Tag: oprecht

vaderlijke inzicht.

Soms ben ik net een kind. Mijn vrouw en kinderen zullen dat graag beamen en de nadruk willen leggen op kinderachtig gedrag.

Soms is dat wellicht zo. Ik heb net als mijn kinderen niet altijd zin om te doen way mijn vader zegt. In dit geval bedoel ik eigenlijk onze hemelse Vader, God.

IMG_1339.JPG

Hoewel ik wil geloven dat Gods weg de beste is, heb ik er soms geen zin in. Hoewel mijn kinderen weten dat ik een hekel heb aan chaos in de slaapkamers en dit soms heftige reacties oproept, negeren mijn kinderen mij regelmatig en riskeren ze het risico op een stevige woordenwisseling.

Ik ben echter (helaas moet ik dit bekennen) ook regelmatig eigenwijs en doe ik niet wat Vader mij zegt. Ik weet net als mijn kinderen best dat dit beter is wel te doen, maar desondanks ben ook ik eigenwijs.

Gods afspraken zijn er niet zomaar. Het is beter om het te doen. Ik hen het niet over straf of zo, maar over de consequenties die het negeren van Gods geboden, zijn roeping of gewoon wat hij ons in het hart legt te weeg brengt.

Het is als een gezin met verantwoordelijke ouders: wanneer vader zegt dat je beter iets niet kunt doen of juist beter wel, dat we dat waarschijnlijk ook zouden moeten doen. Natuurlijk zijn wij als menselijke vaders feilbaar. In mijn geval meer dan feilbaar zelfs.

Toch wil ik de nadruk leggen op naleving van wat God ons vraagt. We kunnen veel van deze zaken terug vinden in de Bijbel. Ze is een van de bronnen waardoor God tot ons spreekt.

We zien hierin dat Gods weg onveranderlijk is. Ik ben als vader soms nog wel eens veranderlijk, maar Gods wet is dezelfde. Nu zullen een aantal zeggen dat ze niet meer onder de wet zijn en derhalve vanuit vrijheid andere keuzes maken.

Dit is het onafhankelijke van de mens. We willen graag ons gelijk hebben, maar de wet an sich zal niet bepalen of we al dan niet behouden zijn, maar tegelijk zegt de heer Jezus ons dat Hij niet gekomen is om de wet weg te doen.

Het gaat er in de praktijk niet om dat mijn kinderen hun kamers perfect op orde hebben, maar dat ze meewerken, laten zien dat ze bereidt zijn om te helpen. Zo is het ook met God. Het gaat er niet om dat we perfect zijn, maar dat we welwillend zijn. Dat onze houding en hart op God gericht zijn, op dat wat vader zegt.

Er zit verschil in kinderen. De een is wat flinker en de ander heeft wat motivatie nodig en sommigen zo af en toe een hartig woordje, maar om kinderen hun werk te laten doen is vindingrijkheid nodig. God is behoorlijk vindingrijk.

Ik geloof dat we als vaders meer Dan trots zouden zijn als we ze werkelijk tot inzicht zouden kunnen brengen. Dat is wat God wil. Dat we tot inzicht komen. Inzicht is iets, maar beter nog is het als we niet het inzicht hebben, maar wel de bereidheid.

Ik geloof dat God en elke andere vader geniet van de bereidheid van zijn kinderen. het kan God niet zo veel schelen dat zaken niet perfect zijn in eerste instantie, maar wel onze houding. Net als met kinderen kan God genieten oprechtheid.

Het kan mij als vader niet zo veel schelen dat ik veel moet werken. Ook niet als zaken niet gaan zoals ze zijn bedoeld, wel als er constant weerstand is, opstandigheid, respectloosheid, ik gerichtheid. Ik geloof dat God de Vader er ook ongeveer zo in zit. Niet voor mijn kinderen alleen, maar zeker ook voor mij.

Oprecht echt

Wat we doen en hoe we het doen is het plaatje wat anderen van ons zien. Wanneer we ons leven leiden vanuit oprechtheid, waarachtigheid, een goed moraal dan zien anderen waar we voor staan. Andersom is dat natuurlijk ook zo. Wanneer we onoprecht zijn, het niet zo nauw nemen met de waarheid en principes laat dat ook zien waarvoor we staan. Lees galaten 5 maar eens hierover.

