Tag: ontwikkelen

Tot bloei komen

Er verschillende stadia in ontwikkeling voor mensen werkelijk volwassen zijn te noemen. Veel mensen groeien op in omstandigheden waarin volwassenheid niet altijd werkelijk tot bloei gekomen is. 
Om je te ontwikkelen tot een gezond volwassen individu heb je verschillende stadia nodig. Oa de kind en tienerfase alvorens we tot werkelijke volwassenheid komen en de eigen identiteit te gaan organiseren en beleven. Te ontdekken wie men werkelijk is. 
Een kind wordt verzorgt, een tiener leert voor zichzelf te zorgen, maar een volwassen persoonlijkheid kan ook de zorg voor anderen aan op een manier waarbij hij ziet dat de behoeften van de ander even belangrijk zijn als die van hem of haar zelf. 
Het delen van en leven in gemeenschap met anderen komt tegemoet aan waar het hart van mensen in wezen naar verlangt. Samenzijn, communicatie, liefde, voldoening. 
Wanneer mensen niet tot volwassenheid komen zal er een zoektocht blijven naar wie men is en waar men voor leeft. De zin van het leven, identiteit, de waarheid. 
Soms is duidelijk in gedrag te merken in welke fase iemand zit. Een mens kan een bepaalde fase in de stadia niet overslaan. Men moet ontwikkelen, groeien volwassen worden. Soms zie je mensen wel ten deel ontwikkelen op bepaalde vlakken, maar dan ontstaat er scheefgroei. 
De vraag is hoe ben jij ontwikkeld? Zelf heb ik jarenlang in de tienerfase gehangen. Mijzelf willen bewijzen. Deze fase is inmiddels wel voorbij. Waar sta jij? 

 

Ont-moeten en ont-wikkelen.

Sommige mensen leven vanuit de overtuiging dat wat ze denken en doen het enige juiste is. Eigenlijk hebben we allemaal zo onze innerlijke overtuigingen waaraan we vasthouden. De mooiste mensen zijn het die niet overtuigd zijn van het eigen gelijk, maar die voorbij de eigen overtuigingen durven kijken en de ander waarderen ondanks andere waarden. Deze mensen gaat het niet om de waarde van de overtuiging maar om de mens als individu. 

Wat zou het mooi zijn als we, naast allerlei overtuigingen die we reeds hebben, ook de overtuiging durven aanvaarden dat de ander andere overtuigingen mag hebben. Dan vindt er ont-moeting plaats. Een omgeving met ruimte voor de ander. Waar mensen ruimte krijgen ont-wikkelen mensen. Ze komen los van patronen en gedachten. Nieuwe overtuigingen ontstaan geleidelijk daar waar ruimte is. 

 

Tot bloei komen.

Wat is een bloem mooi als hij in volle bloei is gekomen. Ik kan er werkelijk van genieten als een bloem in de knop tot bloei komt. Soms zie je echter dat wanneer je een bos bloemen hebt gekocht of gekregen dat rozen niet werkelijk tot bloei komen. Ze laten de kopjes al hangen voor ze ooit werkelijk in bloei gekomen zijn. Niet tot volle ontwikkeling gekomen dus. Jammer!Mensen zijn in mijn ogen net zo mooi en bijzonder. Je hebt mensen die zo veel doen en kwaliteiten hebben die zo zichtbaar zijn en mooi. Anderen zijn meer ingetogen en minder uitbundig wellicht, maar niet minder mooi. Mensen zijn in bepaalde opzichten net bloemen. Je hebt rozen, margrietjes, tulpjes etc…

Elk heeft zo zijn eigen eigenschappen. Maar voor allen geld dat als ze niet openvliegen ze eigenlijk niet tot bestemming komen. Soms is het lastig te zoeken naar wat de reden is van het stoppen bloeien. 

Veelal licht het aan de omgeving. Zo kan het zijn dat het te warm of te koud is. Het water vuil. Niet goed aangesneden. De vraag is hoe kom je tot bloei? Wat heb je nodig? De juiste omgeving? Het juiste water? 

