Tag: overtuiging

verbinding, loyaliteit, erkennen!

verbindingen-e1326463150110-595x390

De mens¬† heeft de behoefte zich te¬† verbinden. Dit aan een groep mensen of een individu, maar ook aan idee√ęn, visie of lering.¬† Deze verbindingen die we ergens in het leven opdoen is niet alleen verbinding, maar maakt ook dat we ons¬† van andere groepen afscheiden, van andere leringen of visies. Immers ¬†we zijn of¬† loyaal aan deze groep¬† en keren ons daarmee van andere groeperingen af. Natuurlijk zijn er een aantal overlappingen in groeperingen, individuen, visies of leringen die¬† elkaar¬† niet bijten. We scheiden ons af van anderen die niet behoren tot ‚Äúonze‚ÄĚgroep en die niet ‚Äúonze‚ÄĚvisie dragen of beleven.

We zijn zelfs geneigd om bepaalde  beweringen  die aan een lering of visie verbonden zijn in bescherming te nemen waarvan we eigenlijk overtuigd zijn dat ze onwaar dan wel onjuist zijn. Echter de verbinding  en loyaliteit maakt dat we ons hier toch trouw aan blijven. Dit wil niet zeggen dat we dit dan ook zelf doen, maar we nemen  de groep of visie veelal in bescherming. Een voorbeeld is: wanneer iemand geestelijk of lichamelijk misbruikt word door bijvoorbeeld een familielid zal het slachtoffer  veelal niet de dader beschuldigen , maar  zeggen dat niet de  dader schuldig is , maar  dat dit ligt aan  zijn opvoeding, omstandigheden of zelfs de schuld bij zichzelf zoeken.  Loyaal aan de het individu, en de groep. Familie in dit geval.

We zien dit ook gebeuren op een ander level. De kerk geeft aan dat de doop belangrijk is. Van huis uit is iemand bijvoorbeeld  als kind gedoopt door besprenkeling, maar inmiddels  volwassen geworden ga je naar een andere kerk waar ze een andere vorm van doop verkondigen.  Namelijk die door onderdompeling op volwassen leeftijd. Dit bezorgt vaak veel strijd omdat men  niet de ouders wil afwijzen nog de  geloofsleer waarmee men is opgevoed en daarmee wederom een groep mensen.

Het geweten¬† speelt hierbij een enorme rol. Hoewel we¬† weten dat bepaalde zaken in wezen niet goed zijn nemen we toch , loyaal als we zijn mensen of visie in bescherming omdat dit behoort tot¬† ‚Äúons‚ÄĚ systeem. Eigenlijk brengt het nieuwe ons in gewetensnood, immers ons gevoel en gedachten geven aan dat we¬† buiten de boot gaan vallen , dat we ons buitensluiten terwijl we eigenlijk ergens bij willen horen.¬† Eigenlijk worden we¬† vastgehouden , er is een bepaalde greep op ons leven, of een bepaalde manier van leven. Dit is niet per definitie¬† ongezond.¬† Dit is echter wel een emotionele greep. Loyaliteit kan ons vasthouden ion een bepaalde situatie wanneer we niet durven loslaten.

serve_two_masters

De vraag  is of we  enerzijds loyaal kunnen zijn en anderzijds  afstand doen  van een bepaald leer of visie waar deze groep voor staat. Of  kunnen we een bepaalde leer aanhangen en toch afstand doen van de groep? En … kunnen we deelgenoot zijn van meerdere groepen die tegengestelde visies behartigen of  meerdere visies  omarmen en slechts aangesloten zijn  bij een kleine selecte groep terwijl de visie anders beweert? En,  is er  gradatie in loyaliteit? Veel vragen waar niet altijd direct een antwoord op wordt gegeven , maar die gewoon even bij me opkomt en volgens mij de moeite waard zijn te overdenken.

Er is een sterke loyaliteit naar oa familie. Ook is er een loyaliteitsverhouding naar   bijvoorbeeld  een geloofsovertuiging. Dit zijn beide bindende factoren. Of misschien beter verbindende factoren genoemd. Er zijn natuurlijk veel meer factoren te noemen waardoor we met  elkaar verbonden zijn. Dit kan van alles zijn. Dit begint al met je kleur, de school waartoe je behoort, het kerkgenootschap, politieke voorkeur, je opleiding,  etc… Je loyaliteit is het groots naar een bepaalde groep of visie waneer  er  veel  verbindende factoren zijn. Dit betekent niet dat we het altijd eens  moeten zijn in zo’n geval , maar  wel dat er verbindende factoren zijn.  Bijvoorbeeld een familie  die naar de zelfde kerk gaan en het zelfde geloven , het zelfde werk doen, etc..

