Tag: missie

Een kwestie van perceptie

Ik lig nog lekker op mijn bedje. Na te denken over de studie die gisteren gegeven heb op de Spetse Hoeve.

Heb het gehad over een vernieuwing van denken. Dat het nodig is om zo nu en dan eens na te gaan of het niet eens tijd wordt om zaken in je leven te gaan herzien.

Veelal hebben we een bepaalde kijk op zaken die een tijdlang misschien goed zijn geweest, maar niet langer meer passen bij wie je nu bent.

Soms os het nodig om onze oude kijk op zaken te veranderen. Een nieuwe kijk te krijgen.

Ons leven wordt beïnvloed door tal van mensen en gebeurtenissen. De opvoeding en de plaats waar je opgroeide, wat je meemaakt in het leven, hoe je bent opgeleid, of je al dan niet gelovig bent opgevoed , etc… Bepalen hoe je denkt, je manier van kijken , je gevoelens er bij. Kortom je perceptie!

Soms is het nodig deze perceptie te veranderen. Soms denken we dat we niet lekker in ons vel zitten we een andere omgeving nodig hebben. En dat kan ook heel goed helpen voor een korte periode.
Immers een andere omgeving en mensen brengen ons even in een andere modus. Toch zien we dat mensen in no time weer vervallen in het gedrag wat ze eerder ook vertonen.

Wat is nodig om te veranderen als mens? Soms day we veranderen in gedrag, in vaardigheden, overtuigingen, we mogen ontdekken wie we zijn, maar hoe we het ook bekijken het hangt allemaal af van wat ons leven werkelijk beheerst.

Wat ons leven aan de rol houdt, wat het meest belangrijk is in ons leven. Ieder mens heeft zo zijn eigen zingevers. Datgene wat hun leven bepaald. Wie of wat is dat voor jou?

Voor mij is het God die ik bovenaan wil zetten in mijn leven en van waaruit ik keuzes wil maken. Dit beïnvloed mijn identiteit en hoe ik tegen zaken aan kijk en ook wat ik doe en uiteindelijk zelfs waar ik ben.

De vraag die ik stel aan de mannen is wat geeft jou leven Zin. Wat is jou missie of spiritualiteit? Deze mannen weten heel goed waarom het gaat en grapten dat geld een leuke missie zou zijn om vanuit te leven. Anderen hadden het over seks, maar vanuit deze zaken beken wordt je identiteit al gauw iets van geldwolf of pornoster. De gevolgen zijn dan misschien een groot huis of dat je ke leven doorbrengt voornamelijk in bed. De vraag is of dat is waar we werkelijk naar verlangen.

Weet je, veel zaken in ons leven lopen fout omdat we niet op een gezonde manier naar dingen kijken . We denken al gauw dat geld ons gelukkig zal maken of regelmatig seks een oplossing zou kunnen zijn. Drank of drugs of… Vul zelf maar in.

Eigenlijk zijn deze zakenallemaal niks anders als korte vullers voor een moment. De speen in de mond van een baby. Je houdt je gevoelens, gedachten voor een moment onder controle, maar het vult niet je honger.

IMG_0925.JPG

Logisch of niet?

Veranderingen in de mens komen niet zo maar. De vraag is hoe komen ze wel. Als christen zijnde zeg ik dat we bij God zouden moeten beginnen.

IMG_1358-1.JPG

Wanneer we daar beginnen veranderd ons uitgangspunt . We gaan dan vanuit andere waarden denken.

Wanneer je hoogste waarde het geloof in God is zullen alle waarden in je leven daaraan ondergeschikt zijn. Bijvoorbeeld als je gelooft dat God zegt dat je niet moet liegen, dan wil dat niet zeggen dat je het niet direkt meer doet, maar wanneer jij je bewust wordt van het feit dat het jouw connectie met wat jij het belangrijkst vind hierdoor schade ondervind heeft dat gevolgen.

Immers je identiteit wordt namelijk bepaald door waar je in gelooft. Door waar je vandaan komt. Wat je oorsprong is.

Helaas moet ik zeggen dat niet iedereen het zelfde gelooft en dus ook niet dezelfde oorsprong heeft. We hebben dan volgens de bijbel niet God als onze vader.

Wanneer onze hoogste waarde nu niet God is maar geld of aanzien. Wanneer we daar helemaal voor leven. Zal dat gevolgen hebben op alles in ons leven. Wellicht zullen we om aan geld of aanzien te moeten voldoen soms een leugen moeten toelaten.

Zo zijn er allerlei spirituele zaken te bedenken die voor jou belangrijk zijn. De vraag is wie of wat is je hoogste waarde in het leven? Waar leef je voor?

Je hoogste waarde bepaald identiteit. De bron van je leven. Ik moet zeggen dat men daar soms behoorlijk heen en weer geslingerd kan raken. De meeste mensen leven vaak niet direkt uit zo’n waarde. Althans niet bewust.