 

Op weg naar nieuwe ervaringen

download (4)In het leven kunnen we niet om de ervaring heen.  de dingen die je in het leven doet of die je overkomen, zeg maar de ervaringen, geven de invulling van hoe je leven verloopt. Dat we niet om ervaringen in  het leven heen kunnen moge duidelijk zijn, maar we kunnen de ervaringen wel beïnvloeden.

Door keuzes te maken in het leven beïnvloeden we het verloop van ons leven ook. Echter niet alle ervaringen zijn afhankelijk van onze keuzes. Dat is dan weer  iets anders. Men kan niet kiezen  waar je geboren wordt bijvoorbeeld. Soms is de keus er niet eens om te kiezen naar welke school je gaat.

Soms heb je de keus en soms niet!

Toch durf ik te stellen dat onze persoonlijke keuzes mede bepalend zijn voor de verloop van je leven.  Zo zal bijvoorbeeld het volgen van een opleiding  mede bepalend zijn waar je gaat werken of wie je gaat ontmoeten en op welk niveau je aan het werk gaat.  Ben je ongeschoold , zul je  waarschijnlijk werk doen op dat niveau. Ben je hoog opgeleid is de kans dat je een goede baan krijgt een heel stuk groter. Niet perse, maar de kans is duidelijk beter.

Wanneer je nare ervaringen hebt  met je ouders is de kans dat je het huwelijk minder belangrijk vindt groter dan wanneer je uit een gezin komt waar pap en mam een goede relatie hadden. Jouw keuze om het net zo te doen is helpend om je beter te ontwikkelen. Het verkeerde  voorbeeld hierin makt dat mensen op zoek moeten naar of goede voorbeelden of het gewoon maar zelf proberen  waarbij de valkuil is om in een soortgelijke ervaring terecht te komen.

Wanneer je als kind naar de kerk gaat of niet is ook mede bepalend  van hoe jouw leven vorm krijgt. Je kan er altijd een andere keus in maken, maar het is een omgeving waar je mensen ontmoet die veelal gelijkgestemd zijn. derhalve zal ook de kring van mensen om je heen meer in die richting denken zo lang je er niet voor kiest weg te gaan en je leven anders in te richten.

We hebben allerlei keuzes te maken in het leven. Dag aan dag  staan we voor keuzes en de ervaringen in die keuzes bepalen het verloop.  Niet dat we iedere keuze of ervaring in de hand hebben, maar  wanneer we volwassen worden kunnen we  andere keuzes maken in zaken die we  als kind vaak als vanzelfsprekend hebben gevonden.  Dit met als  gevolg dat we mede ons leven  bepalen in positieve  of negatieve zin.

Hoe ga je met zaken om?

De vraag is niet direct zo zeer of je goede of foute keuzes maakt en de ervaringen die je daar uit oppikt, m,aar  wat je met die ervaringen doet.  Veelal maak je onbewust keuzes na aanleiding van bepaalde keuzes in je leven. Deze kunnen overigens ook vaak onbewust plaatsvinden.  Je denkt niet over alles  heel specifiek na.  Je ziet iets gebeuren en je hebt een ervaring die je onbewust opslaat.  Deze kun je echter bewust maken op het moment dat je beseft dat je  ergens een keuze hebt gemaakt.   De vraag daarbij is hoe ga je er dan mee om?

Na aan leiding van Iedere ervaring  maak je een interpretatie  van de situatie.  Bewust of  onbewust. Van wat men zegt.  Sterker nog soms interpreteren we wat mensen denken in een bepaalde situatie. We interpreteren wat we zien. Wat er gebeurt.  De interpretatie kan heel verschillend zijn per persoon.  Zo kunnen verschillende mensen  in dezelfde situatie deze anders interpreteren en zal de ervaring  ook anders  tot uiting komen.  Immers iedereen heeft ook weer andere ervaring in het leven die de huidige ervaring inkleurt tijdens de interpretatie.