Echter wat gebeurt er wanneer  degene die ons lief en dierbaar zijn andere keuzes gaan maken  dan wij persoonlijk zouden willen maken? Die  niet passen  bij  het gezamenlijk gedachtengoed?  Je schrijft je bijvoorbeeld uit van de kerk waartoe je behoort, maar zoekt een andere  kerk of of je gaat helemaal niet meer? Wat nu als je  vertelt dat je een andere seksuele voorkeur hebt? Of je trekt uit de (gebruikers)groep waarmee je het zelfde altijd hebt gedaan ook al was dit niet het juiste gedrag ? ik denk bij het laatste aan bijvoorbeeld  het gebruik van drug of alcohol.

We zien al gauw dat mensen emotioneel in de war raken hierdoor.¬† Heen en weer geslingerd¬† tussen wat¬† goed is en was en wat juist niet goed is of gewoon minder goed. Een tijdlang was het een vertrouwde¬† omgeving, maar nu lijkt alles op los zand te staan. Geen vaste grond meer onder de voeten.¬† Je wil loyaal zijn aan je opvoeders, je vrienden, de kerk, je werk, het gedachtegoed,de visie of leer, ‚Ķ aan de andere kant wil je loslaten toch je relaties behouden. Nieuwe relaties aangaan en nieuwe idee√ęn omarmen, maar dit¬† lijkt tegenstrijdig en soms is dat ook zo.¬† Vragen als kan ik dit maken? Doe ik het wel goed? Wat als ik nu zelf helemaal verkeerd zit? Komen misschien op.¬† Je wordt heen en weer geslingerd tussen¬† wat goed was en nu niet meer zo goed lijkt te zijn en datgene wat je goed lijkt , maar waarvan je¬† het nog niet helemaal duidelijk hebt of niet weet wat je er van¬† mag verwachten.

in-de-knoop-300x274

De vraag komt duidelijk naar voren : Wie ben ik?  Het vult ons hele wezen .  we willen maar wat graag geliefd zijn. Geliefd door alles en iedereen en daarbij  verlangen we er ook naar om gezien te worden en erkenn ing te krijgen voor wie we zijn.  Gezien, bewonder en geliefd. De gebrokenheid van ons leven die   we hebben opgelopen in het leven zijn deel van ons. Erkennen is lastig. Hiermee ontdekken we  onze eigen schuld en die van anderen. Loyaal als we zijn, zoekend naar waarheid en wie zelf zijn leert ons een hoop, maar ook dat er veel zaken zijn die we zelf in de hand hadden en zaken die we juist niet in de hand hadden, maar die anderen hebben gedaan en toch van invloed waren op ons leven.  We zijn zaken gaan zien en dat maakt  dingen duidelijk, maar ook beangstigend.

Veel mensen proberen  om zichzelf te vinden en te zijn, maar ontkennen bijvoorbeeld dat  ze fouten maken in hun leven.  Of ze ontkennen bepaalde gevoelens of gedachten te hebben. Echter dit ontkennen maakt dat ons leven onveranderbaar is . ontkennen heeft als gevolg dat we blijven waar we zitten en te dealen hebben met zaken waarmee we oneens zijn en deze gewoonweg te accepteren hebben waardoor we  zaken  wegstoppen , onszelf verloochenen, dingen zeggen waar we eigenlijk niet achter staan. Een bepaalde visie of leer verdedigen of personen omdat we loyaal willen zijn.  Of anderen die zich tegenovergesteld  opstellen . als slachtoffer en zeggen dat ze niks waard zijn omdat  ze niet kunnen voldoen aan de visie of gedachtegoed van de groep. Ze conformeren zich door te zeggen dat ze er niet aan kunnen voldoen en zijn op die wijze  loyaal. Hierdoor komen beide partijen in spagaat te liggen.

