Tag: mogelijkheden

Nieuwe kansen

Hoe gaat het met je? Hoe gaat je dag worden? De rest van je leven? Welke keuzes maak je voor je leven? Oude voet verder of een nieuwe start? 
Veel mensen doen wat ze altijd hebben gedaan. De uitkomst is dan ook altijd van hetzelfde. Wat nu als je eens iets heel anders zou doen? Wat zou er gebeuren? 
Iedere keuze brengt bepaalde gevolgen met zich mee. Dus ik bedoel niet dat men zich ergens in moet storten zonder nadenken en de gevolgen er van naast je neer te leggen.

Toch nieuwe manieren, andere benaderingen brengt ander perspectief. Nieuwe mogelijkheden en kansen. Verandering die je misschien kunt inschatten, maar die zeker anders lopen dan je had gedacht. 

Oude wegen komen uit op dezelfde plaatsen. Nieuwe wegen op plaatsen die je niet kent of slechts van wat anderen je hebben verteld. Van horen zeggen. 

Misschien plaatsen waar je altijd al hebt willen komen? Misschien wil je slechts je oude wegen verlaten om wat voor reden dan ook. Zoek de juiste weg. Start je echte leven vandaag en ga op zoek naar die ene weg.

durf tot de grens te gaan!

DEEL 4

Ergens komt de tijd er aan dat je de deuren weer open gooit.  Dat je niet langer gefocust blijft op het wonder, maar dat het wonder zijn resultaten toont.  Er komt een moment dat het gewoon tijd is.  jij weet het!  Gods Geest zal je het tijdstip wijzen wanneer jij de deur  gaat openen en je jouw talent de ruimte kunt geven. je talent aan bieden, te gebruiken waarvoor je geroepen bent.

durf…!

Belangrijk is  dat je  nu weet en ook beseft  wie je bent, dat je besef hebt van je identiteit.  Eigenlijk komt heit hier op neer dat je gewoon  stappen gaat ondernemen om dat te gaan doen waar je goed in bent en waarvoor je geroepen bent.  alle  zaken  die in je zitten  kunnen er uit om gebruikt te worden. doen dus! Durf te solliciteren, durf mensen aan te spreken , durf  ruimte te maken voor de dingen die je zou moeten doen om je doelen te bereiken.  Gooi het roer om! Niet meer vechten  om altijd maar erkenning te willen krijgen van anderen, maar  gewoon doen waarvoor je geroepen bent en te weten dat God je erkent als zijn eigen zoon of dochter.  Jij hebt alles in je waarvoor God je geroepen heeft.

Door het feit dat je niet meer uit bent op erkenning en eer van anderen en je bewust bent van wie je bent en je roeping ontstaat er  ruimte om jezelf te blijven en zul je niet onderuit gehaald worden door anderen, door satan.  Natuurlijk zullen er moeilijkheden zijn. natuurlijk zullen er  moeilijke periodes zijn waarin je even iet  weet wat te doen, maar er zijn vaten in overvloed om van te delen en te verkopen. Om zelf van te  nemen indien nodig. God heeft voorzien  door jou bepaalde talenten en gaven te geven. ervaringen en gebeurtenissen die iets bijdragen aan degene die je nu bent.  God verlangt er naar dat je met Hem aan de slag gaat. Waarin jij te kort komt gaat hij helpen.

relaties, ontmoetingen…

Zoek daarom  mensen op die  net als jij ook bereidt zijn om te delen,  ik geloof in relaties. In ontmoetingen. je zelf te laten zien op wat voor manier  dan ook.  mensen ontmoeten  betekent met ze in contact  komen. niet  even vaag , maar echte gesprekken verder dan het weer. Zoals de profeet  de vrouw uit ons verhaal aan sprak.( lees: 2 koningen 4:1-7  ) direct zonder omhaal van  woorden.  Ga daarheen waar God je roept. Doe wat god je te doen geeft en sta stil bij datgene waar God je stil zou willen zetten.

Natuurlijk zijn er grenzen aan onze mogelijkheden. Veel mensen zeggen dat onze mogelijkheden  onbegrensd zijn. alleen de dood al bewijst het tegendeel.  Toch zijn er grenzeloze mogelijkheden wanneer we God laten doen wat God moet doen. wij kunnen slechts doen wat wij kunnen doen. dit  begint bij gehoorzaam zijn.   onze grenzen houden ons scherp en bepalen ons bij onze menselijke onmogelijkheden, maar  bepalen ons  ook bij de mogelijkheden die God te bieden heeft.

grenzen? 