Integriteit laat dus zien waarvoor je staat. We kunnen zeggen dat een integere houding Zegent. God ziet je hart. hij weet het of je werkelijk oprecht bent. Ook als anderen niet doorhebben wanneer je doet alsof, hij ziet het. Hij ziet je gewoonten en fouten, maar ook de serieuze en oprechte houding om te veranderen, te zoeken.

Onze woorden en daden lopen synchroon met wat er speelt in ons hart. Onze werkelijke diepe waarden. Veel mensen spelen graag voor uberchristenen, ze willen laten zien hoe goed ze zijn in wat ze doen en zeggen. Jezus noemt zulke mensen witgekalkte graven. Ze zien er misschien mooi uit, maar het blijven graven. Een plaats waar geen leven is.

Het is goed om je woorden en wat er in je hart omgaat acceptabel te houden en oprecht te zijn. Integriteit is dus een keuze van onze wil, maar we hebben daarbij wel hulp nodig. We zullen in verbinding moeten leven. Met wie? Met God, met anderen en met onszelf.

Wanneer we de verbinding loslaten met God hebben we niet werkelijk iemand aan wie we werkelijk onze integriteit kunnen meten. God deVader stuurde Zijn Zoon om te laten zien hoe we werkelijk met zaken om zouden moeten gaan. Van andere integere mensen mogen en kunnen we leren. We kunnen in gesprek zijn hoe integer te worden, discipelen te zijn. Ook de verbinding met onszelf is belangrijk. We mogen ontdekken dat wanneer we integer zijn we onszelf meer gaan waarderen.

De zegen van integriteit is groot. Laten we het zoeken met alles wat in ons is. Het beschermen met ons hele hart en iemand die niet alleen maar spreekt over God, maar ook doen wat Hij van ons vraagt. Met hem in contact zijn en ontdekken en doen om te groeien in navolging. Niet foutloos misschien, maar wel oprecht, echt. Bid er om en vraag God om een integer hart en richt je er op.

Becoming A person of integrity means ” deciding to integrate my heart’s values into my daily actions.” -John Maxwell-

Wat je zegt zou congruent moeten zijn met wat je doet. Het laat zien waarvoor je staat. Wie je werkelijk bent! Het is onze eigen keus! Wat kies jij?

een droevige ontmoeting

Ik ben boos, verdrietig. Gisteren is er een jongeman begraven en ik was er bij.  39 jaar, vader van 4 prachtige kinderen en de man van een evenzo mooie jonge vrouw.  Koud was. heel erg koud. Warm waren de gedachten maar koud de gebeurtenis. Het huilen van de mensen het brak mijn hart te zien  dat er zoveel verdriet was bij de mensen die ik waardeer en lief heb.  mijn hart gaat naar ze uit. Vooral naar een specifiek persoon. Mijn vriend die  er bij stond als naaste familie. Voor hem was ik daar.

Vanmorgen las ik in de bijbel hoe Jezus sprak en zei: gelukkig zij die verdriet hebben, want ze zullen getroost worden. eerlijk gezegd is mijn reactie op zo’n moment van: tjonge, wat moet ik daar nu weer mee. En wat  moeten zij daar mee?  Gelukkig als je verdriet hebt?  Deze  vrouw, de familie, mijn vriend waren op dat moment niet gelukkig.  De belofte ze zullen getroost worden is fijn te lezen, maar  dat zal toch echt wel wat tijd nodig hebben.  getroost?  Zelfs daarbij  kun je vragen stellen. immers wanneer  ben je getroost. Hoe lang duurt  dat?  hoe lang duurt het voor het geluk weer  terug zal komen.  het leven gaat door… ja dat wel.

Misschien zal deze vrouw ooit een goede vent weer tegenkomen, het zal nooit dezelfde zijn en  ook de vader van deze nog  jonge kinderen  zal er nooit meer zijn.  in de bloei van zijn leven nog en nu weg… hij is er niet meer.

Ik ben boos ja.  Boos dat hij niet meer tijd heeft gekregen om er te zijn voor zijn kinderen en als christen ben ik boos  omdat ik achteraf zou willen dat hij meer van God had leren kennen. niet van dat vage .  iets tussen hemel en aarde zoals de dominee het noemde.  Ik ben boos. Erg boos!  Ik vraag me af of ik iets had kunnen doen.  had ik er voor ze kunnen zijn?

