Tag: oordelen

even slikken

pestenTjonge  jonge, wat kunnen  mensen soms  veroordelend zijn zonder te weten hoe de vork in de steel zit.  om maar met de deur in huis te vallen : er was gisteren een man aan de deur bij ons thuis. Een van onze kinderen  zou een ander kind  met stok hebben geslagen en  gespuugd.  Nu is dat natuurlijk niet goed te praten, maar  oké, het is een kind en moet inderdaad gewoon nog veel leren. Dat echter een ouder  zomaar op de stoep komt staan en met wijzende vinger voor mijn vrouw komt staan en haar  verteld dat wij onze kinderen beter moeten opvoeden en dat  hij anders wel even maatregelen zou nemen schoot haar in het verkeerde keelgat waarop ze te kennen gaf dat dit niet de manier van communiceren is.

tja, wie doet het helemaal goed in zijn leven.

Waar ik heen wil met dit gebeuren is dat wij  qua opvoeding natuurlijk tekort schieten . tja, wie doet het helemaal goed in zijn leven. wij schijnbaar niet, maar dat  deze man die wij overigens niet kennen  veroordelend is over een kind wat hij  ook niet werkelijk kent is  ook raar te noemen.  Nu is het zo dat het oog  vaak van zich af ziet. dit heb ik in mijn vorig blog nog besproken en als ouder zijn we geneigd het voor onze kinderen op te nemen, maar ik ben er stellig van overtuigd dat  wanneer men zo  tekeer gaat  ij iemand op de stoep onder het oog van  de kinderen maakt de situatie  niet echt beter volgens mij.

Ik wil het nu echter   niet hebben over deze man verder en of deze nu al dan niet  goed gehandeld heeft. Ook niet over het feit of  ons joch nu wel of niet geslagen heeft en gespuugd.  Waar ik over na zit te denken is  dat we  al heel gauw  een menig vormen over een voorval, een gebeurtenis over iemand , over de achtergrond , de situatie , de afkomst of wat dan ook.  zo  denken we dat wanneer een kind iets doet  dat het ligt aan de opvoeding, maar  is dat werkelijk zo? ligt het daar altijd aan?  het is  gemakkelijk om zaken die gebeuren daar op af te kunnen schuiven.  Of op afkomst?  Zijn je ouders bepalend voor wie je bent?  als kind   heb je natuurlijk invloed, maar hoe zit dat dan precies.  Ik hoor wel eens dat wij, mijn vrouw en ik niet helemaal goed bij ons hoofd zijn met  zo veel kinderen. Ze weten dan niet  hoe de vork in d steel zit. ze hebben hun  oordeel al stiekem klaar. Wanneer ze de situatie bij ons thuis  kennen horten we juist vaak het tegenovergestelde.

de werkelijke maat

Voor de duidelijkheid van dit verhaal  zijn we een niet perfect (pleeg)gezin en hebben we naast onze 4 eigen kinderen ook nog 2 pleegkinderen waar we  ook enorm dol op zijn. tevens heeft een van de kinderen ( laat ik het zo zeggen) wat PDD-Nos en ADHD trekjes , waarbij deze niet altijd zo gemakkelijk te sturen is.  het is zo’n enorm lief kind, maar  soms wat balsturig, druk, tegendraads etc..

Al met al blijkt wel dat wij als mensen al gauw een mening vormen die  niet  kijkt naar de werkelijke omstandigheden, maar die  slechts dat beziet wat men op dat moment  wil zien. namelijk het slechte van de ander en niet het goede. Tegelijk wordt hier afgewogen dat wat men zelf doet , is of heeft wel goed is omdat het gezien word en gewogen wordt niet  aan wat de werkelijke maat is, maar aan de maat waarmee wij  als mens vaak meten.