Nav de interpretatie maak  je een conclusie. Wanneer we overvallen worden  in een steegje  kan het zijn dat we zeggen we gaan  nooit meer door dat steegje lopen, maar het kan ook zijn dat we zeggen het  is levensgevaarlijk in donkere steegjes. Of in elk donker steegje kan je overvallen worden.  Allemaal interpretaties die gemaakt kunnen worden aan de hand van een ervaring. En er zouden nog zo veel meer interpretaties mogelijk kunnen zijn. hieruit volgt de conclusie. De conclusie zou kunnen zijn dat je nare steegjes gaat mijden wanneer je alleen bent.  Waarom ? om dat je overtuigd bent van het gevaar dat in deze steegjes schuilt.  Voordien was dit nog niet je overtuiging, maar nu wel aan de hand van wat je ervaren hebt, en de interpretatie en conclusies die je hiervoor hebt gehad. Je gedrag  is aangepast. Je gaat niet meer alleen door steegjes.

De omgeving bevestigd!

download (3)

dit is allemaal nog maar het begin, maar wanneer andere je bevestigen  gaat de ervaring steeds zwaarder wegen. Anderen   geven een reactie. Je ouders zouden vanwege bezorgdheid kunnen zeggen dat je gelijk hebt en je bevestigen door te zeggen dat het inderdaad beter is om niet meer alleen door deze steegjes te gaan.  Je wilt niet alleen zelf niet meer, maar ook je ouders  willen liever niet dat je het doet.  Deze reactie bevestigd  je besluitvorming en derhalve ontstaat er een gedragspatroon van waaruit je  steegjes gaat mijden. De reactie van de omgeving kan vragend gesteld worden door vrienden waarom je niet gaat, waarop jij uitleg geeft over de ervaring, waarop deze jouw gedragspatroon bevestigen door te zeggen dat ze je begrijpen.  Hiermee is het zaakje rond. Je hebt wat je nodig hebt gehad om  iets niet meer te doen. De pay-off is dat men je bevestigd in wat je wel en niet doet in het geval van de nare ervaring in het steegje en je zult nooit meer alleen een steegje ingaan tot er een of een andere ervaring plaats vind of je andere keuzes maakt.

Je ziet  dat iedere persoonlijke ervaring ook maakt dat je  op een bepaalde manier in het leven staat.  Soms is dat prima zo, maar soms kan het ook enorm in de weg staan.  Ik geloof dat mensen hierin leerbaar zijn. alhoewel een negatieve ervaring soms lastig omgebogen kan worden in iets positiefs.  Ik geloof dat om te veranderen de ervaring een andere output moet krijgen. De pay -off zal moeten veranderen.

Even op een rij voor het overzicht wat ik hierboven  verhalend heb opgenoemd:

  • Ervaring
  • Interpretatie
  • Conclusie
  • Overtuiging
  • Aangepast gedrag
  • Reactie vanuit omgeving
  • Besluitvorming
  • Gedragspatroon
  • Reactie omgeving
  • Pay-off

Welke ervaringen zijn bepalend geweest voor jouw leven?

Ieder mens heeft in zijn leven ervaringen die niet leuk zijn. die  bepaalde gevolgen hebben in hun leven.  Het voorbeeld wat ik noemde was slechts een klein voorbeeld, maar  wanneer ik het sterker maak in deze door  bijvoorbeeld  misbruik als ervaring te plaatsen of geweld waarmee je te maken hebt gehad op een andere manier dan zal de pay off uiteindelijk zijn dat je door de ervaring je minderwaardig bent gaan voelen en dit is door allerlei bevestigingen en overtuigingen gaan beklijven en je hebt het idee misschien gekregen dat je niets waard bent.  Je kan het zelf uitwerken door het rijtje hierboven eens te volgen nav een ervaring in je leven.

