Tag: oordeel

even slikken

pestenTjonge  jonge, wat kunnen  mensen soms  veroordelend zijn zonder te weten hoe de vork in de steel zit.  om maar met de deur in huis te vallen : er was gisteren een man aan de deur bij ons thuis. Een van onze kinderen  zou een ander kind  met stok hebben geslagen en  gespuugd.  Nu is dat natuurlijk niet goed te praten, maar  oké, het is een kind en moet inderdaad gewoon nog veel leren. Dat echter een ouder  zomaar op de stoep komt staan en met wijzende vinger voor mijn vrouw komt staan en haar  verteld dat wij onze kinderen beter moeten opvoeden en dat  hij anders wel even maatregelen zou nemen schoot haar in het verkeerde keelgat waarop ze te kennen gaf dat dit niet de manier van communiceren is.

tja, wie doet het helemaal goed in zijn leven.

Waar ik heen wil met dit gebeuren is dat wij  qua opvoeding natuurlijk tekort schieten . tja, wie doet het helemaal goed in zijn leven. wij schijnbaar niet, maar dat  deze man die wij overigens niet kennen  veroordelend is over een kind wat hij  ook niet werkelijk kent is  ook raar te noemen.  Nu is het zo dat het oog  vaak van zich af ziet. dit heb ik in mijn vorig blog nog besproken en als ouder zijn we geneigd het voor onze kinderen op te nemen, maar ik ben er stellig van overtuigd dat  wanneer men zo  tekeer gaat  ij iemand op de stoep onder het oog van  de kinderen maakt de situatie  niet echt beter volgens mij.

Ik wil het nu echter   niet hebben over deze man verder en of deze nu al dan niet  goed gehandeld heeft. Ook niet over het feit of  ons joch nu wel of niet geslagen heeft en gespuugd.  Waar ik over na zit te denken is  dat we  al heel gauw  een menig vormen over een voorval, een gebeurtenis over iemand , over de achtergrond , de situatie , de afkomst of wat dan ook.  zo  denken we dat wanneer een kind iets doet  dat het ligt aan de opvoeding, maar  is dat werkelijk zo? ligt het daar altijd aan?  het is  gemakkelijk om zaken die gebeuren daar op af te kunnen schuiven.  Of op afkomst?  Zijn je ouders bepalend voor wie je bent?  als kind   heb je natuurlijk invloed, maar hoe zit dat dan precies.  Ik hoor wel eens dat wij, mijn vrouw en ik niet helemaal goed bij ons hoofd zijn met  zo veel kinderen. Ze weten dan niet  hoe de vork in d steel zit. ze hebben hun  oordeel al stiekem klaar. Wanneer ze de situatie bij ons thuis  kennen horten we juist vaak het tegenovergestelde.

de werkelijke maat

Voor de duidelijkheid van dit verhaal  zijn we een niet perfect (pleeg)gezin en hebben we naast onze 4 eigen kinderen ook nog 2 pleegkinderen waar we  ook enorm dol op zijn. tevens heeft een van de kinderen ( laat ik het zo zeggen) wat PDD-Nos en ADHD trekjes , waarbij deze niet altijd zo gemakkelijk te sturen is.  het is zo’n enorm lief kind, maar  soms wat balsturig, druk, tegendraads etc..

Al met al blijkt wel dat wij als mensen al gauw een mening vormen die  niet  kijkt naar de werkelijke omstandigheden, maar die  slechts dat beziet wat men op dat moment  wil zien. namelijk het slechte van de ander en niet het goede. Tegelijk wordt hier afgewogen dat wat men zelf doet , is of heeft wel goed is omdat het gezien word en gewogen wordt niet  aan wat de werkelijke maat is, maar aan de maat waarmee wij  als mens vaak meten.

Eerlijk is eerlijk

Ik moet denken aan wat de Bijbel hierover zegt in matheus 7: 2. De maat waar mee je meet zal je de maat gemeten worden.  wie oordeelt zal geoordeeld worden.  ik wil deze man niet de maat  meten, al kriebelt het van binnen wel een beetje . en mijn oude natuur zou het liefst een hartig woordje met hem spreken. Eerlijk is eerlijk, maar ik wil me  bezinnen en anders in het leven staan hierin. Niet zomaar, maar omdat ons  genade geschonken is en mij in grote mate genade is geschonken.  Lees Efeze 4:7en 12  daar maar eens over.

