dat we zijn wie we zijn?  die vraag blijft me boeien. Weet ik wie ik ben? ach, … ik weet redelijk waar ik voor sta. Ik ben er redelijk achter  waar het een en ander mis is gegaan in mijn leven.  ik weet dat ik  soms onredelijk reageer en  ik weet enkel van mijn angsten en tekortkomingen. Ik weet ook wie mijn ouders zijn en ken mijn familie. Alles zo bij  elkaar maken me tot wie ik ben zou je zeggen.

Toch geloof ik dat er meer is dan dat.  Wie kent me nu helemaal? Ik denk dat als het er op aan komt we onszelf niet goed kennen.  al denken velen vaak dat ze zichzelf aardig kenen of dat ze jou misschien goed kennen, ze weten niet wie je werkelijk bent. ze kennen niet volkomen wat je denkt en weten  niet wat jij weet. Ze hebben niet jou ervaringen en  verlangens.  ze lijken misschien op je in bepaalde opzichten , maar elders zijn ze toch weer anders. Ieder mens is uniek en  dat maakt dat we  prachtig zijn zoals we zijn.

Wie kent mij exact?

Er is er slechts een die ons werkelijk kent. Een die ons  kent vanaf het allereerste begin. (kijk hier eens naar)  God zelf was het die ons heeft gemakt. Hij heeft de exacte  genen en voor ons uitgezocht. Jouw  vader en moeder. Misschien waren ze niet jou keuze , toch wilde Hij dat je degen zou worden die je geworden bent. Hij kent ieder haar op je hoofd en  kent ieder gedachte en verlangen.   Hij kent je zitten en je staan zegt de Bijbel. Wanneer we dus willen weten wie we werkelijk zijn zullen we bij hem aan het goede adres zijn.