Tag: ontmoetingen

durf tot de grens te gaan!

DEEL 4

Ergens komt de tijd er aan dat je de deuren weer open gooit.  Dat je niet langer gefocust blijft op het wonder, maar dat het wonder zijn resultaten toont.  Er komt een moment dat het gewoon tijd is.  jij weet het!  Gods Geest zal je het tijdstip wijzen wanneer jij de deur  gaat openen en je jouw talent de ruimte kunt geven. je talent aan bieden, te gebruiken waarvoor je geroepen bent.

durf…!

Belangrijk is  dat je  nu weet en ook beseft  wie je bent, dat je besef hebt van je identiteit.  Eigenlijk komt heit hier op neer dat je gewoon  stappen gaat ondernemen om dat te gaan doen waar je goed in bent en waarvoor je geroepen bent.  alle  zaken  die in je zitten  kunnen er uit om gebruikt te worden. doen dus! Durf te solliciteren, durf mensen aan te spreken , durf  ruimte te maken voor de dingen die je zou moeten doen om je doelen te bereiken.  Gooi het roer om! Niet meer vechten  om altijd maar erkenning te willen krijgen van anderen, maar  gewoon doen waarvoor je geroepen bent en te weten dat God je erkent als zijn eigen zoon of dochter.  Jij hebt alles in je waarvoor God je geroepen heeft.

Door het feit dat je niet meer uit bent op erkenning en eer van anderen en je bewust bent van wie je bent en je roeping ontstaat er  ruimte om jezelf te blijven en zul je niet onderuit gehaald worden door anderen, door satan.  Natuurlijk zullen er moeilijkheden zijn. natuurlijk zullen er  moeilijke periodes zijn waarin je even iet  weet wat te doen, maar er zijn vaten in overvloed om van te delen en te verkopen. Om zelf van te  nemen indien nodig. God heeft voorzien  door jou bepaalde talenten en gaven te geven. ervaringen en gebeurtenissen die iets bijdragen aan degene die je nu bent.  God verlangt er naar dat je met Hem aan de slag gaat. Waarin jij te kort komt gaat hij helpen.

relaties, ontmoetingen…

Zoek daarom  mensen op die  net als jij ook bereidt zijn om te delen,  ik geloof in relaties. In ontmoetingen. je zelf te laten zien op wat voor manier  dan ook.  mensen ontmoeten  betekent met ze in contact  komen. niet  even vaag , maar echte gesprekken verder dan het weer. Zoals de profeet  de vrouw uit ons verhaal aan sprak.( lees: 2 koningen 4:1-7  ) direct zonder omhaal van  woorden.  Ga daarheen waar God je roept. Doe wat god je te doen geeft en sta stil bij datgene waar God je stil zou willen zetten.

Natuurlijk zijn er grenzen aan onze mogelijkheden. Veel mensen zeggen dat onze mogelijkheden  onbegrensd zijn. alleen de dood al bewijst het tegendeel.  Toch zijn er grenzeloze mogelijkheden wanneer we God laten doen wat God moet doen. wij kunnen slechts doen wat wij kunnen doen. dit  begint bij gehoorzaam zijn.   onze grenzen houden ons scherp en bepalen ons bij onze menselijke onmogelijkheden, maar  bepalen ons  ook bij de mogelijkheden die God te bieden heeft.

grenzen? 

Wat waren mijn vaten ook al weer?  Wat is mijn talent? Wat is mijn roeping? Kan ik God vertrouwen in zijn beloften die hij mij gegeven heeft? Ja zeker , je hebt iets om naar te kijken, de vaten die gevuld zijn in je leven.  God tilt je over grenzen van je eigen geloof.   ga er niet zelf over heen, maar  laat Hij je de weg wijzen. Hij laat je zien  wat de inhoud is van de gevulde vaten. Al onze mogelijke vaten zijn op zich klein en  wellicht uitputbaar, maar Gods vat van liefde voor ons is zo enorm groot dat vat iedere dag bruikbaar is om  telkens op terug te vallen om vanuit die liefde te  mogen beseffen dat wij Gods kinderen zijn. Gods Geest bevestigt aan onze geest dat wij Gods kinderen zijn zegt het Woord.

dienend leven.

Dienend leven is een ander leven dan we gewend zijn. we zijn gewend vooral aan ons zelf te denken, maar  wanneer we onze handen uitstrekken naar onze naasten zullen we merken dat we  zelf ook zullen veranderen.

Ooit kwam ik eens een keer bij een wijs ouder stel vandaan omdat ik wist dat ze beschadigd waren geraakt door  bepaalde omstandigheden in hun leven.  ik kwam om hen gewoon te bemoedigen.  Ik vertelde  dat ik niet zoveel te zeggen had, maar graag met  hen wilde delen en voor hen wilde bidden. Ik deed dat ook en na een uurtje of misschien wel iets langer, vertrok ik en deze wijze man  bedankt me en zei, weet je Erik, ik dank je nu en dat meen ik uit de grond van mijn hart, maar weet je, als je straks in de auto zit en op weg gaat naar huis  ben je blij dat je gekomen bent. je zag er tegen aan om te komen misschien,maar God maakt blij door  zulke dingen heen. En in de auto herhaalden deze woorden zich en ik was blij, zo blij dat de tranen me over de wangen liep.  Dit zijn de meest geweldige ontmoetingen. Geen grote wonderen, geen spraakmakende ervaringen en toch veranderd het iets in ons als we onszelf kwetsbaar en dienstbaar op durven stellen.

Liefde, openheid, , vriendelijkheid , delen met anderen is zoveel mooier en levert zoveel meer op dan  de negatieve uitingen die we vaak zo gemakkelijk doen.  mopperen op je kinderen bijvoor beeld levert juist  vaak meer tegengas op. en je wordt zelf ook  chagrijniger en bozer dan voorheen.  Testen wijzen  dan ook uit dat het vel beter is om je kinderen te bemoedigen. Helaas moet ik toegeven dat ik ook hier nog wel een enkel leerpuntje heb, maar als we leren om open te staan voor  de ander, je kinderen, je partner of zelfs ten opzichte van iemand die je iets heeft aangedaan levert dat meer op dan je zelf  verwacht.

