Tag: ontwikkeling

wat heb je in huis?

Veel mensen lezen mijn blogs. Ik vind het geweldig om dat  te zien en te ervaren.  afgelopen  zaterdag tijdens de opendag van Teen challenge,  de Spetse Hoeve heb ik dat ook weer ervaren.  veel mensen kenden me niet persoonlijk maar wanneer ik me voorstelde  dan was er vaak die blik van herkenning en woorden die bevestigden dat ze me kenden via het bloggen en Facebook.  Erg leuk!

uitleg

Ik wil echter vertellen dat ook ik  niet  altijd zo origineel ben en veel van wat ik geschreven heb, komt uit het werk van anderen.  ik schrijf veel maar lees ook erg veel en soms dan  weet ik niet meer precies waar en wanneer ik het gelezen heb, maar gebruik ik het in mijn eigen woorden.  Een andere keer  weet ik het wel en probeer ik ook zoveel mogelijk te vermelden wat mijn bronnen zijn. waar dit niet lukt laat ik ze vaak achterwege omdat het meestal geen directe citaten zijn.  wanneer iemand  denkt dat ik iets van hem of haar geciteerd  heb dan zou dat best eens zo kunnen zijn. je mag me mailen of hieronder reageren en wanneer dit  idd zo is zal ik dit  gelijk gaan vermelden.

Voor alle duidelijkheid  probeer ik een stukje van mijzelf hier te laten zien. mijn persoonlijke interesses, mijn vragen en gedachten, mijn gevoelens, mijn  passies, wat  mij bezighoudt  beschrijf ik, maar ook mijn persoonlijk zoeken.  mijn ontdekkingen en verwachtingen, maar bovenal vind ik de ontmoeting  geweldig.  Vaak gaat het over een vluchtig medium wanneer we speken over internet, Facebook, twitter en bloggers en dat is het natuurlijk  ook. toch kan  de digitale wereld ook een geweldige bron zijn van informatie.  Van ontmoetingen.

benutten van de mogelijkheden

hoeveel mensen kunnen we bereiken door een kerk te vullen .  een gemiddelde kerk heeft  misschien zo’n 200 bezoekers op een zondag . mijn bereik met een blog is  soms een paar honderd  per week. Ik vind dat idee geweldig.  Natuurlijk is de relatie anders en oppervlakkiger en zal het ook nooit in plaats van moeten komen, maar we kunnen soms mensen raken die zoekende zijn . ik hoor veel verhalen van mensen die zich in mijn  blogs herkennen.  prachtig!

Op dit moment  ben ik ook weer bezig met een  geweldig boek. Ik heb het in een eerder blog ook al genoemd. het boek adem ruimte van  Mathijs Goedegebuure.  En erg interessant boek. Ik wil daar de komende tijd wat  over gaan schrijven en  kijken naar  hoe we onze talenten  kunnen gaan benutten. nadenken over dat wat jij persoonlijk  in huis hebt.

openen en ontdekken

Veel mensen lopen in dit leven aan tegen allerlei  zaken . zaken die ze  weerhouden om werkelijk effectief te kunne n leven. ze  zijn beschadigd geraakt of zien  het allemaal niet meer zo helder  en vragen zich misschien af  hoe ze nu effectief kunnen leven. hoe ze zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien en ontwikkelen, herstellen, anders kunnen gaan leven, minder afhankelijk zijn.

Ik heb niet  het idee dat ik alle antwoorden kan  plaatsen en ook niet dat  het boek van Goedegebuure dat zal doen, maar wat ik wel weet is dat  wanneer we  beginnen Bij het Woord van God, Hij ons ook de ogen wil gaan openen wanneer we daar werkelijk voor openstaan.

bijzonder kind van God

Wanneer we  ons richten op  God en wie wij mogen zijn in Hem  zal Hij ons  stukje bij beetje laten zien hoe bijzonder we zijn. Henri Nouwen   spreekt over de geliefde. Wij zijn Gods geliefde kinderen.  Ik vindt dat persoonlijk een van de grootste  ontdekkingen. Dat God mij lief heeft omdat ik zijn kind ben. Hij kent ons beter dan een vader.

