Tag: normen en waarden

Ik geloof het allemaal wel!

Er is meer tussen hemel en aarde.

 

Ik sprak laatst iemand  die eigenlijk niet zoveel met het geloof doet. Ze zei : “maar, ik ben wel gelovig hoor. Ik ga alleen niet  naar de kerk en ik geloof  op mijn manier. ik weet wel dat er meer is tussen  hemel en aarde. Ik ga gewoon mijn eigen weg. Daarbij heb ik de kerk niet nodig”.

Als we spreken over geloof dan is zoals ik in  het vorig blog ook al aangaf, relatie enorm belangrijk. de relatie met God als uitgangspunt is meer dan het geloven in iets tussen hemel en aarde.  Geloven  betekent dat we, wanneer we geloven ook daadwerkelijk ons vertrouwen stellen op God. anders is dat nog altijd ongeloof. 

Geloven = vertrouwen

Wanneer we  zeggen te geloven , maar ons handelen is er niet werkelijk naar, dan is het geen geloof te noemen. Geloven betekent weten dat het zo is en er ook op vertrouwen. Als we zeggen dat God  daadwerkelijk bestaat dan weten we dus wie Hij is en wanneer we dan ook doen wat hij ons zegt , dan zijn we niet meer slechts gelovigen, maar dan zijn we ook Zijn kinderen.

Als kinderen mogen we  er op vertrouwen dat de Vader ons leidt en ons alles leert wat we nodig hebben om te leven volgens zijn normen en waarden.  Veel mensen denken dat ze wel de juiste normen en waarden hebben en soms is dat ook zo. De juiste normen en waarden en toch nog ongelovig.

Goede mensen , maar toch ongelovig

Inderdaad, ik zeg het gewoon zo.  Sommige mensen zijn echt geweldig. Goed voor de naaste, liefhebbende mensen, goede ouders voor hun kinderen  en toch ongelovig.  Gewoon omdat ze niet Gods directie in  het leven volgen  en Gods normen en waarden, maar hun eigen dingen en de dingen die ze goed vinden .  ze denken dat ze het zelf allemaal wel weten misschien. En in sommige zaken is dat ook zo. God heeft ze gezegend  met een goed intellect, maar toch denken ze dat ze het beter weten dan God. ze hebben God niet nodig. 

Geloven is dus niet iets wat we ons eigen kunnen maken. geloven is niet slechts een manier. geloven is niet  per definitie het juist doen. hoe nobel dingen soms ook kunnen zijn.  iemand kan dus zelfs ziel en zaligheid  opgeven en anderen dienen en toch een ongelovige zijn.

Leven zonder God.

Wanneer we ons leven zelf willen controleren. Wanneer we doen wat we willen doen en ons leven leven zoals wij dat willen dan leven we zonder God, al zeggen we te geloven in  iets tussen hemel en aarde. 

Pas wanneer we bereid zijn om in relatie te leven met God en van daaruit met anderen zullen we niet alleen onszelf ontdekken, maar  ook zien dat onze eigen weg, hoe nobel en goed ze soms ook lijkt niet altijd Gods weg hoeft te zijn. God wil dat we liefhebben  niet slechts vanuit onszelf en onze eigen keuzes, maar dat we liefhebben vanuit de kracht van de Heilige Geest. 

Liefde ontvangen van God

De liefde die we dan aan anderen geven is dieper en op een ander level dan onze eigen liefde en bereidwilligheid. Ze gaat ook verder dan wat wij ook maar kunnen beseffen.

Werkelijk deze liefde is groter dan alles in de wereld.  groter dan ons vermogen om lief te hebben, maar zelfs nog groter dan ons geloof. Wanneer we niet meer weten wat we moeten geloven is deze liefde er nog en wijst ons naar Jezus.  Jezus liefde voor ons ging lijden en sterven voorbij. Hij gaf alles op om ons niet alleen maar te dienen, maar ook onze straf, schuld , ziekte  te dragen. 

Onbegrijpelijke liefde

Ik schrijf hier iets wat ik zelf niet eens werkelijk kan vatten. God die ons zo lief heeft gehad en zijn zoon voor mij gegeven heeft. Onbegrijpelijk. Ik zou nooit mijn zoon kunnen geven  hoe lief ik  iemand zou kunnen hebben. misschien zou ik zelf  voor iemand op de bres kunnen staan en mijn  leven voor iemand geven, maar  ik zou nooit in staat zijn om ook maar een van mijn lieverds op te offeren voor wie of wat dan ook. geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt. al zou ik het kunnen dan nog zou ik  geen nieuw leven kunnen schenken door mijzelf of een ander op te offeren zoals God dat deed.

Misschien een tip om nog eens na te lezen : 1 korintiërs 13

Are you real?

Onze wandel wordt bepaald door wat we geloven. Wanneer we ons geloof in God loslaten, wandelen we  ook niet langer in de Geest van God.

Een ieder die zegt…

Ons leven kan nog altijd worden bepaald door  spiritualiteit, door allerlei normen en waarden en zelfs christelijk genoemd worden, zelfs onze achtergrond en geloofsregels waaraan we ons proberen te houden, maar dit wil niet zeggen dat we ook in de Geest van God wandelen.  zelfs niet wanneer we  ons enorm aangetrokken voelen tot allerlei christelijke mystiek en rituelen. We zullen dan wellicht zweverig genoemd worden en gelovigen, maar aan onze wandel ziet men dan waar ons hart werkelijk ligt.

Ieder mens wandelt  eigenlijk  naar wat hij of zij gelooft. Het kan gewoonweg niet anders. Ons geloof bepaalt ons gedrag.

Ongezond geloof?

Veel mensen proberen uit alle macht  iets te bewijzen. Ze proberen  zichzelf te bewijzen ten opzichte van de ander en soms zelfs ten opzichte van God. ze lopen eigenlijk voortdurend op hun tenen en stellen enorme eisen aan zichzelf een proberen op die manier  een situatie te creëren die nauwelijks of zelfs onbereikbaar is.

Ook dit is wandelen naar wat  men gelooft. Ze geloven dat ze alles zelf in de hand moeten houden. Dat ze alles zelf zouden moeten doen en kunnen.  Een erg ongezonde situatie die kan leiden tot depressie en burn-out.

The real thing!

Wanneer we echter tot besef komen dat we kinderen van God  zijn en ons door Hem laten leiden , wanneer we ons laten leiden door wat god ons te zeggen heeft door Zijn Geest, door Zijn Woord en door wat andere gelovigen ons kunnen leren over wie God is , dan zullen we groeien in onze wandel met God. we zullen meer en meer gaan lijken op Jezus.

We hoeven Jezus niet te imiteren. Imitatie is niet echt , zelfs wanneer  we ons leven totaal inrichten op het nadoen van iemand , zelfs al is het Jezus, is het slechts imitatie van wie we zijn  anderen zullen dit zeker waarnemen en ontdekken. ze zullen proeven wat je wandel is.  je bent niet echt, maar slechts een fake.

Wandelen in de Geest.

 Onze wandel moet geen imitatie zijn van iets of iemand. We mogen onszelf zijn.  we mogen weten dat God onze Vader is  net als die van Jezus.  We mogen van Hem leren, maar vanuit onszelf.  we mogen totaal onszelf zijn bij God.  wetende dat we Zijn kinderen zijn  en dit ook accepteren en toelaten in ons leven , noemen we wandelen in de Geest.