En weet je de pay-off  die deze ervaring  je oplevert zal ook weer van invloed zijn op de volgende ervaring in je leven.  Weet je  je kunt iedere ervaring anders oppakken, maar wat je er mee doet is  bepalend voor  hoe je leven er uit gaat zien.  Wanneer je kiest om over bepaalde ervaringen te spreken bepaald dat ook hoe je er mee omgaat. De keus om er anderen over te vertellen en te kijken of het  gebruikt kan worden te positieve maakt  dat de pay-off  meer positief wordt. Zo zal ook wanneer er bijvoorbeeld  vergeving geschonken wordt de ervaring duidelijk anders. Je dealt met hoe jij er in staat en je geeft  ruimte voor positieve  pay-off.

Een heel verhaal vandaag, beetje lastig wellicht. Ik vond het wel. Je kunt blijven kiezen in bepaalde ervaringen voor wrok of bitterheid, maar ook voor groei en ontwikkeling, voor blijven hangen in de situatie of verder te gaan met  frisse moed.  Hoe doe jij dat ? hoe sta jij er in? Wat zou jij willen doen/ wat wil je bereiken?  Is dat mogelijk? Wat heb je nodig? Welke keus aan ervaringen heb je nodig?

The-Best-Strategy-To-Pay-Off-Your-Mortgage-Early

 

gedragspatronen goed ontwikkeld? 

In mijn vorig blog hadden we het over de vraag ” wat drijft jou?” We hebben het nodig om geraakt te worden. Dat er gezonde spanning is. Dat we uitgedaagd zijn en positief geprikkeld. Onszelf nog vragen stellen en op zoek gaan naar deze zaken. De vraag is hoe we hier mee omgaan. 

  
Veel mensen hebben wellicht te weinig uitdaging gehad in het leven en bij anderen zijn juist grenzen overschreden waardoor hier een hiaat ligt. Ieder mens heeft zo zijn manieren ontwikkeld om te dealen met de zaken van het leven. Veel patronen, manieren van omgaan met zaken liggen reeds verscholen in hoe we dit op jonge leeftijd hebben opgepikt of aangeleerd.

De ontwikkeling

Het begint al wanneer we geboren worden. Wanneer we normaal geboren worden en we liggen op de buik van mamma, dan ontstaat er een band. Het kind ervaart de warmte en als het goed is de veiligheid dicht bij moeder te zijn.

Gaandeweg het leven ontwikkelt zich in het kind een patroon van hechting. Eerst moeder en dan vader, opa en oma, verdere mensen die het leven binnenkomen, maar ook weer gaan. Opa en oma komen niet elke dag en pappa gaat dagelijks de deur uit en komt dan ‘S avonds weer binnen. Als het kind naar school gaat, laat moeder het kind achter bij een vreemde juf of meester. 

Hier ligt reeds een gedeelte besloten van hoe we met zaken omgaan. Dit in combinatie met van hoe onze omgeving met zaken omgaat die we al dan niet kopiëren. Hier leren we hoe met anderen te communiceren, maar ook hoe het is om alleen te zijn of juist niet. Een druk gezin heeft een andere impact dan wanneer je enig kind bent. Of wanneer je als moeder zonder partner je kind op moet voeden. Etc..

Een groot deel van Onze persoonlijke manier van verbinden ligt in hoe onze kindertijd is verlopen, maar ook de rest ban ons leven is medebepalend. De gebeurtenissen er in.

We leren al jong om te verbinden met anderen. Daarna ontdekken we de omgeving. Wat het met ons doet als we iets aanraken. Proeven. Ervaren is het juiste woord hier. 

We ontwikkelen gedachten en daarmee kunnen we sturen. We zien waarover heen willen en als we dat weten en het lukt ons niet met de voeten ontdekken we dat we ook op andere manieren ons doel kunnen bereiken. We ontwikkelen karakter. 

Ook ontdekken het stellen van vragen en de antwoorden die we er op krijgen. Vragen over de wereld en over de mens. Over waar de dingen vandaan komen. We ontwikkelen een identiteit. 

We leren dat we bepaalde handigheden hebben en zaken al dan niet leuk vinden. Wat we waardevol vinden of juist niet. We worden vaardig.