Ik wist het niet. wist niet dat hij ziek was. klinkt nu als een excuus. Nu was ik niet zo erg close met de overleden man, maar wel met mijn vriend de zwager van deze jongen.  Lang heb ik niet met hem gesproken. Waarom? Ik heb geen idee. Zomaar verwateren soms  vriendschappen wat. Je komt elkaar niet meer zoveel tegen en dan ineens zie je elkaar jaren niet.  heb dus veel gemist van zijn leven. de ontmoeting was wederom  als vanouds. Tranen over en weer.  Even weer ontmoeting.

Tja ontmoeting. Spreek ik daar niet altijd over? Ben ik niet degene die het altijd heeft over relatie? Ja zeker! En als ik ergens in geloof is het in ontmoeting. In relatie, in communicatie met elkaar.  Besef me dat ik  er vandaag even voor hem ben geweest. Misschien iets van steun heb  kunnen geven. tja… wat kan je nog doen als iemand dood is?

Ik bid al jaren voor mijn vriend. Dat hij de Heer  Jezus mag leren kennen.  heb  gisteren heel even met hem gesproken . gehuild samen. besef dat ik hem gemist heb. te veel zaken  van elkaar niet meer kennen. ik ken zijn nieuwe vrouw niet en hij ken t mijn kinderen niet.  plank misgeslagen?  Misschien. Ik weet het niet.  ik ben voornemens hem op te zoeken en wil gewoon hem weer eens ontmoeten. er voor hem zijn. juist nu.

Ik kan wellicht niet echt helpen. Wat moet je ? maar ik wil er wel zijn. ik wil er zijn met een hart vol liefde en hoop dat van daaruit opnieuw oprechte en echte ontmoeting plaats zal vinden. Dat hij Liefde mag ontmoeten en ik hem mag ontmoeten.

lezen Matheus 5:1-13

woord en daad, mijlenver van elkaar verwijderd

Soms  leef ik niet werkelijk uit wat ik zeg. Soms  doe ik niet wat ik zou willen. soms doe ik totaal anders dan wat ik geloof.  Ik geef als het ware een tweezijdige boodschap.  Aan de ene kant probeer ik met woorden goed te maken wat ik met  daden tekort schiet en aan de andere kant  doe ik soms anderen tekort met daden waar  mijn woorden te kort geschoten zijn.

Misschien raak je er van in de war.  Misschien denk je dat ik niet altijd eerlijk ben. je hebt gelijk dan.  Niet helemaal eerlijk.  Natuurlijk zou het zo moeten zijn dat mijn woorden en daden op elkaar zijn afgestemd, maar  helaas is dat niet altijd zo. Soms vertrouw ik meer op mijn eigen manier van overleven.

Ik verlang echter om het goede te doen. een werkelijke volgeling te zijn.  God riep Petrus en zei zoiets als: “Hey Petrus, luister eens naar me, als je nu je netten neerlegt en met me meegaat, dan zul je een ander leven leiden. Je zult mensen vangen in plaats van vissen. “

Petrus liep een aantal jaren  met Jezus mee. Van heel dichtbij zelfs. Als een van de mannen die heel dicht bij Jezus liepen en weetje, Hij zag voor zijn ogen wat Jezus deed en nog waren zijn woorden  en zijn daden niet altijd in overeenstemming met elkaar. het mooie  hierbij is dat Jezus hem liefhad. dat Jezus Hem kende zoals hij zichzelf nooit had gezien.  Jezus had hem lief ondanks zijn falen.

En dan de man aan het kruis. Een misdadiger. Hij was terecht aan het kruisgeslagen, toch had Jezus hem lief. Zelfs toen Hij pijn  leed  had Jezus hem nog lief. Hij dacht niet aan zichzelf, verweet hem niet wat hij verkeerd had gedaan, maar hij had hem lief.

Jezus was in woord en daad rechtvaardig, maar hij kent ook onze harten. Niet als verontschuldiging, maar Hij weet wie we zijn. Hij weet hoe we denken , wat we voelen en dat we  gewone mensen zijn.