Eerlijk is eerlijk

Ik moet denken aan wat de Bijbel hierover zegt in matheus 7: 2. De maat waar mee je meet zal je de maat gemeten worden.  wie oordeelt zal geoordeeld worden.  ik wil deze man niet de maat  meten, al kriebelt het van binnen wel een beetje . en mijn oude natuur zou het liefst een hartig woordje met hem spreken. Eerlijk is eerlijk, maar ik wil me  bezinnen en anders in het leven staan hierin. Niet zomaar, maar omdat ons  genade geschonken is en mij in grote mate genade is geschonken.  Lees Efeze 4:7en 12  daar maar eens over.

Ik wil zelf graag goed behandeld worden. en wil dat ook voor mijn gezin natuurlijk en dan niet alleen maar aan de deur , maar ook in mijn leven.  men hoeft het niet met me eens te zijn hoor, maar laten we elkaar  niet aanvallen , veroordelen, de schuld geven, of iets toewensen, maar laten we naar elkaar om zien en elkaar bemoedigen en  nadenken alvorens we iets zeggen.  laten we bereid zijn de minste te zijn.

het allerbeste

Denk nu niet dat het me altijd lukt. Vaak helaas niet. en ook nu is dit verhaal me slechts ter ore is gekomen en ik weet niet hoe ik had gereageerd als ik in de buurt was geweest. Mijn vrouw is  erg duidelijk geweest , zoals ik haar ken en verliest de controle daarin niet vaak. ik ben erg trots op haar. altijd, maar ook in dit geval.   Ze is zo’n enorm goede moeder . ik kan zulks een verwijt  van iemand naar haar maar moeilijk verdragen. ik hoop echter dat deze man Gods zegen zal ervaren in zijn leven. ik wil hem dan ook in Jezus naam het allerbeste wensen in alles wat hij doet. in de opvoeding van zijn kinderen en in wie hij als vader is,maar het is wel even slikken.

vooroordelen

Wat zitten we als mens  vol vooroordelen over de ander.  ik moet toegeven dat ook ik persoonlijk al gauw een mening klaar heb over  iemand anders.  We hebben natuurlijk te maken  met de eerste indruk die iemand  bij ons maakt, maar is dat ook daadwerkelijk wat of wie  die ander is?

Ik ben zelf over het algemeen in eerste instantie  behoorlijk  stil als ik iemand niet goed ken.  Ik moet even wennen. Ik  weet niet precis wat voor indruk ik achterlaat  bij mensen, maar meestal vinden mensen me soms wat apart als ze me ontmoeten.  het kost me gewoon wat  moeite om op gang te komen.  wanneer ik echter mensen beter ken ben ik  juist helemaal zo stil niet meer en durf ik  ook heel duidelijk te zeggen wat  mijn gedachten zijn en zelfs hoe ik me voel. een redelijk open  en transparant type.

Zo kunnen vooroordelen iemand behoorlijk in de weg staan. Als we al bij voorbaat iemand  een verkeerde stempel geven is het voor de ander lastig om deze weg te poetsen.   We hebben allemaal te maken met  een eerste indruk, maar ook met andere manieren van vooroordelen.  Irreële gedachten die ons  dingen vertellen als  hij zal me wel niet leuk vinden of zij is zo’n  indrukwekkend figuur die zal wel niet me t mij willen omgaan.

Ik geloof dat we soms zo vast kunnen zitten in onze vooroordelen dat ze ons eigen , maar ook het functioneren van anderen behoorlijk in de weg kunnen zitten.   ik vraag me af of we ons überhaupt wel bewust zijn van hoe  vast we zitten in onze gedachten  ten aanzien van anderen. hoe belangrijks het wat anderen van ons vinden? hoe  belangrijk is het wat anderen over ons denken?

 ‘Wie van u zonder zonde is, mag de eerste steen gooien,’ zei hij (Jezus).

We zijn in wezen niet zo anders dan andere mensen.  we denken  misschien dat we beter of slechter zijn dan de ander, maar in wezen zijn we allemaal mensen en allemaal maken we dezelfde fouten in meer of mindere mate.  We zijn geneigd om de ander te oordelen of te veroordelen  vaak op hoe ze er uit zien of wat ze ooit eens hebben gezegd. We zijn geneigd om iemands afkomst  te bagatelliseren of   te kijken naar wat hij in het verleden heeft gedaan.

