Tag: mystiek

Are you real?

Onze wandel wordt bepaald door wat we geloven. Wanneer we ons geloof in God loslaten, wandelen we  ook niet langer in de Geest van God.

Een ieder die zegt…

Ons leven kan nog altijd worden bepaald door  spiritualiteit, door allerlei normen en waarden en zelfs christelijk genoemd worden, zelfs onze achtergrond en geloofsregels waaraan we ons proberen te houden, maar dit wil niet zeggen dat we ook in de Geest van God wandelen.  zelfs niet wanneer we  ons enorm aangetrokken voelen tot allerlei christelijke mystiek en rituelen. We zullen dan wellicht zweverig genoemd worden en gelovigen, maar aan onze wandel ziet men dan waar ons hart werkelijk ligt.

Ieder mens wandelt  eigenlijk  naar wat hij of zij gelooft. Het kan gewoonweg niet anders. Ons geloof bepaalt ons gedrag.

Ongezond geloof?

Veel mensen proberen uit alle macht  iets te bewijzen. Ze proberen  zichzelf te bewijzen ten opzichte van de ander en soms zelfs ten opzichte van God. ze lopen eigenlijk voortdurend op hun tenen en stellen enorme eisen aan zichzelf een proberen op die manier  een situatie te creëren die nauwelijks of zelfs onbereikbaar is.

Ook dit is wandelen naar wat  men gelooft. Ze geloven dat ze alles zelf in de hand moeten houden. Dat ze alles zelf zouden moeten doen en kunnen.  Een erg ongezonde situatie die kan leiden tot depressie en burn-out.

The real thing!

Wanneer we echter tot besef komen dat we kinderen van God  zijn en ons door Hem laten leiden , wanneer we ons laten leiden door wat god ons te zeggen heeft door Zijn Geest, door Zijn Woord en door wat andere gelovigen ons kunnen leren over wie God is , dan zullen we groeien in onze wandel met God. we zullen meer en meer gaan lijken op Jezus.

We hoeven Jezus niet te imiteren. Imitatie is niet echt , zelfs wanneer  we ons leven totaal inrichten op het nadoen van iemand , zelfs al is het Jezus, is het slechts imitatie van wie we zijn  anderen zullen dit zeker waarnemen en ontdekken. ze zullen proeven wat je wandel is.  je bent niet echt, maar slechts een fake.

Wandelen in de Geest.

 Onze wandel moet geen imitatie zijn van iets of iemand. We mogen onszelf zijn.  we mogen weten dat God onze Vader is  net als die van Jezus.  We mogen van Hem leren, maar vanuit onszelf.  we mogen totaal onszelf zijn bij God.  wetende dat we Zijn kinderen zijn  en dit ook accepteren en toelaten in ons leven , noemen we wandelen in de Geest.

 

Mijn spiritualiteit.

 Spiritualiteit is tegenwoordig een erg brede term. Een term die in de kringen waarin ik ben opgegroeid en waar ik lang in vastgeroest heb gezeten een woord was die net als mystiek niet paste bij het evangelie van Christus.  Spiritualiteit hield immers iets in van een overkoepelende godheid en mystiek was iets wat zweverig was en te maken had met hekserij.  alles werd geschaard onder de grote noemer: New Age!

spiritualiteit begint bij God!

Tegenwoordig zie je dat het begrip spiritualiteit terug is in de evangelische kringen. Had mag weer worden genoemd.  we hoeven niet meer stiekem te doen. hoewel ik nog regelmatig een scheef oogje krijg als ik het woord spiritualiteit noem of over mystiek spreek.  We mogen  zelf denken , maar tegelijk ligt het nog wel erg gevoelig. 