Als we blijven wijzen naar de ander zeggen we eigenlijk : ik doe het  beter dan jij. De vraag is of dat wel zo is. ik doe misschien bepaalde zaken inderdaad beter, maar is het niet zo dat er ook zaken zijn die jij beter doet?  Dat is wat ik geloof. We kunnen wijzen naar de  ander. ons hoger stellen, ons opstellen als rechter over de ander en oordelen, maar wat levert dat op?

Ik geloof dat wanneer wij bereid zijn om te dienen, om de minste te zijn we er beter uit komen dan wanneer we rechter willen spelen en de ander er wel eens op zullen wijzen wat ze allemaal verkeerd doen en verkeerd hebben gedaan.  Wat kan ik voor je doen? klinkt een stuk beter als: jij doet alles verkeerd, luister naar mij!

Er is niks aantrekkelijks aan een belerende houding. Er is niks aantrekkelijk aan  ik gericht denken en handelen.  Ik gericht denken en handelen is dan ook niet gericht op wat de ander wil en dus levert het ook niets op voor die ander.  wanneer we wij  gericht zijn en  samen onderweg is dat een heel ander verhaal.  Dan kan er veel gezegd worden  met soms een heftige inhoud, maar ze is dan niet  gericht op wat de ander verkeerd doet, maar op hoe we  er verandering in aan kunnen brengen.

Ik geloof dat we  elkaar nodig hebben. we zijn gemaakt voor relatie en communicatie. Dat ligt in ons besloten. Niet instinctief reageren zoals dieren dat doen, maar daarin heeft God ons juist anders gemaakt. daarom worden we ook wel de kroon van de schepping genoemd.

Wanneer we werkelijk beseffen dat God ons  zo enorm liefheeft en dat we de moeite waard zijn, dan willen we dat delen, dan willen we de ander dienen om die ander die zelfde waarde te laten ervaren. dan willen we samen zijn , gemeenschap hebben met elkaar.

Ik verlang er naar om te groeien in liefde, omdat liefde  iets in zich heeft van je zelf onderwerpen aan de ander.  vertrouwen schenken.  geloof hebben in de ander.  God gelooft in jou en heeft je lief.  Hij is de Vader die je altijd had willen hebben. de vader die je misschien nooit hebt  gehad. de Vader die er altijd voor je is, waar je eigen vader misschien in is tekortgeschoten.  Hij is er. Altijd! Dit te bespreken en met je te delen geeft een goed gevoel. Gevoel is niet het belangrijkste, maar het maakt wel blij dit te weten en te ervaren. ik wil delen dat je een geliefd kind bent van God. dat je de moeite waard bent om geliefd te zijn.  Ik wil je zegenen op de plek waar je je bevind.  Dat Gods zegen  in Jezus naam jou leven mag beïnvloeden zodat je er van kunt delen aan anderen.

Leven in verbinding

 Ons leven op deze aarde en de tijd die we er door brengen zien veel mensen als een periode die we  op de een of andere manier  zou goed en gezellig mogelijk moeten doorbrengen. Wanneer dat niet lukt of als er een kink in de kabel lijkt te zijn dan wordt het leven al gauw als  zinloos gezien.

De vraag is echter of we op deze aarde zijn om zo gelukkig mogelijk te zijn en zoveel mogelijk plezier te  hebben.   ik geloof het niet.  sterker nog ik geloof zelfs dat we geroepen zijn om  anders te leven dan wat ik hier boven net allemaal heb genoemd.  het gaat allemaal niet om onszelf. om ons persoonlijk geluk. Ook niet om  het feit of we het allemaal wel zo goed en gezellig hebben.

Mogen wij in vreugde leven?

Ik geloof echter ook niet dat we  sombere, vrome  smoelen moeten trekken in een keurig zwart pak en  dat er überhaupt geen vreugde beleefd mag worden.    ik geloof dat Jezus  een geweldige man was. En erg gezellig  op bepaalde momenten, maar ook serieus wanneer dat nodig was.  Ook was Hij in bepaalde opzichten  misschien juist helemaal niet zo leuk en juist heel direct en kon je dus maar opvreten wat hij je te zeggen had.  toch was er altijd liefde. Onvoorwaardelijke liefde.  Een relatie die zin geeft .  

Jezus leven was niet gemakkelijk en uiteindelijk moest hij sterven omdat  zijn levenswijze niet zomaar door de mensen geaccepteerd kon worden.  toch was zijn leven niet zinloos. Zelfs zijn sterven  wat op zich natuurlijk  een tragisch gebeuren had werkelijk zin.  Zijn Liefde was onvoorwaardelijk. Hij liet in zijn lijden en sterven zien hoeveel Hij om ons gaf.  Hij gaf zijn  leven voor ons.   Niet om daarmee ergens in de grond te verdwijnen en nooit meer gezien of gehoord te worden, maar om  op te staan in een nieuw leven. 

Je leven afleggen!

Wij mogen wanneer wij dit geloven  en erkennen dat Hij voor ons is gestorven, dat ons lijden op deze aarde niet  voor niets is.  Hij wil dat we  met  zullen sterven en opstaan. Een keus voor Hem maken. opnieuw geboren worden.   ons oude leven afleggen en een ander leven leven.  niet meer leven in het vlees, maar geestelijk leven zoals we waren bedoeld. leven met God.  alleen wanneer we  een Geestvervuld leven leiden zullen we ook daadwerkelijk de zin van het leven ervaren.

De meeste mensen hebben  moeite met het leven door de Geest. Ze geloven wel, maar  laten zich niet leiden door Gods Geest in hun.  Wanneer we echter  ons leven  leven  door de Geest zullen  we ook groeien in  afhankelijkheid van God . dan zullen we ook meer en meer  het Koninkrijk van God in ons leven ervaren. 

Hart en verstand.

