Tag: moeilijk

Veranderd door je zelf te zijn!

Lezen Johannes 10:1-11

  
De verleiding ligt op de loer. Ik geloof nog niet eens dat dit zit in het feit dat er ongelovige mensen zijn die God ontkennen. Veel meer zit de afleiding in allerlei valse leringen die vroom klinken, maar onwaar zijn. 
We zouden het kunnen hebben over allerlei regels en wetten. De tien geboden. Kerkregels etc… Zijn Gods regels onbelangrijk? Nee hoor. Moeten we ze afschaffen ook niet. Maar veelal zijn ze het hart geworden,voor veel mensen, van waaruit ze hun geloof beleven en bezien. Het onderhouden van de regel geeft veelal een bepaald aanzien van vroomheid, maar ze zegt niets over de genade die ons is geboden in Christus. 
Of wat dacht je van allerlei vrome benaderingen. Er zijn gelovigen die te pas en te onpas spreken over God op een manier die onwerkelijk is. Ik noem dat zalvend spreken. Dit is niet normaal . Het is onnodig. Jezus leert ons dat God onze hemelse vader is. Vader dus! Geen een of ander vreemd wezen die je half fluisterend en met een andere toon zou moeten benaderen. 
Ook lijkt het er op dat je niet zomaar bij God zou kunnen komen volgens sommigen. Je zou toch wel aan bepaalde ‘eigenschappen’ moeten voldoen. Ze hebben daar een beeld bij wellicht, maar God roept een ieder op om te komen. Niet een bepaald slag mensen. Niet mensen die eerst iets aan zichzelf hebben gedaan, maar hij roept iedereen om van daaruit te veranderen.
Weet je, God is gaaf! Hij wil dat je komt zoals je bent. Hij roept je zoals je bent. hij houdt van je zoals je bent. Is dat niet supertof? Nu denk je misschien dat ik het nu wel erg gemakkelijk maak. Misschien is dat wat je denkt, maar misschien is dit nu juist het moeilijkste aan een relatie met God. 
De meeste mensen willen zichzelf helemaal niet zien zoals ze zijn. Dat houdt immers in dat we moeten toegeven het niet zelf te redden. Dat we zondig zijn. Verkeerde dingen hebben gedaan. Onszelf beter voorgedaan hebben dan we zijn. Dat we de rol doe we hebben gespeeld moeten loslaten. Dat we onze maskers afzetten en onszelf laten zien zoals we zijn. Lastiger dan je denkt nietwaar?
Tegelijk mogen we weten dat wanneer we God in ons leven laten regeren ons leven werkelijk zal veranderen. Ik geloof dat de wereld vol is met onveranderde mensen die zich gelovig of christen noemen, maar waar dit vooral de buitenkant is. Een echte gelovige communiceert niet slechts regels, levensfilosofie, citeert niet slechts bijbelteksten of laat zien hoe vroom hij is. Dat is wat de farizeeërs deden, maar zij die oprecht in relatie leven met God vallen op door hoe ze omgaan met hun naasten. Ze hebben hun naaste lief omdat ze Gods liefde persoonlijk hebben ervaren in hun leven. 

Amen?

  

Geloven gemakkelijk? 

  

 Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb soms best twijfels over bepaalde zaken. Ik twijfel niet aan God en het werk wat Hij door Jezus voor ons heeft gedaan, maar wel over mijn eigen rol daar in soms. Herken je dat? 

Kiezen om uit te stappen maakt geloven niet gemakkelijker

Wat was geloven vroeger eigenlijk eenvoudig. Ik bedoel toen geloof nog geen persoonlijke keuze was geworden, maar iets was wat je had meegekregen van huisuit of niet. Je was zeg maar gelovig en derhalve ging je naar de kerk of je was niet gelovig en dus niet. Simpel toch?
Misschien is jou leven nog steeds zo simpel. Geniet je van je leven op jou manier in de kerk of niet. Gelovig of niet. In ieder geval leef je in een bepaalde stijl waarbij je je prettig voelt of zoiets. 

Hoe ga ik om met mijn leven? 

