Tag: minderwaardig

Kwetsbaarheid toelaten en vriendschap sluiten.

Mensen wapenen zich op alle mogelijke manieren tegen kwetsbaarheid. Althans ze willen niet gezien worden in hun kwetsbaarheid.

Het tegenstrijdige hierin is dat we juist graag het kwetsbare van de ander willen zien.

Ik ben 45 en gebruik nog altijd een arsenaal aan beschermingsmechanismen om mijzelf te beschermen tegen afwijzing en teleurstelling. Wie herkent dit niet?

Inmiddels vele studies verder en enorm gegroeid op gebied van identiteit, relaties, emoties etc… Toch ga ook ik gemakkelijk in de defensieve houding om niet geconfronteerd te worden met mijn eigen onhandig gedrag soms.

Wat is het gemakkelijk om naar de kwetsbaarheid van anderen te kijken en deze een etiketje te geven. Dit doen we eigenlijk allemaal. We kijken naar anderen en zien waar ze niet goed dan wel slecht in functioneren.

Echter wanneer we iemand beoordelen, dat is wat er feitelijk gebeurt kijken we welk label/ etiket we op iemand kunnen plakken waarbij we iemand ergens in een categorie kunnen plaatsen als zijnde geschikt of ongeschikt om mee om te gaan in bepaalde situaties.

Eigenlijk schrijven we op die manier al gauw de kwetsbare groep af. Terwijl juist deze groep zoveel meer te brengen heeft. Immers een kwetsbaar persoon heeft veelal meer behoefte aan vriendschap of althans staat er duidelijk meet voor open.

Echter we willen als mens niet geïdentificeerd worden met kwetsbaarheid uit angst voor afwijzing, teleurstelling, schaamte, kritiek.

Wat ons echter op het eerste oog sterk lijkt is echter veelal niet zo sterk. Zij doen net als wij ook beoordelen. Ze zoeken wederom de sterksten uit en om sterker te lijken meten ze zich af aan anderen.

Wanneer we ons afmeten aan anderen komen we echter op de koffie. De ander lijkt wellicht sterk of zwak gezien onze persoonlijke maatstaf, maar deze maatstaf is niet correct.

Wij kennen niet het hart, nog wat ooit in de levens van mensen heeft afgespeeld. Net als dat men dat van jou niet direct kent. Kwetsbaarheid laat echter zien met wie je te maken hebt.

Dus wil je een open en eerlijke relatie is kwetsbaarheid iets om te overwegen. Niet om de meest kwetsbare direct te zoeken, maar wel om deze binnen te laten . In het hart toe te laten . Dit vraagt echter ook kwetsbaarheid.

Iemand toelaten betekent je openstellen en toelaten. Gemakkelijker is niemand toelaten. Maar desalniettemin geeft dit niet wat we werkelijk verlangen.

IMG_1472.JPG

innerlijke uitdroging.

10615983_1461035607495718_7332230868786474114_n

Sommige mensen zijn totaal op. Innerlijk uitgedroogd noemt Anselm Grunn dat. Niet meer in staat om te voelen. Niet meer werkelijk enthousiast te krijgen, maar ook niet echt meer echt verdrietig. Ze zijn emotioneel ongevoelig geraakt vaak vanwege depressie. Ze zijn als het ware afgesneden van de innerlijke bron vanwaar onze gevoelens gevormd worden, het hart.


Veelal raken zulke mensen meer en meer geïsoleerd omdat ze proberen zich in te leven, te voelen wat anderen beweegt maar ze kunnen er niet bij. Er ontstaat onbegrip bij anderen, maar ook degene die hier last van heeft kan hier niet goed mee uit de voeten. Voelt zich soms minderwaardig omdat hij of zij anders lijkt te zijn. Maar ook vanwege afwijzing. Ze raken geïsoleerd.


De vraag is hoe is de dikke laag van ongevoelig te doorbreken en kunnen we weer in contact komen met onszelf, onze gevoelens?


Ik geloof dat het begint om tot de kern te komen door te erkennen dat je moeite hebt te voelen. Dit te uiten naar God en enkele vertrouwenswaardige mensen. Delen noemen we dat. Iemand die deelt , laat een stuk van zijn hart zien. Dat betekent openheid, waar openheid komt ontstaat een begin van gevoel. Men kan geraakt worden.


Vaak is dat nu juist geweest waar men zich tegen beveiligd heeft. De grote angst. Echter men mag geraakt worden het is zaak om te leren om te ontdekken dat elk gevoel er toe doet. Sterker nog dat jij als individu er toe doet.