God zal ons door de Geest  Zijn waarheid laten zien.  stukje bij stukje. Stap voor stap.  Wanneer we ons leven  leven met Christus, we  worden christenen, dan zal Hij met zijn Geest in ons de waarheid laten zien over wie we zijn en wat we   zouden kunnen doen.  veelal  is het zo dat we er niet op vertrouwen. We vertrouwen veelal meer op ons zelf, onze vleselijke mens , dan op de Geest in ons . we volgen in de regel  liever ons verstand dan ons hart.  We willen als mensen alles heel graag meetbaar houden.

Soms vragen we ons af waarom God niet eenvoudiger werkt  en ons als het ware gewoon maar  op de een of andere manier verteld wat we moeten doen of zeggen .  uiteindelijk doet hij dat ook wel, maar we geven er geen gehoor aan. we  vragen Hem soms niet eens.  Misschien moet je eens de proef op de som nemen.  Een moment nemen en God vragen om je te vertellen wat je in een bepaalde situatie zou moeten doen daarna volg je  vooral je hart en niet gebruik je je verstand om  te kijken hoe het verloopt. 

Wat levert het op?

Veel mensen doen het anders. Ze maken plannen  met hun verstand en wachten tot hun hart er bij komt. en dat meten ze dan vooral af aan hun gevoel er bij.   Wanneer hun gevoel goed is , denken ze op dat moment dat het van God komt en dat ze Gods wil hebben gedaan.  Wanneer we echter vanuit ons hart  te werk gaan is het  niet altijd  zo  voor de hand liggend wat we zouden moeten doen en ons verstand  zal ons  soms zelf  het idee geven dat we wellicht  verkeerd  zouden handelen omdat wij er zelf niet beter van worden, maar  wanneer we werkelijk blijven luisteren en  afgaan op wat ons hart zegt dat we moeten doen dan zal dat niet altijd gemakkelijk zijn. het zal ons niet  altijd iets opleveren  op de maatschappelijke ladder of  elders, maar uiteindelijk zul je  zien dat het wel de beste weg is.  ons verstand er bij gebruiken is  in dit geval goed.  ze helpt ons om gefocust te blijven . “ben ik nog op de juiste weg?”.

Ik geloof in Jezus’ weg.  De weg van ons verlangen. ik geloof dat ieder mens verlangt naar zin en relatie.  Veel relaties lopen stuk,  er zijn meer echtscheidingen dan ooit, waardoor ook veel gebroken gezinnen. Mensen zijn op zoek naar  werkelijke vriendschappen en  meer dan slechts het oppervlakkige.   Wanneer  we ons hart volgen zal ons hart veranderen van koud  naar warm. Van dood naar leven, van  scheiding naar relatie, van hel naar hemel. Van aards koninkrijk naar het koninkrijk van God.

verbinden

Ik wil me  verbinden met anderen om relaties aan te gaan.  een brug slaan naar degene die  in de steek zijn gelaten, die  moeite hebben en pijn, die niet meer zien wat werkelijk liefde is . ik wil hen ontmoeten.   ik wil er van hart tot hart voor hen zijn.  in mijn blog, in mijn dagelijkse leven , op mijn werk, in de dingen die ik elke dag doe. 

Ik doe het wellicht in de ogen van mensen soms verkeerd en ik weet ook dat dit vaak ook zo is, maar mijn hart is er opgericht en ik geloof dat Gods waarheid  mij  stap voor stap leert om me meer afhankelijk op te stellen van Gods Heilige Geest die in mij woont. Ik wil leren  om hem  te volgen zelfs als dat niet altijd  leuk en gezellig is. als het soms  moeite kost en misschien zelfs in periodes meer dan dat.  Ik wil leren meer en meer mijzelf te geven aan God en de mensen om mij heen. Ik weet inmiddels dat wanneer ik mij hieraan overgeef Ik zelf ook zal groeien.  Groeien in wie ik ben en mijn ontmoetingen met God  en  anderen.

 

Iedereen zoekt naar liefde…

Vriendschappen zijn belangrijk voor mensen.  ik moet denken aan het lied wat zegt : iedereen zoekt naar liefde, trouw die nooit teleurstelt…(opwekking 680) wanneer je dit lied geluisterd hebt zien we dat het niet gaat om  hoeveel mensen je kent. Dat het niet gaat om hoeveel volgers je hebt op Hyves, Twitter of Facebook. Hoewel ik enorm kan genieten van deze zaken, zijn ze niet werkelijk belangrijk.  het gaat niet om de kwantiteit in relaties, maar om de kwaliteit.

Veel mogelijkheden, toch eenzaam.

Veel mensen zijn eenzaam tegenwoordig.  De populatie is groter dan ooit en  er zijn meer dan ooit  mogelijkheden om met  anderen in contact te treden en toch zijn er meer eenzame mensen dan ooit te voren.  We hebben  vriendschappen nodig. Maar  we hebben goede vriendschappen nodig in ons leven. we hebben het nodig om mensen te ontmoeten.  met elkaar in contact te staan zonder  dat we allerlei verwachtingen van ze hebben.

Wanneer we Jezus kennen in ons leven, wanneer we werkelijk navolgers zijn van deze Ene Vriend, dan leren we dat het niet gaat om wat  vrienden voor ons kunnen doen, maar dat het er om gaat wat wij voor onze vrienden kunnen betekenen. wanneer je denkt dat het goed is om veel vriendschappen te hebben bedenk dan wat  dat inhoudt voor je vriendschappen. Hoe close kun je met  heel veel vrienden zijn? ik geloof dat  het beter is een goede vriend te hebben die eerlijk is en oprecht dan  1000 die  van alles van je vragen maar  die niet bereid zijn jouw iets te bieden. (spreuken 18:24)

Focus en nieuwe netwerken.

Vriendschappen, relaties, ontmoetingen zijn belangrijk. Jezus laat zien  hoe hij een bepaalde groep mensen  volledig de aandacht geeft . waarmee hij vrienden werd. Had Jezus dan niet meer vrienden? natuurlijk wel, maar zelfs hij focuste zich op een aantal mensen om van daaruit in relatie te kunnen groeien en gemeenschappen te bouwen.