Ik werk wat dat betreft met een prachtige groep mensen  .  ik werk op de Spetse Hoeve  met verslaafde mannen.  Ik leer enorm veel van hen. Hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze voor elkaar opkomen in tijden van zwakte. Deze  mannen hebben vaak veel van de vooroordelen al wat laten vallen. Waarom? Omdat ze inzien dat ze zelf veel verkeerde keuzes hebben gemaakt in hun leven en daar gewoon open  in zijn.  ze durven gewoon toe te geven dat ze veel verkeerde dingen hebben gedaan en  missstappen hebben gezet in het leven.  ze hebben stap 1 durven zetten. De stap van erkenning.

Ik wil bij deze erkennen dat ook ik me soms  ook beter voel dan  een ander.  dat ik vaak totaal  verkeerd reageer. We zijn in dat opzicht  allemaal gelijk. dit te erkennen is een eerste  stap om  te zien dat de ander niet meer of minder is als  mij, maar dat ik net als ieder mens door God geliefd ben.  alleen wanneer ik  de ander door Gods ogen leer zien kan ik werkelijk liefhebben.  Niet meer veroordelend maar  open en transparant.

Dit is wat mij betreft ontmoeten. niet  de ander oordelen of veroordelen en daarmee in wezen afwijzen, maar  transparant durven en zijn en lief te hebben omdat we zelf  geliefd zijn door God. ik geloof dat wanneer we ontdekken  dat we geliefd zijn en we de ander daar ook van bewust kunnen maken  er een enorm potentieel loskomt.  Ik geloof dat wanneer we  ruimte hebben voor God in ons leven , maar  ook voor anderen en er ruimte komt om meer van God te ervaren.  dat we  leren om te de ander te zien zoals Jezus ons ziet.

We hoeven ons niet druk te maken over wat anderen van ons denken, we hebben immers het allerhoogste gezag aan onze kant.  We hoeven ons niet druk te maken om wat anderen over ons denken omdat Hij het goede over ons denkt en ons liefheeft.  Laten we de leugens die mensen over ons zeggen, die Satan ons influistert uitschakelen of er in ieder geval niet op reageren, maar  doen wat Jezus ons leerde.  Laten we  degene liefhebben die veelal niet geliefd worden. die het zo enorm nodig hebben om geliefd te zijn door ons.  Laten we onze schouders niet optrekken of onze neus  omdat ze anders zijn, er ander s uitzien of andere  dingen in het leven  geloven al wij.

‘Ook ik veroordeel u niet,’ zei Jezus. ‘Ga, maar zondig voortaan niet meer.’

Ik geloof dat God ons vrij wil maken van onze vooringenomen gedachten. ik geloof dat Hij van Zijn mensen verwacht dat we lief zullen hebben die niet geliefd zijn door anderen. dat we  ons hart open moeten stellen voor de outcast, omdat we dat in wezen zelf ook zijn geweest.  laten we luisteren naar Jezus woorden, naar Het woord van God de Bijbel. Laten we luisteren naar de zachte stem van Gods Geest in ons.

Luisteren is moeilijk. Het vraagt van ons om stil te worden. het vraagt van ons  stil te staan  bij Gods liefde en niet meer te luisteren naar onze eigen gedachten, gevoelens  en de schreeuw van alles om ons heen.  Slechts wanneer we de tijd nemen om te rusten bij God vinden ook de kracht om  ons geaccepteerd te weten en de ander ook daadwerkelijk te accepteren zoals hij of zij  is.

 luisteren betekent  niet slechts luisteren naar God, maar ook naar de ander en  leren wat achter  woorden of  de houding  schuil gaat van die ander. het horen van  de verlangens van hun hart.  Hiervoor zullen we zelf geopend moeten zijn. open moeten staan voor ontmoetingen met die ander.  durven we dat ? durven we transparante luisteraars te zijn?