Alles wat hier mee te maken heeft lijkt voor sommigen te stinken.  En misschien  zijn er een hoop zaken te noemen die als je spiritualiteit en mystiek in de breedste vorm bekijkt , zorgelijk zijn te noemen en waar ik me in ieder geval niet mee in zou willen laten.   Tegelijk moeten we oppassen dat we niet het kind met het badwater weg gooien.  We kunnen prachtige zaken leren vanuit de historie  van gelovigen.  Ik zelf geniet van de boeken van Henri nouwen , Anselm Grün en Richard Foster, de meer hedendaagse christelijke spiritualiteit.

lekker zweverig?

Spiritualiteit is voor mij niet iets zweverigs, maar het is de taal van de geestelijke mens.  Het is een taal die bepaalde mensen gebruiken om  een laag  aan te geven in het geloof  die nauwelijks uit teleggen zijn.  neem een klein voorbeeldje, worden als een kind.  Hoe kunnen we nu worden als een kind.  We hoeven niet opnieuw geboren worden, maar wat dan wel.  Hoe leggen we dat nu uit? Het antwoord is spiritualiteit. 

Spiritualiteit zoals ik ze zie is niet de spiritualiteit van alle religies,  niet alles wat spiritualiteit genoemd word valt onder mijn persoonlijke noemer spiritualiteit.  De term vinden we tegenwoordig overal terug. spiritualiteit is voor mij de verbinding door de heilige Geest , via Jezus, naar God. de drie-enige. Tevens is het handelen wat hier uit volgt ook spiritualiteit.

van mystiek naar transparantie

Openheid naar anderen in wie ze zijn is voor mij een wezenlijk onderdeel van de spiritualiteit. Veel mensen , en ik ook vaak, zijn ontoegankelijk voor anderen. onze houding is niet open en transparant. We leven veelal op niet geestelijk niveau.  We laten ons vaker voortstuwen in het leven, door de druk van het werk de maatschappij of andere zaken dan dat we luisteren naar de zachte stem van God , door de heilige Geest in ons.  Ook laten we ons vaak leiden door onze angsten en frustraties.  Waardoor we we ons niet open durven stellen  uit angst wederom gekwetst te zullen worden.

De spiritualiteit  bepaald ons wederom bij de kern van het evangelie.  Door stil te worden en God te zoeken, te bidden, te luisteren, te lezen komen we in een geestelijke balans.  Wanneer we met regelmaat God zoeken in de eerder beschreven zaken zullen we ontdekken meer te ontdekken over God, maar vooral ook hoe Hij tegen ons aankijkt. Hij zie mij als een prachtig kind van hem.  Hij houdt van me en vindt me bijzonder.

valkuilen van spiritualiteit

Dat is al reeds prachtig, maar spiritualiteit brengt ons ook dichter bij de ander. door de woorden van de heer Jezus te leven, mogen anderen ontdekken wie hij is. valkuil is dat spiritualiteit wanneer je het ziet als een daad die routine matig gedaan moet worden als wet kan gaan functioneren en dus druk uitoefent op een andere wijze en dus volgens mijn inzichten dan niet meer behoort tot spiritualiteit.

Spiritualiteit is dus niet iets wat men zo nu en dan behoort te doen.  het is een levenswijze. Een voortdurende houding, een verlangen naar God. Hem te willen dienen.  Een (opr)echte relatie met God hebben. Spiritualiteit is de erkenning dat God alles heeft gemaakt, alles in de hand heeft en ondoorgrondelijk is.  

in navolging van Christus

spiritualiteit die ik voorsta, gaat uit van de heer Jezus christus. Hij heeft door zijn leven, lijden,sterven en opstanding laten zien wie hij werkelijk is.  Hij heeft ons in wie hij was en nog altijd is getoond wat werkelijke spiritualiteit is: een Leven met God, via genade, door de heilige Geest.  

Dit waren gewoon wat gedachten van mij over wat spiritualiteit zoal inhoudt voor mij. Natuurlijk kun je er anders over denken. Je mag reageren. Ik zeg niet dat dit de juiste wijze is om zaken te zien, ik zeg dat ik ze zo zie. ik hoor graag wat jij er over denkt.