Iedereen heeft iemand nodig en Jezus wist dat ook. Wanneer er telkens nieuwe mensen ingeschakeld worden  zien we nieuwe netwerken ontstaan. telkens worden deze nieuwe netwerken terug gebracht naar hem persoonlijk. Hij was en is die ene schakel waardoor wij tot God kunnen komen.

God heeft het verlangen om ons mensen met elkaar in contact te doen staan op een hele specifieke wijze.  De gemeenschap in Jezus Christus is een stukje van Gods genade op deze aarde.  Goede vriendschappen en relaties in Hem zijn een stuk van Gods koninkrijk op deze aarde.

Evangelisatie is geen  vriendschap

Nu wordt er op allerlei wijze  geëvangeliseerd tegenwoordig.  En ik geloof ook dat heel de wereld zou moeten weten wie Christus is, maar ik geloof dat dit  alleen  mogelijk is wanneer ze ook daadwerkelijk Christus ontmoeten. wanneer ze in ons , door het bouwen aan relaties, vriendschappen en ontmoetingen leren ze Christus kennen. 

wanneer iemand  zoekende is en wij brengen  iemand een prachtig verhaal over God en  vertellen wat Jezus heeft gedaan , maar er vindt geen ontmoeting plaats, we bouwen niet  aan een relatie met deze man of vrouw dan is er niet echt sprake van een ontmoeting .  niet met ons en  ik vraag me af of er wel een ontmoeting plaats zal vinden met God zelf.  Ik denk dat God  op allerlei wijzen werkt  dus ik zal niet ontkennen dat God ook  doorwerkt wanneer wij  soms niet  werkelijk betrokken zijn, maar ik geloof dat wanneer wij werkelijk inzet tonen en  bereid zijn de ander te zoeken  en vriendschappen te sluiten dat er  meer mogelijk is dan we kunnen beseffen.

Familie en vrienden

In Christus worden we als het ware broers en zusters. We hebben een familie band.  Dit is  in wezen nog closer dan  vriendschappen. We worden aan elkaar gegeven.  toch is het belangrijk ook in  deze prachtige familiare band een of aantal vrienden te hebben  om mee te delen.  Om niet alleen te staan.

We ontdekken Christus meer en meer als we  in anderen een stukje van Hem zien. veelal zien we dat in  mensen die beschadigd zijn omdat we hen  tot dienste kunnen staan. Zij hebben immers niets te geven en wanneer we vrienden willen worden  kunnen we dat dan niet beter doen bij mensen die ons nodig hebben, maar die ons niets te bieden hebben?  laten we dan niet juist zien dat we werkelijk ook een vriend zijn?

Vriendschappen zonder bijbedoelingen

Wanneer onze insteek is om (opr)echte vriendschappen aan te gaan  zonder bijbedoelingen, dan laten we pas werkelijk zien wat liefde is.  ik geloof dat veel mensen  juist moe zijn van vriendschappen omdat ze  als het er op aan komt vaak gebruikt of misbruikt zijn door hun vrienden.  wanneer ze dachten een vriend te hebben gevonden dan  was daar altijd wel iets wat er tegenover heeft moeten staan. 

Niets voor niets hoor je zo dat mensen zeggen dat er niemand werkelijk te vertrouwen is.  veel mensen zijn in wezen diep teleurgesteld en  denken dat er altijd iets tegenover  vriendschap  moet staan.  Altijd iets meer dan  er gewoon te zijn.  ook christenen  gaan met anderen om  de ander te overtuigen van hun gelijk. ze willen  vrindschappen aangaan om zo de andere te bekeren of hun mening  op te dringen.  Dit is geen ontmoeting.

Openstaan voor de ander

Ontmoeten is wanneer we open staan voor de  ander en hen  benaderen zoals ze zijn.  wij hoeven  niets en zij  hoeven ook niets . wij zijn vrije mensen  , met een vrije wil.  Zelfs subtiele benaderingen over wat je van hen zou  moeten verwachten staat ontmoeting in de weg.  Wanneer we werkelijk willen ontmoeten staan we  voor de ander klaar en luisteren oprecht naar hen en wat hen beweegt. Zelfs wanneer ze faliekant anders denken dan wij  mogen ze dat uiten. Wij  vertellen hen slechts wat wij persoonlijk ervaren hebben in ons leven zoals ook zij dat aan ons vertellen.  Gewone gesprekken met elkaar.

Wanneer we  met elkaar omgaan vanuit  relatie  en niet vanuit  het opdringen of manipuleren van de waarheid om er  ergens een soort van winst uit te slaan, zijn we werkelijk in staat om mensen te ontmoeten  op hun niveau en kunnen we ook oprecht  een stukje zien van wat er in hun leeft en zij ook langzaam maar zeker een stukje van ons. Echtheid is de sleutel tot relatie met de ander.

Transparantie

Op deze wijze zullen we groeien in vriendschappen. Wellicht niet direct in aantal, kwantiteit, maar zeker weten in kwaliteit.  Wij zullen waarschijnlijk andere inzichten krijgen. sommige gelovigen zijn daar  enorm bang voor  omdat ze angstig zijn de waarheid te verliezen, maar ik geloof dat we juist de waarheid zullen vinden als we open zullen staan voor wat Gods Geest in deze relaties wil gaan doen. wanneer we de waarheid verkondigen in alle waarachtigheid door transparant te zijn en onszelf te laten zien op /in onze kwetsbare momenten.

 

Nadenken over hemel en hel

Love wins(1)

Vandaag  het enigszins omstreden boek, Love wins,  van Rob Bell in de bus gekregen.  Op de site , zwak geloven, schrijft  Ronald van de Oever over zijn gedachten en bevindingen rondom hemel en hel, waar een belangrijk deel van dit boek over gaat. Ook de site Staat Geschreven  besteed aandacht aan de  ideeën  van Bell rondom dit thema.