De gedachten die bij me opkwamen zijn meer van: hoe is mijn leven nu op dit moment met God? Ik moet zeggen best lastig op dit moment. Ik geloof dat telkens wanneer we keuzes maken in ons leven werkelijk te leven zoals God dat heeft bedoeld het leven ons iets moois geeft, maar het ook niet eenvoudiger maakt.
Wanneer we de keus maken om niet slechts naar de kerk te gaan omdat het hoort bij de familietraditie ,maar omdat je werkelijk deel wil uitmaken van de gemeenschap dit iets van je vraagt. Dat wanneer je op zoek gaat naar wie God is en wat Hij voor je leven bedoeld heeft dan kom je wellicht hindernissen tegen die miet altijd leuk zijn. 
Soms kunnen we tegen zaken aanlopen in het leven waar we niet goed mee uit de voeten kunnen en overvalt ons teleurstelling misschien of twijfel. 

Wat nu als ik het verkeerd begrepen heb allemaal?

Johannes de doper overkwam zoiets bijvoorbeeld. Hij was er op uit gegaan mensen van Jezus te vertellen en Jezus was bij hem gekomen om door hem gedoopt te worden zelfs. Ik zou zeggen de keuze was reuze! Johannes begon een werk met God en Jezus kwam en het werd gezegend. Zelfs tegenwoordig nog worden mensen gedoopt zoals Johannes doopte. Wow zou je zeggen!
Toch zie je dat op een gegeven moment dat Johannes vast komt te zitten en hij nog steeds uitspraken doet die waar zijn. Alleen werden die bij een bepaalde groep niet echt gewaardeerd en komt hij hiervoor in de gevangenis. Johannes vraagt zich af of hij Het allemaal wel zo goed begrepen heeft. Jezus wijst hem op de wonderen die gebeurt zijn in Zijn naam. De vrucht van Johannes werk was mooi, maar moest het wel met de dood bekopen. 

En Jezus?

Jezus zelf. Je mag het oneens zijn, maar zijn hele fysieke leven stond in dienst van God de Vader en hij genas mensen. Wekte zelfs mensen op uit de dood. Heeft geen kwaad gedaan en toch moest hij sterven nadat hij enorm te lijden heeft gehad. Gelukkig weten we nu over de opstanding, maar wat een weg.
Misschien beur ik je nu even niet zo op, maar wat ik wilde zeggen tien ik begon met dit blogje te schrijven is dat mij zoals Johannes de doper de twijfel ook overvalt. Heb ik wel de juiste keuze gemaakt ? Had ik niet beter stilletjes in de traditie moeten blijven zitten qua kerk? Had ik niet uit moeten stappen in geloof op zoek naar wat God voor mij te doen had?

Verrast van wat ik schrijf soms.

Weet je? Ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb. Dit te schrijven verrast me soms. God heeft me in mijn leven behoorlijk uitgedaagd. Ik ben veel moeite en strijd tegen gekomen, maar man, wat heb ik veel mooie mensen mogen ontmoeten sindsdien. Echte mensen, met grote dromen en verlangens en mensen die gevallen waren weer zijn opgestaan. En mijn gevoelens en gedachten zijn zo enorm gegroeid. Ik houdt meer van God als ooit te voren.

 Een onvoorstelbaar pad heeft hij voor mij uitgestippeld, moeizaam soms maar zo vervullend. 
Ik wil zeggen dat ik soms vragen heb en persoonlijke twijfels overijl eigen functioneren, maar God plaatst me telkens weer op een plek waar ik nieuwe dingen leer. Waar ik van groei. 

Ik had het anders kunnen doen.

Het zal wellicht zo zijn dat ik het anders had kunnen doen. Beter. Maar heb mijn ding gedaan zoals ik geloof dat God het me gevraagd heeft en dat wil ik blijven doen. Waarom ? Hij is en vervult mijn leven. Daar horen allerlei gedachten en gevoelens bij, maar ik wil mij uitstrekken om nog meer dan nu Hem in mijn leven te betrekken wat het ook kost. hij geeft zoveel meer dan slechts voorspoed, mijn leven met Hem heeft betekenis gekregen. Een doel om voor te leven. 

  

Sta op jij invalide !!!

vulnerable-hero-text-300x199Vaak heb ik gedacht dat ik iets kon betekenen in de kerk of op mijn werk. Ik dacht vaak dat ik de controle had over veel zaken in het leven. Dat ik besluiten kon maken en dat deze verandering bij mensen kon bewerken. Maar luister naar wat ik hier zeg, … Niets van dit alles is mogelijk als God mij niet de hand toe zou reiken.

Ik vind het niet prettig om toe te moeten geven dat ik zelf eigenlijk een invalide ben. Niet minder valide of zo, maar Iemand die gewoonweg niet zelfstandig in beweging kan komen. Niet in staat om vanuit mij zelf ook maar iets zou kunnen ondernemen.