Ik wil zelf graag goed behandeld worden. en wil dat ook voor mijn gezin natuurlijk en dan niet alleen maar aan de deur , maar ook in mijn leven.  men hoeft het niet met me eens te zijn hoor, maar laten we elkaar  niet aanvallen , veroordelen, de schuld geven, of iets toewensen, maar laten we naar elkaar om zien en elkaar bemoedigen en  nadenken alvorens we iets zeggen.  laten we bereid zijn de minste te zijn.

het allerbeste

Denk nu niet dat het me altijd lukt. Vaak helaas niet. en ook nu is dit verhaal me slechts ter ore is gekomen en ik weet niet hoe ik had gereageerd als ik in de buurt was geweest. Mijn vrouw is  erg duidelijk geweest , zoals ik haar ken en verliest de controle daarin niet vaak. ik ben erg trots op haar. altijd, maar ook in dit geval.   Ze is zo’n enorm goede moeder . ik kan zulks een verwijt  van iemand naar haar maar moeilijk verdragen. ik hoop echter dat deze man Gods zegen zal ervaren in zijn leven. ik wil hem dan ook in Jezus naam het allerbeste wensen in alles wat hij doet. in de opvoeding van zijn kinderen en in wie hij als vader is,maar het is wel even slikken.

schuld of onschuld

Black-Prison-Hands1-400x229

 

 

 

 

 

 

Ik ben een kei in het schuldig verklaren van mensen. van mensen die mij iets hebben aangedaan, maar ook mensen  die anderen iets hebben aangedaan zijn in mijn ogen vaak schuldig bevonden alvorens ik me überhaupt in hen heb verdiept.  En Ik?  was ik mijn eigen handen in onschuld?

 Ik zie gemakkelijk de oneffenheden bij de ander

Mijn oog ziet gemakkelijk van me af. Ik zie gemakkelijk de oneffenheden bij de ander en gericht op die ander lijkt mijn schuld vaak een stuk kleiner. Maar is ze dat ook? ben ik onschuldig als ik naar de ander kijk? Ben ik zelfs ook maar minder schuldig?  Wanneer ik me onthoud van dat wat de ander doet en in praktijk brengt  ben ik dan onschuldig te noemen?  Jezus leert dat we  reeds overspel plegen wanneer we  alleen al kijken.  Dus…?

Wanneer ik niets doe of zeg maakt dat me soms schuldig omdat ik niets heb verteld over wat God zou willen, veroordelen evenzo. Er zal dus altijd in mij een strijd zijn. wat ik niet wil dat  doe ik toch door de ander te veroordelen en als ik me stil houdt en niets doe of zeg, de ander vertel over Gods plan, maakt dat ik even zo schuldig sta. Zo wisselt daar waar ik eerst onschuldig sta in schuld  en daar waar ik de ander oordeel , ik mijzelf veroordeel.

krachtige woorden

Ik besef me dat  woorden als:” Ik hou van je”, of  “je bent mooi of lief”, krachtige woorden zijn. Ik  ontneem haar de kracht vaak door er een “maar” aan te verbinden. eigenlijk is het  gewoon manipulatie en staan ik op zo’n moment  schuldig  naar de ander en God.

Misschien vind je het wat zwaar als je mijn stukje leest. Echter ik geloof dat we schuldbewust moeten zijn.  Ik wil me bewust worden van het feit dat ik vanuit mij zelf niet goed ben en dat ik Gods genade nodig heb. Dat Ik Jezus Christus nodig heb in mijn leven. Hij is in staat de schuld te dragen voor jou en mij en ons gratie te verlenen omdat hij schuldloos stond ten opzichte van God.

Gratie?

chainsOntkennen van mijn schuld, ten opzichte van de ander en van God, maakt niet  dat ik onschuldig ben maar wel dat ik gratie mag ontvangen.  Gods genade is groot.  God wil mensen vergeven. wanneer we ons bewust worden van wat ons is aangedaan in het leven, wat ons is overkomen, maar ook wat we anderen hebben aangedaan is ontkenning  soms  iets wat we gemakkelijk doen door naar de ander te wijzen.