Wat waren mijn vaten ook al weer?  Wat is mijn talent? Wat is mijn roeping? Kan ik God vertrouwen in zijn beloften die hij mij gegeven heeft? Ja zeker , je hebt iets om naar te kijken, de vaten die gevuld zijn in je leven.  God tilt je over grenzen van je eigen geloof.   ga er niet zelf over heen, maar  laat Hij je de weg wijzen. Hij laat je zien  wat de inhoud is van de gevulde vaten. Al onze mogelijke vaten zijn op zich klein en  wellicht uitputbaar, maar Gods vat van liefde voor ons is zo enorm groot dat vat iedere dag bruikbaar is om  telkens op terug te vallen om vanuit die liefde te  mogen beseffen dat wij Gods kinderen zijn. Gods Geest bevestigt aan onze geest dat wij Gods kinderen zijn zegt het Woord.

wat heb je in huis?

Veel mensen lezen mijn blogs. Ik vind het geweldig om dat  te zien en te ervaren.  afgelopen  zaterdag tijdens de opendag van Teen challenge,  de Spetse Hoeve heb ik dat ook weer ervaren.  veel mensen kenden me niet persoonlijk maar wanneer ik me voorstelde  dan was er vaak die blik van herkenning en woorden die bevestigden dat ze me kenden via het bloggen en Facebook.  Erg leuk!

uitleg

Ik wil echter vertellen dat ook ik  niet  altijd zo origineel ben en veel van wat ik geschreven heb, komt uit het werk van anderen.  ik schrijf veel maar lees ook erg veel en soms dan  weet ik niet meer precies waar en wanneer ik het gelezen heb, maar gebruik ik het in mijn eigen woorden.  Een andere keer  weet ik het wel en probeer ik ook zoveel mogelijk te vermelden wat mijn bronnen zijn. waar dit niet lukt laat ik ze vaak achterwege omdat het meestal geen directe citaten zijn.  wanneer iemand  denkt dat ik iets van hem of haar geciteerd  heb dan zou dat best eens zo kunnen zijn. je mag me mailen of hieronder reageren en wanneer dit  idd zo is zal ik dit  gelijk gaan vermelden.

Voor alle duidelijkheid  probeer ik een stukje van mijzelf hier te laten zien. mijn persoonlijke interesses, mijn vragen en gedachten, mijn gevoelens, mijn  passies, wat  mij bezighoudt  beschrijf ik, maar ook mijn persoonlijk zoeken.  mijn ontdekkingen en verwachtingen, maar bovenal vind ik de ontmoeting  geweldig.  Vaak gaat het over een vluchtig medium wanneer we speken over internet, Facebook, twitter en bloggers en dat is het natuurlijk  ook. toch kan  de digitale wereld ook een geweldige bron zijn van informatie.  Van ontmoetingen.

benutten van de mogelijkheden

hoeveel mensen kunnen we bereiken door een kerk te vullen .  een gemiddelde kerk heeft  misschien zo’n 200 bezoekers op een zondag . mijn bereik met een blog is  soms een paar honderd  per week. Ik vind dat idee geweldig.  Natuurlijk is de relatie anders en oppervlakkiger en zal het ook nooit in plaats van moeten komen, maar we kunnen soms mensen raken die zoekende zijn . ik hoor veel verhalen van mensen die zich in mijn  blogs herkennen.  prachtig!

Op dit moment  ben ik ook weer bezig met een  geweldig boek. Ik heb het in een eerder blog ook al genoemd. het boek adem ruimte van  Mathijs Goedegebuure.  En erg interessant boek. Ik wil daar de komende tijd wat  over gaan schrijven en  kijken naar  hoe we onze talenten  kunnen gaan benutten. nadenken over dat wat jij persoonlijk  in huis hebt.

openen en ontdekken

Veel mensen lopen in dit leven aan tegen allerlei  zaken . zaken die ze  weerhouden om werkelijk effectief te kunne n leven. ze  zijn beschadigd geraakt of zien  het allemaal niet meer zo helder  en vragen zich misschien af  hoe ze nu effectief kunnen leven. hoe ze zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien en ontwikkelen, herstellen, anders kunnen gaan leven, minder afhankelijk zijn.