 

’t zal allemaal wel wat meevallen, toch?

Misschien denk je dat het allemaal wel meevalt. Misschien kijk je eens naar je eigen functioneren en zegt dat we allemaal wel iets kunnen. Enerzijds is dat zo. We hebben allemaal een lichaam gekregen en het beweegt zoals we dat willen (wanneer we gezond zijn), maar toch is dat niet wat ik bedoel.
Weet je, we denken al gauw dat we iets doen wat zinvol is, maar we leven in een wereld vol met zieke, beschadigde mensen. Iedereen is bezig met zijn dagelijkse dingen, wachtend op betere tijden. Wachten dat er neer geld beschikbaar is. Wachten tot degene die ons beschadigd heeft zijn excuus aanbied. Wachtend op het moment om actief te worden. Wachten op de juiste dag, persoon of moment. Wachtend op de dingen die komen gaan.

is het allemaal wel mogelijk? 

We zijn als de man te Bethesda. Wachtend op het wonder dat het water in beweging zou brengen en hij. Genezen zou kunnen worden. 38jaar lang was hij al ziek. En als het water bewoog was hij er nooit als eerste bij geweest. Ik stel me voor dat het eigenlijk ook meer een droom was geworden waarvan hij niet eens meer durfde hopen dat ze werkelijkheid zou worden.
Dan is daar plotseling Jezus. Jezus die speciaal gekomen was om daar te zijn . Juist nu en dat terwijl er feest was in de stad. Hij had daar kunnen zijn maar verkoos hier te zijn en steekt zijn hand uit naar deze man. Hij heeft interesse en zegt hem op te staan en te wandelen.
Wat zou jij doen in zijn plaats? Zou je blijven liggen of was je opgestaan om te wandelen? Het antwoord lijkt eenvoudig en een ja is gauw gezegd, maar wat zijn er veel mensen die niet opstaan en blijven liggen als Jezus een handreiking doet.

Invalide of toch niet? 

images (5)
Ik weet niet hoe jij het vindt. Wellicht vind je de term invalide niet op jou van toepassing. Je denkt dat je je wel aardig redt. Of je vindt dat je het zelf zo gek nog niet doet. De vraag is niet hoe slecht of hoe goed je het hebt, maar ben je je bewust van je eigen beperking? Wat als je alle zegeningen zou moeten ontberen? Geen familie meer die je door God is geschonken. Geen vrienden meer. Geen werk of geld. Geen huis. Geen eten en drinken.
Je denkt misschien dat je het allemaal in de hand hebt, maar wat nu als je dit alles niet meer hebt? Wie ben je dan nog? Weet je het leven kan snel veranderen. Je hebt familie en vrienden en oeps zomaar ineens zijn ze er niet meer. Ziek geworden, auto-ongeluk misschien? Je bent nooit ziek en dan opeens hoor je dat je kanker hebt. Wat is je geld dan nog waard? Heb jij de controle?
Dit gaat niet om bangmakerij. Niet om negatief te doen of je een stempel te geven, maar om je bewust te maken. Wie ben je? Wat zou je doen als Jezus je de hand reikt? Dat is namelijk wat Hij doet. Hij reikt je de hand en zegt je op te staan en te wandelen. Betekent dit dat je moet gaan lopen? Het betekent in beweging komen. Actief te worden voor God. Bewust keuzes te maken in je leven. Wat ga je doen?

hierbij ook nog ff een filmpje  van Nick Vujicec

God is onveranderlijk goed. toch?

meisje zonVele  mensen  beweren dat wanneer iemand christen wordt, zich bekeerd , wedergeboren  wordt hij als het ware  daarmee een einde maakt  aan  wat men ook wel zijn oude natuurlijke kenmerken. Eigenlijk zeggen ze daarmee dat  men na de wedergeboorte geen verkeerde keuzes meer mag en zal maken.  immers  men wandelt nu met God, men heeft het licht gezien en zou dus derhalve in waarheid moeten wandelen.  in ieder geval  zou een leven met Christus moeten voorkomen dat   men terug zou vallen in oude gewoonten of situaties . men zou gaande weg  vanuit de put moeten komen en wie een terugval zou krijgen in gedrag dan wel depressie of teleurstelling  zou niet  werkelijk in christus zijn, maar  God los gelaten hebben of van de weg af geraakt zijn.