Ik heb  soms moeite om mijn kinderen te begrijpen. Maar wat ik zeker doe is dat ik enorm veel van ze houdt.  Daarin is geen verschil. Wel spreek ik elk van mijn kinderen ( <3<3<3<3<3<3 ) aan op de mogelijkheden die ze persoonlijk  hebben,  helaas faal ik  als vader soms in hoe ik met mijn kinderen omga. ( dit zullen ze zeker gaan bevestigen ;-D) Maar God, mijn hemelse Vader  faalt niet. Hij kent me van voor de conceptie. Hij had al een plan voor me  toe ik nog niet  geboren was zelfs voor dat ik verwekt was had hij al een plan voor mij en kende hij mij al. Hij wist  wie ik was en welke eigenschappen  hij mij als mens wilde geven.  welke talenten en gaven.  Wat er nodig was om tot volledige bloei te kunnen komen.  daar wil ik in een volgend  blog verder op ingaan naar aanleiding van 2 Kon 4:1-7 en dit vanuit  het boek Ademruimte van Goedegebuure dus.

alles?

Jan de oude dropt min of meer de vraag : hoeveel is alles?  in de kerk wordt gesproken over het volgen van Jezus en over je leven geven voor Hem. overgave en het dienen van Jezus. Maar wat is nu werkelijk alles geven om Christus wil.

Er is een tijd geweest dat ik theologie ging studeren (waar ik overigens wel aan ben begonnen en uiteindelijk nooit heb afgemaakt) met als reden dat ik God wilde zoeken en doen wat Hij van me vroeg.  Toch wilde ik niet echt alles geven. ik had een eigen zaak en vond de dingen die ik deed nogal belangrijk.  dat ik daar mee ben gestopt was niet omdat ik er voor heb gekozen, maar omdat het niet  anders kon of ik zou failliet gaan.

Ik zei met mijn mond dat ik alles voor God zou doen, maar in wezen wilde ik  mijzelf slechts bewijzen. Ik wilden me bewijzen in  de dingen die ik deed, in wat ik wist, in hoe ik het deed en in mijn inzet voor de dingen die ik deed.  Het ging dus om een hele hoop zaken in mijn leven. ik heb uiteindelijk alles op moeten geven. ik heb mijn huis, mijn zaak, mijn baan, vrienden en uiteindelijk zelfs de kerk waar ik  best gezien werd op moeten geven.

Toch was dit niet alles.  ik geloof dat God ons vaak in situaties leid waarin hij ons laat zien dat het niet zozeer gaat om opgeven of iets anders gaan doen, maar om je houding, je hartsgesteldheid. De heer Jezus was in zijn hele leven slechts gericht op Zijn Hemelse Vader. vanaf zijn geboorte tot zijn  dood stond zijn leven in teken van dienstbaarheid. Hij gaf alles . allereerst zijn leven bij God de Vader, maar daarna uiteindelijk ook zijn leven op deze aarde om ons te dienen.

De vraag is nu niet of we de dood in zouden moeten, maar of we bereid zijn ons leven op te geven voor Hem.  of we ons willen laten leiden door Gods geest. Vaak doen we daar mijns inziens nogal moeilijk over. We zeggen dan dat het nogal ingewikkeld is om God te volgen. Dat het niet gemakkelijk is om te doen wat God van ons vraagt en zo zoeken we excuses om maar niet echt  te dienen.

Zijn we wel werkelijk bereid om Hem te dienen? Dat is mijn vraag hierbij of zoeken we net zolang woorden in de Bijbel, luisteren we naar grote namen om  slechts dat te  doen wat ons het beste uitkomt.  Ik geloof dat we  graag voor eigen parochie spreken in plaat voor Gods koninkrijk.  Dat we graag onze eigen eer willen redden of dat we graag door anderen geëerd zouden willen zijn, maar ik geloof ook dat wanneer we werkelijk God liefhebben  hij ons zal vormen door  soms diepe dalen van  het leven om ons te laten zien dat we op hem kunnen bouwen. dat hij de rots is, het fundament, onze zekerheid, zodat we  kunnen leren om los te laten aan dit aards bestaan e de stap meer en meer te maken in / naar zijn koninkrijk.