We zouden misschien veel meer moeten opletten dat ons woord en onze daad meer met elkaar in overeenstemming is. we zouden wellicht  moeten kijken of wat we doen ook klopt met  wat de Bijbel ons leert, maar bovenal  zou het goed zijn om te leren wandelen in Gods aanwezigheid.

Leven in Gods aanwezigheid, doen wat hij ons door zijn Geest te zeggen heeft is het uitgangspunt.  Helaas zijn we niet perfect en doen we soms de dingen verkeerd. Soms zelfs moedwillig,maar wanneer we  leren om te luisteren naar de Heilige Geest, dan zullen we  wat we verkeerd  gezegd hebben(als we het werkelijk ook weten) ook willen ophelderen, dan zullen we wanneer we verkeerde zaken hebben gedaan ze ook willen  uitspreken naar de ander . en… ik geloof als iemand gekwetst is door  dingen die we gezegd of gedaan hebben  zijn we bereid om  te zeggen naar de ander dat het niet de bedoeling was om te kwetsen of pijn  te doen.

Min woorden en daden liggen soms mijlenver uit elkaar helaas. Ik werk er aan.   ik wil oppassen niet te grote woorden te gebruiken om te kleine daden te compenseren. Of te grote daden te willen verrichten om mijn gebrek aan woorden te  compenseren. Ik verlang er naar  mij zelf te zijn.  ik kan mijzelf zijn omdat ik weet dat God ondanks  alles gewoon mijn Vader wil zijn.

Ik wil leren om woorden van hoop te spreken tegen de hooplozen. Woorden van liefde tegen hen die geen liefde kennen, Gods woord voor hen die Hem nog nooit werkelijk hebben ontmoet. Ik wil mijn armen spreiden voorhen die  nooit geen armen hebben gehad. mijn schouders om als steun te fungeren, ik wil gewoon er voor de ander zijn.

ik wil doen en spreken van Gods liefde en als dat er niet helemaal uitkomt dan mag je me er op wijzen. dat zal vaker gebeuren dan me lief is, maar ik verlang er naar en sta er open voor  om werkelijk God te dienen. Met mijn hele leven.  grote woorden … alweer.. ik besef het heel goed. ik zal waarschijnlijk  zo nu en dan door de mand vallen, maar mijn verlangen is oprecht. God is goed. hij houdt van me zoals ik ben. Hij houdt ook van jou.

 

Wat zullen we nu beleven ?

Hoe (be)leef jij je leven. hoe (be)leef ik het zelf?  Laat ik mijn leven leiden door wat anderen van mij vinden of volg ik de roepstem van mijn  hart. De zachte stem van Jezus  door de Geest in mij?

Het doel van je leven.

Veel mensen vragen zich af wat het doel is van hun leven. de vrucht die ze dragen is dan ook de vrucht die we in deze westerse maatschappij zien  gebeuren.  Depressies, teleurstellingen, scheidingen, etc…  ze beleven hun leven niet, ze worden geleefd.

Wanneer we werkelijk durven leven  naar wat Gd ons leert door zijn woord. Wanneer we  werkelijk navolgers durven zijn van Jezus christus Gods zoon, dan  zal ons leven werkelijk veranderen.  het zal doel hebben en het zal de vrucht dragen waarnaar we in wezen altijd al naar hebben verlangd.

Leven vanuit je hart.

Veel mensen durven hun verlangens niet werkelijk  te laten komen en te doen wat ze eigenlijk weten wat ze zouden moeten doen. (Intuitief: leven vanuit het hart) ze blijven maar  piekeren over hun leven  en maken altijd maar  keuzes  met hun verstand in plaats van  af te gaan op datgene wat ze in wezen al lang weten. 

Leven met God betekent  niet dat we  ook voor Hem gaan spreken zoals veel mensen denken te moeten doen. God kan voor zichzelf spreken.  Leven met Hem betekent veel meer  doen wat Hij jou zegt.  Dit is een wezenlijk verschil.  Dan  beleven we ook werkelijk iets, wat zin heeft, bij wat we doen.