Als we verder in onze ontwikkeling zijn ontdekken we dat we onze plek mogen in nemen. In ons werk, relatie. We ontdekken dat ons lichaam beperkingen kent, maar ook de kracht van gedachten. Ook leren we wat verlangens zijn en hoe we daar mee om kunnen gaan. 

Alles is waardevol

Alles in het leven heeft zijn waarde. Niet alles wordt mi zo ook gezien in het leven. Doms hebben we periodes of gebeurtenissen die we waardeloos of verspild zouden willen noemen. Ik geloof echter dat iedere gebeurtenis ons vormt. Zowel goed als slecht . De vraag alleen is hoe het ons gevormd heeft. 

De manier van opvoeding is veelal een deel van hoe we met issues omgaan. We zien het bijvoorbeeld als kind al hoe onze ouders het deden. Echter heb jij als kind dit goed op weten te pakken of is hun manier misschien ook niet de juiste geweest. 

We ontwikkelen ons en hebben maniertjes ontdekt in het leven om je te ontwikkelen. Mooie manieren en ook manieren die wellicht minder mooi zijn geweest maar die je nodig hebt gehad omdat je simpelweg geen andere manier kende. 

Hoe ga je om met zaken als teleurstelling bijvoorbeeld? Duw je het ergens weg en ga je gewoon door. Je doet net alsof er niets aan de hand is. Dat is een manier. Of je bent boos en slaat er gelijk boven op. Een manier. Je drinkt een borrel als je het even niet ziet zitten en alles wordt rustiger. Etc… Manieren om vat te krijgen op situaties, maar niet altijd handig. Ze staan soms in de weg om te groeien. 

Kunnen we zaken nog veranderen?

Hoe nu verder? Wat heb je nodig? Waarom doe je het? 

Ergens zit er in dit gedrag iets van beloning. Het heeft je iets gebracht in het leven. Als je boos werd en je sloeg er op los, lieten ze je met rust. Wanneer je een borrel drinkt kom je tot rust in de onrust van de dag. Even afleiding. Dat deze zaken maken dat je vast komt te zitten in het leven komt steeds meer aan het licht. Soms letterlijk vast wellicht. Soms vast omdat je er niet meer zonder kunt. Soms omdat je niet weet hoe het anders kan. 

Verandering is mogelijk. De ontwikkeling gaat door zo lang je leeft en op zoek gaat naar verandering. Veel mensen echter berusten zich echter in de situatie. Uitspraken als:” zo ben ik nu eenmaal” Of ” ik kan het niet anders” of ” ik kan mijzelf niet veranderen”. Dit houdt in stand wat er verkeerd gaat. Gelukkig kunnen zaken veranderen. We kunnen leren en ontwikkelen. Nieuwe keuzes maken . Net als een kind vaak met vallen en opstaan. En vaak hebben we gewoon hulp nodig. Hulp van vrienden , maar soms is dat wat meegemaakt hebben zo ingewikkeld en heftig dat we daar meer voor nodig hebben. Een Hogere Macht. Ik geloof dat we als mens God nodig hebben. Benieuwd hoe jullie er over denken. In mijn volgende blog meer .

  

Wat drijft je?

Wat drijft de mens voort in het leven? Afgelopen weken wordt ik bepaald bij het feit dat een van mijn kinderen op zichzelf is gaan wonen. Die daarbij bezig is met een studie in de mode. Ik zag hoe ze zich daar enorm voor ingezet heeft en daarbij over haar grenzen van angst is gestapt toen ze zich openbaar moest laten zien. Haar kleding moest showen en dat van anderen. Een andere dochter is druk bezig haar loopbaan te ontdekken en een pleegdochter op zoek naar welke school en de richting die ze op wil te zoeken. Gewoon maar enkele voorbeelden uit het leven van alle dag.

  Allerlei zaken rondom ontwikkeling en groei. De vraag is: wat drijft jou? Ik kom hier op vanwege het boek wat ik op dit moment aan het lezen ben. Dit ben ik! Een boek van lieuwe koopmans.  