Oordelen is gemakkelijker dan het luisteren. Oordelen  bouwen  muren om maar niet gekwetst te kunnen  worden.  Tegelijk  word onze zachte kern ook hard en raken we  datgene kwijt wie we in wezen zijn.

Wanneer we weer leren luisteren, onszelf durven openen en onszelf durven laten zien  ontdekken we hoe geweldig  de kracht van zwakheid in wezen is.  Jezus liet  zien hoe  zijn lijden werd omgebogen in overwinning. Hij is de grote overwinnaar. Niet door  wat wij als mens vaak zien als kracht, maar door zichzelf zwak te tonen. De minste te willen zijn.

blog over jij-en en jou-en, islam, porno en homo’s.

We leven in een hectische tijd waarin we overal om ons heen dingen zien gebeuren waar we  het als gelovigen soms best  moeilijk mee kunnen hebben.  veel mensen hebben al gauw een mening klaar over alles en iedereen  en zeggen al gauw wat we vinden over  mensen en de dingen die ze doen.

De wereld is  enorm vol met  allerlei  opmerkingen en meningen over van alles en nog wat. We  leren ook om onze meningen te ventileren . we zijn  immers vrij om dat te doen. de vrijheid van meningsuiting is dn ook een van de dingen die  erg belangrijk is voor de gemiddelde Nederlander.  We zien het in de politik hoe men in de politiek de Islam gewoon een achterlijke cultuur noemt.  of hoe men in de kerk spreekt over mensen met homofile gevoelens. Veel mensen hebben hier al gauw een mening over klaar, maar vergeten daarbij al gauw naar zichzelf te kijken.  Hoeveel mannen en vrouwen kijken er  wel niet naar Porno op de TV?

Natuurlijk is er niets mis mee om je een mening te vormen en daar ook voor te staan. Hiervoor hoeven we echter geen mensen  achterlijk te noemen die  anders over zaken denken.  Op de een of andere manier  lijkt het  haast onmogelijk om gewoon je mening te zeggen zonder daarbij veroordelend te zijn.  ik geloof dat we wat wanneer we naar Jezus kijken hier nog een hoop kunnen leren. Hij veroordeelde niemand en maakte ook geen verwijten. Wel vroeg hij  dingen van mensen en ging met ze in gesprek over zaken  en wilde van alles van mensen weten.  Hij vertelde ook zijn visie op zaken. ik noem dat  ontmoeting. Het gesprek waarbij je de ander vrij laat om te zijn wie hij wil zijn. mensen  hebben een vrije wil en waneer we ze dom of achterlijk noemen kan het  slechts  haat in de hand werken in plaats van het delen van liefde en respect die mensen  verdienen in veel gevallen.

Wat labelen we mensen vaak. We zeggen dat ze achterlijk zijn of dom, niet geschikt . waarvoor zijn wij zelf geschikt?  Ik geloof dat God mensen gemaakt heeft met hele bijzonder eigenschappen. Ieder persoonlijk  heeft dingen die anderen niet heeft.  Ik denk dat mensen in de islamitische  kringen vaak enorm gastvrij zijn. in onze Nederland denken we dat we het goed doen misschien, maar van gastvrijheid  hebben we niet werkelijk gehoord.  Ik geloof dat  andere landen vaak veel beleefder zijn,  wij jii-en  en jou-en wat af hier.   Er valt  een hoop te leren van andere culturen, van mensen om je heen.

Het is gemakkelijk om rond te lopen als een briesende leeuw en alles wat om ons heen is te vernietigen met woorden. Het is gemakkelijk te wijzen naar de ander. maar wanneer we met een vinger wijzen naar de ander wijzen er altijd nog drie naar ons zelf.  Ik denk dat  het goed is om zachtmoedig te zijn naar anderen en laten we wat harder en strenger zijn naar onszelf. niet anderen iets opleggen waaraan we zelf  bijna niet kunnen voldoen. Ik bedoel daar niet mee dat je jezelf de mond moet snoeren, maar  wel dat we openstaan voor wat anderen denken en wat de beweegredenen zijn bij mensen of hoe men zich voelt. Ik geloof dat het de ander in eerst e instantie niet eens zoveel uitmaakt  hoe je  denkt over  bepaalde zaken, maar wel  of ze gerespecteerd zijn.

