Tag: offer

Lofzang voor de heer.

Psalm 95:1-2

Zo maar een tekst deze morgen. Omdat Hem alle eer toekomt. Moet even denken aan de preek van gisteren. Heeft me geraakt.

De voorganger sprak over de offers in de tempel. Wat een bedoening moet dat zijn geweest. Dieren, allemaal geslacht. Bloed , dood en dat in de tempel? Wat een stank, wat een smeerboel moet dat geweest zijn. Weerzinwekkend.

Het maakt me opnieuw bewust dat ons leven niet zomaar voor God gegeven kan worden. We denken vaak het wel aardig goed te doen, maar onze daden kunnen de prijs niet betalen voor wat on ons leven allemaal gaande is. Daar is dood voor nodig. Bloed moet vloeien.

Ik vind het weerzinwekkend en tegelijk begrijp ik het een beetje. Nieuw testamentisch is het eigenlijk niet anders. Bloed moet vloeien . Jezus stierf voor ons. Ons oude leven is vies goor en weerzinwekkend vanwege de stank die het voortbrengt vanuit onze eigen dingen.aar wanner we ons leven overgeven gebeurt er iets bijzonders. Een nieuw Leven wordt geboren . Een leven door Zijn Geest. Zoals Jezus opstond uit de dood, zo mogen ook wij leven met en in Hem.

Een lofzang waard.

IMG_1437.JPG

Besmeurd en bevlekt naar binnen?

Wanneer we goed naar onszelf kijken komen we van alles tegen waar we  ons soms zelf aan storen.  Zaken die we bij onszelf anders zouden willen zien, maar ook  zaken die anderen aan ons graag anders zouden willen zien.  God echter wil echter dat we komen zoals we zijn.

Wanneer ik daar over nadenk dan moeten we misschien  concluderen dat daar ergens een moeilijk punt zit.   enerzijds  geloven we  dat Jezus Christus in ons  gestalte moet krijgen, dit riekt naar perfectie en anderzijds is het juist datgene wat niet goed is  in ons dat zich daar tegen  verzet  tegen al onze verlangens in. 

Het is Gods verlangen dat wij in  vrijmoedigheid bij Hem kunne komen en dit werd mogelijk gemaakt door Jezus Christus zelf .  en het is Hij die in ons werkt door de Heilige Geest  om zo te kunnen komen  tot het oorspronkelijke, unieke beeld dat God van ons heeft (Anselm Grün). De Heilige Geest is de  bron van waaruit wij mogen putten en die ons de moed de kracht geeft om door te gaan als we het zelf niet zien zitten. als we onszelf  niet waardig vinden  door wat voor omstandigheden dan ook.

Juist wanneer we in en crisis verkeren en we te maken krijgen met zaken in ons leven die we zelf nooit de baas zouden kunnen dan is hij  nog altijd bij ons. Ik moet denken aan het lied : ik kom in Uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij…  ik heb geen idee of je het kent, maar het gaat over de tempel en dit wetende en wetende dat het heiligdom in het oude testament  voor de gewone mens niet toegankelijk was maakt  dit lied tot iets bijzonders.  Wij mogen  door Jezus christus  weten dat we  zomaar het voorhangsel voorbij mogen gaan om God te ontmoeten in al zijn heiligheid.  Dat heiligdom is niet zo ver bij ons vandaan, maar we moeten wel het voorhangsel voorbij gaan en weten dat  we Gods heiligheid naderen.

Veel mensen voelen zich bevlekt en besmeurt door wat het leven hen heeft gebracht en  lopen rond met boosheid, frustratie, angsten , bitterheid, allemaal zaken die  aankleven . zaken waardoor ze zich niet geroepen voelen om God onder ogen te komen.   ze vragen zich niet zozeer af  wat de gevolgen zijn, maar wat  heb ik er aan om God te zien als ik niet eens  mijzelf kan laten zien zoals ik ben. ik kan slechts mijn besmeurt kleed laten zien.  toch  is het belangrijk dat je erkent dat dit is wie je bent.  je bent besmeurt , beschadigd , gekrenkt  in het leven, wanneer Jezus  in jouw leven is dan neemt hij dat van je weg en  ziet God jouw niet  als besmeurt, maar als gereinigd.  Wijzelf echter blijven  hangen in wat wijzelf zien. God echter kijkt wanneer wij Jezus hebben leren kennen in ons leven anders naar ons.