Soms hoor ik mensen zeggen  dat  ze niemand nodig hebben en wijzen dan naar anderen die hen iets hebben aangedaan. Soms zijn de woorden waar en schermen ze zelfs met  het woord van God en  wordt de heilige geest genoemd en gezegd dat deze mensen zich moeten bekeren.  Wellicht is dat waar en de bijbel zegt veel over zonde en schuld, maar Gods Geest leidt me vaak voornamelijk naar Jezus  en mij zelf . Hij opent me de ogen vooral  voor het leed van de ander en niet  over het oordeel. Hij leert me vooral dat ik zelf mijn straatje schoon moet houden en de ander lief te hebben ongeacht hoe hun straatje er uit ziet.  niet voor niets wordt Gods geest de geest van waarheid genoemd. Hij wijst ons de weg naar  binnen en maakt  ruimte voor Hem  en de mensen om ons heen en we ontdekken  dat we geliefd zijn bij hem.

 

genieten of voorbij schieten?

“you never win your enemies to Christ, only your friends.”  

Rick Warren 

Kunnen wij mensen voor Christus winnen?  Hoe doe je dat dan?  Het vreemde is dat gelovigen veelal wel spreken over een relatie met Christus, maar tegelijk niet die relatie  laten zien in hun eigen handelen naar de ander toe. veelal lijkt het er meer op dat de regels en de afspraken die mensen gemaakt hebben  boven  de relatie zijn komen te staan.   

Persoonlijk geloof ik zoals de titel van mijn weblog het al zegt in ontmoeting. Ontmoeting is meer dan  gewoon elkaar even goede dag zeggen. het is meer dan; “hoi hoe gaat het? het gaat goed en met jou? ook prima, lekker weer. Ja lekker weer. “  hier gaat het eigenlijk over niets.  Ik bedoel duidelijk te maken dat we ook  dieper met mensen om kunnen gaan.

Mensen maken zich  niet alleen  maar sterk voor hun eigen regels en wetten (waar ze die dan ook vandaan hebben), maar tegelijk stellen ze deze soms zo enorm hoog dat  er werkelijk geen ontmoeting meer mogelijk is.

Durven wij werkelijk te gaan leven vanuit de relatie met Christus in ons leven? de ervaring van geliefd zijn door Christus mogen we doorgeven aan anderen. op de een of ander manier lopen we  vaak vooral vast om werkelijke relaties aan te gaan  door de regels die wij onszelf hebben opgelegd en die we ook anderen  zouden willen opleggen omdat we ze op de een of andere manier zo enorm belangrijk vinden voor ons eigen leven.

Regels  zijn ook niet verkeerd.  Wanneer echter de regel boven de relatie komt hebben we een probleem.  We hebben immers niet allemaal hetzelfde referentie kader.  Ik heb niet hetzelfde kader als jij en jij niet hetzelfde als ik. we kunnen daar over spreken en misschien komen we daarin  wat meer tot elkaar door gesprek, maar wanneer ons referentie kader totaal  verschillend is en we de regel boven de relatie stellen  lopen we pas werkelijk tegen problemen aan. we worden dan werkelijk fundamentalisten. Mensen maken zich  niet alleen  maar sterk voor hun eigen regels en wetten (waar ze die dan ook vandaan hebben), maar tegelijk stellen ze deze soms zo enorm hoog dat  er werkelijk geen ontmoeting meer mogelijk is. het hek gaat op slot.

Wanneer we echter ruimte  creëren om te ontmoeten, bij elkaar te zijn, relaties te ontwikkelen betekent dat  we oog hebben voor de ander en ervaart de ander dat hij geliefd is. hij wordt als mens erkend in wie ij is ook al mis zijn mening, inzicht, visie , geloof, totaal anders.  Wanneer we het gevoel hebben welkom te zijn,  ontstaat  er  het gevoel dat we welkom zijn.

Oprechte  relaties geven  ruimte  om de angst aan de kant te zetten en jezelf te openen voor werkelijk gevoelens, gedachten en ideeën.

Wanneer  er geen ruimte is om te ontmoeten, we vasthouden aan de regel, dan  dienen we in wezen niet God of de ander maar de wet. wanneer we relatie op oog hebben dienen we God die ons  de meest prachtige relatie aanbied ever.  In relatie wijst hij ons de weg naar hoe we elkaar kunnen dienen.  In relatie wordt ons duidelijk wat er werkelijk leeft aan gedachten gevoelens en waarom mensen  tot bepaalde keuzes in hun leven zijn gekomen.  we zien de zwakheden en de kracht van anderen.