Natuurlijk kunnen we veel over hem te vertellen hebben.  God heeft immers veel voor ons gedaan, maar God is  bij machte om zichzelf aan mensen bekend te maken en hij wil ons daarbij gebruiken.  Maar daarvoor zullen we echt en oprecht moeten zijn.

rollenspel

Vel mensen spelen een rol. Ze denken en zoeken net zolang tot ze allerlei waarheden op een rijtje hebben  om van daaruit  de ander te vertellen wat ze zouden moeten doen en wie ze zouden moeten zijn.  Jezus, het beste voorbeeld ooit  had het over navolging en niet over imitatie.

Imitatie is nep. Niet echt.  geen (opr)echte beleving dus! wanneer we dus de waarheid willen vertellen zullen we gewoon moeten beginnen met ons eigen verhaal. Vertellen wat we hebben beleefd. Wat we zouden willen beleven. Ons durven laten zien zoals we zijn.

Imiteren of navolgen

Laten we onszelf laten zien in de dingen die we zeggen en de dingen die we doen.  daarvoor zijn we geroepen. Onszelf zijn.  wanneer wij ons zelf uit het oog verliezen  wie zijn we dan nog?   Natuurlijk kunnen we een bijzondere stem opzetten en vrome uitspraken doen maar zijn we dan nog echt? wat is de beleving? zijn we dan nog navolgers of imiteren we iets of iemand.

 Ik geloof dat wanneer we onszelf durven laten zien we  In God zijn. dan zijn we in de Naam. (uitspraak van Henri Nouwen) Jezus zelf zich bekendmaken  door ons  wanneer wij onszelf  zullen zijn.  veel mensen spelen een rol. Dat is nu juist waar Jezus zo’n hekel aan had  bij bijvoorbeeld de farizeeërs. Het gemaakte. Het was allemaal  een rol. Natuurlijk zat er een goede kern in het verhaal, maar het was niet echt. ze lieten niet zien wat er in hun hart was. De beleving was nep.

Beleef het !

Ik geloof in relaties van hart tot hart. Dit is de enige mogelijkheid waarin Christus zich kan laten zien omdat het  op geestelijk niveau is.  dit kan alleen wanneer wij ook daadwerkelijk God durven toe laten in ons leven. wanneer we onszelf durven en willen laten zien in onze zwakke momenten. Wanneer we kwetsbaar zijn. dan is er werkelijk beleving.  Wil jij ook eens wat beleven?  Leef je leven. leef met God!

Manden van overvloedig licht.

 Ik wil je  iets bijzonders vertellen. God heeft het goede met je voor.   Natuurlijk kan een christen ook strijd ervaren in zijn leven, misschien zelfs meer dan  niet christenen soms. Dit kan ons  misschien doen twijfelen over het feit  of God nu wel of niet bestaat of over  het feit of hij nu wel of niet goed is, maar God is er en Hij wil je zegenen. 

Misschien heb je moeite dat te geloven. Misschien wordt je er zelfs enorm opstandig van en  loop je tegen allerlei muren van je gevoel en je emoties, toch spreekt de  Bijbel spreekt over een overvloedig leven met God.

Het koninkrijk van God

Ons hart  en leven kan soms zo donker en koud zijn en wanneer we om ons heen kijken zien we misschien niets anders dan  allerlei mensen die  zich gelovigen noemen  en dat wellicht ook wel zijn, maar waaruit alle overvloed aan leven lijkt weggetrokken te zijn.  sommigen christenen denken schijnbaar dat God en God is van  ellende en lijden  en dat het God behaagt wanneer we huilen.

Ik geloof dat  dit zeker geen Koninkrijk van God is. dit is niet  wat God ons belooft heeft.  God zegt ons dat  waar mensen in zijn naam samenkomen , daar waar harten elkaar ontmoeten en raken, waar ze oog hebben voor Hem en  elkaar dat hij daar wil wonen.  Hij wil in ons midden zijn.

Onze beker zal overvloeien

Sterker nog , wij mogen priesters zijn van deze  allerhoogste God.  Wanneer we hem in ons leven binnen laten en de  genade die God ons door Jezus aanbied willen accepteren dan  zal onze beker overvloeien en zal Zijn goedheid ons ons hele leven  volgen.

God is niet een god van ellende, maar een God van overwinning. Jezus gaf zijn leven en zijn strijd was niet voor niets, maar hij is opgewekt en is  zo overwinnaar geworden over de dood en Hij leeft. 