Wanneer wij de vergeving van Christus niet en volle aanvaarden in ons leven zullen we altijd besmeurt lijven  voor Go. Laten we eerlijk zijn, we  kunnen ons van top tot teen wassen en wanneer we de douche uitkomen en de deur van ons huis uit lopen komen de eerst e vlekken al weer op ons goede pak . wij zijn  mensen en onze aard is zonde.  Toch mogen we komen omdat we zijn vrijgekocht en betaald zoals we dat in kerk zo gemakkelijk zeggen soms. 

Wat zou het fijn zijn  als we zouden kunnen accepteren dat God een God is van herstel, van genezing. God is een bijzondere  God . wat wij in wezen verlangen wil hij ons geven. hierbij spreek ik over wat ons hart in wezen verlangt.  namelijk gekend te worden.  Wanneer we gekend willen worden zullen we  echter ook onszelf moeten laten kennen. dit vinden veel mensen pijn lijk. Zichzelf laten zien zoals ze zijn bevlekt en besmeurt door zonde. Immers hebben we niet geleerd  om ons zelf beter voor te doen dan we zijn? hebben we niet geleerd om  juist van ons af te bijten als anderen  ons aanvallen. Hebben we niet geleerd om wat tegen ons gebruikt kan worden elders neer te leggen en te zeggen het ligt niet aan mij maar aan mijn opvoeding, aan de omgeving, de gebeurtenissen die me zijn overkomen , de mensen die me aangerand hebben, de daders die me mishandeld hebben.  ik moet dit  natuurlijk wel duidelijk maken: Natuurlijk heb je geen schuld aan wat jou is aangedaan, maar  wel hoe we er mee om zijn gegaan.

Ik weet dat dit  bij sommige mensen hard binnenkomt en dat ze hier moeite mee hebben.  misschien moet je er eens verder over nadenken, maar vooral het heiligdom eens binnengaan om hier met God over  te spreken, hem dit persoonlijke te brengen. een offer van  wat jouw vasthoudt  of misschien wat jij zelf vasthoudt in je leven.  

Durf je  de vergeving van God door Jezus te accepteren in je leven? durf je andere te vergeven ook als ze er  in  wezen niet  op reageren?  Ik  geloof dat het grootste offer wat God  ons bied is vergeving, maar dit accepteren is moeilijk voor ons.  Durf jij het te accepteren.? Ik geloof dat hier in de kerk nogal wat mis gaat. Ik geloof dat wanneer we in de kerk de vergeving niet meer  willen accepteren we  de plank misslaan in ons leven.  het grootste offer wat wij aan God kunnen geven is dat wij anderen vergeven die ons iets hebben aangedaan.

Wanneer we leren om onszelf over te geven aan Gods wil en dicht bij hem blijven er iets bijzonders zal gebeuren in ons leven. we worden namelijk vrij van de last van een besmeurd leven.  we worden vrij van  de druk die op ons leven ligt van wat anderen van ons verwachten , we vrij van de pijn die ons leven ligt. We kunnen anderen weer recht in de ogen kijken wanneer we stappen zetten om de ander te vergeven. 

Vergeving  maakt schoon. We hebben het echter nodig om dit te accepteren in ons leven. we hebben het nodig ook anderen te accepteren om zo  de boosheid, bitterheid en het verlangen op wraak los te kunne laten.  We kunnen  anderen niet forceren onze vergeving te accepteren en we kunnen ook anderen niet dwingen ons te vergeven , wij kunnen  echter wel andere vergeven die ons iets hebben aangedaan.  Zelfs als ze hier niets mee doen dan opent het nieuwe wegen . misschien voor hen, maar zeker voor jou. 

Ieder wond die iemand jou heeft bezorgt , maar waar over jij  met God gesproken hebt en die je  aan hem hebt overgegeven  zal langzamerhand helen.  Wanneer we vasthouden aan de wonden en  constant zelf blijven dokteren dan zul je ontdekken dat het blijft etteren in zweren.  Ik geloof dat  vergeving het grootste wonder  is welke God in ons leven wil doen en welke ook het mooiste en grootste effect heeft op een mensen leven.  Ik prijs God voor de vergeving

hoe loop je er bij?