Loslaten stukje bij beetje. God weet dat het voor ons niet gemakkelijk is om het allemaal in een keer te doen soms. Hij helpt ons daar dan bij, maar toch zullen wij zelf daarin stappen moeten blijven nemen. Wanneer we ontdekken dat nog niet alles van ons is overgeven aan Hem  zullen we hier mee aan het werk moeten, dan zullen we ontdekken dat we wanneer we die stappen maken steeds meer inde vrijheid komen te staan. Dat we groeien in volwassenheid.

verwachtingspatronen

Of je het nu toe wil geven of juist niet, maar iedereen heeft op de en of andere manier  toch een bepaalde verwachting van het leven. misschien dat je teleurgesteld bent en zeg je dat je geen verwachting meer hebt geef je daarmee aan dat dat in wezen is wat je verwacht. Niets dus.

Wanneer onze verwachting niet meer is dan  niets of niet veel bijzonders, hoe vullen we dan ons leven in?  Als we aangeven dat er geen verwachting is en dat alles  uiteindelijk niets waard  blijkt te zijn zal volgens mij de vreugde van het leven drastisch veranderen. 

kwaliteit van leven

Ik geloof dat wat we  verwachten niet altijd alles zegt over de kwaliteit van leven, maar dat ze wel enorm van invloed is op hoe we in het leven staan. Ook is het zo dat juist wanneer we enorm veel verwachting hebben , onze verwachtingen een enorme deuk kunnen krijgen in het leven als er  iets plaatsvindt wat  al onze verwachtingen de grond in boort.  Wanneer we bijvoorbeeld een partner verliezen of ons werk, ernstig ziek worden, invalide worden, etc…

Er kan van alles gebeuren in  het leven wat ons enorm kan raken en wat van invloed is van wat wij als mensen van het leven verwachten. Positieve gebeurtenissen helpen om positieve verwachtingen te  zien voor de toekomst. Negatieve gebeurtenissen maken vaak dat mensen  het leven niet zo positief meer zien.

doodgaan doen we allemaal!

Wij hebben echter ons  leven niet in de hand.  We kunnen een geweldig leven leiden en plotsklaps kan ook ineens alles voorbij zijn.  niet alles in deze wereld heeft een gelukkig einde. Uiteindelijk zijn voor ons reeds een hoop mensen gestorven en de verwachting is dat dit nog  een poos zo doorgaat met mensen. het is nu een maal zo gesteld dat mensen sterven.  Dat er een eind komt aan dit aardse leven. 

Maar het zou een troost kunnen zijn en je verwachting wellicht  een ander impuls geven als je  dingen in een ander licht kon zien.  God  heeft ons gemaakt.  sterker nog hij heeft heel goed gekeken en gezocht hoe hij jou zou kunnen maken tot de persoon die je bent. hiervoor  heeft hij je bijzondere unieke eigenschappen gegeven.  zelf wat je overkomen is en wat je verwachtingen misschien helemaal op de kop hebben gezet die neemt hij en zorgt dat je er iets van kunt maken wat jou laat groeien tot wie je bent als je het durft toe te laten.

Ik besef dat  sommigen hier moeite mee hebben.  toch  weet ik uit ervaring dat God  alles doet meewerken ten goede zoals men dat in de kerk ook wel noemt. wanneer we er voor kiezen om  dat wat in ons leven  op ons pad komt  te zien in het licht van persoonlijke vorming , dan zie je aan het eind van de tunnel iets moois groeien en  het is licht en het wordt lichter en lichter.

bijzondere verwachting

Ik wil niet zeggen dat God ons iets aandoet om op de een of andere manier met ons in aanraking te komen, maar hij gebruikt het wel. Veel gelovige mensen denken vaak dat hen als christenen niet s ernstig zal overkomen. De praktijk bewijst dat ook christenen gewoon ziek worden , doodgaan, ernstige dingen te verwerken krijgen.  hoe we ermee omgaan  kan het verschil maken van wat onze verwachting is.