Leugen van Satan

Sommige mensen willen ons verleiden om maar een zo vroom mogelijk leven te leiden. een leven van lijden en verlies.  als we het niet goed hebben is dat voor de Heer zeggen ze dan. het is een leugen van Satan als er wordt gezegd dat we opnieuw geboren moeten worden om  daarna in  verdere ongeluk te moeten leven. 

Natuurlijk moeten we opnieuw geboren worden en mogen we voor eeuwig leven in/met Hem, maar dat  goede leven begint niet  pas wanneer we doodgaan, maar daar mogen we nu al van genieten. We mogen nu al de volle zegen ervaren van een leven met hem.

Welvaartsevangelie

Ik ben een felle tegenstander van het zogenaamde welvaartsevangelie. Wanneer we maar goede christenen zijn zal God ons in overvloed  laten baden,  we zullen rijk zijn en geen problemen meer hebben in ons leven.  dit is bullshit. Ik geloof werkelijk dat God ons  rijkelijk wil zegenen. Dat God ons van zijn overvloed wil geven. God zal ons voeden als we honger hebben en te drinken geven als we dorstig zijn. leven we echter ook vanuit die wetenschap?

God is in staat om van een stukje brood  hele manden vol aan brood te maken zodat we kunnen delen.  Maar durven we wel te delen? Durf jij  de overvloed die God in jouw leven wil uitstorten te accepteren om er van te delen aan anderen.  wanneer wij  het stukje brood voor onszelf houden valt er niks meer te delen. Dan zal god door jou ook geen wonderen doen.

overvloed

Wanneer wij bereid zijn om Gods wil te doen  zal er iets veranderen in ons en in het leven van anderen.   wanneer wij leren om te delen vanuit Gods overvloed dan zullen anderen daardoor  gevoed worden. om te groeien hebben we voedsel nodig en wanneer wij de ander onthouden wat God ons  aan verantwoording hebben gegeven doen we niet slecht die ander te kort , maar ook onszelf. wij leven dan niet te n volle het leven dat God voor ons in petto heeft.

Wanneer we  avondmaal vieren  lezen we in de schrift de woorden: neem eet dit is Mijn  lichaam dat voor jou verbroken is.  wanneer wij eten en het voor onszelf houden dan is dat niet wat er wordt bedoeld met het lichaam van Christus delen. Wanneer wij eten van het lichaam van de Heer Jezus Christus, het wonder van God  voor jou en mij dan zorgt God voor overvloed wanneer wij het gaan uitdelen waar wij ons ook zullen bevinden.

het gaat niet om geld en roem

Overvloed betekent  niet in eerste instantie over aardse rijkdommen, maar het gaat er om dat God ons zegent met het goede in ons. Wanneer wij God in ons laten leven is er overvloed. Bij God is enorme overvloed. God denkt niet klein, zielig en zuinig maar God is de God van overvloed, van veel en van ruimte, van genezing, van herstel van mooi, liefde en van groots en van blijdschap.  de mate waarin wij  aan anderen geven zullen wij gezegend zijn. 

Wanneer mensen denken dat we geen geluk mogen hebben en dat  er met God niet gelachen kan worden hebben mensen het mis. Wanneer wij ons leven  richten op God, wanneer wij navolgers, discipelen worden van Christus zal God ons leven zegenen.  Er zullen wonderen plaatsvinden in ons persoonlijk leven, maar ook in dat van anderen. Waar God is zal Leven zijn weg vinden. Jezus is de Weg en het Leven. 

Licht in de duisternis

waar duisternis  is  zal licht gaan schijnen, maar we zullen wel het licht binnen moeten laten in ons leven.  niet slechts geloven of zeggen gelovig te zijn, maar  de keus moeten maken om Hem in ons leven binnen te laten en Zijn licht in ons leven laten schijnen.

Veel christenen  kiezen er voor om  het licht in de kast te zetten en wellicht op zondag even de kast los te zetten en het daarna voor de rest van de week weer dicht te doen. ook dan zal het donker zijn in ons huis en zullen we  struikelend en vallend , op de tast door het leven moeten gaan terwijl God ons zoveel te bieden heeft. Ik bid dat jij Gods licht in het midden van je  leven zal gaan plaatsen zodat  zijn  leven ten volle in jou zal gaan schijnen. Dat er werkelijk een bron van leven in je zal zijn . een bron van uitbundigheid en lachen.