Mensen zijn geneigd om telkens in hun leven terug te kijken.  Wanneer men terug kijkt is hun huidige situatie veelal een ijkpunt. Wanneer men in het heden, het nu , in een donkere periode zit kijkt men terug  op soms goede tijden die men heeft gehad, soms op minder goede tijden, soms op hele slechte tijden en men refereert daaraan en vraagt zich af hoe het zo heeft kunnen lopen in hun leven.

Het is niet direct verkeerd om zo nu e dan eens terug te kijken en te zien waar we nu staan, maar tegelijk is het goed om te beseffen dat we hier en nu  staan en dat is waar we  zijn. het verleden is onveranderlijk. In het hier en nu kunnen we nieuwe keuzes maken. keuzes om te veranderen, om anders te gaan leven, je anders op te stellen.

Dat is een groei moment. een moment van keuzes. Veel groeimomenten krijg je van huis uit mee. Je hebt zo af en toe een nieuwe jas nodig.  Wanneer je er in je leven voor kiest om  die ook aan te doen verander je. Een nieuwe  jas verandert je  manier van doen. wanneer je in een vod loopt en er bij loopt als een zwerver zal de ander je als dusdanig gaan zien. wanneer je een goede jas draagt zal een ander anders naar je kijken.

Zijn moeder maakte elk jaar een manteltje voor hem en bracht dat voor hem mee, wanneer ze met haar man het jaarlijkse offer kwam brengen.

1 Sam 2:19

Ik doe hier niet en oproep om je anders te kleden. Het gaat ook niet om je kleding of kledingvoorschriften. Het gaat er om of je  de juiste keuzes durft te maken. kies je voor je oude leven? dat kan, maar tegelijk moet je beseffen dat je oude leven voorbij is en je leeft in het heden. Wanneer je in het oude blijft hangen leef je ahw in oude kleren.  Die tijd is voorbij , je hebt nieuwe kleren nodig.

Misschien zou je eens kunnen nadenken over hoe jouw nieuwe jas  er uit zou kunnen zien.  wat je nodig hebt om de toekomst anders beter tegemoet te gaan.  misschien heb je de jas nodig van een dromer omdat al je dromen de grond in zijn  geslagen. Of misschien heb je het nodig om de jas aan te doen van de profeet omdat je het nodig hebt om op te staan en te doen waar God je voor roept. Misschien is het juist tijd om je jas  uit te doen en te laten zien wie er onder die oude versleten jas  zit. de ware jij.

Ik zeg niet dat je je leven radicaal over de kop moet gooien. Ik ken je immers niet. ik vraag je of het misschien tijd is geworden in je leven om nieuwe keuzes te maken in de komende tijd.  je leven te veranderen.

Ik geloof dat het goed is  vooruit te kijken en niet te veel achterom, maar vooral in het heden te leven.  ik geloof dat God bij ons is in het heden. En het ook zal zijn in de toekomst, maar wij kunnen slechts die keus in het heden maken. ik bedoel daarmee de keus of we de mantel van God aan durven trekken ja of nee. Willen we Hem volgen en met Hem leven of gaan we onze eigen gang. Ook dan kunnen we veranderen. ik geloof echter dat we dan slechts het heden in handen hebben. met God  richten we ons op de toekomst. Niet slechts voor ons zelf maar ook voor degene die we liefhebben.

Wanneer we ons laten bekleden met de liefde van Christus zullen we werkelijk andere mensen zijn.  we zullen andere keuzes gaan maken, dit wil niet zeggen dat we een gemakkelijker leven hebben, maar wel een leven met een duidelijk keerpunt . een leven met een punt van verandering en een punt waar we leren ons te richten op de toekomst en te leven in het heden.  Laten we ons oude kleren uit doen en nieuwe kleren gaan dragen. kleren waarmee we gezien mogen worden.  kleren waarmee we herkent worden. kleren waarmee we ons durven laten zien. een total make over.  koningskleren voor jou!

Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.”
Galaten 3:27

wat moet dat moet!

een vreselijke kop boven dit artikel, al zeg ik het zelf.  juist op weblog waarin het gaat om ontmoeten . een weblog die beweert dat niets moet en alles mag  en dan zo’n kop plaatsen is tegenstrijdig. toch  zijn er dingen in ons leven die  gewoonweg moeten gebeuren willen we tot bruikbaarheid  en herstel kunnen komen.