Zonder leven ben je dood.

Ik geloof dat ieder mens op zijn eigen wijze op zoek is naar verandering, ontwikkeling, groei. Ieder mens heeft het volgens mij ook nodig om verder te kijken. Geestelijk in beweging te zijn. Uitgedaagd en geprikkeld te worden. Je ziet het wanneer mensen te lang vastzitten op een bepaalde plek er sleur ontstaat die niet gezond is. Een huwelijk zonder beweging, een baan zonder uitdaging, nooit iets meemaken of doen wat werkelijk iets raakt is misschien wel veilig in eerste instantie, maar mond uit in niets. Ik zou zeggen als er geen beweging meer is en komt geen frisse lucht meer in je leven dan stopt uiteindelijk het hart op een dag te kloppen en ben je dood. Geestelijk gestorven zonder werkelijk geleefd te hebben of juist omdat je niet werkelijk geleefd hebt.

Ik geloof dat het belangrijk is te beseffen dat je niet zomaar de kracht van leven hebt ontvangen. De kracht om je leven in te richten, vorm te geven. Keuzes te maken.

Wat is de essentie?

Het is mooi te zien hoe mensen zich ontwikkelen en hoe beperkingen zich oplossen wanneer we op zoek gaan naar mogelijkheden. We willen verandering, ontwikkelen, dingen meemaken. Mooie dingen zien. Iets creëeren, creatief als we zijn. Besluiten nemen. De essentie van wie we zijn ontdekken. Weten of dat wat we voelen, ervaren wel echt is. Of we geliefd zijn en lief kunnen hebben. Weten of er meer is tussen hemel en aarde en of we onszelf kunnen overstijgen in het leven en of er leven is na de dood. 

Wat is nu werkelijk het belangrijkste in het leven? Wat wil je ontdekken? Wat geeft je energie om voor te leven? Waar zit je vast? Wat wil je loslaten zodat je werkelijk je leven ten volle kunt ervaren? Zomaar wat vragen die dit alles bij mij oproept. 

Kortom wat is mijn drijfveer in het leven? 

Uitstappen.

Voor mij geld dat mijn geloof dit veelal is. Tenminste wanneer ik uitstap. Niet blijf zitten en er niets mee doe. Dan is dat zoals de Bijbel het noemt een dood geloof. Als er geen lucht meer is en ook geen uitdaging dan is er mi ook geen leven meer. Als ik zelf, of anderen er niet door veranderen dan is geloof er nog, maar is ze dan ook werkelijk waar voor mij persoonlijk en de wereld?   Ik ga hier op verder in het volgende blog.

  

ontdek je talenten!

DEEL 1

Soms zitten we in een fase  van ons leven dat we ons afvragen;  “wat nu?  Wat moet ik doen? “ je ziet het misschien even niet meer zitten of stelt je gewoon  allerlei vragen. Het is vaak dat we juist op zulke momenten even gaan zitten( niet bij de  pakken )om na te denken en zaken op een rij te gaan zetten.  Vragen  als “wat nu ?” en “welke mogelijkheden zijn er?”  zijn hele goede  vragen. “Wat heb ik in Huis?”

Vaak zijn het juist de moeilijke momenten in je leven die juist zo waardevol zijn. uitstap momenten.  momenten van bezinning.  Geen gemakkelijke momenten , maar wel waardevolle momenten al zie je dat op dat moment vaak niet direct.  Momenten van bewustwording. Weet je?   je hebt heel wat in je mars. Je hebt Het in je.  Dat is wat ik geloof. God heeft het in je gelegd.   Lees dit maar eens. Een gedeelte wat je wellicht op dit weblog vaker hebt  gelezen maar die enorm waardevol  kunnen zijn.

de man zonder ledematen

Ik moet op dit moment denken aan Nick Vujicic de man zonder ledematen. (Zie de film onderaan de pagina) Deze man  zou zich gemakkelijk  terug kunnen trekken uit de maatschappij. Hij had gemakkelijk kunne zeggen dat hij  een hoopje ellende was en er voor hem geen mogelijkheden zouden zijn en iedereen zou dat gemakkelijk aanvaard , gelooft en begrepen  hebben.