Mijn verwachting is wel eens anders geweest als nu, maar ik verwacht dat God bijzondere dingen gaat doen. hij doet ze al , maar hij gaat  veel meer bijzondere  dingen doen in levens van mensen. ik geloof dat God er alles aan doet om jouw hart te bereiken. Ik wil daarin  ten dienst e staan. Ik hoop hiermee dan ook een kleine bijdrage te kunne leveren aan jouw persoonlijke verwachtingen.

ik weet uit ervaring dat ook een christen het dus niet altijd gemakkelijk heeft, maar ik zie inmiddels  hoe bijzonder God kan werken. Ik besef ook des te meer  dat Zijn Koninkrijk  niet een leven na de dood is , maar  dat we e r nu al in kunnen leven door  voor Hem te leven.  als we Jezus kennen en iets begrijpen van Gods liefde voor ons dan veranderd ons verwachtingspatroon wezenlijk. Ik hoop dat jij dit ook kunt bevestigen.

bruikbaar worden?

Lezen: Jacobus 4:7-10

misschien heb je al heel lang geleden gekozen om God te volgen. Misschien heb je zelfs je leven er aan toegewijd en je richting in het leven laten bepalen door het geloof, maar er kunnen nog altijd zaken zijn die verdere ontwikkeling op de weg naar bruikbaarheid in de weg staan. Ieder mens heeft in zijn leven een bepaalde ontwikkeling door te maken.

keuzemomenten

Ieder mens heeft ergens in zijn leven een moment van even stilstaan en opnieuw de keus te maken hoe we verder moeten gaan. Ergens kunnen er in ons leven muurtjes zijn ontstaan waar we bepaalde gevoelens achter hebben verstopt, waardoor we op een manier zijn gaan leven zonder echt te laten zien wie we werkelijk zijn.

Misschien zijn er in je leven banden of verslavingen die je hebt gerechtvaardigd door naar anderen te kijken en niet naar Jezus. Ik bedoel het zo: we zijn als mensen gauw geneigd om te kijken naar anderen, ons aan hen te spiegelen, en te zeggen dat we het eigenlijk niet zo fout doen in het leven.

Jezus

Als we echter kijken naar het leven van Jezus, dan kijken we naar een andere schaal. Een ander level, een ander ijkpunt. Het is dus maar net met wie we ons leven vergelijken.

Is het je verlangen om daadwerkelijk Jezus te volgen en op Hem te lijken of willen we slechts beter zijn als bepaalde andere mensen. Jacobus schrijft dat we beter zo dicht mogelijk bij Jezus kunnen leven. Immers dan komt hij ook dichter bij ons.

verandering

Dan pas zal er werkelijk een enorme verandering optreden in ons wezen. Dan zullen niet per definitie onze problemen over zijn, maar we zullen weer gaan lachen, soms door de tranen heen , maar er is vreugde zelfs als we droevig zijn.

Als we geminacht worden door mensen, zal hij ons verheffen. Ons oprichten, Hij zal ons tot steun zijn. Waar mensen falen daar is Hij.

trouw

Hij verlangt er naar dat we trouw zijn naar Hem toe. En je weet zelf dat ook jouw hart daar in wezen het meest naar verlangt. Erkenning van wie je in wezen bent. Bij hem mag je je zelf zijn. En Hij wil je leren om jezelf te zijn. het is niet gemakkelijk, maar het is fijn als je een beslissing durft te nemen.

 

Heer Ik wil me gewoon voor U plaatsen en ontdekken wie U bent. Ik twijfel soms aan Uw grootheid, Uw trouw, maar wil toch U ontmoeten, mij buigen voor U. het klinkt misschien  heel erg egoistisch Heer, maar ik besef dat er niemand anders is die mij kan helpen dan U. Heer ik maak een stap in Uw richting, kom mij tegemoet.