Persoonlijk wordt ik enorm getriggert om na te denken  over zaken als hemel en hel. De vraag die bij me opkomt is in eerste instantie of ik daar überhaupt wel ooit goed over na gedacht heb.   natuurlijk heb ik er als evangelisch christen een beeld van. Een beeld wat is  ingekleurd door wat mij is geleerd. Zoals veel zaken in  het leven,  neem je bepaalde zaken gemakkelijk voor waar aan soms en ook bepaalde zaken als  niet waar, gewoonweg omdat ze ons  door anderen zijn verteld.

Ik merk dat Bell gemakkelijk een rij van opsommingen doet van feitjes die gemakkelijk klinken, maar die tegelijk ook weer niet zo simpel liggen als ze worden voorgespiegeld. Anderzijds belicht  Bell het thema doormiddel van het stellen van kritische vragen wel dusdanig dat je ook wel heel helder krijgt dat de antwoorden zo simpel niet zijn als men ons in evangelische kringen wel vaak wil doen geloven.

Hoewel ik vandaag pas ben begonnen met het boek  ben ik reeds op een derde van het boek beland en kom ik een deel van gedachten tegen die ik ook tegen ben gekomen in het boek van Daniel de Wolf, de ontdekking van het koninkrijk. mi. Is  de vraag die een beetje speelt; is geloven  niet meer dan uitspreken van het zogenaamde zondaarsgebed het afwachten tot we sterven en daarna de hemel?

is iedereen die het zondaars gebed heeft uitgesproken behouden of zijn  er meer mensen behouden ook al hebben ze bepaalde zaken rondom God niet zo heel helder of misschien  helemaal niet helder. Wat zijn de grenzen voor het bereiken van de hemel of wel wanneer gaan  bepaalde mensen naar de hel.  Of is het misschien zo dat wanneer we  slechts leven voor onszelf dat we reeds in de hel verkeren ? een soort van eenzamen opsluiting met onszelf.

dwaalleer?

Is Bell iemand die mensen op een verkeerd spoor wil zetten? Is hij een “alverzoener” om het maar kort te noemen? Is hij iemand die dit  op een bepaalde manier  wil doordrukken om zijn gelijk te krijgen of is hij een oprecht mens die de liefde van God wil proclameren in de wereld?   

natuurlijk ken ik Bell niet persoonlijk, maar ik merk wel dat er een soort van tegenreactie ontstaat  zo gauw iemand  redelijk bekend word als voorganger. Heel gauw worden mensen  als het ware  afgebrand wanneer ze bekend  dreigen te raken. ze worden afgeschilderd  als mensen die zich bezig houden met verkeerde praktijken zoals ook een Rick Warren  wordt afgeschilderd als iemand die de islam en het christendom zou willen  samenvoegen of als iemand die new age invloeden zou gebruiken om het christendom te saboteren.  Of iemand in ons eigen land zoals Willem Ouweneel  of Andries Knevel die wordt afgebrand omdat ze  een bepaald idee hebben over  het ontstaan van de wereld.

liefde voor God en mensen

Het boek tot dusverre ademt  een sfeer van liefde voor God en mensen.  ik lees met belangstelling verder in het boek. Hoewel er wat zaken zijn die ik enigszins oneens ben geloof ik dus in zijn oprechtheid.  Ik wil noemen dat hij onderandere zegt dat de Bijbel het hebben van een relatie met God  niet noemt. hoewel hij daarin gelijk heeft is het nu juist datgene wat de Geest door Bijbel tot ons ademt wanneer wij Gods Geest ook gaan ervaren in ons leven. ook geeft Jezus aan dat wij God , onze Vader mogen noemen. hoe relationeler kan het worden.  tegelijk moet ik ook zeggen dat de relatie met God en mensen onderling nu juist ook weer dat is wat het boek van Bell nu voor mij tot dit moment zo aanspreekbaar maakt. Hij ontkent niet  niet dat  er sprake zou moeten zijn van een relatie met god, met Jezus, Hij bevestigd dit eerder dan dat hij hier ontkeenden over doet.  zo doet hij dat ook qua Hemel en hel . hij ontkent beide niet maar definieert het  opnieuw.  hij wil als het ware een belletje laten rinkelen is mijn idee tot zover.

er zijn gewoon geen woorden voor!

Sommige zaken in het leven zijn bijzonder ingrijpend. Ze kunnen zelfs zo enorm  pijnlijk zijn en zoveel leed veroorzaken  dat men nauwelijks nog in staat is staande te blijven, laat staan dat werkelijke intimiteit en relaties nog mogelijk zouden zijn.

Ik ontken alles

Het lijkt op zulke momenten haast noodzakelijk om maar net te doen of er niets aan de hand is. gewoonweg ontkennen lijkt de enige uitweg uit sommige bizarre omstandigheden die ons zo enorm geraakt hebben dat wanneer we  er aan toe zouden geven we het gevoel zouden krijgen te moeten sterven. Alle hoop op een redelijk bestaan lijkt totaal weggevallen.

Het onderdrukken van gevoelens lijkt een oplossing te zijn. hoe onderdrukken we de gevoelens? Gevoelens van schaamte  en verachting, van bitterheid en boosheid, van diepe teleurstellingen wanhoop?

Aanvallen!!!

Juist daar waar we beschadigd zijn zetten we veelal ook onze aanval in om onszelf te beschermen. Wanneer we mishandeld zijn is de valkuil dat we hetzelfde gaan doen . hierbij beschermen we ons dan met woorden als: ”van een klap wordt je heus niet minder, ik ben er ook groot mee geworden”. of we slaan door naar de andere kant en doen het tegenovergestelde, we zijn zo murw  geworden dat we net doen alsof niets ons nog kan raken. we doen net of niets wat men ons aandoet ons werkelijk interesseert.