Verstop je zelf en je licht niet voor anderen.

wanneer we ons licht  verstoppen voor hen die  het zo nodig hebben , dan zal God ons het licht  ontnemen. Wanneer we leven  slecht voor onszelf  dan zal ons leven de vrucht  daar ook van dragen. wanneer we  echter werkelijk God durven en willen eren met een oprecht hart dan zal God dat zegenen.

De vraag is of wij deze maatschappij als christen werkelijk lichten durven zijn of dat we slechts willen leven vanuit zuinigheid en terughoudendheid omdat we bang zijn  op te vallen of te kort te komen. wanneer we echter gezegend willen zijn laten we dan  geloof hebben en anderen zegenen en hen bemoedigen. laten we de stoute schoenen aantrekken en er op uitgaan en don wat Jezus ons zegt te doen.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 

Iedereen zoekt naar liefde…

Vriendschappen zijn belangrijk voor mensen.  ik moet denken aan het lied wat zegt : iedereen zoekt naar liefde, trouw die nooit teleurstelt…(opwekking 680) wanneer je dit lied geluisterd hebt zien we dat het niet gaat om  hoeveel mensen je kent. Dat het niet gaat om hoeveel volgers je hebt op Hyves, Twitter of Facebook. Hoewel ik enorm kan genieten van deze zaken, zijn ze niet werkelijk belangrijk.  het gaat niet om de kwantiteit in relaties, maar om de kwaliteit.

Veel mogelijkheden, toch eenzaam.

Veel mensen zijn eenzaam tegenwoordig.  De populatie is groter dan ooit en  er zijn meer dan ooit  mogelijkheden om met  anderen in contact te treden en toch zijn er meer eenzame mensen dan ooit te voren.  We hebben  vriendschappen nodig. Maar  we hebben goede vriendschappen nodig in ons leven. we hebben het nodig om mensen te ontmoeten.  met elkaar in contact te staan zonder  dat we allerlei verwachtingen van ze hebben.

Wanneer we Jezus kennen in ons leven, wanneer we werkelijk navolgers zijn van deze Ene Vriend, dan leren we dat het niet gaat om wat  vrienden voor ons kunnen doen, maar dat het er om gaat wat wij voor onze vrienden kunnen betekenen. wanneer je denkt dat het goed is om veel vriendschappen te hebben bedenk dan wat  dat inhoudt voor je vriendschappen. Hoe close kun je met  heel veel vrienden zijn? ik geloof dat  het beter is een goede vriend te hebben die eerlijk is en oprecht dan  1000 die  van alles van je vragen maar  die niet bereid zijn jouw iets te bieden. (spreuken 18:24)

Focus en nieuwe netwerken.

Vriendschappen, relaties, ontmoetingen zijn belangrijk. Jezus laat zien  hoe hij een bepaalde groep mensen  volledig de aandacht geeft . waarmee hij vrienden werd. Had Jezus dan niet meer vrienden? natuurlijk wel, maar zelfs hij focuste zich op een aantal mensen om van daaruit in relatie te kunnen groeien en gemeenschappen te bouwen.

Iedereen heeft iemand nodig en Jezus wist dat ook. Wanneer er telkens nieuwe mensen ingeschakeld worden  zien we nieuwe netwerken ontstaan. telkens worden deze nieuwe netwerken terug gebracht naar hem persoonlijk. Hij was en is die ene schakel waardoor wij tot God kunnen komen.

God heeft het verlangen om ons mensen met elkaar in contact te doen staan op een hele specifieke wijze.  De gemeenschap in Jezus Christus is een stukje van Gods genade op deze aarde.  Goede vriendschappen en relaties in Hem zijn een stuk van Gods koninkrijk op deze aarde.

