Tag: oren

leren luisteren!

Wat zijn de beloften die God jou persoonlijk heeft gedaan?  Misschien heb je ze  persoonlijk niet zo helder. Misschien zou je eens op zoek moeten gaan naar  Gods beloften voor jouw  leven.

Misschien zou je eerst eens moeten kijken of je God  ook werkelijk wil en kunt vertrouwen. Vel mensen geven namelijk al op God af  alvorens ze überhaupt  een relatie met Hem hebben.  lekker  gemakkelijk! Iemand die je niet spreekt en die je niet kent en  er toch op af geven? hmmm….

 Wanneer je  Hem echter wel kent, hoe ga je dan mijn zijn beloften om? Ken je zijn beloften voor jouw leven überhaupt?  Misschien herinner je  wat dingen die je ooit gelezen hebt in de Bijbel en heb je daarop een keus gemaakt om in hem te geloven misschien. Misschien heb je  een keus gemaakt op basis van het feit dat je ouders  gelovig waren en jij hebt  dit als automatisch ook aangenomen.  Misschien zul je gewoon eens verder moeten kijken dan je neus lang is.  ga op onderzoek uit  naar Gods beloften voor je leven.

God zal zichzelf aan jou openbaren en laten weten hoe hij over je denkt, wat  Hij belangrijk vindt voor jou persoonlijk.  Zie  1 sam 3:21het  het  gaat er niet om dat je de hele dag met je neus in de bijbel zit. het gaat er niet omdat je als een wereld vreemde christelijke  vogel  rondloopt  die oncool is, maar het gaat er  om dat je werkelijk weet wie je bent en waar je voor staat .

Veelal maken we ons zorgen over allerlei dingen, maar vergeten daarbij dat God ons persoonlijk op het oog heeft en ons wil helpen om het doel te behalen wat hij voor ons heeft weggelegd. Daarom is het belangrijk allereerst met Hem in contact te staan. Dit kan  door oa te bidden, Bijbellezen, met anderen over Hem te spreken, maar ook door Goed te luisteren wat Hij tot je zegt in je hart door Zijn Geest.  Dit kan alleen wanneer we ook werkelijk tijd met Hem doorbrengen.

Misschien ben jij net als ik soms geneigd om vooral heel praktisch bezig te zijn met allerlei dingen. Soms zelfs met hele christelijke dingen, maar  dan wanneer we er klaar mee zijn lopen we weg en weten we veelal niet eens meer waar het over ging. Het is goed om je te leren richten op Gods woord.  Dit kan wanneer we bijvoorbeeld  ook werkelijk  leren luisteren. Als we ook werkelijk open staan. Misschien  dat we ons daar wat meer bewust van zouden  kunnen worden.  immers hoe meer we leren van wie God is in ons leven hoe meer we leren wat Gods doel voor ons leven is en des te beter begrijpen we ook zijn  beloftes.

Ruimte om jezelf te zijn!

Als ik mijn ogen sluit dan zie ik even niets.

Even net doen alsof het allemaal anders is.

Als ik mijn vingers in de oren doe en niets hoor,

gaat er een hoop aan mij voorbij.

Als ik me terug trek, stilletjes in mijn eigen,

geen mensen meer aanspreek,

als ik niet meer zie, hoor of voel,

ben ik er dan nog wel?

Wie kent mij nog?

Je hebt ruimte gekregen.

Ruimte om jezelf te zijn.

Ruimte om bij God te zijn.

Neem je plaats in en leef!

12 sept 2011/HV