Natuurlijk worden we wel degelijk geraakt door wat mensen ons hebben aangedaan, wat ze over ons zeggen en hoe ze ons behandelen, maar beschadigde mensen bouwen allerlei muren . ze worden defensief op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door onverschillig gedrag, maar ook door opstandigheid, door jovialiteit, door bewijsdrang. Elk mens heeft wel een bepaalde vorm  in zijn systeem zitten in meer of mindere mate niet perse door  defensief gedrag, dan wel om het een en ander te willen compenseren ten opzichte van de ons aangeleerd gedrag.

Getriggert?

Er zijn enorm veel manieren om jezelf te verstoppen of gewoon weg niet jezelf te zijn. ieder mens heeft zo zijn eigen geheimen en daarmee ook zijn eigen valkuilen.  Ik geloof dat het mogelijk is dat mensen  herstel vinden van de pijn, het verdriet welke ze hebben meegemaakt. Ik geloof dat herstel begint met een werkelijke ontmoeting.

Werkelijke ontmoetingen zijn als een huis waar mensen samenwonen. Ze delen met elkaar en zorgen voor elkaar. ik begrijp dat in deze tijd echter dit voorbeeld juist een beetje triggert.  Juist in onze huizen doen zich immers verschrikkelijk veel problemen voor. Het huis zoals het zou moeten zijn lijkt ingestort.  Relaties zijn veelal niet meer werkelijk gebaseerd op vertrouwen, op samen delen en voor elkaar zorgen, zodat ons beeld van herstel ook ingestort en verloren lijkt. Toch is het mogelijk om in werkelijke ontmoeting te leven. het huis als het ware te bouwen.

Wijs of dwaas?

Ik geloof dat wanneer we het juiste fundament hebben dat er niets is wat ons huis kan doen instorten. Geen enkele storm van het leven. dit fundament waarop we zouden kunnen bouwen begint met de ontmoeting van de heer Jezus christus. De bijbel spreekt over hem als het fundament, de rots om op te bouwen. God is de onveranderlijke. Dezelfde voor altijd en eeuwig.

Wanneer we gaan zien dat Hij God is en dat Hij ons kent en naar ons luistert dan zullen we ook ontdekken dat er nog altijd hoop is. hoop op het echte leven. leven vanuit relatie met Hem.  vanuit Hem  zijn ook nieuwe oprechte relaties mogelijk met anderen. echte ontmoetingen  die verder gaan dan een bepaald gevoel of empathie. Relaties gebouwd op de Liefde van God.

Jij bent uniek!

God wil harten genezen zodat ze open zullen gaan staan en ruimte krijgen voor Hem, voor jezelf en je naaste. Er zal ruimte ontstaan om te delen van wie je bent.  we zijn koningskinderen. We zijn geliefd door de Vader. God heeft ons gemaakt en Hij heeft ons uniek gemaakt. ik zal het nogmaals zeggen, je bent Gods uniek en geliefd kind!

 God heeft ons zo enorm lief daar zijn gewoon geen woorden voor te bedenken. God zelf toonde  Zijn liefde aan ons dan ook niet slechts in woorden, maar ook in daden tot het einde toe. het eind werd daarmee juist een nieuw begin. Een nieuwe Weg, een Weg van hoop en herstel.

 

 

maximaal leven

God zij dank!

Ben op dit moment even aan het mijmeren over wat er allemaal in hoog tempo in een mensen leven allemaal voorbij raast. Allerlei zaken die prachtig zijn, maar ook die werkelijk niet leuk zijn.

Als ik zo mijn gedachten de vrije loop laat denk ik aan hoe ik  mijn vrouw ontmoette, mijn kinderen kreeg, aan mensen die overleden zijn en waarvan ik weet dat sommige bij God zullen zijn, maar ook van sommige waarvan ik het werkelijk niet weet.  Dat ik mijn kinderen groot zie worden, verkering zie krijgen en  afstuderen. Ik ben werkelijk trots op mijn kinderen. Hoe veel verschillende banen ik heb gehad en hoe gekomen ben waar ik nu ben.

de verwachting voorbij

Dit is natuurlijk nog maar een paar regels van een leven die zoveel meer omvat dan dat. Wat kan het leven anders lopen dan je had gedacht. Mijn  leven is heel anders gelopen dan ik had gedacht en ik geloof dat alles waarschijnlijk ook anders zal blijven lopen dan ik nu in mijn gedachten heb. 

Er waren hoogtij dagen. Dagen waarin ik God bejubeld heb over wat Hij mij gegeven heb, maar ook dagen dat ik God haast vervloekte om wat mij overkomen is.  harde woorden wellicht, maar in mijn geval is het werkelijk waar.

de zelfde nu en voor altijd

Toch is God altijd dezelfde gebleven. Hij was onveranderlijk en zijn trouw is niet  te omschrijven. Altijd was Hij daar weer als ik Hem nodig had. wanneer het werkelijk donker was en ik het echt niet meer zag zitten was hij er. Was er altijd weer dat lichtpuntje in de verte, hoop. Was er altijd weer een mogelijkheid om toch weer een stap te kunnen zetten. Een licht op mijn pad was er altijd iemand om mee te praten zelfs als vrienden mij in de steek lieten. Hij was er altijd.

Ik kan je niet vertellen , maar probeer het toch, hoeveel ik van God houdt. Ik kan je niet vertellen hoeveel hij van jou houdt. Als God in staat is om van mij te houden met al mijn fouten en gebreken, met  mijn opstandig gedrag, met mijn verslavingen, mijn afhankelijkheid van anderen, mijn vluchtgedrag, mijn ….. dan kan het niet anders dan dat Hij ook van jou houdt.

de ontmoeting

Ik geloof in ontmoetingen. Niet voor niets schrijf ik er regelmatig over.  Ik geloof dat God ons wil ontmoeten. dat God ons wil raken, omarmen, je kussen zelfs, een klop op je schouder wil geven en tegen je zegt hoeveel Hij van je houdt.  Daar hoef je niets voor te doen dan je zelf openstellen . dat is namelijk waar het in ontmoetingen om gaat. Werkelijk openstaan voor God, voor de ander en voor jezelf. wanneer we ons werkelijk openen voor Hem en van daaruit naar de ander , dan kan het niet anders zijn dat je God werkelijk zult gaan ervaren in je leven.