Ik heb niet  het idee dat ik alle antwoorden kan  plaatsen en ook niet dat  het boek van Goedegebuure dat zal doen, maar wat ik wel weet is dat  wanneer we  beginnen Bij het Woord van God, Hij ons ook de ogen wil gaan openen wanneer we daar werkelijk voor openstaan.

bijzonder kind van God

Wanneer we  ons richten op  God en wie wij mogen zijn in Hem  zal Hij ons  stukje bij beetje laten zien hoe bijzonder we zijn. Henri Nouwen   spreekt over de geliefde. Wij zijn Gods geliefde kinderen.  Ik vindt dat persoonlijk een van de grootste  ontdekkingen. Dat God mij lief heeft omdat ik zijn kind ben. Hij kent ons beter dan een vader.

Ik heb  soms moeite om mijn kinderen te begrijpen. Maar wat ik zeker doe is dat ik enorm veel van ze houdt.  Daarin is geen verschil. Wel spreek ik elk van mijn kinderen ( <3<3<3<3<3<3 ) aan op de mogelijkheden die ze persoonlijk  hebben,  helaas faal ik  als vader soms in hoe ik met mijn kinderen omga. ( dit zullen ze zeker gaan bevestigen ;-D) Maar God, mijn hemelse Vader  faalt niet. Hij kent me van voor de conceptie. Hij had al een plan voor me  toe ik nog niet  geboren was zelfs voor dat ik verwekt was had hij al een plan voor mij en kende hij mij al. Hij wist  wie ik was en welke eigenschappen  hij mij als mens wilde geven.  welke talenten en gaven.  Wat er nodig was om tot volledige bloei te kunnen komen.  daar wil ik in een volgend  blog verder op ingaan naar aanleiding van 2 Kon 4:1-7 en dit vanuit  het boek Ademruimte van Goedegebuure dus.

Pieken en dalen

Jarenlang ben ik op zoek geweest naar erkenning en soms doe ik dat stiekem nog.  Ik was altijd bezig de beste proberen te zijn in de dingen die in mijn ogen belangrijk waren.  het rare is dat de dingen  waarvan ik dacht dat ze er  niet werkelijk toe deden, juist daar ligt nu juist waar mensen mij erkennen.  En daar waar je ik het niet had verwacht juist daar heeft God mij geroepen.

 Gevallen levenswerk.

Wat kunnen we enorm bezig zijn met  het bouwen van een soort van levenswerk welke niet of nagenoeg niets waard is. ik moet denken aan een lied die mijn moeder vroeger zong bij de afwas. De zin die  me is bijgebleven zegt: Niets is hier blijvend , niets is hier blijvend alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan is uit liefde voor Jezus, dat houd zijn waard’ en zal blijven bestaan….

Vreemd als ik er over nadenk dat mensen soms door een diep dal gaan voor ze hier ook maar iets van kunnen begrijpen. Wat moeten we soms veel  laten gaan waar we enorm aan gehecht zijn. ik had een prachtige woning in een redelijk dure wijk, een nieuwe auto, een eigen zaak, veel vrienden, … Ik heb behoorlijk wat voor de kiezen gehad de laatste jaren.  Uiteindelijk kwam ik erachter dat deze dingen eigenlijk niet zo belangrijk voor me waren als ik had gedacht.  eigenlijk heeft het allemaal  gewoon te veel gekost van zowel  mijn lichaam als ook van mijn geestelijk leven. Te veel van mijn tijd en energie opgeofferd en alle stoptekens genegeerd. Tot ik uiteindelijk alles aan de kant heb moeten gooien door een Burn-out. Al had ik dat  zelf nog eens  niet allemaal  in de gaten.

De stoptekens voorbij.

Soms ga ik de tekens nog voorbij.  Ik ben geneigd om mijn leven vaak te leven op het niveau van sleur in plaats van op intuïtie. God wil ons zoveel meer geven dan we veelal in de gaten hebben. Ik denk vaak in onmogelijkheden, maar God geeft ons zo enorm veel mogelijkheden zonder dat we  daarbij afbranden.  Dat afbranden gebeurt namelijk als we  teveel de touwtjes in handen denken te moeten houden. Als we luisteren naar alle andere stemmen , maar niet naar de stem van Gods Geest in ons.

Om werkelijk rust en vrijheid te ervaren heb ik het nodig om naar Gods stem in me te luisteren en niet naar alle stemmen om mij heen. Ik wil me meer en meer bewust worden van Gods stem door de Geest in mij. Ik wil de relatie met Hem niet slechts vasthouden op een bepaald level, maar groeien in kennis van wie God is en hoeveel Hij van me houdt.  Hoe meer ik me bewust ben van Zijn aanwezigheid in mijn leven des te meer stabiel ik van binnen ben. innerlijke rust al is het soms druk om mij heen. 

