Sceptisch

Ik heb nav een gesprekje vanmorgen gegoogeld op het woord sceptisch. Het zegt iets over twijfelen aan wat er wordt beweerd. Je zou sceptisch kunnen zijn over van alles en nog wat in het leven, maar veel mensen blijven vastlopen omdat ze ooit in het leven teleurgesteld geraakt zijn en zijn derhalve sceptisch geworden tov bepaalde mensen, bepaalde uitspraken. 

Misschien vindt je het vanzelfsprekend of logisch om sceptisch te zijn over van alles en nog wat, maar een sceptische houding weerhoudt ons er van om bepaalde zaken toe te laten in ons leven. 

Sceptisisme laad een hoop negativiteit op onze schouders.

Het is best goed om af en toe voorzichtig  te zijn. Mensen zijn niet altijd te vertrouwen en ook woorden die gesproken worden kloppen niet altijd met de werkelijkheid. Toch is sceptisisme een valkuil waarmee we een hoop negativiteit op onze nek kunnen laden. 
Wanneer we sceptisch zijn over iemand en de dingen die hij spreekt, dan hebben we ahw  twijfel of hij wel de waarheid spreekt. Wellicht dat dit voortkomt uit persoonlijke ervaringen. Maar de referentie is vaak onterecht. Immers we gaan er vanuit dat wanneer een ander iets zegt of doet dit zelfde geld voor de ander. Dit is een onredelijke houding, maar tegelijk raakt het ons op een plek waar we schijnbaar beschadigd geraakt zijn. 

Sceptisisme staat ons in de weg als we relaties willen bouwen. Het is best goed om zaken te onderzoeken. Dat wil niet zeggen dat je per definitie sceptisch moet zijn. Mensen maken fouten en zeggen soms dingen verkeerd, maar dat wil niet zeggen dat het altijd gelogen of ongemeend is.

 Hoe kijk je naar je zelf?

Ik vraag me soms af of een sceptische houding niet ook te maken heeft met hoe je naar je zelf kijkt en de keuzes in het leven die je zelf maakt. Is het niet zo dat wanneer we eerlijk zijn onsveigen falen projecteren op de ander? 

Misschien komt je sceptische houding ook door het feit dat je bepaalde mensen zo hoog acht en ze ahw op een voetstuk plaatst waar ze eigenlijk alleen maar af kunnen vallen en je teleurgesteld raakt omdat ook deze man of vrouw in jouw ogen dus niet te vertrouwen is gebleken zoals jouw verwachting  van deze was. Eigenlijk heb je hoge verwachtingen van mensen en als ze vallen heb je reden om sceptisch te zijn denk je. 

Een sceptische houding staat in de weg om relaties te bouwen.

Weet je er sceptische houding staat je in de weg om relaties te bouwen en te onderhouden. Door sceptisch te zijn zeg je eigenlijk dat je de ander niet vertrouwd. Dat er twijfel is over wat ze zeggen en doen. Je reserveert je tov de ander om niet beschadigd te raken. 

Weet je God heeft alle reden om sceptisch te zijn over ons. Hij is perfect en weet het als we iets zeggen wat we wel en niet menen. Hij kent onze gevoelens en de gedachten achter de woorden die we spreken. Hij kent onze liefde en onze irritaties. Ons falen en waar we juist vol zijn van Hem. Toch is Hij niet sceptisch. Hij is niet gereserveerd in het delen van Zijn liefde. Sterker nog Hij gaf alles voor ons. Hij opende zichzelf en gaf het beste wat Hij had. 

De vraag is of we ons laten leiden door angst , twijfel, teleurstelling, boosheid, afwijzing, … . Ik wil niet sceptisch zijn op een negatieve manier. Ik wil mijzelf openstellen naar de ander. Dat lukt me vaak niet. Ik verlang er naar en strek me uit in geloof om de ander lief te hebben, te vertrouwen zoals ik door God geliefd ben en Hij mij zijn vertrouwen schenkt. Waar ik nauwelijks geloof heb voor mijzelf daar is Christus gekomen en heeft geloof voor mij en help en ondersteunt me. 