Wat zou het geweldig  zijn wanneer we niet slechts bezig zijn met slechts regels, maar dat we vooral ook de relatie met God en de medemens op het oog hebben.  dat we in relatie met de ander een plek creëren om  zichzelf te zijn. een plek waar men zelfs anders mag zijn.  een plek waar het veilig is om een bepaalde mening te uiten, zich uit te spreken van wat er op het hart ligt.

Oprechte  relaties geven  ruimte  om de angst aan de kant te zetten en jezelf te openen voor werkelijk gevoelens, gedachten en ideeën.  Dit vraagt echter meer van ons dan we  op dit moment  misschien beseffen . we kunnen ons gemakkelijk verschuilen achter allerlei regels, maar om werkelijk  jezelf te zijn betekent dat we ons  zelf ook veilig moeten weten. Dit kan alleen wanneer we ons werkelijk veilig voelen in de ontmoeting met God. wanneer wij ons zelf geliefd weten, hoeven we immers niet meer bang te zijn geoordeeld of veroordeeld te worden door de God, de ander.

 Ik heb de hoop dat anderen in mij een stukje van christus mogen ontdekken. dat anderen in mij zien dat ik in relatie leef met Jezus.  Dat ik niet naar de pijpen dans van wat anderen verwachten, niet regels en wetten  in mijn leven het belangrijkste zijn, maar dat Hij in mijn leven nummer  1 is.

Regels  kunnen soms een last zijn om werkelijk in relatie te kunnen staan. Niet omdat deze niet goed  zou zijn, maar omdat  we ze de ander veelal al opleggen alvorens de ander de regel ook werkelijk begrijpt. Wanneer we vooral bezig zijn met het uitleggen van regels gaat de relatie veelal verloren. We staan dan immers al vaak tegenover elkaar en hebben een verschil van mening, wanneer we echter de liefde van de ander hebben gewonnen kunnen we die ander  meenemen naar de regel om ze daar over te vertellen .  niet om ze door de strot te duwen, maar om ze er vertrouwd mee te maken.

wellicht kiezen ze zo voor dezelfde regel of misschien zullen we soms tot de erkenning komen dat we zelf de regel eigenlijk niet  meer willen gebruiken.  Iedereen is vrij om  zijn leven zelf in te vullen. Ik zou willen dat ik de regel (wettisch als ik soms ook ben) wat meer naast me neer kon leggen en Gods liefde voor de ander meer en meer de ruimte durf te geven om werkelijk ontmoetingen aan te gaan met  de ander. niet om de ander  in een vangnet van het christendom te drijven , maar om de ander vrij te laten om zelf keuzes te maken om hun eigen weg te kiezen. Zonder de verwachting dat de ander dat moet doen of geloven wat ik geloof.

wanneer we elkaar in de ogen kijken, gaat het dansen misschien niet altijd goed ,maken misschien soms een mistap, maar er ontstaat er wel relatie en oprechte interactie.

Ik lees net in een blog van stella over verwachting. Groteen kleine verwachtingen. we hebben allemaal natuurlijk bepaalde verwachtingen, maar ik wil de verwachting aangaande ontmoeting omzetten in hoop. Ik heb de hoop dat anderen in mij een stukje van christus mogen ontdekken. dat anderen in mij zien dat ik in relatie leef met Jezus.  Dat ik niet naar de pijpen dans van wat anderen verwachten, niet regels en wetten  in mijn leven het belangrijkste zijn, maar dat Hij in mijn leven nummer  1 is.  ik verlang er naar dat mijn relatie met Hem meer en meer de brug zal zijn naar het  hart van de ander.

dansen is hier een mooi metafoor. wanneer we dansen naar de pijpen van de ander  is er geen relatie. we zijn constant bezig  te kijken naar onze voeten. “oei, maak ik geen verkeerde beweging, stap ik niet op de ander zijn  tenen?” wanneer we elkaar in de ogen kijken, gaat het dansen misschien niet altijd goed ,maken misschien soms een misstap, maar er ontstaat er wel relatie en oprechte interactie. we  ervaren elkaar. we voelen aan en zal de dans  voor het oog misschien niet de mooiste zijn, maar  met elkaar dansen is dan wel  de dans waar het in wezen omgaat qua dansen. genieten van de ontmoeting  met elkaar.

Leven in het koninkrijk van God of in je eigen hel.