God is echter een hele bijzondere God, Hij maakt van de meest onmogelijke situaties  iets wat juist waardevol is.  Hij maakt van datgene wat wij in huis hebben iets wat meer dan de moeite waard is.  de vraag is echter niet wat  heeft Nick of wat heb ik in huis, maar wat  heb jij in huis.

waar bloei jij van op? 

Goedegebuure, de schrijver van het boek Ademruimte stelt in zijn boek de vraag: wat  zou je doen als je een miljoen  zou ontvangen en er mee mocht doen wat je zou willen?  maw wat als er geen obstakels zouden zijn om jouw leven te leven? wat zou je doen?  wat als er mogelijkheden genoeg zouden zijn , wat als er niets meer was wat je in de weg zou staan?  Waar ligt jouw persoonlijk verlangen , wat is je passie, waar bloei  je van op?

Ergens in jouw leven is er een verbinding  te maken tussen je passie, je dromen, je verlangens , wat je hebt meegemaakt, je ervaringen en je talenten. Het vreemde is dat je talent niet altijd datgene is waar je ook erg goed in bent. het is de combinatie van de eerder genoemde factoren.

ontdekken van mijn talenten

Ik persoonlijk vind het  erg leuk om zo nu en dan een bloemstuk te maken. ik kan dat ook erg goed( al zeg ik het zelf) ik kan enorm goed  bruidswerk maken en ben daar ook erg handig in. Ik kan het redelijk nel en maak erg mooie stukken. Is het mijn talent.? Ik geloof het niet. waarom niet? het heeft niet mijn hart. Ik vind het zo nu en dan leuk, maar mijn talenten liggen elders.

 Ik vind het persoonlijk fijn om me enorm in de mens te verdiepen. Relaties aan te gaan. ben ik daar goed in? Nee. Ik heb altijd een bepaalde periode nodig om menen te leren kennen en dat vind ik niet altijd gemakkelijk. Ik ben verbaal soms er ingewikkeld voor de mensen die ik juist graag wil benaderen.  Verdiep me graag inde mens in de context, maar tegelijk ben ik geen therapeut. Dat gaat net te ver voor mij. ik heb ontdekt door vallen en opstaan dat  counseling en coachen meer mijn ding is.

combinatie van zaken

Zo heb ik op de Spetse hoeve dan ook een geweldig e plek gevonden waar ik als  begeleider  op verschillende gebieden kan en mag functioneren. Ik doe groepswerk, maar ook individueel mag ik actief zijn. ik doe studies en  maak plannen… kortom een veelzijdige baan waar ik me thuis voelen waar ik ook zelf in ontwikkeling blijf.

Daarbuiten doe ik nog een aantal zaken die  daar mee te maken hebben.  zoals schilderen , schrijven zoals je ziet en  ik geniet van de combinatie van zaken tussen werk en privé en de afstand daar dan weer tussen.  Een rare  combinatie die  mede door allerlei gebeurtenissen is mijn leven meer  plek hebben gekregen .  verschillende diepe zaken hebben  meegeholpen om mijzelf en mijn talenten te vinden. Zaken als  een burn out, verlies van mensen, teleurstellingen etc…

ervaringen zijn waardevol.

Ik probeer het niet in eerste plaats over mijzelf te hebben, maar wel  uit te leggen hoe dingen kunnen verlopen en je er mee te bemoedigen om ook zaken in jouw leven op een rij te krijgen. zaken waar je wellicht al enorm mee vertrouwd bent, maar waar je zelf nauwelijks of geen waarde aan hecht kan een enorme bron van zegen zijn.   weetje er is niemand zoals jij .