God kent ons hart.

Ik maak nog altijd fouten. Nog altijd zeg ik dingen verkeerd en beschadig ik mensen. toch is het mijn verlangen Hem te dienen in alles wat ik doe. Je mag er sceptisch over zijn, maar weet je God kent mijn hart en ook de jouwe. Wanneer we onze sceptische houding nu eens weg zouden doen en elkaar gewoon zouden liefhebben. Als we geen verwachtingen zullen hebben die zo hoog zijn en waar we zelf niet eens aan kunnen voldoen, wat zou er dan veranderen in ons leven? In ieder geval zal onze houding veranderen. Zou je dat willen? 

Ik geloof dat sceptisisme Gods zegen in de weg staat. We kunnen immers Zijn zegen niet ontvangen wanneer we niet openstaan voor de ander, voor onszelf, voor God. Gods liefde is reëel. Je kan er sceptisch over blijven, maar je kan ook Zijn liefde omarmen. Christus begroeten en onderzoek doen naar Zijn hart. 

Advertenties

archeologie of levend bewijs

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens een soort van Godsbesef heeft. Dit betekent niet automatisch dat men ook werkelijk in God gelooft of dat we hetzelfde geloven. Sterker nog, veel mensen creëeren rondom dat Godsbesef een totaal eigen wereld. Men doet door zich ongelovig te noemen, kerks van huis uit, christelijk, boeddhistisch, moslim, men gelooft in niets, atheïstisch, …  
Persoonlijk geloof ik dat God bestaat. ik geloof dat Hij een Zoon heeft. Dat Zijn Geest ons wil leiden. Dat er een plan en bedoeling ligt in ons leven. Dat we onze identiteit kunnen vinden in Hem. Dat wat we in het leven meemaken niet zomaar is, maar dat het zin heeft om daardoor God te ontdekken, van Hem te getuigen. Dat er niemand is die meer liefde voor de mens heeft dan Hij. Dat de Bijbel waar is en derhalve Zijn Woord genoemd wordt.

Weet je? we communiceren als christenen heel gauw wat we verkeerd vinden in anderen. We leggen anderen regels, wetten op die we zelf veelal niet eens waar kunnen maken. Wanneer we een bepaald iets wel goed doen ligt er elders wel een regel waarover niet aan voldoen. Lezen we de Bijbel er op na, dan zien we dat dit van af het allereerste begin al zo was.

  
We communiceren al heel snel wat er “verkeerd” is aan de ander en proberen op die manier ons zelf beter voor te doen dan we in wezen zijn.

We lezen echter in de Bijbel ook dat niemand goed is. We leren vanuit de Bijbel dat we zondig zijn van nature. 

Vanuit studie ook buiten de Bijbel om heb ik ontdekt dat er allerlei factoren zijn die ons leven beïnvloeden. Factoren die gebaseerd zijn op onwaarheden of op halve waarheden, maar veel zaken in ons leven zijn vooral gebaseerd op fouten die ons worden doorgegeven via ons voorgeslacht of door mensen om ons heen. Soms bewust, maar heel vaak ook onbewust. Hierdoor gebeuren er dingen in ons leven die niet Gods bedoeling zijn, maar wel een gevolg van keuzes. Soms directe gevolgen, maar heel vaak ook indirecte gevolgen. Ook dit is de invloed van zonde in ons leven. 

Balen? Ik kan hier enerzijds ja op zeggen, anderzijds ook nee. Wanneer we Gods Woord, de Bijbel onderzoeken kunnen we lezen dat dit meewerkt ten goede. Nu wil ik niet overal allerlei teksten aan plakken vanuit de Bijbel, maar het juist in dit blog even to the point komen qua Bijbel. 

Ik heb gaandeweg ontdekt dat veel mensen vanuit wat ze geleerd hebben geloven dat de Bijbel een bijzonder boek is. Dat deze waar is. Echter veel mensen kunnen er niet goed mee uit de voeten. Weten het niet goed toepasbaar te maken voor zichzelf en het leven wat ze leven. 