 

Wat is waarheid?  bestaat God nu werkelijk? Is er leven na de dood? Wie gaat er naar de Hemel en wie zal er uiteindelijk in de hel belanden? Is er verzoening mogelijk voor iedereen(alkverzoening) of  zijn slechts  zij  behouden die  vooraan in de kerk zitten?

 Enerzijds zegt Jezus ons dat we andere mensen moeten worden( math 5:20) willen we  het Koninkrijk  van de Hemel  kunnen binnengaan, anderzijds  schrijft Paulus ons dat we  de verzoening van God al hebben gekregen. (2 Cor 5:19)

(al)Verzoening ?

De vraag  waar ik over  wil schrijven is of  de verzoening van Christus  nu  geld voor  bepaalde mensen of juist voor iedereen.  Veel gelovigen zeggen  dat men  zou moeten kiezen voor Jezus, gedoopt moet zijn , een keus moet maken voor je sterft, terwijl weer anderen zeggen dat je  in wezen niet echt die keus niet kunt maken , maar dat die keus in wezen al voor je is bepaald. het moet je gegeven zijn. het gaat er in wezen om dat niet wij ons met God kunnen  verzoenen maar dat god ons met  hem heeft verzoend.

Nu is dit een vraagstuk die  mensen  al heel lang bezig houdt en die  op verschillende levels  bediscussieerd kan worden. wie is  er behouden is een vraag  waar ik een eigen visie op  heb, maar waarvan ik tegelijk weer niet de illusie heb dat deze visie door iedereen  zal worden begrepen of dat iedereen het daar mee eens is.  de waarheid ligt niet in het midden zoals veel mensen dat stellen, God is de waarheid en wij/ik interpreteer delen van wat ik van God ken en heb ontdekt als waar. De waarheid is  dus niet zo eenduidig als sommige mensen durven beweren.

De waarheid in het midden.

Veel christenen  zijn echte zwart-wit denkers. Ze beweren dat bepaalde dingen van God zijn en andere dingen juist niet. ze hebben als het ware de  waarheid in hun eigen handen.  Zij kennen de waarheid en wat de waarheid niet is is van Satan.  Waar god is is licht en waar licht is is de duisternis niet.  andere mensen  denken daar juist heel anders over.  Ze nemen de waarheid juist een stuk ruimer. De waarheid ligt ergens in het midden. Een term die me persoonlijk soms best aanspreekt, maar waar ik uiteindelijk niet werkelijk in geloof.  Er is maar een waarheid en dat is DE WAARHEID. God zelf  in Jezus als mens tot ons gekomen.

Er is dus slechts een waarheid, maar  het probleem met die waarheid is dat we  allemaal deze waarheid slechts kunnen interpreteren naar de kennis die we over de waarheid  bezitten.  Bepaalde mensen gaan echter zaken als waarheid claimen. Ze zeggen de waarheid in hun bezit te hebben.  ik ken de Waarheid persoonlijk, maar hij is niet mijn bezit, ik behoor juist hem toe omdat Hij de waarheid is en ik deze slechts bescheiden ken.  

Geclaimde waarheid?

God laat zich niet claimen in die zin dat hij zich voor zijn karretje laat spannen. God is God en weet wat goed is en wat waarheid is.   hij laat zich niet in een hokje plaatsen die wij voor hem hebben gemaakt.  God  is veel groter dan de kaders die wij kennen en dus is ook de waarheid veel breder dan wij zouden kunnen interpreteren.

De vraag is echter wie nu het laatste woord heeft aangaande de waarheid? over het eeuwig leven ? ik vraag me af  dit nu wel de vraag is die we hier in wezen  zouden moeten stellen. voor wie is het van nut om te weten of iemand anders nu wel of niet behouden is? voor wie is het van nut te weten of iemand anders naar de hemel dan wel naar de hel zal gaan? 

Ooit zullen we sterven. Ik hoop dat dat het nog een tijdlang zal duren, maar als de heer niet wederkomt voor ik sterf zal ik gewoon doodgaan.  Dat is een vast gegeven.  (2 Cor 5:1). Ons leven is  niet altijd gemakkelijk. (2 Cor 5 :4). Jezus  zegt dat in Hem het Koninkrijk van God is aangebroken voor een ieder die  in hem gelooft.  Het is nog altijd een groot geheimenis hoe dit nu precies werkt.  De een zegt  er al in te leven en de ander zegt dat  hij er naar uitziet.