Er kunnen in je leven zaken zijn die je heb of hebt meegemaakt die juist die speciale  combinatie vormen  dat jij daardoor  de meerwaarde krijgt  en dat je dat nooit zo hebt gezien. Ik  hoop dat je de ogen zullen opengaan.  Dat jouw leven zinvol zal zijn en je  plezier zult hebben, gewoon zoals je bent.  God heeft jou persoonlijk op het oog en heeft jouw gegeven  wat je nodig hebt om tot je doel te komen.

wat is jouw olie? 

 Er is olie voldoende, maar nu nog de vraag in welke  vaten  ga je het gieten. Daarover  wil ik het hebben in het volgend blog.  ik zou het voor nu erg leuk vinden als je  het aan zou durven om hieronder minimaal 3 kernwoorden te beschrijven over wat de olie in jouw leven is.  lees daarbij nogmaals dit gedeelte nog eens.

de pijn van loslaten

Wat kan het  zwaar zijn om los te laten.  Je wil het niet , maar je moet soms de trossen losgooien om niet alleen de ander vaarwel te kunnen zeggen, maar ook zelf  vrij te  kunnen staan.  Afscheid nemen  doet pijn.  Afscheid van mensen die gestorven zijn misschien, maar ook van mensen in ons leven die we liefhebben, maar die we op de een of andere manier  los moeten laten.

We staan te kijken  op de kade. Het schip vaart uit. We zwaaien , maar we  zouden het liefst willen springen, achter de boot aan. we weten dat loslaten soms het beste is, maar het doet  zo’n pijn.  Het doet pijn om je vriend , vriendin niet meer te zien. het doet pijn  de herinneringen.  Maar wanneer we loslaten  geven we  de ander de kans  om zich thuis te voelen elders.  Wanneer  iemand is gestorven is in de hemel, wanneer iemand  vertokken is om zich elders  te ontwikkelen , te groeien.  Los van jou.

Na de winter is er voorjaar en  zie je narcissen bloeien. Een nieuwe tijd breekt weer aan.  er ontstaat weer ruimte als we de winter loslaten.  de kou zal verdwijnen als het licht weer  komt.  de zon schijnt als we het licht  binnen laten in ons leven.  de jaargetijden van de natuur hebben we niet in de hand, maar wel dat we het licht binnen laten.  Dat betekent openstellen, ruimte creëren, gordijnen opdoen en zorgen dat we weer thuiskomen bij onszelf.

In het voorjaar van het leven, wanneer de winter voorbij is komen er nieuwe kansen, groeimogelijkheden.  We kunnen  ons hoofd buigen en treuren over het verlorenen. En treuren mag als we verdriet hebben, maar  we moeten niet blijven zitten  war we zitten, maar een steen neerleggen en huilen, huilen en huilen  tot we  weer op kunnen staan en verder trekken. Het nieuwe jaargetij in. Het leven in . loslaten is moeilijk, maar lucht zo op. het  soms zo zwaar om vast te blijven houden. We zakken door de knieën we worden moe en alles is gefixeerd op onze last.  Loslaten is een optie waar we veelal zo’n moeite mee hebben.

Maar wie kunnen we omarmen met  de handen vol. Hoe kunnen we onszelf openen voor nieuwe mogelijkheden als we  blijven vasthouden aan  datgene wat we los moeten laten?  We moeten rouwen, het uitspreken, het uitschreeuwen misschien zelfs, maar  loslaten en het nieuwe leven  omarmen.  Een keuzemogelijkheid.

Wat een geluk hebben we als we God kennen in ons leven.  juist wanneer we ons verlaten voelen. als we  hebben moeten loslaten, onze las t hebben moeten neerleggen om verder te trekken op  zijn weg. Wat een zegen dat we met Hem nooit werkelijk alleen zijn al voelen we ons  soms zo.

We krijgen ruimte als we de juiste keus hebben weten te maken. als we losgelaten hebben. Ruimte om te ademen.  Ruimte is delen,  ontmoeten, jezelf openstellen om getroost te worden door de ander. het lucht op wanneer we ons uitspreken. we kunnen de last niet zelf dragen. niet voor niets  is Jezus gekomen.  laat  los wat je in de weg staat om Hem te dienen.