Veel mensen zijn beschadigd in hun leven waardoor ze zonder dat ze het beseffen de gebeurtenis of trauma tot hun identiteit maken. Ze stellen hun hele leven bewust of onbewust in teken van de pijn.

De vraag daarop is dan ook hoe verander je als mens als je er van overtuigd bent dat je het niet waard bent. Of hoe verander je de overtuiging dat je altijd maar opstandig en boos moet zijn. Dit is toch wat je geleerd hebt? Wat je is aangedaan of zoals het altijd is gegaan?

IMG_1359.JPG

Idd het is waar dat wat je gedaan hebt , wat je geleerd hebt, wat je ervaringen zijn een rol speelt. Je vaardigheden zijn belangrijk voor hoe je in het leven staat. Deze vaardigheden heb enerzijds geleerd in opvoeding, opleiding misschien, maar de grootste vaardigheden komen vanuit het feit dat je weet dat je er toe doet. Dat je de moeite waard bent. Dat er iemand is die om je geeft.

Belangrijk om dat te kunnen en willen geloven. Wat nu als je overtuigingen nu juist tegenovergesteld zijn. Je denkt dat er niemand is voor jou? Dat je niet kunt veranderen? Als je denkt niet de moeite waard te zijn? Je zou niet of in ieder geval onvoldoende gemotiveerd zijn om te laten zien wat je werkelijk in je mars hebt. Je gelooft het namelijk niet echt. Je gedrag zou gebaseerd zijn op wat je over jezelf denkt en derhalve onder de maat zijn. Opstandig, neerslachtig of minderwaardig. Wat ook weer zijn weerslag heeft op je omgeving.

Ik geloof dat wanneer je ontdekt wie je bent en dat je de moeite waard bent dat God van je houdt en je leven zin heeft is dat een geweldig uitgangspunt.
Mi is God het beste uitgangspunt ever! Het beïnvloed je hele wezen, je missie de zin van je bestaan. Je Identiteit, je overtuigingen, je vaardigheden, je gedrag, je omgeving.

de waarheid accepteren

Lezen Handelingen 26:12-18

Het programma waarmee  we werken is een heel proces. We  proberen om zaken te leren als: de waarheid leren accepteren , ons leven en consequenties te accepteren zoals het is, anderen accepteren zoals ze zijn, de keuzes die we in ons leven die we hebben gemaakt te dragen voor wat ze zijn.

het programma is niet zo belangrijk

het kan  niet zo zijn dat we de dingen die ik noem in dit programma allemaal maar zo aan gaat nemen.  het geeft tot nu toe ook slechts een richting aan op weg naar herstel. geen enkel programma geeft herstel als het gaat om de problematiek waar je tegen te vechten hebt. maar  wat zou het mooi zijn als God jou door middel van OVERLEVEN zou aanraken en je een weg naar herstel zou laten zien.  

We kunnen sterk het gevoel hebben dat we  iets zouden moeten doen om vergeving te kunnen ontvangen, inplaats van het te ontvangen ondanks wat we verkeerd hebben gedaan. Het is vaak gemakkelijker om anderen te vergeven dan om zelf vergeving te ontvangen van anderen voor datgene wat we fout hebben gedaan.

confrontatie

Jezus confronteerde de apostel Paulus. Hij gaf hem een missie: sta op ! Jij zult mijn dienaar en getuige zijn! Je gaat naar de heidenenom ze de ogen te openen, zodat ze licht zien in de duisternis. Ik will dat ze mij leren kennen en vergeving ontvangen voor hun zonden en bij het volk van God kunnen horen.

 Het is Gods doel om door het woord ons te bereiken en vergeving te kunnen geven. Dat betekent echter dat onze ogen geopend moeten worden voor de waarheid van ons persoonlijk leven. In de eerste stappen van dit OVERLEVEN programma , stap 1 tot en met 4, zullen je ogen open gaan. hier heb je de tijd om je bewust te worden van je fouten en tekortkomingen.

vergeving ontvangen

stap 5, zal je ogen openen voor wie je werkelijk bent. God wil ons vergeven  als je Jezus wil accepteren als Heer van je leven en gelooft in het volbrachte werk op Golgotha.  we hoeven niet alle twaalf stappen te doorlopen om vergeving te ontvangen.  Je hoeft er niets voor te doen als Hem als je Heer aan te nemen. Op het moment dat je dat doet mag je voor altijd bij Hem zijn. Hij vergeeft je altijd.

Heer ik probeer te ontdekken Wie U bent en ik ontdek dat er niemand is die groter is als U. niemand is meer liefdevol als U niets is mooier als U. Ik hou van U en dank U voor wie U bent. Ik wil mijn hele leven aan U geven. Heer ik belijd dat ik fout ben geweest  en geloof dat U mijn zonden wil vergeven. Amen