Eigenlijk beweren vel mensen daarmee dat men , wanneer we God in ons toelaten we ons moeten realiseren dat  zijn liefde ons werkelijk dusdanig bewerkt  dat men  vrij wordt  en onszelf  ook te accepteren als  mensen die de moeite waard zijn.  eigenlijk zou dan als bewijs van ons geloof  een ander mens zichtbaar moeten zijn voor de ander. Hiermee geven veel mensen aan dat wanneer we dus niet werkelijk alles doen wat de bijbel ons leert, wanneer we niet goed doen, ons goed voelen of moreel gezien niet veranderen, dat we dan iets  verkeerds doen, namelijk we geloven  dan niet werkelijk dat God ons een nieuwe identiteit gegeven heeft.  Met andere woorden denken we te klein over ons zelf  en daarmee ook over Gods werk in ons en door ons.

ze vallen daarmee zichzelf tegen en  vragen zich dikwijls af of ze  Christus in wezen wel werkelijk lief hebben .

Tja, klinkt aardig is het niet? maar wat nu als we ondanks het feit  dat we Jezus Christus  hebben leren kennen, ondanks het  feit  dat we gekozen hebben om Hem Heer te laten zijn in ons leven, maar desondanks aanlopen tegen  de realiteit van  teleurstelling en  je ongelukkig voelen, depressief  zijn en niet werkelijk verandering zien  of ervaren in ons leven? veel mensen lopen hier in vast.  Ze lopen vast in het feit dat ze bewust gekozen hebben om God in hun leven toe te laten. Ze maken goede keuzes, maar de opmerkingen van andere gelovigen, van mensen die hen als het ware voorschrijven wat te  voelen en wat te beleven en hoe te doen maakt hen nog meer neerslachtig en teleurgesteld omdat ze dit allemaal zelf ook denken en geloven. terwijl ze  proberen er hard aan te werken en van alles en nog wat te bewerkstelligen, lopen ze  stuk op het feit dat ze falen in datgene wat ze van zichzelf verwacht hadden en de verwachtingen van anderen.  ze vallen daarmee zichzelf tegen en  vragen zich dikwijls af of ze  Christus in wezen wel werkelijk lief hebben .

Ik geloof dat de christelijk gemeenschap hier veelal eenverkeerd beeld  schetst van wat wedergeboorte of bekering inhoudt.  We verkondigen met mooie woorden zaken als:

 • Wanneer je Jezus in je leven toegelaten hebt zal alles anders worden.
 • Je zult een gelukkig mens zijn
 • Je zult nooit  meer eenzaam zijn.
 • Je zult herstellen/genezen

Eigenlijk zijn we  als mens vaak op zoek naar  een gemakkelijk en gelukkig leven in rust en voorspoed, is het niet?

Mooie woorden die soms ook werkelijkheid kunnen zijn  in het leven van  mensen, maar  helaas is Christus vaak niet lijfelijk aanwezig in ons leven en ervaren we Hem vaak niet altijd als aanwezige gesprekspartner. Gebed  lijkt vaak meer op een gesprek op afstand zoals een telefoongesprek en herstel wordt niet altijd gezien of ervaren. ook zijn veel mensen nog altijd eenzaam al hebben ze God in hun leven. Eigenlijk zijn we  als mens vaak op zoek naar  een gemakkelijk en gelukkig leven in rust en voorspoed, is het niet? echter het navolgen van Jezus  zal ons dat niet per definitie geven al beweren veel mensen dat.

We zullen het niet altijd gemakkelijk hebben in het leven en  de vraag is of we het gemakkelijker zullen krijgen in de toekomst.  We worden immers  meer dan ooit met onszelf geconfronteerd wanneer we Christus leren kennen.  ook zullen we datgene wat ons in  het  leven zonder God rust bood in onze omstandigheden,  al was het maar tijdelijk wellicht , los moeten laten. We hebben  nu vaak juist te dealen met  zaken die ons leven keihard binnen komen.  we komen tot besef dat we het niet allemaal zelf kunnen. Waar we vroeger veelal zelf in handen namen en wisten hoe we bepaalde zaken konden oplossen  blijkt nu dat het niet meer op die manier  meer kan wanneer we het op Gods manier willen doen.  Waar we ons vroeger spiegelden aan anderen , wat ons moreel vaak best op kon krikken,  moeten we ons nu spiegelen aan Jezus christus en dat kan behoorlijk confronterend zijn. waarmee we onszelf in een totaal ander licht zien. we zien al onze onvolkomenheden helderder als ooit.