Wat nu als we onszelf zo bijzonder en goed vinden en onszelf verheffen en we maken een fout?  Of wat nu als we onszelf juist zo slecht vinden en iemand geeft ons een compliment?  We ontdekken dat zowel het goede als het slecht in ons aanwezig is.  De vraag is niet of we dit weten, maar hoe we nu werkelijk kunnen leven zoals we bedoeld zijn. Ik geloof dat het antwoord te vinden is in oprechte, echte , ware liefde. Waar liefde woont daar is immers ruimte. Liefde accepteert ons zoals we zijn, maar durft ook ons te wijzen op wat niet goed is.  Liefde accepteert de ander zoals hij is en wil desondanks loyaal zijn , ook als men gekke dingen ontdekt.

Onze menselijke liefde  is slechts beperkt en derhalve zullen we  teleurstellen en teleurgesteld raken. We proberen  haar te vangen in visies en in groepen gedachten en woorden, maar hoe dan ook zullen onze menselijk inspanningen onvoldoende zijn en tekort schieten. Overleveringen van het verleden, gebeurtenissen die we al dan niet in de hand hebben maken dat we hier vanuit ons zelf niet een goed e invulling aan kunnen geven. Niet zoals ze werkelijk bedoeld is.

De zondeval makt dat we  altijd op zoek zullen zijn naar datgene waartoe we werkelijk behoren. We zijn op zoek naar onze oorsprong. Door echter de fouten die we maken of  die anderen maken ( zonde) hebben we of anderen beschadigingen opgelopen( wonden). Hierdoor lopen we soms  vast en handelen niet zoals we eigenlijk zouden willen of  waar we in wezen  naar verlangen en raken verstrikt ( bonden) in een loyaliteitsconflict.

Ik geloof  dat we in  waarheid mogen en kunnen leven. Niet onze waarheid of wat wij zelf zien als waarheid, maar inde Waarheid die God ons te bieden heeft.  We mogen genade ontvangen. Niet zoals we dat zelf zouden  willen ervaren of zoals men zegt dat het zou moeten zijn, maar  door Jezus Christus die voor ons gestorven en opgestaan is toen (2000 jaar geleden), maar ook nu met ons oude leven wil sterven en in een nieuw leven wil opstaan. Zodat oude banden verbroken worden. Wonden herstellen en zonden vergeven zijn.  De waarheid is dat we genade niet kunnen verdienen en God haar toch aan ons wil geven. God is Loyaal aan zijn  schepping. Aan Jou in het bijzonder.

circonstance_vie

We ogen leven in een nieuwe verbinding. Een nieuw leven leven. Loyaal zijn aan de Allerhoogste. Onze groep is dan groter dan ooit en de visie breder dan we  maar kunnen beseffen omdat alles onder Jezus is gesteld.  Hij leert ons om loyaliteit te tonen naar de mensen om ons heen en derhalve ook aan onszelf. We mogen er zijn.  Hij accepteert ons en dus mogen we weten kinderen van de allerhoogste te zijn.

Wederom is ontkenning mogelijk. Ontkenning dat we het niet waard zijn dat het onmogelijk is voor jou dat dit allemaal voor iedereen is maar dat jij niet goed genoeg bent. Ik bid dat je ogen  zullen gaan ontdekken dat je de moeite waard bent en je werkelijk een kind van God mag noemen als je tot erkenning bent gekomen. Erkenning is nodig. De vraag is:  ontkennen of erkennen?

Welke naam?

Er zijn enorm veel mensen op deze aarde die God nog niet kennen.  wij als gelovigen hebben dan ook een gigantische, maar evenzo geweldige taak om in deze wereld het licht te brengen van God.  wij mogen het  licht van God  laten schijnen in de levens van anderen door onze aanwezigheid.  God wil zijn  kerk bouwen waar wij zijn.  hij wil jou en mij gebruiken gewoon zoals we zijn. 

Getuige zijn?

Veel mensen denken dat we heel geleerd moeten zijn om  anderen te kunnen vertellen over wie God in ons leven is. het is goed dat er mensen zijn die ons bepaalde dingen  zullen leren, maar God zelf  zal in ons hart laten weten wat goed is en wat niet en wanneer we twijfelen  kunnen  we dit ook nog eens toetsen aan wat de bijbel hier over leert.