De veer of de put

Wanneer ik me bezig houdt met allerlei andere stemmen. Stemmen van mensen en eisen die ik me zelf opleg, van wat de maatschappij van me eist of  wie of wat dan ook, dan leef ik het ene moment op een hoogtepunt wanneer  iemand me een veer  in mijn kont steekt, een andere keer zit ik in een hele diepe put, omdat ik niet de waardering krijg die ik zo graag had willen hebben.  God  waardeert mij altijd. Hij houdt van me wat ik ook doe.  Hij zal niet meer van me houden op het moment dat ik iets voor Hem doe of minder als ik iets nalaat te doen. Hij houdt van me zoals ik ben. Hij is volmaakt in Zijn liefde voor mij. Hij heeft alles, maar dan ook alles gegeven in Jezus Christus Zijn Zoon. Namelijk zichzelf.

Ook hier blijkt wel weer dat we vaak erg diep moeten gaan om het maximale te kunnen ontvangen. Sterven met Hem. om in rust en relatie met Hem te kunnen leven.  veel mensen zeggen misschien dat ze altijd in God gelooft hebben en toch niet die rust ervaren. Wow, je lijkt wel een mens. ;-D . welkom , ik zelf  ben ook nog gewoon bezig. Zoekende om te leren God meer en meer te vertrouwen in mijn leven. meer en meer te luisteren naar zijn stem. Dat lukt me stukje bij beetje en telkens een beetje meer. soms even minder, maar door de band genomen elke dag een stukje meer. 

Langzaam tot de kern.

Elke dag gaat er een velletje van de ui. Elke dag komen we dieper tot de kern. Hoe verder we komen hoe meer er echter ook van ons zichtbaar wordt. daarom gaat het vaak zo langzaam, we durven ons  vaak niet te laten zien. In ieder geval heeft God geen haast met ons. Hij heeft de tijd, sterker nog Hij heeft de eeuwigheid.

Jip en Janneke maken schoon schip.

 

We maken het goed met iedereen die we iets verschuldigd zijn wanneer dat mogelijk is en ik er niemand mee beschadig.

Lezen Filemon 1:13-16

 A man got to do what a man got to do! Soms is het nodig het een en ander in je leven af te sluiten voor we verder gaan. dat is toch wat we willen? We willen ons verder ontwikkelen op de weg naar herstel en bruikbaarheid. We willen verder reizen naar nieuwe mogelijkheden en kansen die deze weg ons biedt.

Het oude traject van geschonden regels en relaties willen we niet langer volgen, maar we kunnen niet ontkennen dat ze er zijn. deze stap (stap 9 al weer)op de weg naar herstel en bruikbaarheid is niet een excuus om zaken te laten voor wat ze zijn, maar we willen duidelijk onder ogen zien waar we verkeerd waren en deze aan pakken.

Paulus die in de gevangenis zat vertelde een gevluchte slaaf Onesimus genaamd, over de Heer Jezus. Deze Onesimus kwam tot geloof. Paulus echter stuurde hem terug naar zijn eigenaar van waar hij was gevlucht in de hoop dat zijn eigenaar Onesimus zou vergeven.

Onesimus had een brief van Paulus bij zich waarin Paulus zei: ik wil graag dat Onesimus hier blijft bij mij, maar… we kunnen zaken niet zomaar voorbij laten gaan. fouten moeten hersteld worden. Als Onesimus iets schuldig is zal ik ( Paulus dus) het vergoeden! ( ik heb het een beetje in mijn eigen Jip en Janneke taal vertaald.)

Voor we verder gaan de toekomst tegemoet. Het nieuwe leven, de weg van herstel en bruikbaarheid vervolgen, zullen we eerst onze onafgemaakte zakjes moeten regelen. Dit betekent dat we terug moeten betalen wat we de ander verschuldigd zijn. dan pas kunnen we schoon schip maken. We zullen terug moeten naar degene waarvoor we op de vlucht zijn. we kunnen niet zomaar verwachten dat ze ons vergeven, al hopen we er misschien op.

Wanneer we echter onszelf kwetsbaar opstellen zullen we versteld staan van de vrijheid die het ons biedt, zelfs wanneer de andere partij niet open staat naar ons. We hebben onszelf geopend naar de ander, zijn oprecht kwetsbaar geweest en dat kost moed, maar geeft ook voldoening .