Soms ga je wellicht door hele moeilijke tijden, soms zie je God in de grootheid van een kind bijvoorbeeld. Hij is zo geweldig dat ik je dit gewoon nog eens zeggen wil. God Houdt van Jou!God zij dank voor wie jij bent!

vrucht van Wilkerson.

 David Wilkerson is overleden aan de gevolgen van een auto ongeluk.  Beetje vreemd voor mij allemaal.

Ik probeer duidelijk te maken wat ik bedoel. Week of 6 geleden ben ik begonnen  op de Spetse Hoeve als (vrijwillige) werkbegeleider.  Na de afgelopen jaren een beetje vreemde speurtocht te hebben afgelegd  ben ik aangekomen op de Spetse Hoeve. Een boerderij voor mannen die vechten tegen hun alcohol of drugs verslaving.

De Spetse Hoeve is een klein onderdeel van al het werk dat God door   Wilkerson tot stand heeft gebracht.  De Spetse Hoeve is onderdeel van Teen challenge Nederland.  Wanneer je het boek Het kruis in de asfaltjungle van Wilkerson leest kom je tegen hoe Teen challenge is ontstaan en zie je gelijk een klein beetje wie Wilkerson nu precies was.

Ik was  bezig me enigszins (opnieuw ) in te lezen in onderandere  het kruis in de asfalt jungle en ben nu bezig met het boek , hoe het verder ging.  Voor veel mensen was vooral de eerste een  boek(ook een film) die  veel mensen heeft geraakt. Ik herinner me het boek eigenlijk nog van toen ik nog een tiener was. 

Net weer gelezen afgelopen weekend en deze week enkele mensen ontmoet van Times Square Church uit New York die momenteel als vrijwillegers aan het werk zijn  op de Spetse Hoeve  en nu nog geen week verder is David Wilkerson niet meer onder ons.  Ik wens zijn vrouw kinderen en verdere naasten en vrienden natuurlijk alle zegen  van God toe.

Deze man heeft een revolutie ontketend door gewoon te doen wat God Hem zei te doen. door een  navolger van Jezus te zijn en niet een of andere imitator van een beeld dat wij van Jezus hebben.  zijn methode en gedachtegang waren  soms omstreden, maar hij was duidelijk een man Gods.  Iemand die fouten maakte en ze niet  onder stoelen of banken stopte, een man met Passie voor zijn medemens. De man die regelrecht de ontmoeting met mensen aanging zonder te kijken naar afkomst, kleur of religie.

Hij pretendeerde niet dat hij een of ander religieus tovermiddel had.  hij zou het dwaas genoemd hebben om God te gebruiken  voor eigen  eer en herstel, maar Hij vertelde wel van die Ene Macht die wij mogen hebben zodat we vrij en verlost kunnen leven van alles wat ons in dit leven vasthoudt. De kracht van de heilige Geest in ons als we Jezus  toelaten als Heer van ons leven.

kortom het is vremd dat ik sinds kort eigenlijk in aanraking ben gekomen met de vrucht van zijn werk voor God en dat hij er nu ineens zomaar niet meer is.

oud en nieuw?

Er zijn mensen die tegenwoordig slechts nog het nieuwe testament lezen.  We leven niet langer onder de wet zeggen ze dan en daarmee schrijven ze eigenlijk grotendeels het oude testament af.  Wellicht zullen ze zeggen dat het oude testament wel belangrijk is om een en ander te verklaren, maar eigenlijk is slechts het nieuwe testament  de basis voor hun leven. 

Ik kan daar best begrip voor opbrengen toch is  het lezen van het nieuwe testament zonder begrip van het oude  testament  onmogelijk.  Ook veel christenen leven een leven met God en het oude is niet meer. ze vergeten echter dat hun oude leven voor een groot deel bepaald wie ze zijn.  

alles is in orde

We kunnen net doen alsof alles in ons leven nu totaal in orde is, maar dan zouden we liegen. Ieder mens blijft vechten tegen zijn eigen ik.  hoewel we onze eigen identiteit  gevonden kunnen hebben, kan de oude identiteit zo vastzitten dat we het maar moeilijk los kunnen laten.

In Genesis, het eerste Bijbelboek, lezen we over de eerste mens, Adam. Misschien zie je iets van jezelf terug in hem. dat zou niet gek zijn, immers we zijn namelijk met hem verbonden. Hij is ons voorgeslacht. Hij is ook degene die net als wij met zonde te maken kreeg. De bijbel spreekt ook over de tweede adam, Jezus Christus, Hij kwam om datgene te herstellen wat de mens had verknald.

Adam  1 en 2

Adam leefde op goede voet met God, zowel in lichamelijk opzicht , als ook geestelijk.  Door Adams keus  kwam de dood in deze wereld.  hoewel Adam nog vele jaren leefde na, wat we de zondeval noemen en daarna uiteindelijk stierf , gaat het mi niet over Adams lichamelijke sterven.  De dood die wordt genoemd heeft  vooral te maken met het geestelijk leven van de mens. Geestelijk  is de mens in de zondeval gestorven. 

Jezus werd niet geboren  met de gevolgen van het voorgeslacht. In de zin dat Hij geestelijk dood was. (Een mooi moment om ook eens  na te denken over de maagdelijke geboorte misschien. )Jezus werd door de Heilige Geest zelf verwekt en kon zodoende geestelijk leven. Jezus  werd op brute wijze om het leven gebracht, toch was zijn dood  niet het einde omdat hij geestelijk gezien in relatie met God bleef.  Hij gaf zijn geest in handen van Zijn Vader.  (luc 23:46)

identiteit

Wij nu kunnen dus een andere identiteit aannemen. Veel mensen blijven zelfs nadat ze gekozen hebben voor God toch vooral aandacht besteden aan de  lichamelijke mens.  Niet zo gek trouwens, we zijn immers ook afstammelingen van de eerste Adam en daarmee moeten we dus toegeven dat we in zonde geboren zijn.  wij zijn vanuit onszelf niet goed.