Laten we net als Jezus een getuige zijn van de ontmoeting die we hebben gehad met onze God. hoe was jouw ontmoeting met Hem? of ben je gewoon gaan geloven omat anderen dat van je verwachten misschien? Dat zou niet vreemd zijn veel mensen doen dat, maar de vraag die bij mij dan opkomt is waar sta jij dan voor? Wie ben jij dan werkelijk?  leef jij je leven  naar wat anderen van je vinden of vanuit  een keus of vanuit een ontmoeting met God. 

De overtuigingen voorbij

De keus om gelovig te zijn is een goed natuurlijk, maar waar en wanneer heb jij God dan ontmoet?   Ik zelf heb  een hele tijd  een leven geleefd vanuit overtuigingen en ik geloofde dat wat sommige anderen mij hadden verteld.  Op zich niets mis mee, maar ik had  niet die ervaring die nodig was om vanuit relatie te leven.  Ik was actief in de kerk en leefde een relatief gelovig leven  voor de buitenwereld, maar van binnen begreep ik niet wie God was omdat ik  hem niet werkelijk had ontmoet.  Ik sprak over hem en bad ook, maar in wezen was het eenrichtingsverkeer van mijn kant.

Ik denk dat het was omdat ik bepaalde zaken niet werkelijk  van God had ervaren, maar ook omdat ik  gewoon door wilde gaan met bepaalde  zonden in mijn  leven hoewel ik wist dat ze fout waren.  ik had vooral op dat moment een relatie met mijn eigen zienswijze en denkbeelden dan dat ik mij door Gods Geest liet leiden.

Heilige Geest

Ik weet nog hoe een vriend me vertelde over de Heilige Geest en  ook met me gebeden heeft om vervulling van Gods Geest.  Dit was voor mij een bijzonder moment, maar tegelijk ook een moment waar moeite kwam. Hier kwam God mij leven binnen en begon aan mij en mijn overtuigingen te trekken en liet me stukje bij beetje  zien waar het mis ging in mijn leven en dat ik enorm gebouwd had op wat anderen van mij vonden. 

Moeilijke beslissingen volgden.  Ik geloof echter dat Gods weg de beste is en mijn keus om hem te dienen en in relatie met hem te leven was niet gemakkelijk en bracht me eigenlijk in een hele diepe put.  God brak mij en bouwde me langzaam maar zeker weer op. 

Afgebroken en weer opgebouwd ten leven

Net al Jezus  hebben we het nodig om afgebroken te worden. God gaat daarin soms erg ver. Zover als nodig is schijnbaar.  We hebben het nodig om  gebroken te worden om van daaruit  opnieuw tot leven te komen en  aan het werk te gaan. 

de essentie van  gelovigen is om er op uit te gaan en  levende getuigen te zijn voor Jezus christus. Dit kan niet anders dan dat we niet  slechts  gedoopt te moeten zijn, maar dat we werkelijk  ook ons oude leven afleggen.   Mijn oude leven is een leven van controle en het  zoeken naar erkenning . 

God wil niet dat we bouwen op onze eigen kracht en de erkenning van anderen, maar dat wij op hem bouwen.  wanneer we leren  werkelijk onszelf te zijn in Christus kunnen we het licht en het zout  der aarde zijn.  dan pas leren we ook dat we er niet zijn  om ons te voegen  in de gemeenschap om daar lekker te zitten met mensen die net zo denken als wij of in dezelfde situatie zitten , maar   dat we  er zijn voor hen die het  minder hebben dan wij. 

Roeping

God roept ons op om  er te zijn voor  de armen en de zwakken . hij roept ons om  hen te  steunen die herstel nodig hebben in hun leven. die honger hebben  en dorsten. Als wij  op weg gaan om  de hongerige te voeden en de dorst van mensen te lessen. mensen te kleden die naakt zijn en  te laten zien wie God is voor wie hem  door de duisternis niet kunnen zien dan zijn we  licht  in deze wereld. 

woorden  zijn krachtig en zijn soms nodig om  onze daden kracht bij te zetten, maar meestal zijn het niet de woorden die anderen in eerste instantie doen overtuigen om een relatie met Jezus aan te gaan, maar wat anderen door Jezus voor hen hebben gedaan.

Geen andere naam

Waar je gaat, waar je bent herinner je dat God ook in Jezus bij jou is gekomen en anderen daar ook voor heeft gebruikt. er is geen naam zo geweldig als de zijne . er is  geen naam krachtiger  en die levens kan herstelen als de naam van Jezus.