Ik geloof dat we  vaak  blijven hangen in de zoektocht naar onszelf, terwijl we in wezen op zoek zouden moeten gaan naar  wie God is in ons leven.

Eigenlijk zijn mensen voortdurend op zoek naar zichzelf. Ik geloof ook dat dat belangrijk is.  te weten wie je bent en waar het leven toe dient is belangrijk. te worden geconfronteerd met jezelf en de zaken  uit verleden en heden die een bepaald invloed hebben op hoe je in het leven staat is  niet verkeerd.  De zoektocht om onder ogen te zien kan wellicht nodig zijn om te ontdekken en te begrijpen, maar  tegelijk is het wellicht gelijk ook datgene wat ons tegenhoudt om werkelijk dieper te gaan.  nog dieper gaan dan de  de vraag wie we zijn? wat we hebben meegemaakt waartoe alles dient? … ?

Ik geloof dat we  vaak  blijven hangen in de zoektocht naar onszelf, terwijl we in wezen op zoek zouden moeten gaan naar  wie God is in ons leven.  we denken vaak God te kunnen ontdekken  door onszelf te ontdekken , ik geloof dat niet , ik geloof dat we meer over onszelf  zullen ontdekken wanneer we meer van God ontdekken.  de christelijke wereld is vaak de wereldse manier van denken hierin gaan volgen.

God is goed! weet je dat? niet onze omstandigheden bepalen dat. niet wat anderen zeggen of wat we zelf vinden bepalen dat. God is goed!  altijd! Zelfs de meest pijnlijke momenten in ons leven. in ons verleden of het nu brengen daarin geen verandering. God blijft goed.  God veranderd niet ! Jouw persoonlijke omstandigheden of de omstandigheden van anderen bepalen niet wie God is.

God is goed . altijd!

 • God is goed als een geliefde sterft.
 • God is goed als je kanker hebt.
 • God is goed als je werkeloos geworden bent
 • God is goed  als je kinderen opstandig zijn.
 • God is goed als je vastloopt op je werk.
 • God is goed als je ban g bent.
 • God is goed ook als je niet kan slapen .
 • God is goed ook a l staat je hele leven op de kop.
 • God is goed als je eenzaam bent.
 • God is goed als je verkracht bent.
 • God is goed  als je  hart verscheurt is.
 • God is goed als je huwelijk stuk gelopen is.
 • God is  goed ook als de omstandigheden waarin je verkeerd niet zullen veranderen.
 • God is goed als  je hem gevraagd hebt om verandering en Hij het niet doet.

Je leven  zal veranderen wanneer je God in je leven toelaat.  Maar zal je leven gemakkelijker worden? nee , ik geloof het niet. God vinden betekent  rusten in zijn goedheid ondanks de omstandigheden waarin je verkeerd. Het gaat er niet om dat we blij of gelukkig moeten zijn met alles  wat er in ons leven gebeurt. het is God er om te doen dat we met Hem in relatie leven ondanks de omstandigheden waarin we verkeren. Dat we we in relatie leven met anderen in zowel goede als slechte tijden. in vreugde , maar ook in verdriet . of misschien wel juist daarin het meest.

zal je leven gemakkelijker worden? nee , ik geloof het niet.

God wil dat we hem zoeken in alles wat we doen.  Hij wil betrokken zijn/ worden. gekend zijn. Hij wil alles wat  in de weg staat  om werkelijk met ons in relatie te leven uit de weg ruimen. zonde staat  in de weg. Zonde is echter mee r dan  het doen van verkeerde dingen. We kunnen wellicht  bepaalde zaken niet meer doen, zoals niet meer liegen, stelen of wat dan ook, maar het is Hem er om te doen dat e er op gericht zijn om  niet meer leugenachtig te zijn of te begeren wat van de ander is. Wanneer we beschadigd zijn in ons leven  zou het ons er niet om te doen moeten zijn dat we instant genezen of gerehabiliteerd  zouden worden, maar  hoe we God  met ons herstel het beste  zouden kunnen dienen. Als we vastgelopen zijn, moet het ons  niet gaan om bevrijding te ervaren, maar  om Gods goedheid  als bevrijder te verkondigen.

Ons hart vol twijfel , angst en woede zou niet meer gericht moeten zijn op onszelf, ons eigen welbevinden, maar  gericht op  op de ander. gericht om liefde te geven. zou er op gericht moeten zijn om Gods liefde zichtbaar te maken en te verkondigen ondanks de omstandigheden.