Net als de val van Adam maakte dat we slechts nog lichamelijk konden leven, zo kan onze ziel  wederom in Harmonie met God zijn door opnieuw geboren te worden zegt Jezus.  Zoals Adam een keus maakte om te sterven met alle gevolgen van dien zo koos christus er juist voor om te sterven en daardoor juist leven te geven in al zijn volheid. Eeuwig leven.

gedrag

Wie we zijn wordt niet bepaald  door ons gedrag, maar ons gedrag wordt bepaald door wie we zijn.  God heeft ons speciaal ontworpen.  Hij heeft ons in de moederschoot geweven.  Hij heeft ons gewild. Hij heeft ons gepland al hadden onze ouders  dat misschien niet  gedaan.  Hij heeft een bedoeling met ons leven. het is altijd Gods bedoeling geweest om in relatie met al zijn kinderen te leven.  wij kunnen er voor kiezen om of in de identiteit te leven van de eerste zowel als in de identiteit van de tweede Adam, Jezus christus te leven. 

We zijn geen knechten of slaven van God, niet van allerlei regels en wetten, maar we zijn kinderen van El Elohim.  Wanneer we in zijn identiteit verlangen te leven en van daaruit ook keuzes maken zal de vrucht van de Geest in ons groeien.  We kunnen dan werkelijk een ontmoetingsplek zijn waar de Heilig Geest wil wonen. 

relaties en ontmoetingen

Vanuit onszelf onze menselijke natuur zullen al onze relaties en ontmoetingen , al wat we doen een doodlopende weg zijn. in Christus echter wandelen we op de weg des levens, waar we  God , anderen en onszelf  werkelijk mogen en kunnen ontmoeten

Laten we onze identiteit in christus aannemen en ook vasthouden. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Wanneer we onze vleselijke menselijke  identiteit leren loslaten en  meer en meer de identiteit als kind van god aan nemen dan zal er iets plaatsvinden in ons leven wat zijn weerga niet kent. We zullen immers leven. leven  ten volle . leven nu reeds en tot in Eeuwigheid.

JOY!: Jesus First, Others second, Yourself at least!

Als ik een blog schrijf op deze site ga ik uit van de ontmoeting. Ik probeer onder woorden te brengen en duidelijk te maken hoe belangrijk relaties zijn. allereerst geld dat ik zelf vanuit mijn relatie met God, nieuwe relaties wil aangaan . ontmoetingen met mensen die verder gaan dan slechts de buitenkant. Verder dan oppervlakkig geneuzel.

Ik probeer op deze site het gesprek op zinnig niveau  te voeren. daarmee bedoel ik niet een academisch niveau, maar hartsniveau. Ik geloof immers dat wanneer we werkelijk ontmoetingen willen hebben we moeten beginnen met te laten zien wie we zijn.

onze bestemming

Natuurlijk zijn er blogs tussen al mijn blogs die even afdwalen van de werkelijke thematiek van dit weblog, maar ik probeer altijd weer de link te maken waarin God de ander, jij en ik centraal staan. Ik bedoel dit niet op een egocentrische manier, maar  ik geloof dat wanneer we werkelijk op hartsniveau met elkaar  omgaan, we elkaar ook zullen ontmoeten en anders gaan zien.  Wanneer we zien wat er werkelijk diep van binnen bij de ander leeft zal dat ons hart raken en zullen we groeien in onze bestemming.

Terwijl ik dit schrijf  besef ik me  dat ik hier ook zelf nog een weg te gaan heb.  er zijn nog  genoeg dingetjes waar ik nog mee te dealen heb. moet ik er dus maar niet over schrijven is de vraag die ik me daar mee stel. Ik denk dat dat juist niet aan de orde is.  ik voel me misschien niet altijd iemand die geschikt is om anderen te vertellen over wie God is en wat het betekent om in relaties met Hem te leven en met anderen.

Angst om transparant te zijn

Ik bespeur ook in mijzelf de angst om werkelijk transparant en open te willen zijn op een bepaald level, maar ik merk ook dat ik groei in mijn omgang met anderen ook al  ben ik een tijd lang enorm teleurgesteld geweest in iedere vorm van relatie.  Misschien is dit juist waarom ik hier over wil schrijven en dat ook doe. Het zijn als het ware stappen op weg naar herstel.

Als we stappen zetten, keuzes maken in de relatie met God dan komen we langzamerhand  dichterbij ons doel.  De weg lijkt soms lang, maar ze is korter als men denkt. Maar iedere stap die we maken in gehoorzaam, vanuit de relatie die we hebben met God, brengt ons dichter bij ons doel. 

Het is als het ware ons persoonlijke proces van verandering. Stap voor stap,  leren we hoe we vanuit de relaties met God, met anderen en onszelf moeten omgaan.  Een levenslang proces.   Het klinkt  wellicht wat zwaar als ik dit zo schrijf, maar het is een proces welke vreugde brengt in ons leven. wanneer we God liefhebben en onze naasten en  onszelf niet minder, dan geeft dat innerlijke vreugde.

Niet gemakkelijker

Wordt het gemakkelijker in het leven? nee, ik geloof dat wanneer we werkelijk Gods weg willen gaan zoals ook Jezus dat deed, we juist moeite en tegenslagen zullen ervaren in ons leven, maar tegelijk mogen we toch die vreugde ervaren. Misschien leuk ezelsbruggetje om te onthouden is JOY!: Jesus First, Others second, Yourself at least! 

Wanneer we God liefhebben, de ander liefhebben en onszelf, dan bepaald dat in hoge mate onze levensvreugde, de volheid die we als mens kunnen en willen ervaren in dit leven.  wij ervaren door onze relatie, de ontmoeting met  God en anderen , dat we geliefd zijn en leren hoe we anderen en God lief kunnen hebben.

Natuurlijk zullen er altijd relaties zijn die ons teleurstellen in dit leven, maar het goede nieuws is dat er een hoop is, een doel voor ons leven : Jezus Christus!