Het eeuwige koninkrijk

Gods Koninkrijk is voor Eeuwig! Is dat werkelijk waar? Ik geloof het.  En op de vraag of ook de hel echt bestaat … ook dat geloof ik.  Is God bereid om mensen op te offeren  waar hij zo enorm van houdt om ze uiteindelijk in de hel te laten creperen?  Daar geloof ik eerlijk gezegd weinig van al  is het een feit dat de Bijbel in wezen heel duidelijk is over deze zaken.  geloof ik nu dat de Bijbel onwaar is?  nee werkelijk waar niet. ik geloof dat de Bijbel waar is van kaft tot kaft.  Tjonge jonge, nu wordt het werkelijk een  boeiend blog volgens mij.   Komen we nu ook ergens? Dat is de vraag.

In ieder geval is de gedachte van hel niet een gedachte die me aanspreekt . daarom geloof ik dat God een beter plan heeft. Ik geloof dat er een plan is die  wij niet  helder hebben. we zien  nog in raadselen.  Op een dag zal het duidelijk zijn hoe het werkelijk zit. tot op heden zijn het  vooral mensen geweest die  allerlei uitspraken  gebruiken om de hel te benadrukken ten koste van anderen. ik bedoel dat wij veelal een oordeel klaar hebben over mensen en beweren waar deze wel of niet heen zal gaan. hemel of hel. 

God zelf heeft echter bewezen dat hij  hij ons wil leren  wie Hij is. ik geloof dat hij tot het uiterste zal gaan om ons  te redden. Hij heeft ons verzoening gegeven  en zal wat hij gegeven heeft niet  kapot laten gaan.  Hij verlangt naar ons. Zou zijn arm ooit tekort zijn?  ik geloof het gewoonweg niet. 

Ruimte om werkelijk te leven of te sterven.

Ik zie echter dat veel mensen zich bewust van God afkeren en slechts leven voor zichzelf. Ze leven volgens eigen waarheden en kiezen voor  een leven dat slechts hun eigen eer op het oog heeft.  Ze zijn zelf God geworden over hun leven.  kiezen voor  jezelf maakt dat  mensen eenzaam worden, ik weet dat als geen ander.  ik weet hoe eenzaamheid de hel kan zijn  . ik weet ook dat wanneer we niemand toe laten  dat in wezen geen leven is. dat wanneer we leven en alles uitsluiten wat warm is en liefde brengt we  in wezen kapot gaan van binnen. Dat is de hel.  we worden egocentrische en meer en meer  dwalen we af van wat waarheid is.  we worden boos en opstandig, teleurgesteld en  uiteindelijk is er niet meer de ruimte om  anderen  lief te hebben.  dat is de hel op aarde.

Wanneer we echter leven vanuit Gods liefde en waarheid  voor zover we die kunnen pakken en begrijpen dat er meer en meer iets in ons opbloeit. We worden warm en zien dat er meer is dan slechts regels en wetten.  Ik geloof dat  wanneer we Gods vergeven willen accepteren er ruimte komt voor licht en lucht om te leven. dat er groei en ontwikkeling is te goede.  Dat we leren om vrienden te zijn en anderen leren accepteren zoals ze zijn.  dat is  Gods koningrijk op deze aarde. Jezus zelf heeft die  gebracht.

Open  voor God!

Laten we ons zelf openen voor degene die werkelijk op zoek zijn. laten we delen  met degen die niets heeft om te delen.  Laten we accepteren dat wij  de waarheid  niet  zijn maar dat God  de Waarheid is.  laten we vergeven wie ons iets hebben aangedaan zoals Hij ons vergeven heeft.  Laten we Gods liefde accepteren om van daaruit  ruimer te worden in de waarheid. de waarheid ontdekken  van god in ons persoonlijk leven. niet om de ander er mee om de oren te slaan in de vorm van Bijbelteksten of geleerd gepraat. Laten we er vooral gewoon voor elkaar zijn in woord en daad.  Laat ons hart ruimer zijn voor de ander en kleiner worden voor de negatieve zaken van dit leven. dan is het koninkrijk van God zo ver niet van ons af.

Ik geloof dat God de waarheid is en dat we  uiteindelijk niet om hem heen kunnen.    Ik heb en beetje van God gezien. Ik heb hem ervaren in mijn leven en merk dat wanneer ik mijn leven door Hem laat beïnvloeden het leven leuker wordt. ik bedoel niet gemakkelijker. Wel beter. Intenser.

God houdt van me!