 Ik weet echter ook dat zijn naam wat dat betreft vaak ijdel gebruikt word om  tot zelfverrijking  te komen en om eigen eer en doelen te behalen. Ik weet het omdat ik dat zelf ook dikwijls heb gedaan en laten gebeuren in mij leven.

Leef je leven  vanuit liefde voor Hem en geef  je oude leven op  om vanuit een relatie met Hem zelf te gaan leven. een nieuw leven in en met  Hem.

 

laat je geen oor aannaaien!

Er zijn van die mensen die  altijd precies weten wat God bedoeld.  Zo ook afgelopen zaterdag zou volgens Harold Camping ,de dag des oordeels zijn.  de gemeente van Christus zou worden opgenomen. 

Ik wil verder niet zo veel kwijt over de opname of over wie al dan niet behouden zullen zijn. best goed misschien om daar eens over na te denken, maar  waar ik het over wil hebben is dat veel mensen denken Gods wil te kennen.

God zei tegen me…?

ik weet niet of je de uitspraak wel eens gehoord dat iemand zei‚ÄĚGod heeft me¬† gezegd dat‚Ķ‚ÄĚof¬† ‚ÄúGod zei me dat jij‚Ķ.‚ÄĚ.

Laat ik voorop stellen dat Ik geloof dat God spreekt.  Ik geloof dat Hij dat doet op vele wijzen en soms zelf ezels gebruikt om ons bepaalde zaken duidelijk te maken.  toch gaan mij de haren  rechtop staan als iemand met zekere stelligheid bepaalde dingen durft beweren wat God zegt.

Ik geloof in het Woord van God, ook dat niet slechts de Bijbel dat woord is , maar wel dat het daarin toetsbaar moet zijn. ik geloof ook dat anderen  ons mogen aanspreken op zaken met dat als uitgangspunt.

Kapot maken

Wat ik echter  bij ondervinding heb is dat wanneer iemand met  volle overtuiging iets beweert en het komt niet werkelijk uit, dit eigenlijk iets kapot maakt.  Misschien niet in eerste instantie, maar op termijn wel.

Ik bedoel dus te zeggen dat wanneer we met volle overtuiging durven zeggen en beweren dat God  anderen iets te zeggen heeft met onze mond, laten we dan ook zeker zijn omtrent de waarheid.  anders maken we iets stuk.

Veel mensen  die Harold Camping na liepen zijn nu waarschijnlijk  teleurgesteld, verbitterd of  verslagen. Anderen hebben gehoord en er een grap een lachertje van gemaakt. ook daar is iets kapot gemaakt. iets van geloof in de wederkomst van Christus. Zoiets van ; zal het allemaal wel waar zijn?

Er komt meer en meer verdeeldheid als we zaken uitspreken als van God naar anderen toe die uiteindelijk toch niet waar zijn. 

Ik geloof dat we niet te voorzichtig om moeten gaan met Gods woord, maar soms is het beter te zwijgen. 

Een persoonlijk God

Ik geloof dat als God ons iets te zeggen heeft  hij ons ook persoonlijk aanspreekt.  al verstaan we hem niet altijd direct. We weten het zo gauw als bepaalde zaken in lijn gaan lopen. Als  dingen op zijn plaats vallen. Als de tijd rijp is. als God zijn hand in zaken heeft.

God kent ons mensen. Hij weet hoe we het best aangesproken kunnen worden. Hij weet hoe Hij dat het best kan doen en op welk moment. Ik wil niet de woorden van anderen nalopen. Zelfs als Gods Geest ze spreekt tot mensen. Ik zal er misschien wel naar luisteren en er met God over spreken, wanneer  Hij de ander heeft aangeraakt om door die ander tot mij iets te zeggen dan zal Hij zeker  ook tot mij zelf willen spreken. 

God is niet een onpersoonlijk God die bepaalde lievelingetjes heeft.  God houdt van ons allemaal . wij zijn zijn geliefden. Hij houdt van ons en wil ons altijd ontmoeten.   Soms gebruikt Hij anderen om ons iets duidelijk te maken, maar Hij heeft ons ook verstand gegeven en de Bijbel om dingen te onderzoeken.

Laten we daarom  nuchter zijn en waakzaam. En ons geen oor laten aannaaien.