Laten onze omstandigheden en wat mensen van ons vinden niet meer bepalend zijn voor hoe we naar buiten treden. God is levensveranderend, maar pas wanneer  wij een veranderd leven gaan leiden.

Laten onze omstandigheden en wat mensen van ons vinden niet meer bepalend zijn voor hoe we naar buiten treden. God is levensveranderend, maar pas wanneer  wij een veranderd leven gaan leiden. Hij is goed, laten wij goed doen vanuit onze relatie met  Hem. in de kracht van de Heilige Geest  gaan leven. in de diepste omstandigheden is God er bij, Hij is Goed ondanks alles. onveranderlijk goed is Hij!

veel van wat hier geschreven staat zijn eigen woorden en gedachten over een boek van larry crabb, zoektocht naar God, hfst 9. 

De rode draad

 

 

Soms heb ik ‘t gevoel

Vogelvrij te zijn verklaard

Ik durf niet meer te spreken

En wat ik zeg klinkt hol

‘t is moeilijk uit te leggen

maar U Heer, weet wat ik wil zeggen.

 

Soms heb ik ‘t gevoel

Dat niemand me begrijpt

Ik durf niet echt te zeggen

De dingen die ik voel

Ik vind niet echt een woord

Maar U Heer, hebt het toch gehoord

 

Soms heb ik ‘t gevoel

Dat m’n kop word afgemaaid

steeds als ik iets wil gaan zeggen

ik weet niet wat te doen

ik kan er niet meer tegen

och heer, geeft U mij Uw zegen

 

Soms heb ik ‘t gevoel

En het gevoel dat doet een heleboel

In mijn leven met U op weg

Ik hoor mezelf als ik ‘t zeg

‘t gevoel is niet de rode draad

U bent slechts waar ‘t werkelijk om gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-7-03

 

voedsel die je gedachten veranderen.

lezen: Jesaja 55:1-9

Veel mensen zullen tegen je gezegd hebben dat je gewoon even je gedachten moet verzetten. Even je aandacht op iets anders richten. Tja… en wat zou je het ook graag gedaan hebben op die momenten, maar het was niet te doen. Het antwoord was te simpel.  Was het allemaal maar zo simpel in het leven, maar voor de meeste mensen geld : wat ze in de kop hebben , hebben ze niet in de kont.

honger stil je niet met de juiste gedachten

Weet je: als je honger hebt is het onmogelijk om niet aan eten te denken. We weten best dat denken aan eten je honger niet stilt, maar het is onmogelijk om niet aan eten te denken als je honger hebt.

bijbelsteksten om de oren slaan.

Sommige lieve mensen, heel vaak hele oprechte christenen zijn het juist die je het vuur aan de schenen leggen. Ze gebruiken dan vaak scherpe Bijbelteksten die je ook wel gelooft, maar die je gewoonweg geen steek verder helpen in zo’n moment. Vers 7 van het gelezen gedeelte is ook zo’n tekst waar je niks mee kunt als je de context niet kent.  “laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten. Laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer”

We verlangen er naar om de juiste dingen te doen en anders tegen de dingen aankijken, maar onze gedachten lijken wel oncontroleerbaar geworden.

oncontroleerbaar?

Weet je? God begrijpt je helemaal. Zo’n tekst kun je niet zomaar uit de context rukken en er iemand mee om de oren slaan , ookal is dit in liefde gedaan. Immers waanneer je de tekst in het juiste verband ziet, zie je dat het hier gaat om de honger van de ziel.

Er staat zoiets als: “waarom zullen we geld spenderen aan eten dat ons geen kracht zal geven of geld uitgeven voor iets wat  niet goed voor ons is, kom ik zal je zeggen wat goed voor je is doe je oren open en luister goed, het gaat om je leven!” Ga naar god als je honger hebt, daar komt het wel op neer. Hij zal je genadig zijn. elke keer als je bij Hem aanklopt is Hij er voor je.

voedsel om te veranderen

In ons is een gevecht gaande. Aan de ene kant vechten we tegen de honger, aan de andere kant tegen onze gedachten die oncontroleerbaar aan onze honger denken. Zo’n gevecht kun je niet winnen als er niets te eten is. daarom bied God ons te eten aan. Eten wat goed voor je is. eten om te leven zoals hij dat voor je had bedoeld.

Wanneer je honger voorbij is zullen je gedachten veranderen.

Heer vul mijn hart,mijn leven. Ik honger naar U. Amen