Evangelisatie is geen  vriendschap

Nu wordt er op allerlei wijze  geëvangeliseerd tegenwoordig.  En ik geloof ook dat heel de wereld zou moeten weten wie Christus is, maar ik geloof dat dit  alleen  mogelijk is wanneer ze ook daadwerkelijk Christus ontmoeten. wanneer ze in ons , door het bouwen aan relaties, vriendschappen en ontmoetingen leren ze Christus kennen. 

wanneer iemand  zoekende is en wij brengen  iemand een prachtig verhaal over God en  vertellen wat Jezus heeft gedaan , maar er vindt geen ontmoeting plaats, we bouwen niet  aan een relatie met deze man of vrouw dan is er niet echt sprake van een ontmoeting .  niet met ons en  ik vraag me af of er wel een ontmoeting plaats zal vinden met God zelf.  Ik denk dat God  op allerlei wijzen werkt  dus ik zal niet ontkennen dat God ook  doorwerkt wanneer wij  soms niet  werkelijk betrokken zijn, maar ik geloof dat wanneer wij werkelijk inzet tonen en  bereid zijn de ander te zoeken  en vriendschappen te sluiten dat er  meer mogelijk is dan we kunnen beseffen.

Familie en vrienden

In Christus worden we als het ware broers en zusters. We hebben een familie band.  Dit is  in wezen nog closer dan  vriendschappen. We worden aan elkaar gegeven.  toch is het belangrijk ook in  deze prachtige familiare band een of aantal vrienden te hebben  om mee te delen.  Om niet alleen te staan.

We ontdekken Christus meer en meer als we  in anderen een stukje van Hem zien. veelal zien we dat in  mensen die beschadigd zijn omdat we hen  tot dienste kunnen staan. Zij hebben immers niets te geven en wanneer we vrienden willen worden  kunnen we dat dan niet beter doen bij mensen die ons nodig hebben, maar die ons niets te bieden hebben?  laten we dan niet juist zien dat we werkelijk ook een vriend zijn?

Vriendschappen zonder bijbedoelingen

Wanneer onze insteek is om (opr)echte vriendschappen aan te gaan  zonder bijbedoelingen, dan laten we pas werkelijk zien wat liefde is.  ik geloof dat veel mensen  juist moe zijn van vriendschappen omdat ze  als het er op aan komt vaak gebruikt of misbruikt zijn door hun vrienden.  wanneer ze dachten een vriend te hebben gevonden dan  was daar altijd wel iets wat er tegenover heeft moeten staan. 

Niets voor niets hoor je zo dat mensen zeggen dat er niemand werkelijk te vertrouwen is.  veel mensen zijn in wezen diep teleurgesteld en  denken dat er altijd iets tegenover  vriendschap  moet staan.  Altijd iets meer dan  er gewoon te zijn.  ook christenen  gaan met anderen om  de ander te overtuigen van hun gelijk. ze willen  vrindschappen aangaan om zo de andere te bekeren of hun mening  op te dringen.  Dit is geen ontmoeting.

Openstaan voor de ander

Ontmoeten is wanneer we open staan voor de  ander en hen  benaderen zoals ze zijn.  wij hoeven  niets en zij  hoeven ook niets . wij zijn vrije mensen  , met een vrije wil.  Zelfs subtiele benaderingen over wat je van hen zou  moeten verwachten staat ontmoeting in de weg.  Wanneer we werkelijk willen ontmoeten staan we  voor de ander klaar en luisteren oprecht naar hen en wat hen beweegt. Zelfs wanneer ze faliekant anders denken dan wij  mogen ze dat uiten. Wij  vertellen hen slechts wat wij persoonlijk ervaren hebben in ons leven zoals ook zij dat aan ons vertellen.  Gewone gesprekken met elkaar.

Wanneer we  met elkaar omgaan vanuit  relatie  en niet vanuit  het opdringen of manipuleren van de waarheid om er  ergens een soort van winst uit te slaan, zijn we werkelijk in staat om mensen te ontmoeten  op hun niveau en kunnen we ook oprecht  een stukje zien van wat er in hun leeft en zij ook langzaam maar zeker een stukje van ons. Echtheid is de sleutel tot relatie met de ander.

Transparantie

Op deze wijze zullen we groeien in vriendschappen. Wellicht niet direct in aantal, kwantiteit, maar zeker weten in kwaliteit.  Wij zullen waarschijnlijk andere inzichten krijgen. sommige gelovigen zijn daar  enorm bang voor  omdat ze angstig zijn de waarheid te verliezen, maar ik geloof dat we juist de waarheid zullen vinden als we open zullen staan voor wat Gods Geest in deze relaties wil gaan doen. wanneer we de waarheid verkondigen in alle waarachtigheid door transparant te zijn en onszelf te laten zien op /in onze kwetsbare momenten.