Veelal communiceren we dat we God belangrijk vinden en dat we willen dien wat Hij zegt, maar begrijpen dit veelal niet echt. Derhalve is het misschien van belang om hierover met elkaar te communiceren. Ik maak hierin dit blog een opstapje en hoop dat je er iets mee kunt, maar om tot werkelijke gedragsverandering te komen vanuit Gods Woord zullen we het toepasbaar moeten kunnen maken. 

De Bijbel werd lang geleden reeds geschreven. Dit maakt het niet minder waar of twijfelachtig, maar het betekent wel dat we dit ‘archeologische werk’ pas werkelijk zinvol kunnen maken, wanneer we het in de praktijk van vandaag kunnen toepassen. Op basis van wat we begrijpen kunnen we pas keuzes maken. 

Veel mensen zoeken en onderzoeken. Voor sommigen is dit een doel op zich geworden. Men weet dan veel van wat de Bijbel zegt en hoe zaken misschien zelfs worden bedoeld, maar missen doms toch de kern. Het hart van wat God bedoeld. 

Wat zou het mooi zijn als we enerzijds weten hoe dingen in de Bijbel praktisch werden bedoeld, maar anderzijds ook wat het Hart van de bedoelingen van de woorden in de Bijbel is. Weet je, God is dichtbij wanneer we naar Hem persoonlijk op zoek zijn. Je hebt enerzijds een goed stel hersenen gegeven om zaken op een rij te zetten, maar ook door Zijn Heilige Geest wil Hij je laten zien wat Hij voor jou persoonlijk in petto heeft. Dit maakt Bijbel lezen zoveel mooier. Het ‘archeologisch’ onderzoeken kan misschien boeiend zijn in sommige gevallen, maar wanneer we 

Ontdekken dat de verhalen van toen ook nu nog toepasbaar zijn maakt Gods Woord levend.  

God, een gevoelig onderwerp.

They say I’m wrong but they also used to say the world was flat, and how wrong was that?  refuge

Veel mensen gaan af op hun gevoel.  Ik geloof ook dat gevoel enorm belangrijk is in een mensenleven.  Toch kunnen we niet slechts op ons gevoel af gaan.  soms moeten we  dingen feitelijk bekijken en soms moeten we  ook ervaring hebben om dingen te kunnen weten, maar ook hebben we het nodig om dingen voor waar aan te nemen  die anderen ons vertellen.  Niet dat we iedereen maar willekeurig moeten geloven, maar  soms is het goed ook  vertrouwen te hebben dat iets werkelijk waar is.

Ik heb  niet het gevoel dat de aarde rond is. ik loop en  mijn gevoel is dat dat de aarde zo plat is als maar kan. Ik geloof echter dat hij rond is.  niet zozeer omdat ik dit feitelijk  heb ervaren doordat ik een ruimte reis heb kunnen maken en dit heb kunnen zien, maar omdat ik geloof dat dit bewezen is doordat anderen dit hebben onderzocht. Ik heb er wel over gelezen ,  maar of het werkelijk waar is moet ik  dus geloven op grond van de verhalen van ervaringsdeskundigen of mensen  die er verstand van hebben. ik kan op mijn gevoel afgaan en blijven geloven dat de wereld plat is, maar  dat zou eigenwijs zijn.

Wanneer we geloven is dat  in wezen ook zo. We kunnen net doen of God er niet is en onze ervaringen wegredeneren door te zeggen ik geloof er niet in, maar  desondanks  is er  toch bij veel mensen die twijfel . ”Is God er nu wel of niet?”  wanneer we slechts af gaan op ons gevoel, wat overigens veel mensen doen hoor. Dan lopen we ergens een keer vast. Immers   het gevoelsleven hoort bij de mens en zelfs bij geloven, maar ze is niet  maatgevend voor het feit of God nu wel of niet bestaat.  

De vraag is veel meer , wanneer we nu in wezen ervaren dat er meer is tussen hemel en aarde , waarom ontkennen we dan dat dit God is? waarom  durven onze ware gevoelens niet toe te laten en  blijven we hangen in afwijzing van Hem die ons  specifiek op het oog heeft?  Voor veel mensen is het ontastbare het probleem, toch is  wat veel mensen ontastbaar vinden heel erg tastbaar geworden in Zijn Zoon Jezus Christus. 