Waarachtig Leven en je geliefd te weten.

wanneer we werkelijk willen leven in waarheid dan is waarheid ook werkelijk belangrijk. de vraag is echter wat is waarheid. wanneer we een christen vragen zullen ze waarschijnlijk iets zeggen in de trant van:  God is waarheid .  Jezus is waarheid, de Bijbel is waarheid. toch zijn we geneigd om veelal leugens te geloven in plaats van de waarheid.

veel mensen geloven niet werkelijk in de waarheid dat God van hen houdt. Christenen zeggen het veelal wel , maar  in wezen denken ook zij  veelal dat wanneer ze een fout gemaakt hebben  hij niets meer met hen te maken wil hebben. anderen geloven men liever de leugen van angst. ze verstoppen zich zoals adam en Eva dat al deden in het begin.  Ze geloven niet  dat  er altijd voor hen zal zijn.  zo bouwen mensen muurtjes en verstoppen ze zich om zich te ontrekken  aan de waarheid. ze geloven niet dat ze waardevol voor God zijn.  ze voelen zich minderwaardig. Minderwaardig terwijl God liefdevolle gedachten over hen koestert en hen waardevol vindt.

Ik wil je hier vertellen je geliefd bent door God en gemaakt voor relaties.  we kunnen ons verstoppen en ontkennen dat Hij van ons houdt. We kunnen zelfs proberen te ontkennen dat Hij er is, maar in ons diepste wezen kennen we hem al. We hoeven Hem alleen toe te laten in ons leven om met Hem te kunnen  leven.  We laten ons maar al te gemakkelijk in met leugens. Maar leugens  remmen je af, ze  stoppen je groei. Ze maken je ziek en brengen je uit balans, leugens  die je gelooft halen de mens naar beneden.  Ze laten je negatief denken  en verstoren iedere relatie.

We laten ons maar al te gemakkelijk  door de leugen verleiden waardoor we niet  meer in waarheid wandelen.  we vragen ons af waardoor het komt dat het leven zo  zinloos is.  wat maakt het  allemaal nog uit .   we zien nog slechts de slechte  dingen van het leven. mensen die   elkaar pijn doen en de ongelijke verdeling  hier op deze  wereld .   we worden lamgeslagen door al deze  zaken omdat we in wezen niet geloven dat er  een waarachtig antwoord is voor deze zaken.

We geloven  niet  dat we iets zouden kunnen betekenen en daarmee doen we  onszelf en de ander tekort terwijl God  juist jouw  op het oog heeft.   We zijn geroepen om Hem te dienen en de ander.  we hebben werk te doen die ons voldoening zal geven en relatie. Wanneer we  (opnieuw) gaan zien wat / wie de waarheid is zal  ons leven veranderen. er komt weer ruimte.  Openingen  waar  geen doorgang  was, licht  in het donker, en zich waar het mistig was.

De waarheid  is positief en beurt mensen op .  het kost ons vaak best moeite om de waarheid onder ogen te zien omdat we al zo lang soms in de leugen geloven dat het een deel van ons is geworden.  de waarheid maakt ons echter vrij en brengt ons ware liefde in plaats van lust.  Ze brengt ons herstel waar  we zijn stuk gelopen.  De waarheid maakt vrij van de zaken die ons leven belasten.  We gaan weer groeien in ons leven . we zullen God weer gaan zien waar we  juist in Hem teleurgesteld zijn geraakt.

Wanneer we het durven om  op te staan in waarheid en de leugen afleggen  zullen we god zien met eigen ogen en  horen met onze eigen oren. We zullen ons (weer ) geliefd weten door Hem en  door mensen die om ons geven. we hoeven ons niet langer af te vragen of het leven de moeite waard is, we weten het omdat Jezus leeft en wij met hem.  de waarheid is dat er Leven is in hem . Leven met een hoofdletter L .

waarachtig leven is leven met God.  we hebben de keus om met Hem te Leven.  wanneer we ons leven richten op hem zal ons leven werkelijk waarachtig  worden. ik schrijf  met nadruk waarachtig.  We  verlangen er naar  in waarheid te leven en te wandelen.  soms lukt dat ook, maar  vaak ook niet.  ik geloof dat  we al gauw de ander verwijten  maken dat ze niet in waarheid wandelen  als we zelf denken de waarheid  in pacht te hebben. we kennen God en denken soms dat we de waarheid van God begrijpen. Helaas  is er nog veel te leren over wie God nu werkelijk is en wat  het werk van Jezus nu allemaal werkelijk betekent.

We kunnen echter waarachtig leven. ons leven leven  zoveel mogelijk zoals we denken dat Hij  van ons zou willen. ik geloof dat een waarachtig e leven met God  iets bijzonders is. laten we een ander niet veroordelen om zijn  andere zienswijze of inzichten, maar laten we ruimte laten voor de waarheid  door ons  voor God , maar ook voor elkaar.  niet meer de  barricades van elkaar zien, maar de mogelijkheden om met elkaar  God te ontmoeten en zo ook zelf  te groeien  op allerlei  levels van het leven.  zo creëert waarheid  ruimte in ons leven  en kunnen we opgelucht ademen . we hoeven ons niet druk te maken om de  wat de ander  gelooft, maar om wie we zelf zijn.