Laten we het direct goed maken met diegene die we iets misdaan, gekwetst, pijn, verdriet hebben gedaan, tenminste als diegene daar geen schade van ondervindt.

Mat 5:23-25

Iedereen heeft te maken met zwakheid in zijn persoonlijk leven, in zijn relaties met anderen, maar ook in onze relatie met God. juist deze zwakheid kan ons gemakkelijk onderuit halen. Ze is in staat ons juist daarheen te lokken waar we eigenlijk niet willen zijn. Terug in onze afhankelijkheid, onze depressie, onze schuldgevoelens, onze…

Wanneer we geen inzicht krijgen in onze zwakheden en we het gewoon maar laten voor wat het is blijven we last houden en zal er geen werkelijk herstel optreden. Het spreekwoord mag dan zeggen dat tijd alle wonden geneest, in de praktijk is dat niet zo. En zeker wonden die we niet getraceerd hebben zijn uiterst gevaarlijk. Ze kunnen ons ernstig van de kaart brengen. Herstel is pas mogelijk wanneer we weten wat of wie ons probleem is.

Jezus leert ons dat wanneer we voor het altaar staan en we willen God een offer geven en we herinneren ons dat er iemand is die iets tegen ons zou kunnen hebben , we het eerst met diegene moeten uitpraten voor we het offer brengen.

Als het gaat om bruikbaarheid en herstel in ons leven, dan betekent dat dat we een hoop dingen in ons leven zullen moeten repareren. We zullen onze zwakheden te lijf moeten gaan. ons zelf aan moeten pakken en orde op zaken stellen.

Wow, dat is niet gemakkelijk, maar als we door het proces gaan van goedmaken met anderen, is het goed om eens stil te staan en na te denken of er nog mensen zijn met wie we iets goed te maken hebben. Zijn er nog mensen met wie jij iets goed te maken hebt? Ik heb er nog een paar op mijn lijstje. Ik zal er aan werken de komende tijd. Niet leuk, moet gebeuren.

(on)bewuste fouten

Leviticus 4:1-28

Wanneer we ontdekken  dat veel zaken uit ons leven  buitensporig zijn geworden, waarbij we misschien zelfs gewonden zijn gevallen, komen we op een punt om ons te realiseren dat er ook momenten waren waarin we anderen misschien niet opzettelijk pijn hebben gedaan, maar dat het wel is gebeurt.

Daarom zullen we toch verantwoordelijkheid moeten nemen om onze verontschuldigingen aan te bieden voor dingen die we anderen hebben aangedaan.

bewust of onbewust

Toen God ons de wetten van Mozes gaf  , de tien geboden, gaf Hij ook instructies hoe mensen er mee om moesten gaan. Hierbij doel ik dan op de intentie. We kunnen lezen in het gedeelte dat het niet alleen gaat over zonde , die we bewust hebben gedaan, maar ook om zonde die we onbewust hebben gedaan.

Ook zien we hier dat naar gelang onze positie het offer wat we volgens de wet zouden moeten brengen groter word.

onze verantwoordelijkheid

We zijn dus persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop we ons gedragen ten opzichte van anderen. Zelfs als we denken onschuldig te zijn ten opzichte van anderen. We kunnen ook onbewust schade aanrichten en dit is evengoed zonde.

Hoewel het soms niet de intentie is zal de fout toch gecorrigeerd moeten worden. Wanneer we ontdekken dat iemand pijn, verdriet of gevoelens van boosheid heeft overgehouden door onze manier van doen, zullen we actie moeten ondernemen.

op weg naar herstel en bruikbaarheid

Gelukkig mogen we weten en ervaren dat we niet meer onder de wet vallen , om dat Jezus de wet voor ons heeft volbracht. Toch moeten we hier ook niet te gemakkelijk mee om gaan als het gaat om onze persoonlijke weg naar herstel en bruikbaarheid.

Heer open ons hart om te zien wie we schade hebben berokkend. Ook al was dit niet de intentie, toch kunnen we anderen pijn doen en beschadigen. Heer leer me Uw wil te doen . amen

terug naar overlevingspakket stap 7 #7

verder naar overlevingspakket stap8 #2