God houdt van zijn kinderen. Van ons allemaal . van jou en mij in het bijzonder.  Weten dat er  iemand is waarop we terug kunnen vallen  maakt het  leven zinvol.  Hij alleen maakt het leven werkelijk zinvol. Natuurlijk heb eik een geweldig gezin.  Een prachtige vrouw en mooie kinderen. Ik geloof dat het de moeite waard is om te leven  en God me rijkelijk gezegend heeft.  Het leven zou echter ondanks deze geweldige vrouw en de mooiste kinderen van de wereld totaal zinloos zijn zonder Gods liefde in mijn  leven.  ik zou in duisternis zitten  omdat ik niet zou weten wat het doel is van mijn eigen leven en dat van mijn vrouw en kinderen.  Nu echter weet ik dat God ze  geroepen heeft  en de schuld reeds betaald heeft. Dat Hij waarheid is en de verzoening  reeds heeft geregeld.  Ik kan daar gelukkig geen enkele invloed op uit oefenen.  Dat maakt vrij.

Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk om in Gods aanwezigheid te blijven wandelen.  het is zo enorm  gemakkelijk om  de hel in mijn leven toe te laten door verkeerde keuzes te maken. bepaalde keuzes lijken soms  op momenten zo aantrekkelijk, maar tegelijk ontnemen ze soms het zich op de Waarheid.  soms stap ik voor momenten even in mijn eigen gekozen hel.  de hel die me opnieuw brengt bij eenzaamheid en leegte. Zinloosheid.  Zielig doen over wie ik ben en wat ik allemaal heb meegemaakt.  Het niet willen aanvaarden van de waarheid omdat ik  het allemaal gewoon zelf wil doen in mijn leven.

 Niet voor niets zegt God dat we zijn koninkrijk moeten zoeken.  dat we Hem op de eerste plaats in ons leven moeten stellen en ons van daaruit op de ander, onze naaste, moeten richten. God weet wie we zijn en wat we nodig hebben. Hij kent de Waarheid omdat hij de waarheid is.

In waarheid leven

Wanneer ik kies om  een leven te leiden  door de angst van wat anderen ban me vinden of hoe ze over me denken dan is het dat misschien mensen me misschien een tijdlang leuk of aardig zullen vinden. Een  item wat mij persoonlijk na aan het hart ligt, maar de waarheid is dat wanneer ik me laat leiden door hem ik me een geliefd kind van hem mag weten. Dat is een veelgroter doel voor mij en wat me  zin geeft .  Hij maakt me compleet.  Ik wil mijn leven  totaal in de handen leggen van de Liefde die God  mij geeft.  Ik mag  in Jezus christus bij God horen is dat niet awesome?  

Al het andere. Mijn gezin mijn goederen, mijn huis auto’s en wat ik weet mogen ze van me hebben, maar ik wil in waarheid wandelen met Hem die de waarheid in wezen is.

Dit alles is niet altijd gemakkelijk.  Maar zeker  weten dat het een enorme uitdaging is . en ook dit is een aspect wat het leven de moeite waard maakt.   We kunnen alles bezitten en kunnen doen wat we willen maar wat hebben we er aan als we nooit werkelijk tot het doel van ons leven zijn gekomen. ( 1 cor 13:3)

Leven in het koninkrijk van God of in je eigen hel.

Wanneer we nadenken over hemel en hel laten we dan vooral nadenken over hoe je leven nu is. ik geloof dat God een ieder(al) met zich heeft verzoend. leef je je leven in de hel van eenzaamheid , teleurstelling, bitterheid, boosheid, wrok , tegenslagen  of leef je een leven in liefde met God en weet je dat hij er voor je is ?  Ik geloof dat dat het koninkrijk van God is. wanneer je hem leert kennen is  dat een geweldig en positief begin voor de rest van je leven. laten we kiezen voor Gods Koninkrijk in plaats van  te kiezen voor een leven vanuit  eigen belang en  het in stand houden van eigen gedachten en  controle. Uiteindelijk verliezen we dit altijd.

 Ik denk dat we de keus vaak moeilijker maken dan ze in wezen is.  wat heb je te verliezen? uiteindelijk is wat we verliezen de hel en wat we winnen de hemel.  Jij hebt niet de controle. Jij bent de waarheid niet.  In God is eeuwig leven voor jou .  Jezus is de weg de waarheid en het leven.  Halleluja! Amen!