Heel de wereld is vol van zijn aanwezigheid. Onze jaartelling begint bij Hem . er zijn legio mensen die Hem hebben gezien en ervaren in hun leven.  mensen uit de bijbel, maar ook mensen hier en nu.  Ervaring is  belangrijk voor mensen , maar die ervaring moet niet rusten op een gevoel van blijheid of   een warm gevoel, als kan dat heel er g bevestigend zijn op sommige momenten.

Maak gewoon wijze beslissingen. De Bijbel leert ons dat ook. maak goede keuzes voor je leven.  maak een optel soms van  een leven met God en tel ook op wat het je kost om zonder God te leven.  ik geloof dat wanneer we werkelijk gaan onderzoeken we  ook werkelijk God zullen tegenkomen in ons leven en de keus om in Hem te geloven  gemakkelijker wordt.   kiezen voor iets of iemand die je niet kent is  werkelijk moeilijk en ook gewoon onverstandig.

Onderzoek de Bijbel, leer over wie God is door met mensen te spreken over Hem, maar vooral zoek hem op in gebed. ga in gesprek met Hem. niet om de  gevoelens, maar om Hem te vragen zich aan jou te openbaren. Zich aan jou te laten zien .  zoek mensen op die werkelijk te vertrouwen zijn en die je niets door de strot willen duwen.  Wanneer je het moeilijk vind  ga eens een ALPHA cursus doen. een cursus waar belangrijke aspecten  naar voren komen van wie God is en waar je  in alle vrijheid  vragen mag stellen over  geloven, over God , over Jezus en de Heilige Geest.  Er zijn echt interessante waarheden te ontdekken . zaken over God die je vast nooit eerder hebt gezien of gehoord die gewoon als wetenschap  op zich  al heel interessant voor je zouden kunne zijn, maar ook positief onderbouwen  wie jij bent voor God en dat Hij het goede met je voor heeft.  Ook als dat er soms heel anders uitziet  of  als je af gaat op het  gevoel.

Kaders voor mijn leven

 

Afgelopen week veel nagedacht over grenzen stellen. of misschien moet ik het anders zeggen wat zijn de kaders waar binnen ik wil leven, werken en de dingen doen waarvoor ik sta. Ik begrijp dat ik hier wat schemerig overkom, maar  waar het om gaat is dat hoe om te gaan met  bepaalde kaders of grenzen.  Moet ik mij  als christen conformeren aan  wat anderen  vinden dat  waarheid is?  heb ik daar zelf ook nog iets in in te brengen?

conformeren

Ik merk dat veel gelovigen  zich soms conformeren aan  een bepaald zogeheten christelijke overtuiging, maar niet goed weten wat  ze daarmee eigenlijk zeggen.  het zal wel goed zijn is  veelal de houding of  ze hebben een houding van de bijbel zegt dit of dat  dus …?

Nu wil ik daar heel duidelijk over zijn dat ik geloof  dat wat de Bijbel zegt de waarheid is. ik wil geen enkel bladzijde  uit de Bijbel halen  waaraan ik zou twijfelen.  Ik twijfel echter wel aan  de interpretatie die wij er veel aan geven.  is de Bijbel nu multi-interpretabel? 

waarheid

Ik geloof dat de Bijbel een diep liggende waarheid bevat.  Niet voor niets heeft God het aan ons gegeven. tegelijk zien we ook dat veel mensen een soort van knippen en plakken doen met de woorden die In Gods naam gesproken zijn.

Ik moet toegeven dat ik soms in mijn blogs wat knip en plakwerk doe. Ik plak en knip soms van andere bloggers, van sites, en zelfs uit de bijbel doe ik dat, maar de vraag die ik hier wil stellen is de Bijbel  het kader van waarui ik leef?  Of heb ik wellicht een heel ander kader?