Jezus zegt in Lukas 6:36-37: Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.  Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.

Laten we leren elkaar te waarderen in plaats van te oordelen. Wanneer anderen ons iets hebben aangedaan  elkaar te vergeven. dit is geen gemakkelijke opgave, maar wanneer we anderen willen vertellen hoe de wereld er uit zou moeten zien door te wijzen en te roepen wat er allemaal in het leven verkeerd is gegaan en nog altijd gaat  en daarbij afkeurend zijn weten we dat er  geen verandering op zal treden.

Wanneer we echter  elkaar ontmoeten en in gesprek met elkaar gaan in wederzijds respect en liefde tonen aan de ander,  dan gebeurt er iets bijzonders, dan worden harten geopend en komt er ruimte en begrip. Lees maar eens wat Paulus hierover zegt in 1 Korintiërs 13

 

Stukje van Gods hart zichtbaar in ons hart voor mensen.

 

Wie ben je? Durven mensen bij je te komen en zichzelf zijn?  durven mensen die je kent, niet slechts die je het meest close zijn, maar ook anderen bij je te komen zonder angst om afgewezen te worden? Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar  ik verlang er in ieder geval naar zo iemand te zijn.  

Oordelen!

Wat zijn we als mensen gauw geneigd om de ander te beoordelen en te veroordelen zelfs om wat voor reden dan ook.  Iemand die anders is of lijkt te zijn daar hebben we al gauw, zonder ze werkelijk te kennen, onze  mening over klaar. 

Zou het niet geweldig zijn als we  een schuilplaats zouden kunnen zijn voor  mensen die daar behoefte aan hebben?  ik denk  als we zelf bereid zijn om  kwetsbaar te zijn, mensen zich ook naar ons zich kwetsbaar durven opstellen.  Mensen  durven meer van zichzelf laten zien als wij ook onze muren durven  neer te halen.

Waarden!

Muren  maken scheiding waardoor we de ander niet werkelijk kunnen ontmoeten. hierdoor ontstaat afstand en worden bepaalde zaken van de ander onzichtbaar voor ons .  wanneer we onszelf durven openen en laten zien wie we zijn zal er iets speciaals gebeuren. Wanneer we onze niet langer verstoppen maar onze werkelijke intenties en ware gezicht tonen dan gaat het niet langer om persoonlijk gewin, eer, voorspoed of whatever, maar dan gaat het om de aller diepste waarden. Liefde, relaties en waarachtigheid.

Deze waarden kunnen zelfs nog dieper gaan wanneer we God kennen. we hoeven dan immers niet langer  bang te zijn om  af te gaan . we hoeven dan niet meer bang te zijn voor wat er zou kunnen gebeuren omdat we in Hem voor eeuwig thuis zullen zijn bij Hem.

Liefde, relaties, waarheid,…

Larry crabb zegt het als volgt: als het graf het einde van zijn (Jezus) leven was, dan volg ik zijn voorbeeld liever niet na.  Persoonlijk denk ik dat er geen grotere liefde is en geen diepere waarheid dan de relatie met Jezus Christus. In Hem hoeven we niet meer bang te zijn om onszelf te zijn. in Hem zijn we gekend en waarachtig bemind.

Niet altijd zijn we ons dit bewust. We leven veelal gewoon ons leven zoals het komt en maken niet altijd of misschien moet ik zeggen vaak niet de juiste keuzes naar de ander toe. Toch kunnen we  ons soms(al dan niet pijnlijk) bewust  worden van hoe we met zaken om zijn gegaan en gaan. 

juist wanneer we op die moment en onszelf durven laten zien , laten we  een stukje van ons hart zien. Wanneer we Jezus kennen zullen mensen in dat zelfde hart ook een stukje van het hart van God zien.

evt. kun je meer lezen over  larry crabbs boek in de blogs  van jos douma. zeker de moeite waard om ze eens te bekijken.