Ik geloof dat mensen allemaal zo zijn eigen  kaders hebben van waaruit ze leven. wanneer iemand  ooit  is beroofd , zal hij waarschijn lijk vanuit dat kader  voorzichtiger omgaan met  zijn goederen en niet iedereen  zomaar zijn huis binnen laten. Wanneer iemand is beschadigd is  in intimiteit  zou  zijn  kader  kunnen zijn  om niet iedereen toe te laten. Wanneer ik teleurgesteld ben in wat  anderen over mij zeggen  zal mijn kader misschien zijn dat ik me terug trek uit de maatschappij.

volgen

Wanneer we  nu zoeken naar werkelijke  kaders om  vanuit te leven  zijn die volgens mij niet zo gemakkelijk aan te geven. zelfs wanneer men zegt ik  volg Jezus zijn de kaders niet even duidelijk. Jezus volgen wat is dat dan?  Je kunt Jezus volgen en kijken hoe hij dingen heeft gedaan, maar tegelijk het zelf toch heel anders doen. volg je hem dan wel of niet. of  doe je gewoon wat jij wil en in jouw eigen kaders?

Persoonlijk geloof ik dat we allemaal onze eigenkaders  hebben. we hebben allerlei kaders om vanuit  te reageren en ook allerlei kaders die we  door  opvoeding hebben meegekregen .  ook de bijbel geeft ons bepaalde kaders, maar hoe gaan we  daar dan mee om?

Mijzelf zijn!

Ik probeer om zoveel mogelijk mijzelf te zijn  in de dingen die ik doe of zeg. Ik geloof immers dat wanneer Jezus zegt dat wanneer wij hem moeten volgen, we niet  precies hetzelfde moeten doen wat hij deed, maar dat het er om gaat  wie we zijn.  ik geloof dat wanneer we Hem  ontdekken en zijn woorden lezen en ook de woorden van medegelovigen de Geest daardoor wil werken in een ieder van ons en tot ons wil spreken en ons de weg wil wijzen.

Schijnbaar heeft ook ieder mens zijn eigen kaders nodig om vanuit te leven. daarmee  doe ik geen afbreuk aan  wat er in de Bijbel staat. Jezus wil ons geen nieuwe wetten geven om vanuit te leven, maar Hij  heeft zijn Geest in deze wereld gezonden om  met  een ieder  persoonlijk te leven en  dus jou en mij te helpen om  de juiste kaders te vinden.  

De Bijbel als kader?

Jij mag jezelf zijn en God wil je helpen om  jouw persoonlijke kaders te vinden. Soms is dat helemaal niet zo gemakkelijk, maar we  mogen ook weten dat we een en ander  kunnen  bekijken in wat de Bijbel hier over zegt. Wanneer we op onderzoek gaan en kijken waarom worden  bepaalde zaken zo gezegd en waarom zou ik bepaalde zaken moeten doen of laten  zien we soms  verbazingwekkende  kaders  om vanuit te leven.  wanneer we echter een willekeurige tekst nemen om dit  als waarheid te bestempelen  dan wil dat niet zeggen dat de tekst  niet waar is, maar dan doen we de Bijbel tekort  omdat we niet verder kijken dan de tekst op zich. Gods woord is meer dan een enkele tekst. Het is het verhaal, de geschiedenis , de betekenis van een bepaald woord, …

Laten we vooral  proberen God te zoeken. ik bedoel daarmee in alles wat we doen in ons bidden, Bijbellezen, in onze dagelijkse dingen en daarbij voorzichtig zijn met  het opleggen van kaders en grenzen aan anderen en laten we in Godsnaam onszelf zijn, tenminste ik wil mijzelf zijn in dit leven. tenminste vanuit het kader dat ik mijzelf mag zijn in Christus en ik in relatie met en voor Hem wil leven en daardoor ook anderen wil leren liefhebben.

daarbij zijn er nog een heleboel kaders die ik graag wil hanteren of gewoon hanteer omdat ze mij inderdaad geleerd zijn, of  gewoon omdat ik niet anders weet, of omdat ik hier uit Nederland kom, of om dat ik een Groninger ben, maar ik weet  dat Jezus  basis is  voor mijn leven. de Rots waarop ik bouw. Het  fundament.